Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяСоціальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Фетіскін Н. П., Козлов В. В. , Мануйлов Г. М.. Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп. - М., Изд-во Інституту Психотерапії - 490 с., 2002 - перейти до змісту підручника

2.3.1. Дослідження діяльнісної мотиваційної структури (К. Замфір)

Призначення. Мотивація трудової діяльності включає три компоненти: внутрішню

мотивацію (ВМ), зовнішню позитивну мотивацію (ВПМ) і зовнішню отрицатель-1

ную мотивацію (ВОМ). Відповідно в опитувальнику є 7 позицій, що відносяться

до цих] компонентам.

Інструкція, Спробуйте дати оцінку різним типам мотивів у наступних

випадках:

- Як би ви оцінили ці мотиви, якби були керівником?

- Як оцінює їх ваш керівник?

- Як оцінюєте їх ви самі в своїй роботі?

- Як оцінюють їх ваші колеги?

- Щоб відповісти користуйтеся наступною шкалою:

Яке мають значення Якою мірою

У дуже невеликий В досить невеликий У середній У досить великий У дуже

БольшойДенежний заробіток:

- я як керівник,

- мій керівник,

- я сам, робочий,

- мок товариші.

Прагнення до просування п про службу:

- я як керівник,

- мій керівник,

- я сам, робочий,

* мої товариші. Прагнення уникнути критики з боку керівника і

колег:

- я як керівник,

- мій керівник,

- я сам, робочий,

- мої товариші. Прагнення уникнути можливих покарань або неприємностей:

»я як керівник,

- мій керівник,.

Я сам. робочий,.

Мої. Товариші.

Орієнтація на престиж і повагу оточуючих

* я як керівник

* мій керівник я сам, робітник.

Задоволення від добре виконаної роботи:

- я як керівник,

- мій керівник.

- я сам, робітник. Громадська корисність праці:

* я як керівник,

* мій керівник

* я сам, робітник.

Обробка й інтерпретація даних

Розрахуйте ВМ, ВПМ, ВОМ наступним чином

Бали за відповідь 6 + бали за відповідь 7

МВ = 2

Сума балів за відповіді 1,2 і 5

ВПМ = 3

Сума балів за відповіді 3 і 4

ВОМ = 2

Впишіть отримані показники в наступну таблицю:

Мотивація

На внутрішній Зовнішня

Позитивна Негативна Я як керівник Мій керівник

Я сам, робочий

Мої товариші СУМА:

Порівняйте вираженість різних видів мотивації.

