Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2005 - перейти до змісту підручника

23.4. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

Бюджетний дефіцит. Це сума, на яку за даний рік витрати уряду перевершують його доходи. Залежно від причини його утворення розрізняють структурний і циклічний бюджетні дефіцити. Якщо уряд свідомо закладає до держбюджету перевищення витрат над доходами, то утворюється структурний бюджетний дефіцит, тобто він виникає в результаті свідомого його планування у зв'язку з виконанням певних соціально-економічних програм. Покриття структурного бюд житнього дефіциту відбувається головним чином за рахунок внутрішнього фінансування: кредитів Національного банку, випуску державних цінних паперів і т.д.

Якщо в ході виконання держбюджету утворюється позитивне сальдо між реально спостережуваним і структурним бюджетним дефіцитом, виникає циклічний бюджетний дефіцит. Причиною його утворення є зміни в промисловому циклі. Це дефіцит республіканського бюджету, утворений в результаті падіння ділової активності і скорочення податкових надходжень. У результаті відбувається, з одного боку, недовиробництво і недонадходження до держбюджету, з іншого - зростання виплат і допомоги з безробіття та інших соціальних програм. За першою причини не забезпечуються статті доходів, по другій - збільшуються статті витрат держбюджету.

Підходи до проблеми регулювання державного бюджету. Існують різні концептуальні підходи до проблеми ре-лювання держбюджету. До "великої депресії" 30-х рр.. у світі капіталізму загальновизнаним вважався щорічно балансується бюджет. Однак такий підхід до ліквідації бюджетного дефіциту має суттєві недоліки, особливо якщо економіка знаходиться на стадії спаду. Методи, що використовуються для досягнення поставлених цілей, породжують нові проблеми.

В умовах тривалого періоду безробіття і падіння доходів податкові надходження скорочуються. Уряд, прагнучи збалансувати бюджет, або збільшує податкові ставки, або скорочує державні витрати, або поєднує ці заходи. У результаті сукупний попит ще більше стримується. В умовах надлишкового попиту щорічно балансувальному бюджет не носить стабілізуючого, антиінфляційного характеру. Більше того, він ще більше поглиблює коливання економічного циклу.

Згідно з другим концептуальному підходу бюджет балансується на циклічній основі. У цьому випадку бюджет виступає інструментом антициклічної політики. Суть підходу полягає в тому, що уряд здійснює антициклічне вплив і балансує бюджет в ході економічного циклу. Це досягається за допомогою проведення жорсткої фіскальної політики. У період спаду в результаті зниження податків і збільшення державних витрат бюджетний дефіцит посилюється; в період підйому збільшення податків і зменшення державних витрат утворює позитивне сальдо бюджету, що може ліквідувати бюджетний дефіцит. Уразливість цієї концепції полягає в тому, що якщо підйоми і спади в економіці не збігаються за тривалістю (тривалий спад і короткочасний підйом), то утворилося позитивне сальдо не відшкодує високі державні витрати періоду спаду.

Третій підхід до регулювання бюджету пов'язаний з концепцією функціональних фінансів. У цьому випадку фінансова політика спрямована на збільшення доходів держбюджету шляхом реалізації заходів, спрямованих на оздоровлення економіки. Проблема збалансованості бюджету як такого не розглядається як першочергове. На передній план висувається проблема розвитку виробництва і досягнення повної зайнятості. У короткостроковому періоді бюджетний дефіцит і інфляція можуть навіть зрости, але в міру стабілізації економіки податкові надходження забезпечать ліквідацію бюджетного дефіциту.

В умовах стагфляції з метою ліквідації бюджетного дефіциту доцільна реалізація таких економічних заходів, як стимулювання розвитку виробництва, товарів і послуг, проведення жорсткої кредитної політики, скорочення невиробничих витрат та ін

Державний борг - це сума випущених і непогашених державних позик з невиплаченими відсотками по них.

Він утворюється шляхом тимчасової мобілізації державою додаткових коштів для покриття своїх витрат шляхом випуску урядових позик. У розвинених країнах урядові позики поділяються на облігаційні і безоблігаційні. Власниками облігацій можуть бути фонди соціального страхування, центральні та комерційні банки, небанківські фінансові інститути, населення. До Безоблігаційні позики відносять позики уряду у Ощадбанку і зовнішні міжурядові позики.

