Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо -геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2005 - перейти до змісту підручника

21.5. ІНВЕСТИЦІЇ І ФАКТОРИ, ЇХ ВИЗНАЧАЮТЬ

Інвестиції та супутні їм фактори. Інвестиції є другим найважливішим компонентом чистих витрат. З їх допомогою вирішуються такі економічні та виробничі завдання, як будівництво нових заводів, фабрик, оснащеність та переоснащення виробництва технікою та обладнанням з тривалим терміном служби і т.д. Розміри інвестицій відіграють визначальну роль і залежать від очікуваної норми чистого прибутку і ставки банківського відсотка.

Що стосується очікуваної норми чистого прибутку, вона значуща для підприємницьких дій, бо в іншому випадку інвестиції будуть стримуватися. Якщо підприємець має намір удосконалювати виробництво і необхідний для цього агрегат коштує, наприклад, 200 ТОВ руб., Він подумає, який чистий дохід буде мати від впроваджуваного нововведення. У разі, якщо після реалізації продукції він відшкодує виробничі витрати і отримає чис-тий дохід, рівний, наприклад, 20 ТОВ руб., То норма чистого прибутку Р складе:

Р = (20 ТОВ: 200 ТОВ) - 100 = 10%.

Однак виникає питання, чи буде при такій нормі чистого прибутку зацікавлений підприємець у продовженні справ? Оскільки в ринковій системі господарювання гроші містяться у виробничих або фінансових активах, вільними грошовими ресурсами ніхто не має. Для здійснення інвестицій їх слід взяти в кредит, причому передбачувану норму чистого прибутку необхідно співвіднести зі ставкою відсотка. Якщо ставка відсотка виявиться рівною або перевищить норму чистого прибутку, інвестиції економічно недоцільні. Розмір перевищення норми чистого прибутку над ставкою відсотка визначає доцільність і привабливість інвестицій. Необхідно враховувати, що на ухвалення рішення про інвестування впливає не номінальна, а реальна ставка відсотка, скоригована на можливу інфляцію. Якщо інфляція буде поглинати різницю між нормою чистого прибутку і ставкою відсотка, інвестиції виявляться невигідними.

Крива попиту на інвестиції. Інвестиції необхідно аналізувати не тільки стосовно діяльності окремих фірм, а й у сфері всієї підприємницької діяльності, на рівні народного господарства в цілому. Для цього необхідно звести воєдино окремо взяті передбачувані норми чистого прибутку по кожній з фірм і для кращого сприйняття побудувати криву попиту на інвестиції. Вихідною для такої побудови повинна бути посилка, що норма очікуваного чистого прибутку не повинна бути нижче ставки відсотка. Визначимо вихідну ставку в 10% і розрахуємо рух кривої для заданих значень норми чистого прибутку, ставки відсотка і розміру інвестицій (табл. 21.1 і рис. 21.8).

Таблиця 21.1. Очікуваний прибуток і інвестиції (гіпотетичні дані)

Величина інвестицій, млрдруб. / Рік

28 26 24 22 20 18 16 14 12 10

Р і с. 21.8. Крива попиту на інвестиції

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

Крива попиту на інвестиції для народного господарства в цілому будується шляхом розташування всіх інвестиційних об'єктів по низхідній в Залежно від очікуваної норми чистого прибутку. Слід враховувати, що інвестиції проводяться до тих пір, поки ставка відсотка не виявиться рівною очікуваній нормі чистого прибутку.

Крива попиту на інвестиції опускається вниз і відображає зворотну залежність між ставкою відсотка (ціною інвестування) та сукупну величиною необхідних інвестиційних товарів. Зміна ставки відсотка буде супроводжуватися зміною рівня витрат на інвестиції, причому при найвищій ставці відсотка здійснюються ті з інвестиційних проектів, які забезпечують найвищу очікувану норму чистого прибутку. У разі зниження ставки відсотка комерційно вигідними будуть проекти, очікувана норма чистого прибутку від який менше. У той же час рівень інвестицій зростає.

На величину інвестицій при фіксованій пропозиції грошей надає дію рівень цін. Це відбувається внаслідок дії ефекту процентної ставки. При підвищенні ціни зростає кількість грошей, в яких гостро потребують споживачі і підприємці для закупівлі продукції за зрослими цінами. Те, що відбувається внаслідок цього розширення попиту на невикористані гроші знижує ціну грошей - процентної ставки, що в свою чергу зменшує інвестиції. І навпаки, при більш низькому рівні цін відбувається скорочення попиту на невикористані гроші, зниження ставки відсотка і збільшення інвестицій.