Оптимальним є відносин

коли ВМ> ВПМ> ВОМ. Чим більше зрушення величин вправо, тим гірше ваше ставлення

до виконуваної трудової діяльності, тим менше спонукальна сила вашого

мотиваційного комплексу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.3.1. Дослідження діяльнісної мотиваційної структури (К. Замфір) "
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - ВЕДУЩЕЕ моральні якості самовизначитися ОСОБИСТОСТІ
  діяльнісної-поведінкової сфери суб'єкта як цілісності. У радянській психології, якщо не вважати окремих статей і єдину монографію К. Музди-Баєва [46], проблема відповідальності в психологічному плані вивчена слабо. Високий рівень узагальнення
 2. Тема 8. Внутріособистісні конфлікти
  структура. Основні підходи у вивченні міжособистісних конфліктів. Мотиваційний підхід М. Дойча і Г. Макклінтона. Когнітивний підхід. Діяльнісний підхід. Організаційний підхід і ін Сфери прояви міжособистісних конфліктів, їх причини та способи вирішення: колектив, сім'я, система «громадянин-суспільство», дифузна група. Класифікація міжособистісних конфліктів. Міжособистісні конфлікти і
 3. Глава 9 Теорії емоційних явищ. Теорії мотиваційної та вольової регуляції
  мотиваційної та вольової
 4. 1.2.12. Психологічний час особистості
  дослідження, в результаті якого виділено групи випробовуваних (вік 25-35 років) з певною специфікою прояви психологічного часу. Отримані результати дозволяють виділити основні тенденції у прояві психологічного часу особистості, умовно позначені як: споглядально-захисний, агресивно-захисний і
 5. ДІАГНОСТИКА парциальности МОТИВАЦИИ ОСОБИСТОСТІ І ГРУПИ
  мотиваційні) актуалізовані у випробовуваних. Знаючи це, можна найбільш ефективно впливати на їх мотивацію, Інструкція. Кожному учаснику тесту необхідно оцінити за п'ятибальною шкалою ступінь важливості для нього кожного з 12 зазначених нижче факторів, що впливають на його ставлення до роботи, Дуже важливо Важливо, але не дуже Неважливо
 6. ТЕМА 6. ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СПОСІБ БУТТЯ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА
  досліджень / / Питання філософії. 2001. № 2. Лекторский В.А. Діяльнісний підхід: смерть чи відродження / / Питання філософії. 2001. № 2. Фурс В.Н. Філософія незавершеного модерну Юргена Ха-Бермас. Мінськ, 2000. С. 57-64, 70-72, 79-82, 87-94. Арендт Х. Vita activa, або Про діяльного життя. СПб., 2000. С. 14-16, 32-33, 104, 114-120, 175-178, 228-237. Крапивенский С.Е. Соціальна філософія. М.,
 7. 54. Психологічна готовність дитини до шкільного навчання
  мотиваційної, інтелектуальної сфер і сфери довільності. До кінця дошкільного віку є три лінії раз-розвитку (П. Я. Гальперін): - лінія формування довільної поведінки, коли дитина може підкоритися шкільним правилам; 2 - лінія оволодіння засобами і еталонами пізнавальної діяльності, які дозволяють дитині перейти до розуміння збереження кількості; 3 -
 8. 7. Розвиток діяльності - умова і спосіб розвитку особистості
  мотиваційної сфер особистості. У ході діяльності відбуваються процеси «опредмечивания» (суб'єкт втілює свої задуми, тобто в конеч-ном рахунку свої психологічні якості, в предметі) і «распредмечивания» (суб'єкт «привласнює» якості об'єкта діяльності). А. Н. Леонтьєв розмежував поняття
 9. 0. Теорія соціального навчання
  мотиваційних систем - про грунтуватися на научении всередині сім'ї (основна фаза соціалізації); - фаза вторинних мотиваційних систем - про грунтуватися на научении поза сім'єю. За Р. Сирсу, центральний компонент навчання - це залежність, тобто потреба дитини, яку не можна ігнорувати.
 10. 1.2.7. Категорія мотивації
  дослідження використання цього словника в якомусь соціальному контексті. В цілому під мотивацією розуміють сукупність всіх мотивів, які спонукають до дії. Відзначається, що змістовний опис мотивації безмежно, тому що вимагає згадки буття людини, завдань і ролей, які він виконує, будучи суб'єктом чи об'єктом відносин та ін Психологічна характеристика мотивації описується
 11. 9.1.1. Поведінкові і когнітивні теорії мотивації Класичний біхевіоризм 1.
  Мотиваційним станом - «драйвом» (си-уе), яке залежить від потреби, первинної потреби (пеее). 2. Існує сукупність вроджених первинних по требностей: голод, спрага, уникнення болю, потреба у продовженні роду і т. д. 3. Всі нові форми спрямованої предметної активно сти - вторинні потреби - живі організми прид-207 тануть на основі научения в
 12. Психофізіологічні підходи і теорії, що зробили значний вплив на розвиток вітчизняної теоретичної психології
  досліджень в області психології (див. курс «Історія психології»). 120 Пізніше концепція умовного рефлексу в рамках фізіології була перетворена в концепцію «рефлекторного кільця з зворотними зв'язками, реалізується за допомогою сенсорних корекцій» в теоріях П, К. Анохіна і А. Н. Бернштейна. Обидва видатних вітчизняних фізіолога прямо вказали на необхідність розробки психологічних
 13. 7.2. Теорія особистості в діяльнісного підходу до аналізу та поясненню психічних явищ А. Н. Леонтьєв Теорія розвитку особистості в людській діяльності
  мотиваційної сфери людини, яка визначає сферу індивідуальних особистісних смислів. - Окремі життєві відносини, які реалізуються людиною в діях, можуть відчужуватися, втрачаючи або при знаходячи негативний особистісний сенс. 5. Усвідомлення мотивів - це акт встановлення відносин мотиву даної конкретної діяльності до мотивів діяч ності більш широкою. 6. Існує