НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБезпека життєдіяльності та охорона праціГромадянська оборона → 
« Попередня Наступна »
Ю. В. Боровський, Г. Н. Жаворонков, Н. Д. Сердюков, Е. П. Шубін. Громадянська оборона: Учеб. для студентів пед. ін-тів по спец. 03.04 «Допрізив, і фіз. підготує. »/ Ю. В. Боровський, Г. Н. Жаворонков, Н. Д. Сердюков, Е. П. Шубін; Під ред. Є. П. Шубіна. - М.: Просвещение, 1991.-223 c.: Ил., 1991 - перейти до змісту підручника

2.4.2. Вогнище хімічного ураження

При виробничій аварії з викидом СДОР або при дії хімічного боєприпасу утворюється заражена хмара, яке називається первинним. Склад цієї хмари залежить від властивостей СДОР або типу і способу перекладу ОВ в бойовий стан.
При застосуванні виливних авіаційних приладів (ВАП) утворюється хмара грубодисперсного аерозолю і крапель ОР, які, осідаючи, заражають місцевість, техніку, населення і вододжерела. При аваріях з ємностями і трубопроводами на хімічно небезпечних виробництвах утворюються ділянки розливу СДОР.
При випаровуванні аерозольних частинок і крапель (СДОР) (ОВ) з зараженій місцевості утворюється вторинна хмара, що складається лише з парів (СДОР) (ОВ).
Таким чином, розрізняють первинне і вторинне хімічне зараження.
При первинному хімічному зараженні заражаються повітря, місцевість, люди і техніка в момент виливу (викиду) СДОР або дії хімічних боєприпасів, які є безпосередньою причиною поразки незахищених людей.
Вторинне хімічне зараження людей може відбутися при контакті їх із зараженою місцевістю та об'єктами. Вторинне зараження техніки і транспорту можливо і при подоланні заражених ділянок місцевості.
Таким чином, в результаті великої виробничої аварії з викидом (виливом) СДОР або застосування хімічної зброї може створитися складна хімічна обстановка з утворенням на значній площі зон хімічного зараження і осередків хімічного ураження (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Схеми зон хімічного зараження: а - ОВ і б - СДОР з вогнищами хімічного ураження