Зрушення в попиті на інвестиції. Поряд зі ставкою відсотка на інвестиції впливають і інші фактори. У разі, якщо один з факторів діє у бік збільшення інвестицій, крива на графіку зміщується вправо, а другий супроводжується зниженням очікуваної чистої прибутковості інвестицій, крива зміщується вліво.

До числа найважливіших факторів, не пов'язаних зі ставкою відсотка, відносяться витрати виробництва. Відомо, що вони включають витрати на придбання, експлуатацію та обслуговування обладнання, заробітну плату працівників, нормальний прибуток підприємців. Збільшення цих витрат призведе до зниження розмірів інвестицій, і крива на графіку зміститься вліво, а модернізація обладнання збільшить інвестиційний фонд і змістить криву інвестицій вправо.

З названим фактором тісно пов'язаний рівень оснащеності виробництва основним капіталом. Якщо виробництво добре оснащено технічними потужностями, кожне наступне інвестування буде супроводжуватися падінням норми чистого прибутку, тому інвестиції будуть обмежуватися. У випадку низької технічної оснащеності додаткові інвестиції приведуть до зростання продуктивності праці і підвищення норми чистого прибутку. Інвестиції будуть розширюватися, і крива зміститься вправо.

У такому випадку основним стимулом для інвестування виступає прогрес в галузі техніки і технології виробництва, що сни-жает витрати виробництва, підвищує якість виробів, сприяючи тим самим підвищенню норми чистого прибутку, а значить, і різкого зростання інвестицій в тих виробництвах, де подібні перетворення відбуваються.

Зрушення в попиті на інвестиції відбуваються також під дією суб'єктивних факторів, які часто виявляються важко передбачуваними. Мова йде про мінливому політичному кліматі в країні, міжнародній обстановці, про стан справ на фондових біржах, про реагування на них підприємців і т.д. Якщо під впливом цих факторів в економічній середовищі складається оптимістичний настрій, інвестиції почнуть зростати, і навпаки, песимістичні настрої викличуть обмеження інвестицій.

Крива інвестицій зсувається вліво.

Нарешті, інвестиційна діяльність залежить від рівня виплачуваних податків. Зростання податків викличе скорочення доходів підприємців, в результаті чого крива інвестицій буде мати тенденцію зрушення вліво, а в разі зниження податків - вправо.

Нестабільність інвестицій. Інвестиції виступають важливим фактором, що впливає на зростання валового національного продукту. Разом з тим слід зазначити, що його дія не підпорядковується якомусь строгому регламенту. Інвестиції дуже мінливі, причому їх мінливість набагато більш рухливими, ніж мінливість валового національного продукту. Візьмемо, наприклад, тривалість термінів служби устаткування. З економічної точки зору тут все начебто виразно: термін амортизації закінчився, отже, необхідно міняти обладнання. У реальному житті все відбувається набагато складніше. За відомим лише підприємцеві причин терміни дії обладнання можуть бути продовжені понад період амортизаційних відрахувань. Вони можуть бути частково оновлені, оновлені на 1/2, на 3/4, але основний капітал протягом якогось періоду може зовсім не оновлюватися і з цими рішеннями підприємців пов'язана амплітуда коливань інвестицій в суспільному виробництві: вони то розширюються, то звужуються. Інвестуванню може бути піддано виробництво і до закінчення термінів амортизації, якщо цього вимагає науково-технічний прогрес.

Характерною особливістю інновацій є їх нерегулярність. З точки зору тієї чи іншої галузі економіки інновації в ній найближчим часом можуть не передбачається, але корективи можуть відбутися негайно. Технічні та технологічні зрушення в якійсь одній галузі можуть викликати швидкі й інтенсивні інвестиції в інших, суміжних галузях економіки. Наприклад, технічний прогрес в автомобільній промисловості завжди викликає потік інвестицій в нафтохімічні галузі виробництва. Аналогічне відбувається по суті з усіма взаємопов'язаними один з одним галузями економіки.

Коливання в інвестиціях відбуваються в залежності від розміру поточного прибутку: прибуток стабільна - стабільні інвестиції; прибуток зростає - зростають інвестиції; з'являються тенденції до падіння прибутку - тут же обмежуються і інвестиції. Мінливість прибутку збільшує нестабільність інвестицій.

