Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2005 - перейти до змісту підручника

24.2. КРЕДИТНА СИСТЕМА ТА ЇЇ СТРУКТУРА

Поняття кредитної системи та її структура. Кредитна система - це сукупність кредитно-фінансових установ, що виконують специфічні функції з акумуляції та розподілу грошових коштів. Кредитна система розвинутих країн складається з центрального, комерційних банків, спеціалізованих кредитно-фінансових установ. Особливе місце в ній займає центральний банк. У США - це 12 банків, що утворюють Федеральну резервну систему (ФРС).

Відомі різні моделі побудови центральних банків. У більшості країн вони є державними установами (Німеччина, Франція, Республіка Білорусь). У США, Швейцарії вони організовані як акціонерні товариства. Головне завдання центральних банків - управління емісійної, кредитної та розрахункової діяльністю. Їх основними функціями є розробка і реалізація грошово-кредитної політики; емісія та вилучення з обігу грошей (центральні банки наділені монопольним правом випуску банкнот); зберігання золотовалютних резервів країни; виконання кредитних і розрахункових операцій для уряду; надання різноманітних послуг комерційним банкам та іншим кредитно- фінансовим установам (зберігання обов'язкових резервів, надання позик і т.д.).

Особливе становище центральних банків в кредитній системі виявляється в тому, що вони не ставлять перед собою мети отримання максимального прибутку і не конкурують у сфері бізнесу з комерційними банками. Вони, як правило, не обслуговують населення, підприємства. Ці функції виконують комерційні банки.

Комерційні банки є основою кредитної системи. Сучасні банки організовані, як правило, у формі акціонерного підприємства. Вони виконують такі функції: прийом і зберігання депозитів вкладників; видача коштів з рахунків і виконання перерахувань; розміщення акумульованих коштів шляхом видачі позичок, купівлі цінних паперів і т.д. Відповідно операції банків діляться на три групи: пасивні (залучення коштів), активні (розміщення засобів) та посередницькі (виконання операцій за дорученням клієнтів).

481

16 Зак. 1635

Комерційні банки можуть бути як універсальними, так і спеціалізованими. Універсальні виконують всі банківські операції (за деякими оцінками від 100 до 300 видів) для своїх клієнтів. Спеціалізовані банки або обслуговують певну галузь, сферу господарювання, групу клієнтів, або виконують невелике число операцій. Наприклад, інвестиційні банки спеціалізуються на акумуляції грошових коштів на тривалі терміни і наданні довгострокових позик. Іпотечні банки здійснюють кредитні операції по залученню та розміщенню коштів на довгостроковій основі під заставу нерухомого майна.

Кооперативні банки обслуговують кооперативи, видаючи їм позики головним чином під заставу майна.

До спеціалізованих кредитно-фінансовим інститутам відносять ощадні установи, страхові компанії, пенсійні фонди, інвестиційні, лізингові компанії тощо Ощадні установи представлені взаємо-ощадними банками, позиково-ощадними асоціаціями і кредитними союзами. Взаємно-ощадні банки залучають дрібні вклади на термін. Акумульовані кошти в основному використовуються для надання позик під заставу житлових будівель, купівлі державних цінних паперів, муніципальних облігацій. Позиково-Ощад-готельних асоціації залучають кошти шляхом відкриття ощадних рахунків і використовують їх для надання цільових кредитів під заставу нерухомості, купівлі цінних паперів}

Кредитні спілки представляють собою кооперативи, організовані групою приватних осіб, профспілками, релігійними організаціями і т.д. Їх капітал формується шляхом продажу особливого роду акцій, по яких виплачується відсоток. Залучені кошти використовуються для надання короткострокових споживчих та індивідуальних позик своїм членам.

Найважливішими з небанківських кредитних установ є страхові компанії. Їх грошові кошти формуються за рахунок внесків за страхування життя, майна; виплат на медичне страхування і т.д. Компанії використовують їх для покупки цінних паперів корпорацій, державних облігацій, тим самим надаючи довгострокові кредити.

Пенсійні фонди акумулюють кошти, призначені для пенсійного забезпечення, які відраховуються підприємцями та найманими працівниками. Надлишок накопичених коштів над пенсійними виплатами вкладається в державні облігації та акції надійних компаній. Інвестиції пенсійних фондів, як правило, довготривалі, бо гроші в них накопичуються десятиліттями.

Інвестиційні компанії (фонди) спеціалізуються на залученні вільних грошових коштів шляхом випуску власних акцій (частіше - невеликого номіналу). Зібрані кошти використовуються для покупки цінних паперів інших компаній, державних облігацій. Доходи, отримані на них, розподіляються між акціонерами. Інвестори охоче купують зобов'язання інвестиційних фондів, оскільки завдяки диверсифікації (вкладення коштів у цінні папери різних компаній) досягається відоме "розосередження ризику", тобто знижується небезпека втрати заощаджень через банкрутства окремої фірми; забезпечується висока прибутковість вкладень. Інвестиційні компанії бувають закритого і відкритого типу. Перші випускають зазвичай великий фіксований пакет акцій, що придбаваються інвесторами і не можуть бути повернуті назад. Особливість інвестиційних компаній відкритого типу в тому, що їхні акції можна повернути в будь-який час. Найбільшого поширення набули компанії другого типу.

Лізинговими називаються всі компанії, які надають в довгострокову оренду технічні засоби: складне устаткування, судна, літаки і т.д. Цей спосіб фінансування інвестицій має схожість з кредитом, наданим на покупку устаткування.