Однією з причин, що породжують державний борг, є спади у виробництві. У період падіння ділової активності автоматично спрацьовують вбудовані стабілізатори: податкові надходження скорочуються і викликають бюджетний дефіцит. Спроби зменшити його шляхом продажу державних цінних паперів і державних кредитів створюють і збільшують державний борг. Іншою причиною утворення державного боргу є мілітаризація економіки і війни. У цей період для економіки характерна переорієнтація частини ресурсів на потреби військового виробництва (озброєння, утримання військовослужбовців). Оскільки військовий сектор є не виробничим, а тільки споживають, уряд вишукує кошти для його фінансування.

Відомі три основних джерела фінансування цих витрат: збільшення податків, емісія грошей, продаж облігацій населенню. Незважаючи на те що на практиці використовуються всі три джерела, перші два призводять до низки негативних наслідків для економіки. Збільшення податків в короткостроковому періоді безсумнівно збільшує податкові надходження до бюджету, а проте в довгостроковому - призводять до їх зменшення, так як податковий тягар стримує підприємницьку активність. Випуск грошей, не забезпечених товарами і послугами, посилює інфляцію і підриває механізм функціонування всієї національної економіки. Випуск цінних паперів, з одного боку, дозволяє залучити заощадження населення, а з іншого - утворює і збільшує державний борг.

Аиболее повно величину державного боргу відображає об - недержавний борг, який включає заборгованість центрального уряду, борги державних підприємств і місцевих органів влади. Залежно від сфери розміщення державний борг підрозділяється на внутрішній і зовнішній. Внутрішній борг - це борг держави своєму населенню, підприємствам та організаціям. Державні позики виступають у формі боргових зобов'язань, які можуть носити коротко-(до 1 року), середньо-(від 1 до 5 років) і довгостроковий (від 5 до 30 років) характер і повинні бути погашені у встановлені терміни.

Зовнішній борг - це загальна сума заборгованості держави міжнародним валютно-фінансовим організаціям, приватним банкам, офіційним урядовим інститутам, іноземним громадянам. Частина зовнішнього боргу, термін платежу по якому не настає в даному році або в найближчому бюджетному році, називають капітальної заборгованістю. Зовнішню заборгованість, термін платежу за якою настає найближчим часом, відносять до поточної заборгованості.

Фінансисти розрізняють короткострокову, державний і гарантований державою, а також частково негарантовану державою заборгованість. Довгострокова зовнішня заборгованість - це заборгованість з терміном боргового зобов'язання понад одного року, яка взята у іноземної держави і повинна бути погашена іноземною валютою, товарами та послугами. Вона включає кредити Міжнародного валютного фонду, прямі інвестиції, а також борги, що виплачуються у валюті країни-боржника. Короткострокова зовнішня заборгованість - заборгованість з терміном боргового зобов'язання менше року. Державний і гарантований державою зовнішньою заборгованістю називають всі зовнішні зобов'язання, які взяло на себе державна установа як боржник або гарант. Зобов'язання приватної особи, що не має гарантії державної установи, називаються частково негарантованої державою зовнішньою заборгованістю.

Система державного боргу дозволяє державі отримувати грошові кошти на покриття бюджетних дефіцитів.

Він є важливим інструментом макроекономічного регулювання. Держава, керуючи своєю заборгованістю, впливає на стан кредитно-грошової сфери, а через неї - на економіку в цілому. До функцій управління державним боргом відносять визначення умов випуску нових позик, тобто обсягу випуску, терміну, курсу облігацій, ставки відсотка; обслуговування раніше випущених позик, термін яких закінчився.

Західні економісти схиляються до тієї точки зору, що помірний внутрішній борг - явище звичайне, що не має важких соціально-економічних наслідків. Вони вважають, що навіть великий державний борг не призведе до банкрутства національної економіки, так як завжди існують джерела його фінансування. До них відносять, по-перше, рефінансування, тобто продаж нових облігацій і використання виручки для виплати власникам погашених облігацій. Другим джерелом може бути додаткове оподаткування. Нарешті, уряд може збільшити грошову масу в обігу і тим самим оплатити суму боргу з відсотками.

