НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяСоціальна робота → 
« Попередня Наступна »
Невлева І. М., Соловйова Л.В. Теорія соціальної роботи: Навчальний посібник. - Білгород: Кооперативний освіта. - 431 с., 2005 - перейти до змісту підручника

21.4. Основні напрямки практичної соціальної роботи за кордоном

У практиці більшості країн світу соціальна робота загального профілю передбачає три сфери: -

соціальна терапія на індивідуально-особистісному та сімейному рівні з метою соціальної адаптації та реабілітації індивіда і вирішення конфліктних ситуацій в контексті навколишнього його середовища; -

соціальна робота з групами, які можуть класифікуватися за віком (дитячі, молодіжні, групи престарілих громадян), за статтю, за інтересами або схожим проблемам (конфесійні, групи колишніх алкоголіків чи наркоманів і т.д.). Часто соціальним працівникам доводиться працювати з угрупуваннями асоціальної або навіть кримінального характеру (дитяча або підліткова злочинність, бродяжництво, організована проституція, наркоманія тощо); -

соціальна робота в громаді, за місцем проживання, орієнтована на розширення мережі соціальних послуг.

У всіх країнах розвинена і спеціалізована соціальна робота, якою займаються фахівці у сфері праці та зайнятості, охороні здоров'я та медико-реабілітаційних службах, системах освіти, правозахисту, пенітенціарних установах, збройних силах.

У США, наприклад, в 1957 р. Рада з освіти в галузі соціальної роботи США визначив такі сфери діяльності фахівців: державні соціальні служби, робота з сім'єю, соціальний захист дитинства, психіатрична соціальна допомога, соціально- медична робота (включаючи систему охорони здоров'я), соціальна робота в школі, соціальна робота в установах, що займаються проблемами груп, а також робота в галузі соціального планування.

У всіх країнах світу першорядної сферою діяльності професійних фахівців є робота з дітьми та родиною.

Проблеми сім'ї та дитинства, які доводиться вирішувати соціальним працівникам, різноманітні. Робота з дітьми - одна з найбільш складних, конфліктних, суперечливих сфер діяльності соціального працівника.

Тому починаючи з 70-x рр.. в міжнародній практиці соціальної роботи міцно влаштувалося такий напрямок діяльності, як захист прав дитини.

У США, наприклад, відповідно до закону проблеми дитячої злочинності, в тому числі їх рішення в рамках системи судочинства та пенітенціарних установ, передані у відання соціальних установ. В інших країнах діють інші закони, що оберігають інтереси дітей, але скрізь обов'язковою для соціальних працівників є захист дитинства. Соціальні служби в різних країнах займаються «важкими» дітьми, підлітками, виключеними зі школи за неуспішність, працевлаштовують неповнолітніх, вирішують інші питання дитинства (організація дозвілля, відпочинку, повноцінного харчування, освіти, розвитку дітей та ін.)

Робота з дітьми традиційно пов'язана з вирішенням сімейних проблем. Благополуччя дитини залежить насамперед від благополуччя сім'ї. Соціальні служби пропонують родині цілий набір послуг професійних соціальних працівників: сімейне консультування, терапія, диспансерно-поліклінічне обслуговування дітей, профілактичне обслуговування, послуги з ведення домашнього господарства, консультування з питань харчування і раціонального господарювання, курси для молодих батьків, фінансова допомога малозабезпеченим сім'ям, планування сім'ї та догляд за дітьми в денний час (типу «ясла-сад»).

Робота в громаді (в місцевому співтоваристві). На Заході громада розглядається як складне і одночасно гнучке соціальне утворення, що складається з різноманітних за характером первинних соціальних груп і формальних організацій, тісно взаємозалежних один з одним. Робота в громаді спочатку була спрямована на вирішення основної соціальної проблеми - проблеми бідності. Найбільший розмах цей вид діяльності професійних соціальних працівників придбав в США в 60-і рр.. ХХ століття, під час проведення національної кампанії з бідністю.

Соціальний розвиток громади - це практична модель соціальної роботи в багатьох країнах сучасного світу. Один із прикладів соціальної роботи в міській громаді - організація дозвілля, зокрема організація спортивно-масової роботи серед населення, т.