Таким чином, спеціалізовані кредитно-фінансові інститути функціонують у відносно вузьких сферах ринку позичкового капіталу, виконують невелике число операцій і як би доповнюють діяльність комерційних банків.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 24.2. КРЕДИТНА СИСТЕМА ТА ЇЇ СТРУКТУРА "
 1. Додаток № 3 Кількість і структура кредитних організацій Тюменської області в 2001 році
  кредитних організацій Банком Росії, всього * 53 52 52 52 52 52 50 у тому числі: - банків 52 51 51 51 51 51 49 - небанківських кредитних організацій 1 1 1 1 1 1 1 1.1. Зареєстровано кредитних організацій зі 100%-вим іноземним участю в капіталі --- 1 лютого. Кредитні організації, зареєстровані ЦБ РФ, але ще не сплатили статутний капітал і не
 2. ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ І ДЖЕРЕЛА СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
  кредитних організацій ». 7. Федеральний закон від 08.07.99г. № 144-ФЗ «Про реструктуризацію кредитних організацій». 8. Федеральний закон від 23.06.99г. № 117-ФЗ «Про захист конкуренції на ринку фінансових послуг». 9. Закон Тюменської області від 11.10.2001г. № 415 «Про надання податкових пільг на 2002 рік окремим категоріям платників податків». 10. Указ Президента Російської Федерації від
 3. 2.1. СТРУКТУРА СІМ'Ї
  системі. Розділ 2.1.4 присвячений розробці узагальненої класифікації дисфункціональних типів сімейних структур. Подальший розвиток структурна теорія отримує в запропонованому способі описі сім'ї як маневрує системи, що дозволяє врахувати коливання параметрів сімейних
 4. Додаток № 5 Показники формування та розміщення ресурсів кредитних організацій Тюменської області
  кредитні ресурси (залишки на коррахунках) 57524,2 74001,9 62211,5 764,2 1045,9 987,3 581,6 123,9
 5. СТАТТІ В ЕКОНОМІЧНОЇ ПРЕСІ 156.
  Кредитній політиці та хід реструктуризації російської банківської системи / / Аналітичний банківський журнал, 2000, № 5. 166. Глісін Ф.Ф., Кітрар Л. А. Ділова активність комерційних банків Росії в 1 кварталі 2000 року / / Банківська справа, 2000, № 7. 167. Гуденко Л.І. Дотримання стандартів бухгалтерського обліку та забезпечення прозорості кредитних організацій / / Гроші і кредит, 2002, № 6. 168.
 6. Закриття акредитива у виконуючому банку провадиться:?
  Кредитних організацій (філій), які пред'являються до рахунку кредитної організації (філії), направляються в заклад чи підрозділ Банку Росії, що обслуговує дану кредитну організацію (філія). Надійшли у виконуючий банк платіжні вимоги та інкасові доручення реєструються в журналі довільної форми із зазначенням номера рахунку платника, номера, дати та суми кожного розрахункового
 7. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В. П. Виноградов
  кредитна підтримка соціально-економічного комплексу регіону; залучення коштів громадян та ефективне їх розміщення; кредитування, в т.ч. інноваційно-інвестиційних проектів і соціально-економічних програм. Регіональна банківська система має можливості впливу на економіку регіону, зокрема - може стимулювати посеред-ством кредитного механізму структурну перебудову
 8. Додаток № 4 Окремі показники діяльності кредитних організацій Тюменської області станом на 1 січня 2002
  млн. руб. № Найменування Капітал Статутний Активи Прибуток п / п банку капітал (зарегістр.) (збитки) 1. Сібнефтебанк 123,9 52,0 2 499,7 24,8 2. Юганскнефтебанк 112,6 50,0 1 401,1 22,9 3. Тюменпрофбанк 158,6 56,7 962,4 64,9 4. Приполярний 6,1 2,5 156,2 1,6 5. Пріоб'е 48,8 15,7 214,9 22,7 6. Листопадовий міський банк 96,2 25,7 1 766,1 17,3 7. Капітал 345,4 10,3 2 478,9 186,3 8. Сургутнефтегазбанк 1
 9. ТЕМА 4 Виробництво соціальної структури
  структурі та культурі, будують припущення про розвиток соціальних подій, концептуалізуються уявлення про організацію їх суспільного миру. Як ми визначили вище, різні погляди соціологів на суспільство впливають і на визначення соціальної структури: «суспільство людей» дозволяє виявити структуру «діючих груп», «суспільство відносин» - структуру «статусної диспозиції», а «суспільство культури» -
 10. 1.3. Загальні положення теорії управління
  системи з управлінням створюються для досягнення конкретних цілей, які визначаються в рамках інших наук, що займаються дослідженням конкретних систем. Залежно від природи (люди або технічні пристрої) прийнято виділяти три типи систем з управлінням: - організаційні (соціальні) системи управління; - технічні системи управління; - організаційно-технічні (комплексні)
 11. КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР
  кредитними ресурсами обмежити надання кредиту за відкритою кредитною лінією, повідомивши про це Позичальника за 7 днів до призупинення кредитування. 6. Позичальник має право 6.1. Ставити перед Банком питання про перенесення строків платежу в разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від нього причин, пов'язаних з виконанням контрактів, угод по
 12. питання до заліку
  структура мистецтва. Структура естетичної свідомості. Естетика античності. Естетика Візантії. Естетика Середньовіччя. 16.Естетіка Відродження. Естетика бароко. Естетика класицизму 19.Естетіка романтизму. 20. Особливості естетики XIX - XX