Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяСоціальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Фетіскін Н. П., Козлов В. В. , Мануйлов Г. М.. Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп. - М., Изд-во Інституту Психотерапії - 490 с., 2002 - перейти до змісту підручника

2.2.2. Діагностика груповий мотивації (І. Д. Ааданов)

Призначення. Справжній тест складений за типом семантичного диференціала.

Він може застосовуватися як для індивідуального користування, так і для

колективної оцінки факторів, що відносяться до формування общегрупповой

мотивації. Біля кожного пункту опитувальника є шкала оцінок у балах від 1 до

7. У лівій частині тесту представлені позитивні фактори, що характеризують

групову мотивацію. У правій його частині представлені чинники, що негативно

характеризують групову мотивацію.

Інструкція. Перед вами тест, що містить 25 факторів (позитивних і

негативних), що дозволяють оцінити ступінь сформованості груповий

мотивації. Просимо вас уважно оцінити ці фактори і вибрати відповідний

бал (обведіть кружком цифру, відповідну вашим уявленням}, який

характеризує стан мотивації в групі, членом якої ви є. Потім

підсумуйте всі відзначені бали.

Бажано, щоб це завдання виконали всі члени вашої групи і був отриманий

середній результат оцінок. Після цього обговоріть виконане завдання до групи.

Бланк відповідей

Переважаючі фактори Опенька в балах № Переважаючі фактори 1. Високий

рівень згуртованості групи 7654321 1. Низький рівень згуртованості групи 2.

Висока активність членів групи 7654321 2. Низька активність членів групи 3.

Нормальні міжособистісних відносини в групі 7654321 3. Погані міжособистісні

відношенні в групі 4. Відсутність конфліктів у групі 7654321 4. Наявність

конфліктів у групі 5. Високий рівень [Рєпніної сумісності 765432 5 січень.

Низький рівень групової сумісності 6. Особисте гної осмислення

організаційних цілей та їх прийняття 765432! 6. Неприйняття працівниками

організаційних. цілей 7 Визнання авторитету керівника 7654321 7. Члени

групи не приймають авторитету керівника 8. Повага до компетентності

керівника 7654321 Я. Члени групи не віддають належного компетентності

керівника 9 пріліта лідерських якостей керівника 76543217 9. Члени трупи

не вважають свого керівника лідером 10. Наявність довірчих відносин

членів групи з керівником 7654321 10.

Відсутність довірчих відносин

членів групи з керівником 11. Участь членів групи в процесі прийняття

рішень 7654321 І. Неприйняття членами групи участі в обговоренні та прийнятті

вирішенні 12. Є умови для вираження творчого потенціалу членів групи

7654321 12. Немає умов для вираження творчого потенціалу членів групи

Процедура опитування виглядає наступним чином: поруч з номером питання проставте

свою відповідь в буквеній формі.

Обробка й інтерпретація

Суть обробки результатів зводиться до сумарного підрахунку балів за всіма 25

твердженнями.

Рівням груповий мотивації відповідають такі показники:

25-48 балів - група негативно мотивована,

49-74 бали - група слабо мотивована,

75-125 балів - група недостатньо мотивована на отримання позитивних

результатів,

126-151 балів - група достатньою мірою мотивована на досягнення успіху

у діяльності,

152 - 175 балів - група позитивно мотивована на успіх у діяльності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.2.2. Діагностика груповий мотивації (І. Д. Ааданов)"
 1. Балабанова Л.М.. Судова патопсихологія (питання визначення норми і відхилень). - Д .: Сталкер. - 432 с., 1998

 2. 5.2. процедурно-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ
  діагностики може здійснюватися у вигляді окремої майстерні (3 - 5 днів) або включатися в більш тривалі програми. Даний цикл носить назву "Тренінг терапевтичних навичок роботи з сім'єю" і є першим із шести в дворічну програму підготовки сімейних терапевтів, що проводиться при Інституті групової та сімейної терапії (м. Москва). Навчання проходить в групі чисельністю 10 - 20
 3. 2.0. КОРОТКИЙ ОПИС ІНТЕГРАТИВНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМНОЇ СІМЕЙНОЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
  діагностики та оцінки з індивіда на його природну групу. Звичайно, сімейний терапевт не повинен нехтувати індивідуальними особливостями людей. Однак гіпотези , які він висуває, повинні бути перш за все циркулярними і включати в себе реакції всіх членів сім'ї. Індивідуальної діагностиці та аналізу взаємодій членів сім'ї на основі їх характерологічних особливостей, установок,
 4. В.М. Блейхер І. В. Крук. Патопсихологическое діагностика, 1986

 5. Фетіскін Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М.. Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп. - М., Изд -во Інституту Психотерапії - 490 с., 2002

 6. Глава 16. Групова когнітивна терапія в лікуванні депресії.
  Глава 16. Групова когнітивна терапія в лікуванні
 7. Контрольний тест
  груповим конфліктів відносяться конфлікти: а) особистість-група; б) група-група, в) особистість-група і група-група; г) керівник-колектив; д ) мікрогрупах-мікрогрупах всередині колективу. 2. Групова атрибуція - це: а) завищення оцінки в групових думках своєї групи і заниження достоїнств протиборчої групи; б) пояснення позитивної поведінки своєї групи
 8. Черніков А.В.. Системна сімейна терапія: Інтегративна модель діагностики. - Вид. 3-е, испр. і доп. М.: Незалежна фірна "Клас",. - 208 с. - (Бібліотека психології та психотерапії, вив. 97)., 2001

 9. ФОРМУВАННЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЯК чинником підвищення конкурентоспроможності РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ В. Н. Бунге
  груповому (клубному) благу. Таке благо може поширюватися всередині відповідної галузевої групи шляхом імітації. Дифузія знань обумовлює усереднений рівень технологічного розвитку по галузях. Однак у період часу до початку імітації організація або підприємець отримують інноваційну премію від монопольного використання нововведення. Таку ситуацію можна характеризувати
 10. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІАГНОСТИКИ Взаємодія В СИСТЕМІ батько-дитина
  діагностики. При цьому в зону діагностики можуть потрапляти як особистісні характеристики дітей та батьків, так і характеристики ро-дітельско-дитячих відносин і взаємодії. У груповій роботі з батьками основний акцент робиться на діагностиці сфери відносин та взаємодії. Останні тісно пов'язані один з одним: відносини включаються в реальну взаємодію і в якості умов, і в