Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо -геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБізнес і заробітокБізнес-планування → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів, видавництво: РИОР. Бізнес? Планування: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

22. СТРАТЕГІЯ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, МЕТОДИКА РОЗРАХУНКІВ ПЛАНОВИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

Стратегія фінансування проектазаключается в застосуванні в певній послідовності схем фінансування виходячи з індивідуальних особливостей проекту і впливають на нього факторів.

Виділяють три основних види стратегії фінансування:

1) фінансування з власних коштів;

2) фінансування з позикових коштів;

3) змішане (комплексне, комбіноване) фінансування.

При реалізації стратегії фінансірованіямогут застосовуватися в поєднанні такі фінансові інструменти (схеми фінансування): продаж частки фінансовому інвестору; продаж частки стратегічному інвесторові; венчурне фінансування; стратегічні альянси; спільні підприємства, обмежені партнерства, товариства на паях; закрите (приватне) розміщення цінних паперів; публічну пропозицію цінних паперів (IPO); вихід на західні фінансові ринки (депозитарні розписки); гранти та благодійні внески; угоду про дослідження і розробки; взаємозалік; банківські кредити, кредитні лінії, позички; комерційний (товарний ) кредит; державний кредит (інвестиційний податковий кредит); лізинг; облігаційну позику; випуск векселя; проектне фінансування; страхування експортних операцій; державне фінансування; франчайзинг; факторинг; форфейтинг; толінг.

Планові показники рассчітиваютсяісходя з прогнозних значень, заснованих на аналізі майбутніх впливають факторів, і з логіки розрахункових таблиць. У практиці фінансового та бізнес? Планування використовуються наступні планові показники:

- період окупності інвестицій;

- норма рентабельності інвестицій;

- чистий приведений дохід;

- рівень прибутковості;

- внутрішня норма рентабельності інвестицій;

- група показників ліквідності;

- група показників ділової активності;

- група показників структури капіталу;

- група показників рентабельності;

- група інвестиційних показників. Грошові потоки визначаються в основному шляхом обчислення виходячи з планових показників продажів (цін і обсягів), закупівель, умов оплати, податкових ставок і термінів платежів, даних про фінансування, зарплати, закупівлю основних засобів та ін - всіх впливають на грошові потоки факторів.

Інформаційне забезпечення розрахунків полягає в підборі достовірної первинної інформації:

- значень змінних в розрахункових формулах;

- числового виміру впливають на планові показники факторів.

23. ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ БІЗНЕС? ПЛАНУВАННЯ. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ І КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН (ГРАФІК РОБІТ) НА РОЗРОБКУ БІЗНЕС? ПЛАНУ

При бізнес? Плануванні виділяють такі технологічні процеси (етапи):

1. Збір і аналіз попередньої інформації.

2. Підготовка технічного завдання та календарного плану на розробку бізнес? Плану.

3. Збір детальної інформації по всіх розділах бізнес? Плану.

4. Аналіз, обробка інформації, підготовка розділів бізнес? Плану.

5. Підготовка оформлення бізнес? Плану.

6. Контроль змісту розділів і безпомилковості фінансових розрахунків.

7. Підготовка декількох варіантів бізнес? Плану (залежно від цільової аудиторії).

8. Друк, прошивка копій бізнес? Плану.

Замовником бізнес? Планаявляются юридичні та фізичні особи, які здійснюють підприємницьку та інвестиційну діяльність, умови і результати якої аналізуються і прогнозуються в бізнес? Плані.

Розробниками бізнес? Плану виступають фірми, що спеціалізуються в області маркетингової діяльності, проектування, авторські колективи, окремі автори. При необхідності залучаються консалтингові фірми і експерти.

Існують два основні підходи до розробки бізнес? Плану. Перший полягає в тому, що бізнес? План складається найманої групою фахівців, а ініціатори проекту беруть участь в ньому за допомогою підготовки вихідних даних. Інший підхід - коли ініціатори проекту самі розробляють бізнес? План, а методичні рекомендації отримують у фахівців, зокрема у можливих інвесторів.

При розробці бізнес? Плану складаються технічне завдання та календарний план (графік робіт). При розробці бізнес? Плану консалтинговими фірмами ці документи складаються письмово і погоджуються сторонами (замовником і виконавцем). При розробці бізнес? Плану співробітниками фірми допускається не оформляти дані документи, але потрібно погодити між керівником і фахівцем основні параметри, які визначаються в даних документах.