е. активного відпочинку.

На селі соціальні працівники у своїй діяльності грунтуються на збережених традиціях, неформальних видах соціальної допомоги, організовуючи, наприклад, дитячі садки на громадських засадах або на принципах взаємодопомоги.

Дуже важливим напрямком дій соціальних працівників у громаді є організація груп самодопомоги, які успішно вирішують складні соціальні, психологічні, медичні, екологічні проблеми. Соціальні працівники допомагають групам самодопомоги отримати необхідне приміщення, обладнання, захищають їх інтереси в адміністративних органах, надають свої професійні послуги, є ініціаторами створення нових груп.

Участь у справах громади є традиційним для професійних соціальних працівників. Організовуючи членів громади (спільноти) для проведення активних дій щодо поліпшення соціального клімату в середовищі існування, соціальні працівники сприяють поліпшенню їх соціального самопочуття, допомагають їм відчути себе активними і повноправними господарями свого життя.

Основні види діяльності соціальних працівників на виробництві - розвиток людського потенціалу, профілактика безробіття, організація перепідготовки та перекваліфікації, професійного навчання, психологічна адаптація трудящих, вимушених міняти професію.

Соціально-медична робота. Охорона здоров'я - традиційна сфера діяльності фахівців соціальної роботи.

Перші соціальні працівники стали працювати в медичних установах ще на початку ХХ століття.

До завданням соціальних працівників зазвичай ставляться захист прав пацієнтів, соціальна адаптація хворих людей до перебування поза стаціонару після закінчення лікування, організація догляду та медичного обслуговування хворих людей на дому (патронаж) після курсу інтенсивної терапії, трудотерапія інвалідів .

До функцій медичних соціальних працівників відносяться надання допомоги пацієнтам і членам їх сімей, участь у розробці програм з оздоровлення населення, виконання ролі сполучної ланки між місцевими соціальними організаціями та медичними установами, консультування медичного персоналу з соціальних питань, наукові дослідження, а також керівництво соціальними службами в самих медичних установах.

Медичні соціальні працівники працюють також з людьми з обмеженими можливостями, тобто людьми, фізично або психічно неповноцінними. В даний час відзначена особлива роль фахівців у галузі соціальної роботи в системі служб психіатричної допомоги.

Ефективність дій соціального працівника залежить від його знань в області психіатрії (знань термінології, фармакології психотропних засобів), знань законодавства з охорони психічного здоров'я, впливу навколишнього середовища на психічне здоров'я, його умінь працювати в команді.

Соціальну роботу в освітніх установах часто відносять до соціальної роботи з охорони здоров'я дітей, підлітків та юнацтва. У середній школі соціальний працівник займається профілактикою захворювань і вирішенням соціальних проблем учнів.

У школі соціальний працівник виконує кілька ролей: дає поради дітям та їх батькам з різних питань, консультує вчителів, допоміжні персонал і адміністрацію шкіл.

Соціальні працівники працюють і у вищих навчальних закладах: допомагають студентським організаціям захищати соціальні права студентів.

Соціальна робота в системі правоохоронних органів. Ця сфера традиційно привертає увагу соціальних працівників. Як правило, в більшості розвинених країн соціальні працівники є штатними співробітниками пенітенціарних установ, займаючись в основному консультування ув'язнених, а також їх адаптацією до життя в ізоляції від суспільства. У США, Великобританії, Швеції та деяких інших країнах фахівці, які отримали освіту в галузі соціальної роботи, займають керівні адміністративні посади в пенітенціарних установах.

Цікавий міжнародний досвід соціальної роботи в слідчих органах.

Тут завдання соціального працівника - допомогти слідству підготувати необхідні документи для судових інстанцій, тому він повинен володіти специфічними знаннями, навичками і вміннями, вміти інтерв'ювати, чітко позначати проблему та грамотно й логічно викладати на папері свій висновок. Соціальний працівник повинен професійно оцінити поведінку підслідного з точки зору його потенційної небезпеки для суспільства і для особистості, дати науково аргументовану прогноз щодо можливості рецидиву злочинних дій підслідного.