Зона хімічного зараження включає територію, що зазнала безпосереднього впливу СДОР (ділянка розливу) або хімічної зброї (район застосування), і територію, над якою поширилася хмара СДОР або ОВ.
Осередком хімічного ураження називають територію, в межах якої в результаті впливу СДОР або хімічної зброї відбулися масові ураження людей, сільськогосподарських тварин і рослин.
Зона хімічного зараження характеризується розмірами (довжиною L і глибиною Г) і площею S3, які в свою чергу залежать від кількості (СДОР) (ОВ), їх типу, метеорологічних умов, рельєфу місцевості, наявності на ній рослинності, типу і щільності забудови. Методика визначення розмірів зон хімічного зараження, а також оцінки хімічної обстановки наведена в розділі 3.2 глави 3.
Залежно від кількості вилився СДЯВ чи масштабу застосування хімічної зброї в зоні хімічного зараження може бути один або кілька вогнищ хімічного ураження. Так, в межах зони хімічного зараження, показаної на рис. 2.5, а, утворилося три вогнища хімічного ураження з площами Slt; J, SI відповідно. Межі осередків хімічного ураження (площі S0) визначаються межами (площами) населених пунктів або їх частин, що опинилися в зоні хімічного зараження.
Хоча СДОР і хімічна зброя безпосереднього впливу на будівлі, споруди та технологічне обладнання промислових підприємств не надають, однак призводять до їх хімічного зараження, що, природно, позначається на виробничій діяльності підприємств та установ. Робітники і службовці цехів, які не припиняють роботу в умовах хімічного зараження, повинні будуть працювати в засобах індивідуального захисту. Там, де можливо зупинити виробничий процес, людина ховається в захисних спорудах ГО. Виробничий процес відновлюється після дегазації будівель, споруд, прилеглої території, обладнання, виробничих приміщень і т. д. Якщо будівлі і споруди герметизовані, виробничий процес може не припинятися.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.4.2. Вогнище хімічного ураження "
 1. 2.4.4. Осередок комбінованого ураження
  вогнищ ураження при землетрусі, повені, вибуху газоповітряної суміші. Що являють собою осередки ядерного, хімічного і біологічного ураження? Які особливості ОКП?
 2. 2.4.3. Вогнище бактеріологічної (біологічної) ураження
  вогнища біологічного ураження (рис. 2.6). Зоною біологічного зараження називають територію, що піддалася безпосередньому впливу БО, І територію, на яку поширилися біологічні рецептури і зара-Рис. 2.6. Схема зони біологічного зараження з вогнищами біологічного ураження женние кровоссальні переносники інфекційних захворювань. Осередком біологічного ураження
 3. 2.3.3. Вогнища радіоактивного та хімічного ураження
  домівок (зонах), що виникають при застосуванні ядерної зброї. Тому вони для зручності розглядаються спільно в п. 3.1 глави 3. Вогнища хімічного ураження, що утворюються в результаті аварії (руйнування) підприємств, що використовують СДОР, мають багато спільного з аналогічними осередками, що виникають при застосуванні хімічної зброї. Зважаючи на це вони також розглядаються спільно в п. 2.4.2 глави 2 та п.
 4. 3.9.1.0жогі хімічними речовинами
  хімічних речовин у промисловості, сільському господарстві і в побуті почастішали випадки опіків хімічними речовинами. Хімічні опіки виникають в результаті впливу на шкіру і слизові оболонки концентрованих неорганічних та органічних кислот, лугів, фосфору. Деякі хімічні сполуки на повітрі, при зіткненні з вологою або іншими хімічними речовинами легко
 5. Вторинні вражаючі фактори ядерного вибуху
  вогнище вибуху з ударною хвилею, що викликає руйнування будівель, споруд та обладнання, аналогічно тому, як це відбувається при ядерному вибуху. Найбільш часто зустрічаються вторинними факторами ураження є пожежі. Пожежі, що виникають на підприємствах хімічної та нафтохімічної промисловості, мають свої особливості. Вони характеризуються швидким розвитком і поширенням на великі
 6. 2.3.2. Осередок ураження при повені
  ураження при повені називається територія, в межах якої сталися затоплення місцевості, пошкодження та руйнування будівель, споруд та інших об'єктів, що супроводжуються ураженнями і загибеллю людей, тварин та врожаю сільськогосподарських культур, псуванням і знищенням сировини, палива, продуктів харчування, добрив і т. п. Масштаби повеней залежать від висоти і тривалості стояння
 7. 2.4.1. Вогнище ядерної поразки
  вогнища ядерного ураження залежать від потужності і виду ядерного вибуху, рельєфу місцевості і метеоумов, характеру забудов. Так, населені пункти з компактною забудовою можуть отримати значні руйнування по всій території, якщо центр вибуху збігається з центром населеного пункту. У населених пунктах, що мають витягнуту форму або включають в себе міста-супутники, розташовані на деякій
 8. 3.2.2. Оцінка хімічної обстановки при застосуванні хімічної зброї
  вогнищ хімічного ураження, глибини поширення зараженого повітря і часу його підходу до певного рубежу, стійкість ОР на місцевості і техніці, час перебування людей в засобах захисту шкіри і можливі втрати робочих , службовців, населення і особового складу формування ЦО в осередках хімічного ураження. Розглянемо методику вирішення завдань з оцінки хімічної обстановки при застосуванні
 9. 3.2.1. Оцінка хімічної обстановки на об'єктах, що мають СДОР
  вогнищах хімічного ураження. При оцінці хімічної обстановки методом прогнозування приймається умова одночасного розливу (викиду) всього запасу СДЯВ на об'єкті при сприятливих для поширення зараженого повітря метеоумовах (інверсії, швидкості вітру 1 м / с). При аварії (руйнуванні) ємностей зі СДОР оцінка проводиться по фактично сформованій обстановці, тобто беруться реальні
 10. Тестові завдання для самоконтролю (зазначити правильні відповіді)
  хімічний ( водоструминний, паровий, гідроабразивний і т.д.), 3) температурний (заморожування), 4) температурний (нагрівання). Тест 2. Дезінфекція - це: 1) процес знищення комах сільськогосподарських шкідників; 2) процес знищення і видалення збудників інфекційних хвороб людини, 3) профілактичні заходи і знищення гризунів з метою запобігання
 11. ІСТОРІЯ військове училище
  вогнища контрреволюції ». Хоча на цьому частина з них не закінчила свою історію: деякі військові училища були відроджені в Білих арміях і проіснували ще деякий час в еміграції.
 12. 4. Теорія хімічної будови органічних сполук А.М. Бутлерова
  хімічної будови органічних сполук. До А.М. Бутлерова вважалося неможливим пізнати будову молекули, тобто порядок хімічного зв'язку між атомами. Багато вчених навіть заперечували реальність атомів і молекул. А.М. Бутлеров спростував цю думку. Він виходив з правильних матеріалістичних і філософських уявлень про реальність існування атомів і молекул, про можливість
 13. Бібліографічний список
  хімічних і нафтохімічних виробництв. - Л: Машинобудування. Ленингр. отд-ня. 1988. - 303 с. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. ПБ 10-115-96. - М.: НПО ОБТ. 1996. - 242 с .. 3. Експлуатація та ремонт технологічних трубопроводів під тиском до 10 МПа. РД 38.13.004-86: Нормат-виробниц. вид. Под ред. А.Е.Фоліянца. - М.: Хімія, 1988. - 288
 14. Хімічна зброя
  вогнища зараження ці явища проходять, і потерпілий протягом 4 - 6 год почуває себе нормально. У цей період розвивається набряк легенів. Потім може різко погіршитися дихання, з'являться кашель з рясним виділенням мокроти, головний біль, підвищена температура, задишка, почастішає серцебиття. ОВ психохимического дії (BZ - Бі-Зет), діють на центральну нервову систему і викликають
 15. Прогнозування екологічної обстановки при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах
  хімічно небезпечних підприємств залежить від багатьох факторів, наприклад, фізико-хімічних властивостей сировини, напівфабрикатів і готового продукту, характеристик технологічного процесу та ін Особливістю роботи із шкідливими (горючими, легкозаймистими) речовинами (ВВ) є можливість їх потенційного вибуху, пожежі та викиду (розливу) в біосферу в кількостях, що становлять небезпеку масового