Технічне заданіедолжно містити опис суттєвих вимог, обмежень і параметрів очікуваного результату роботи з розробки бізнес? Плану. Технічне завдання може містити опис механізмів відносин між замовником і виконавцем.

Календарний пландолжен містити перелік всіх етапів здійснюваної роботи з планованими датами їх початку і закінчення. Особливо важливі ключові показові дати закінчення особливо значущих етапів.

24. ВИДИ МОДЕЛЕЙ, ЗАСТОСОВУВАНИХ ПРИ БІЗНЕС? ПЛАНУВАННІ

При бізнес? Плануванні можуть застосовуватися різні види фінансових, економічних і бізнес? Моделей.Вибор конкретної моделі залежить від доцільності і можливості її використання для даного бізнес? Плану. Багато моделей оформлені у вигляді комп'ютерної програми, або, навпаки, багато програми містять в собі вбудовані моделі.

Будь застосовувана модель повинна відповідати загальновизнаним принципам економічного моделювання.

Для створення моделі необхідно виділити типові агреговані показники (статті) звітів і деталізовані показники (статті) звітів у відповідності з особливостями компанії (проекту), а також визначити вхідні параметри, формули розрахунку цільових показників залежно від значень змінних факторів і форму представлення кінцевої (вихідної) інформації для користувача моделі.

Вхідні та вихідні дані моделімогут перебувати в різних комбінаціях. Головне - створити взаємопов'язану динамічну комплексну картину компанії або проекту на встановлений термін, спрогнозувати фінансові показники і фінансовий стан. Заданий період планування розбивається на звітні періоди, по кожному з яких можна побачити необхідні показники.

Поняття моделі бізнесу (бізнес? Моделі) в широкому сенсі використовується для позначення способу отримання прибутку від діяльності компанії.

Формально модель бізнесу компанії пов'язана з економічною складовою стратегії, із співвідношенням доходи - витрати - прибуток, з фактичними і планованими доходами від збуту товарів компанії, зі стратегією конкуренції, зі структурою витрат, рівнем доходів, потоками прибутку і окупністю інвестицій. Бізнес? Модель компанії покликана забезпечити ефективність стратегії з точки зору отримання прибутку. Отже, поняття моделі бізнесу вже, ніж поняття стратегії бізнесу. Стратегія визначає методи конкуренції та ведення бізнесу компанії (не торкаючись конкретних фінансових результатів і наслідків конкурентної боротьби), а бізнес? Модель на підставі показників прибутку і витрат, одержуваних у результаті застосування даної стратегії, забезпечує життєздатність компанії. Тривалий термін роботи у своїй сфері бізнесу і стабільна задовільна прибуток говорять про наявність у компанії успішної бізнес? Моделі, яка підтверджує рентабельність і життєздатність її стратегії.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 22. СТРАТЕГІЯ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, МЕТОДИКА РОЗРАХУНКІВ ПЛАНОВИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ "
 1. ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
  інформаційна система АП - абонентський пункт АПК - апаратно -програмний комплекс АРМ - автоматизоване робоче місце АРМ АБ - АРМ адміністратора безпеки АРМ PKC - АРМ розбору конфліктних ситуацій АС - автоматизована система АСІО - автоматизована система інформаційного обміну АСПГ - автоматизована система проведення голосування АСПР - автоматизована
 2. 2.4 .3. Зведений перелік інформаційних даних про роботу і стан галузей народного господарства
  інформаційних даних звернення, товарообіг, житлово-комунальне господарство, народна освіта і культура, матеріально-технічне постачання, зовнішня торгівля, цивільна оборона, охорона навколишнього середовища . На рис. 15 а, б дано структури Зведеного переліку інформаційних даних та абонентських переліків. У графі "Код показника" містився код показника у прийнятій в ІТТ системі класифікації
 3. Нікітов В. А.. Інформаційне забезпечення державного управління / Авт.: Нікітов В. А., Орлов Є. І., Старовойтов А. В., Савін Г. І.; За ред. Ю. В. Гуляєва - М.: Слов'янський діалог,. - 415 с., 2000