Однак зростання державного боргу все ж викликає негативні тенденції. Зростання відсотків по державному боргу збільшує нерівність у доходах, так як їх отримують найбільш забезпечені верстви населення. Додаткове оподаткування негативно позначається на діловій активності суб'єктів господарювання. Підвищення ставки відсотка на внутрішньому ринку, викликане бюджетним дефіцитом, витісняє приватні інвестиції. Однак наростання внутрішнього боргу вважається менш небезпечним, ніж зовнішнього. Для погашення зовнішнього боргу нація змушена розраховуватися частиною національного продукту, нерухомістю. Важливе значення має те, що зростання зовнішнього боргу підриває авторитет країни, посилює невпевненість населення у завтрашньому дні; відбувається перекладання боргового тягаря на майбутнє покоління.

Для кількісної характеристики державного боргу використовуються показники загальної заборгованості, співвідношення різних її видів, різниці отриманих та виданих кредитів, порівняння величини державного боргу з обсягом ВНП і ВВП, розрахунок за заборгованості на душу населення. Для оцінки зовнішнього боргу визначають ступінь так званої залученості в зовнішній борг, яка розраховується як відношення обсягу зовнішнього боргу до валового продукту. Крім того, розраховуються ще два показники, що характеризують платоспроможність країни. Один з них показує відношення величини зовнішнього боргу до суми валютної виручки (у розрахунку за рік), другий співвідносить річний розмір по боргу з обсягом валютних надходжень за рік. Критичним значенням цього показника вважається 25%.

У країнах з розвиненою ринковою економікою законодавчі органи строго контролюють розмір державного боргу. Наприклад, в США встановлюється ліміт його абсолютної величини; у Франції та Великобританії - ліміт приросту за рік.

Література

Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Словник ринкової економіки. СПб., 1995.

Лемешевскій ІМ. Від політики фінансів до логіки фінансової політики / / Фінанси, облік, аудит. 1994. № 2.

Лівшиць АЯ. Введення в ринкову економіку: У 2 ч. М., 1992.

Мікро-та макроекономіка: Практикум. СПб., 1994.

Макконнелл К.Р., Брю СЛ. Економікс: Принципи, проблеми, політика. У 2 т. М., 1992. Т.1.

Податкове законодавство / / Білорус, ринок. 1994. № 3.

Про держбюджет на 1997 г.: Закон Республіки Білорусь / / НЕГ. 1997.

Теорія національної економіки: навч. посібник: У 3 ч. / Под ред. І.М. Лемешев-ського. Мн., 1994.

Фішер С. та ін Економіка. М., 1993.

Еклунд К. Ефективна економіка. Шведська модель. М., 1991.

Економічна теорія: Підручник / За ред. Н.І.Базилева, С. П. Гурко. Мн., 1997.