Нарешті, зумовлюють нестабільність інвестицій очікування і їх мінливість. Очікування схильні мінливості в силу великої кількості обставин, в тому числі і стану справ на фондовій біржі. Коливання курсу акцій, часто створені штучно біржовиками, щоб нажитися на спекулятивних угодах з цінними паперами, викликають нестабільність в інвестиційній політиці підприємців та домохазяїнів. На рис. 21.8 ці коливання супроводжуються рухами кривої інвестицій або вгору, або вниз.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 21.5. ІНВЕСТИЦІЇ І ФАКТОРИ, ЇХ ВИЗНАЧАЮТЬ "
 1. Тема 6. СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ (ШІ)
  інвестиціями), на яких іноземні та вітчизняні інвестиції з'єднуються разом в ланцюзі: разові торгові угоди - створення експортних служб - відкриття торгових представництв - технічне сприяння, висновок і виконання договорів підряду - будівництво об'єкта на компенсаційній основі - створення підприємств з іноземними інвестиціями. - Задоволення внутрішнього попиту;
 2. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНІСТЮ А. Н. Бирка
  інвестиційних вкладень в економіку є одним з основних факторів, що визначають темпи економічного зростання. Залежність між рівнем податкового тягаря та сумою що у бюджет податків ще на початку другої половини XX століття вивів професор А. Лаф-фер. Саме він обгрунтував, що зниження податкового гніту стимулює підприємницьку діяльність, розвиває ініціативу і
 3. 11.6. ФОРМИ СПІЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  інвестиційна діяльність із залученням іноземних інвестицій може здійснюватися в різних формах. Однією з найбільш поширених форм є створення підприємств з іноземними інвестиціями. Підприємство з іноземними інвестиціями Підприємство з іноземними інвестиціями - підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до
 4. 12.1. ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ ТА ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ
  факторів виробництва. Приступаючи до процесу виробництва, підприємець знає, що випускається їм продукція може бути створена за допомогою використання різних комбінацій необхідних факторів. Його завдання полягає у виборі такої комбінації, яка забезпечить технологічну ефективність, тобто дозволить виробити максимальний обсяг продукції при мінімальних (оптимальних) витратах факторів
 5. 11.3. ПОНЯТТЯ, ВИДИ І ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
  інвестицій. Залученню іноземних інвестицій в економіку України заважають часті зміни законодавства та відсутність надійних гарантій захисту для іноземних інвесторів, занадто високий рівень ставок оподаткування, повільні темпи приватизації, складна система ведення бухгалтерського обліку, яка не відповідає міжнародним стандартам. Україна, як і інші держави, що потребують
 6. 18.3. СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  інвестиційні фонди, державні фінанси, фондова біржа і т.д. Ринок праці організований у вигляді біржі праці. Напрями структурних перетворень в економіці республіки. Кожна економічна система має своєю специфічною структурою, яка формується залежно від факторів економічного, соціального та культурного порядку. Не є винятком і економіка Республіки
 7. СУЧАСНІ СОЦІОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ, ПОЛІТИКИ ТА ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ
  фактори, що визначають характер, напрямки та динаміку суспільних процесів XX в.: Індустріалізація , науково-технічний прогрес, загострення соціальних і національних конфліктів, екологія, соціокультурна динаміка і ін Формаційний (одноваріантного) і цивілізаційний (поліваріантний) підходи до оцінки якісного стану суспільної системи. Шляхи подолання пережитків соціологічного
 8. 21.1. СУКУПНИЙ ПОПИТ І ФАКТОРИ, ЙОГО ВИЗНАЧАЮТЬ
    інвестиції. Якщо висловитися точніше, то з підвищенням рівня цін підвищуються і процентні ставки, а зростання процентних ставок супроводжується скороченням споживчих витрат і інвестицій. Справа в тому, що підвищення рівня цін розширює попит на готівкові гроші. Спожи-телям потрібні додаткові гроші для здійснення покупок, підприємцям - для закупівлі сировини, устаткування, виплати заробітної
 9.  Активізація інвестиційної діяльності банків
    інвестицій була і залишається досить складною як для країни в цілому, так і для регіонів зокрема. Проте, як показав аналіз інвестиційних процесів в РФ, в 2001 році, порівняно з 2000 роком, кредитна активність російських банків стрімко зросла. І це не випадковість, а цілком закономірна позитивна тенденція, яка вказує в першу чергу на те, що гостра фаза кризи в
 10.  Додаток № 6. Розподіл комерційних банків за величиною коефіцієнта достатності капіталу