Соціальна робота в середовищі етнічних меншин (будь то емігранти з країн Північної Африки у Франції або турецькі емігранти в Німеччині, або латиноамериканська громада в Швеції, або емігранти з Азії в США і Великобританії) вимагає від фахівця знань особливостей культури, традицій, соціальної витримки, нетерпимості до проявів расизму і шовінізму.

За кордоном фахівці в галузі соціальної роботи з жінками використовують два підходи. Перший підхід, який можна назвати сексистським, передбачає поступове усвідомлення суспільством інтересів і потреб жінок. Другий підхід (гендерний) виходить з посилки радикальних змін на всіх рівнях суспільного життя сучасного суспільства для зміни соціальної ролі жінки в суспільстві.

Соціальні працівники часто виступають ініціаторами створення громадських організацій, в рамках яких можливе надання дієвої допомоги літнім людям. Практично у всіх країнах діють об'єднання ветеранів, діяльність яких виходить далеко за рамки чисто побутовий, соціально-медичної та соціально-економічної допомоги. Ці організації займаються культурно-просвітницькою роботою, пропонують різні освітні програми, беруть участь в політичному житті своїх країн.

Специфічною областю соціальної роботи є допомога колишнім військовослужбовцям - учасникам військових конфліктів.

Соціальна робота з представниками сексуальних меншин - одна з областей, що з'явилися недавно. Якщо раніше таких людей сприймали як хворих, то тепер ставляться як до людей, які зробили свій життєвий вибір.

Основними принципами соціальної роботи з індивідами, що мають особливі проблеми - представниками етнічних і сексуальних меншин, ветеранами збройних конфліктів, жінками, літніми людьми, інвалідами, - є повага до особистості клієнта, її унікальності, на визнанні вибору клієнтом власного стилю життя.

Соціальна робота як соціальний інститут - невід'ємна частина суспільного устрою переважної більшості країн. Вивчення соціального досвіду особливо актуально в нинішніх умовах, коли зростає небезпека глобальних катастроф. Сьогодні події в одній країні можуть легко торкнутися підвалини життя в інших суспільствах, навіть якщо їх культури різні.

Контрольні питання

1.

Які основні передумови виникнення професійної соціальної роботи за кордоном? 2.

Які загальні, властиві всім країнам, тенденції розвитку соціальної роботи? 3.

Чому досвід соціальної роботи окремих країн конкретний і унікальний? 4.

Розкрийте загальне і особливе в системі соціальної роботи в зарубіжних країнах та Росії. 5.

Чи слід знати досвід соціальної роботи зарубіжних країн? 6.

Розкрийте співвідношення між соціальною роботою, соціальним добробутом і соціальною політикою. 7.

Що визначає необхідність вивчення зарубіжного досвіду соціальної роботи? 8.

Які основні групи теоретичних моделей соціальної роботи? 9.

Які традиційні сфери практичної соціальної роботи за кордоном? 10.

Які основні принципи соціальної роботи в галузі охорони прав дітей? 11.

Які цілі соціальної роботи в органах правопорядку?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 21.4. Основні напрямки практичної соціальної роботи за кордоном "
 1. Жуков В.І.. Настільна книга соціального працівника. Навчально-методичний посібник під загальною редакцією академіка, 2008