 4. Цілі і завдання об'єкта управління ресурсами регіону як інформаційної системи
  проекти розвитку регіону в частині їх ресурсного забезпечення (згідно законодавчо затвердженої стратегії розвитку регіону) ; аналітичні дані, що стосуються прогнозування темпів відтворення ресурсів, оцінка можливості альтернативного використання частини ресурсної бази в частині зміни: а) джерела мобілізації, б) користувача. Ці дані, хоча і мають аналітичний характер, отримані, в
 5. Конкурсні механізми
  фінансування заходів щодо зростання рівня промислової безпеки (фінансування здійснюється з бюджетних або позабюджетних фондів). Фактично - це механізми компенсації особливого виду. Кожна організація, що експлуатує небезпечні об'єкти, подає заявку (проект), що містить оцінку Si необхідного об'єкта фінансування, і оцінку 1i ефекту, під яким розуміється зростання рівня промислової
 6. Аналіз і обгрунтування програм розвитку регіону на основі оптимального фінансового планування
  фінансування програми. Послідовно вирішуючи такі питання для решти періодів, з урахуванням перенесення невикористаних поновлюваних ресурсів, оцінюється ефективність кожної конкретної програми розвитку регіону. Аналіз структури вкладень за джерелами фінансування свідчить про децентралізацію фінансування програм розвитку. Основним джерелом фінансування позабюджетних проектів
 7. Інформаційне забезпечення системи
  інформаційних даних є базовою основою формування функціонально повної структури інформаційного забезпечення (ІС) ІТТ (рис. 16). Директивне інформаційне забезпечення, як зазначалось раніше, визначалося Замовником системи на основі аналізу інформаційних потреб користувачів, а зовнішнє експлуатаційне і внутрішнє (технологічне) інформаційне забезпечення створювалося
 8. Правовий режим информационночіналитической і документаційною діяльності
  фінансування слід передбачити у федеральному бюджеті в статті витрат "Інформатика" ("Інформаційне забезпечення"), для суб'єктів Федерації необхідні кошти виділяються з бюджетів самих суб'єктів, що стосується юридичних та фізичних осіб, що володіють недержавною формою власності, вони здійснюють ці заходи за рахунок своїх
 9. Модель інформаційного агрегату
  інформаційних агрегатів, необхідно визначити їх: U, (t) - цілі, n (t) - плани (програми), V (t) - керуючі сигнали (рішення), R (t) - ресурси, W (t) - обурення, Y (t) - оператор (алгоритм) функціонування, H (t) - оператор зміни станів, A (t) - оператор (алгоритм) управління, F (t) - результати функціонування, Z (t) - стан, Q (t) - результат виконання керуючих рішень. На
 10. 14. ЦІЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ (ПІДПРИЄМСТВА)
  фінансування, тривалістю здійснення, ступенем невизначеності результатів та безліччю інших чинників. В даний час реалізуються три взаємопов'язаних підходу до управління проектом: 1) процесний-передбачає розгляд управління як серії безперервно здійснюваних взаємопов'язаних дій по реалізації функції управління: прогнозування і планування,
 11. 25. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ МОДЕЛЕЙ БІЗНЕС? ПРОЦЕСІВ. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ РОЗРОБКИ БІЗНЕС? ПЛАНІВ
  фінансування та умови кредитування, оцінити запас міцності бізнесу, ефективність вкладень для всіх учасників проекту, вибрати варіанти виробництва, закупівель і збуту, а також вести контроль за реалізацією проектів. Система дозволяє моделювати діяльність різних за величиною підприємств-від невеликої приватної фірми до холдингових структур. З її допомогою можна створювати проекти
 12. 2.1. Автоматизовані системи підприємств і галузей
  фінансуванням робіт у цій області. Одним з важливих його підсумків стала організація спеціалізованих груп з розробки найбільш актуальних проблем (поліпшення методів і структури управління з урахуванням впливу АСУ, математичного забезпечення АСУ, їх уніфікації та типізації та ін.) Про масштаби розгорнулися робіт можна судити хоча б за таким показником. У 1971-1975 рр.. було розроблено та
 13.  Список літератури
    фінансування інвестиційної діяльності підприємств. М.: Фінанси і статистика, 1998. Воронов К.І., Хайт І.А. Інвестиції в реальні активи / / Фінанси. 1995. № 1. С. 19 - 21. Воронцовський А.В. Інвестиції та фінансування: Методи оцінки та обгрунтування. СПб.: Вид-во С.-Петербурзького університету, 1998. Глазунов В.М. Фінансовий аналіз і оцінка ризику реальних інвестицій. М.: Финстатинформ, 1997.