    інвестиції в основні фонди; грошові доходи в розрахунку на душу населення; рівень безробіття. 1 Бюлетень банківської статистики. - Тюмень, 2002, с. 28.
 11.  Алфавітно-предметний покажчик
    інвестицій 749. 777 державна реєстрація іноземних інвестицій 776 державна реєстрація суб'єктів підприємництва 10 державне підприємство 88 Деривативи 384 діяльність з надання фінансових послуг 820 дискредитація суб'єкта господарювання 904 договір оренди землі 458 договір банківського рахунку 234 договір найму (оренди) 416 договір комісії 535 договір
 12.  Тема 2. КОНЦЕПЦІЇ І ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ ЗЕД
    інвестицій через дію мультиплікатора зовнішньої торгівлі. Більш повне використання виробничих потужностей підприємства Мотиви виробників для участі у ЗЕД Очікування вищої ділової активності на міжнародному ринку в порівнянні з активністю на національному ринку Поліпшення фінансового становища та умов для модернізації Імідж експортера всередині країни (для конкуренції всередині
 13.  Список літератури
    інвестиційної інфраструктури / / Інвестиції у Росії. 2001. № 9. С. 18 - 26. Беляков А.В. Про оптимізацію використання позикових коштів у ході здійснення інвестиційного проекту / / Фінанси і кредит. 1999. № 7. С. 2 - 7. Бланк І.А. Інвестиційний менеджмент. Київ: МП "Ітем" ЛТД, "Юнайтед Лондон Трейд Лімітед", 1995. Бочаров В.В. Методи фінансування інвестиційної діяльності підприємств.
 14.  ПРО СТАН, НАЙБЛИЖЧИХ перспективи та проблеми стримують розвиток ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕСПУБЛІЦІ КАРЕЛІЯ І. В. Харламова
    інвестиційний потенціал. Ресурси надр включають більше двохсот розвіданих родовищ. Більше 20-ти видів стратегічної сировини налічується в республіці: залізні руди, титаномагнетиту, кольорові і рідкісні метали, золото. Головний інвестиційний потенціал у цій сфері - унікальні родовища будівельного і оздоблювального каменю. Помітно зростає і туристський потенціал Карелії, нерозривно пов'язаний
 15.  11.4. ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
    інвестицій обумовлена ??тим, що при здійсненні інвестицій в Україну (як і в інші держави) іноземні інвестори піддаються різним обмеженням і ризикам, зокрема податковому ризику, валютного ризику, ризику примусового вилучення їх майна та ін У розділі II Закону «Про режим іноземного інвестування »встановлені державні гарантії захисту іноземних інвестицій.
 16.  Нормативно-правові засади функціонування Суррей
    інвестиційна сфера Російської економіки перебуває в стані кризи, де економіко-правове середовище тільки починає формуватися і відсутня досконале законодавство. Тому одна з основних причин, що стримують приплив капіталу в економіку, - недостатнє законодавче забезпечення діяльності в частині реалізації програм розвитку регіону. Якщо розглядати регулювання
 17.  ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ОКРЕМИХ ТЕМ
    інвестицій. Г) вірно А, Б, В. Д) вірно Б, В. Характеристики зовнішньоторговельної документації: консульський інвойс - відвантажувальний документ. Б) сертифікат про походження товару - митний документ. пакувальний лист - це платіжно-банківський документ. Г) коносамент - митний документ. Відповідно до «Віденської конвенції». при дострокової поставки покупець може відмовитися від неї. Б) сторона
 18.  Мей О'Елтон (1880-1949)
    факторів (умови і організація праці, заробітна плата, міжособистісні відносини і стиль керівництва) на підвищення продуктивності праці на промисловому підприємстві, Мей прийшов до відкриття ролі людського і групового факторів. В основі концепцій Мея лежать наступні положення: 1) людина являє собою «соціальна тварина», орієнтоване і включена в контекст групової поведінки;
 19.  21.3. Макроекономічної рівноваги між реального обсягу виробництва і рівнем цін
    інвестицій, в державних витратах або у витратах на чистий обсяг експорту. Припустимо, що домашнє господарство (фірма), орієнтуючись на перспективи розвитку економіки країни, справило додаткові закупівлі товарів для споживання або інвестицій. Виникає питання: як дана дія відіб'ється на рівні цін і реальному обсязі національного виробництва? Однозначну відповідь дати неможливо. Для
 20.  СТАТТІ У ЕКОНОМІЧНОЇ ПРЕСІ 156.
    чинників ефективного управління ліквідністю банків в Росії / / Гроші і кредит, 2000, № 11. 173. Підсумки діяльності кредитних організацій Тюменської області у 2000 році / / Сибірський посад, 2001, № 7. 174. Підсумки діяльності кредитних організацій Тюменської області за 2001 рік / / Сибірський посад, 2002, № 8. 175. Підсумки 2000 / / Сибірський посад, 2001, № 6. 176. Підсумки