 2. ТЕМА 8. КАТЕГОРІЇ ПРОСТОРУ І ЧАСУ ЯК СПОСОБИ структурування СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
  соціального простору і його роль у філософському аналізі суспільства, особистості, культури. Поняття соціального часу: особливості та евристичні можливості. Основні поняття: соціальний простір, соціальний час, соціальний континуум. Джерела та література: Кемеров В.Є., Керімов TX Xрестоматія з соціальної філософії. М., 2001. С. 233-250. Кемеров В.Є. Введення в соціальну філософію.
 3.  СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНОГО ЗНАННЯ
    напрямки розвитку соціологічної
 4.  21.1. Соціальна робота за кордоном
    основному визначаються ступенем участі держави в діяльності соціальних служб, соціального обслуговування, що становить основу системи соціального добробуту. Часто систему соціального добробуту представляють як інструмент перерозподілу суспільного багатства для забезпечення рівного доступу до суспільних благ. Як показує практика, це не відповідає дійсності -
 5.  21.2. Методологічні аспекти вивчення зарубіжного досвіду соціальної роботи
    основному тільки тих, хто не мав іншої можливості отримати допомогу. В азіатських же країнах людина за традицією сприймається як елемент системи сімейних зв'язків, як частина малої групи, а не як індивідуальність чи окрема особа. У США, як і в більшості європейських країн, соціальна роль сім'ї полягає переважно в підготовці індивіда до незалежної від сім'ї самостійного життя в
 6.  ПЕРЕДМОВА
    практичного матеріалу. Хоча філософія і не відноситься до класу «точних наук», але їй притаманна своя специфічна точність - сувора логіка, чіткий сенс філософських понять і законів, певні системи зв'язків, залежностей, відносин між явищами матеріального світу. Справжня методична розробка допоможе студентам розвивати своє мислення і здатності до філософського аналізу; навчить
 7.  Питання для самопідготовки
    основні показники соціального розшарування. За якими ознаками конкретної людини можна віднести до певного класу і страті? 10. Які види соціальних монополій Ви знаєте? Якого роду прибутку вони приносять своїм суб'єктам? 11. Як пов'язані соціальне становище індивіда і його соціальна ідентичність? У яких випадках вони суперечать один одному? Як називається таке соціальний стан? 12.
 8.  11.1. Професійне виховання і навчання фахівців соціальної роботи
    спрямованість процесу навчання. 3. Входження в систему професійної діяльності «людина - людина». 4. Навчання методам самоорганізації. 5. Створення умов для заохочення унікальності особистості майбутнього соціального працівника, здатного виявляти індивідуальний стиль роботи. 6. Створення умов для формування позитивної «Я - концепції» особистості. 7.
 9.  Ліберального ХРИСТИАНСТВО
    напрямок відрізняється оптимістичним поглядом на людину і його історичні можливості. Для його представників характерне прагнення максимально наблизити біблійні міфологічні уявлення до понять світської моралі. © © © Буржуазні гуманісти ставлять у центрі уваги окрему особистість. Основою людського благополуччя і свободи вони вважають непорушність приватної власності. Їх
 10.  ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ
    основні соціально-філософські школи та напрямки в їх історичному розвитку, основні течії та особливості соціальної філософії другої половини XX століття; в) головні теоретичні проблеми, обговорювані сучасної соціальної філософією; принципи і методи соціального пізнання, а також специфіку їх використання в дослідженні суспільних явищ і процесів; г) перспективи розвитку філософських
 11.  Теми рефератів, орієнтовані на дослідження і аналіз методологічних ідей і концепцій найбільших представників сучасно \ філософії та природознавства
    основні напрямки розвитку сучасного географічного знання. 190. Філософсько-методологічні проблеми математизації сучасної географії. 191. Біологічна парадигма в сучасній екології. 192. Екологія людини в структурі соціально-екологічного знання. 193. Становлення системної парадигми в екології. Екосистема як інтегральний природний комплекс. 194. Предмет і структура
 12.  Ключові поняття
    основні способи, форми eoi-депствія соціології на суспільне життя, що визначають призначення соціології, її роль у суспільстві. Доцільно виділяти такі основні функції соціології: пізнавальну, освіти, соціально-критичну, прикладну, ідеологічс ську. 259 РОЗДІЛ 2 квітня. Прикладна соціологія - практична социологичес
 13.  ТЕМА 1. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ЯК ГАЛУЗЬ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ
    соціальної філософії. Характер соціально-філософського знання. Місце соціальної філософії в системі філософського, гуманітарного і всього наукового знання. Соціальна філософія та соціальна практика. Основні поняття: соціальна філософія, соціологія, соціальні технології. Джерела та література: Конт О. Курс позитивної філософії / / Філософія і суспільство. 1999. № 1. С. 200-209. Вебер М.
 14.  Введення
    основних напрямків діяльності фахівців соціальної сфери, яка притягається технологічного ресурсу. Корисним для читача буде ознайомлення з системним понятійним апаратом соціальної роботи як наукової та навчальної дисципліни. Автори сподіваються, що «Настільна книга соціального працівника» знайде свого читача і послужить гарною підмогою для багатьох фахівців соціальної