Економічна теорія: Практикум / За ред. Н.І.Базилева, Л.В.Воробьевой. Мн., 1997.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 23.4. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ "
 1. 11.4. БЮДЖЕТНІ ОБМЕЖЕННЯ СПОЖИВАЧА. РІВНОВАГА СПОЖИВАЧА. ЕФЕКТ ЗАМІЩЕННЯ І ЕФЕКТ ДОХОДУ
  бюджетним обмеженням споживача. Для набору з двох видів товарів X і У бюджетне обмеження має вид Рхх + Ру У? /. Всі безліч товарних наборів, яке задовольняє цій умові і може бути придбане споживачем, розташована у межах лінії Р, Х + РУУ = /, (11.2) яка носить назву бюджетної лінії. Рівняння бюджетної лінії можна перетворити, розділивши обидві
 2. ПРИНЦИПИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ РФ: ЗАКОН І ФАКТ Ю. А. Пряхина
  бюджетна система, знаходяться в стадії становлення. Безумовно, бюджетна система, як найважливіший інструмент державного регулювання економіки, заслуговує окремої уваги, так як неспроможність цієї системи може призвести до різних системних криз як в економічній, так надалі і в соціально-політичній сфері життя російського суспільства. Причому від грамотності та
 3.  ПОНЯТТЯ МОРАЛЬНОГО БОРГУ
    боргу (відповідальності), тим більшою громадянської зрілості досягає особистості в процесі формування почуття обов'язку перед Богом і людьми. Кому і що повинен людина? Людина має бути людяним і дотримуватися норм розумного гуртожитку: бути ввічливим, пунктуальним, працьовитим, виконавчим, акуратним, дбайливим по відношенню до близьких і нужденним в його увагу. (Гегель. Вчення про борг або
 4.  Механізми формування та використання бюджетних та позабюджетних фондів.
    Тут, на наш погляд, найбільш слабка ланка пов'язано з розподілом фондів. Ефективні механізми розподілу фондів повинні спиратися на систему комплексного оцінювання рівня безпеки в
 5.  23.3. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
    бюджетний дефіцит, який надає стимулюючу дію на подолання спаду. У період економічного підйому зростання податкових надходжень призводить до скорочення та ліквідації бюджетного дефіциту, а іноді й до появи "надлишку". Так, система автоматичних вбудованих стабілізаторів дозволяє неабиякою мірою підтримувати стабільність в економіці без спеціальних кроків з боку уряду.
 6.  Механізми розподілу централізованих фондів
    бюджетних та позабюджетних) належать до групи механізмів стимулювання, оскільки підприємства отримують кошти з фондів або на безоплатній основі, або на умовах часткового повернення, або пільгового кредитування. Виділимо чотири типи механізмів розподілу
 7.  17.6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОВЕДІНКИ ФІРМИ на мікрорівні
    дефіцит, активізація чорного ринку, черги, адміністративні форми розподілу товарів, зниження їх якості тощо Типова ситуація, викликана встановленням фіксованих цін (нижче рівноважних) на продовольчі товари першої необхідності в Білорусі, представлена ??на рис. 17.4. Оскільки фіксована ціна Р \ збільшує попит, на ринку виникає дефіцит товарів в обсязі Qi Q3.
 8.  19.2. ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
    бюджетні інвестиції, субсидії, дотації та ін Якщо виникає необхідність, можуть бути введені певні державні обмеження, що стосуються ма-матеріально-речових чи інших потоків, наприклад ліцензії, квоти, контрактні державні замовлення. Останнім етапом прогнозної діяльності є коригування нормативного прогнозу з урахуванням реальної дії обраних економічних
 9.  § 4. Особливості цивільно-правової відповідальності публічно-правових утворень
    бюджетних коштів, а та чи інша скарбниця (п. 2 Постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 22 червня 2006 р. N 23 "Про деякі питання застосування арбітражними судами норм Бюджетного кодексу Російської Федерації"). Бєлоусов Л.В. До питання про майнову відповідальність публічно-правових утворень та їх установ / / Арбітражна практика. 2007. N 2. С. 88. Підміна органом
 10.  Перехід до ринкових реформ
    бюджетної сфери. Була розпочата й інша радикальна реформа - приватизація державної власності. Керівництво нею здійснював Комітет з управління державним майном на чолі з А.Б.Чубайсом. Кожен громадянин країни отримав приватизаційний чек (ваучер) вартістю в 10 тис. рублів і право обміняти його на акції підприємств. Однак, через нестримної інфляції, втрати заощаджень
 11.  Інноваційна сфера
    бюджетне фінансування системи науково-дослідних установ і дослідних виробництв. Серед напрямків допомоги малому науковому бізнесу, особливо на перших порах його функціонування, можна відзначити західну практику створення центрів з інновацій та впровадження на регіональному рівні та за підтримки місцевих бюджетів. До них відносяться, перш за все, наукові парки - територіальні комплекси,
 12.  Укрупненная модель функціонування економіки регіону
    бюджетних фондів); основні балансові співвідношення; індикатори соціально-економічного розвитку регіону. Виробництво товарів і ринкових послуг. Блок виробництва. У моделі використовуються "класичні" виробничі функції, що показують залежності обсягів випусків від факторів виробництва (функції Кобба - Дугласа): X = Fx (Lx, Ф *), де Xt - обсяги випуску товарів і ринкових послуг в постійних
 13.  Аналіз та обгрунтування програм розвитку регіону на основі оптимального фінансового планування
    бюджетних проектів як і раніше залишаються власні кошти підприємств. Потенційні джерела можливого додаткового залучення ресурсів усередині регіону наведено в табл. 2. 2 Можливі додаткові внутререгіональние фінансові джерела Джерело отримання коштів Заходи, що сприяють отриманню додаткових ресурсів 1 Основні джерела фінансування програм розвитку при