Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2005 - перейти до змісту підручника

21.3. Макроекономічної рівноваги між реального обсягу виробництва і рівнем цін

Момент рівноваги і його значення. При характеристиці індивідуальних ринків визначалося стан ринкової рівноваги, яке знаходилося в точці перетину кривих попиту та пропозиції. Макроекономічний підхід вимагає характеристики одно-р

р-і а

А б AS

Р Q, йй P і с. 21.5. Рівноважний рівень цін і рівноважний реальний обсяг національного виробництва: а - для проміжного; б - для кейнсіанського відрізків кривої

весну рівня цін і рівноважного реального обсягу національного виробництва. При цьому рівноважні характеристики можуть виникати на різних відрізках кривої сукупної пропозиції (рис 21.5).

Точка перетину кривих сукупного попиту та сукупної пропозиції показує рівноважний рівень цін і рівноважний реальний обсяг національного виробництва. На рис. 21.5, а це перетин спостерігається на проміжному відрізку кривої сукупної пропозиції; на рис. 21.5, б - на кейнсіанської відрізку кривої сукупної пропозиції. Якщо звернутися до рис. 21.5, а й визначити обсяг реального продукту, який би купили споживачі при рівні цін, рівному Р \, то це буде реальний обсяг виробництва, рівний Ог. Що ж станеться в такій ситуації на ринку? Конкуренція серед покупців підніме ціни з Рі до Ре, що змусить виробників збільшити обсяг виробництва з Qi до Qg. В результаті дій і продавців і покупців рівноважна ціна встановиться на позначці РЄу тобто в точці перетину кривих сукупного попиту та сукупної пропозиції.

Криві на рис. 21.5, б перетинаються на кейнсіанської відрізку. Тут рівень цін не бере участь в утворенні рівноважного обсягу національного виробництва. Справа в тому, що якби обсяг виробництва і був збільшений, він не був би реалізований, бо для цього не вистачило б сукупного попиту. Що з'явилися надлишки продукції змусили б виробників скоротити обсяг виробництва. У разі виробництва на даному рівні виникла б додаткова потреба і економіка змушена була б випустити додаткову продукцію до певних меж. Виробництво увійшло б в рівноважний стан рівня цін і реального обсягу виробництва.

Порушення рівноваги: ??зміщення кривої сукупного попиту.

Досягнуте рівновага може бути порушена як за рахунок зміщення

кривої сукупного попиту, так і за рахунок зміщення кривої сукупної пропозиції.

Розглянемо наслідки зсуву кривої сукупного попиту.

Подібне зміщення може статися внаслідок як збільшення, так і зменшення сукупного попиту. Збільшення сукупного попиту відбувається в результаті зміни в споживчих витратах, у розмірах інвестицій, в державних витратах або у витратах на чистий обсяг експорту. Припустимо, що домашнє господарство (фірма), орієнтуючись на перспективи розвитку економіки країни, справило додаткові закупівлі товарів для споживання або інвестицій. Виникає питання: як дана дія відіб'ється на рівні цін і реальному обсязі національного виробництва? Однозначну відповідь дати неможливо. Для цього необхідно визначити, на якому відрізку кривої дана зміна відбудеться (рис. 21.6). Виникаючі тенденції краще відобразити на відповідних графіках.

Відомо, що для кейнсіанського відрізка кривої сукупного попиту характерна наявність високого рівня безробіття і великих невикористаних виробничих потужностей. Розширення сукупного попиту в цих умовах призведе до досить значного збільшення реального обсягу національного виробництва та зростанню зайнятості, причому без підвищення рівня цін.

Оскільки на класичному відрізку робоча сила зайнята повністю і виробничі потужності завантажені, підвищення сукупного попиту супроводжуватиметься зростанням цін, тому з економічної точки зору воно недоцільно. Як бачимо, за значенням (ЗУ реальний обсяг виробництва залишається на колишньому рівні.

На проміжному відрізку розширення сукупного попиту супроводжуватиметься збільшенням реального обсягу національного виробництва та підвищенням рівня цін. Збільшення сукупного попиту на класичному і проміжних відрізках , супроводжуване зростанням цін, вказує на інфляцію попиту.

Проаналізуємо, що ж відбуватиметься, якщо сукупний попит зменшиться? У такому випадку на кейнсіанської відрізку реальний обсяг виробництва зменшується, а рівень цін залишається

Р Р Р

Рг

Р,

+ Q

& <2,0 з

незмінним. Що стосується класичного відрізка, то тут впадуть ціни, реальний же обсяг національного виробництва залишиться на рівні повної зайнятості. А ось проміжний відрізок покаже, що і реальний обсяг національного виробництва, і рівень цін зменшаться.

Проте серйозні заперечення викликають теоретичні допущення зниження рівня цін на класичному і проміжних відрізках. Справа в тому, що ціни на товари, особливо на ресурси, досить мобільні і динамічні при русі вгору, але дуже консерва-

тивна, якщо виникає тенденція до зворотного зміні. Подібна закономірність у русі цін отримала серед економістів назву ефекту храповика, тобто маховика, рушійного колесо вперед, але гальмуючого рух при повороті тому.

Зсув кривої сукупної пропозиції. Розглянемо ситуацію з рухом кривої сукупної пропозиції вправо або вліво (рис. 21.7).

Спочатку розглянемо тенденцію зміщення кривої сукупної пропозиції вліво. Для нинішнього стану економіки країн СНД це явище дуже типово. Розрив господарських зв'язків колишнього СРСР, неодноразове подорожчання ресурсів призвели до різкого падіння пропозиції на товарному ринку. З позиції AS \ крива в такому випадку зсувається в бік AS2, наслідком чого є, з одного боку, скорочення реального обсягу виробництва з Qi до Q2, а з іншого - підвищення рівня цін з позначки Р \ до значення Р% Обидва рухи викликають і одночасно підсилюють інфляцію. Положення, при якому під впливом падіння сукупної пропозиції відбувається одночасне падіння реального національного виробництва і підвищення рівня цін, називається стагфляцією.

Розглянемо ситуацію в іншій площині. Економіка технічно і технологічно переозброєна, здійснена підготовка і перепідготовка кадрів, посилилося значення ринкових важелів управління економікою. У цих умовах має відбутися значне підвищення продуктивності суспільної праці, що перевершує темпи зростання заробітної плати. Це призведе до зниження витрат виробництва, рівня цін та росту реального обсягу національного виробництва. Таке положення будуть характеризувати крива сукупної пропозиції Л5з, значення рівня цін Рз і реального обсягу виробництва Оз, визначають напрями виходу економіки з кризової ситуації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "21.3. макроекономічні РІВНОВАГА МІЖ реальних обсягів виробництва і рівня цін "
 1. 20.2. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ. динаміки макроекономічних показників В КРАЇНАХ СНД
  макроекономічними. Вони зазвичай формуються як сумарний результат мікроекономічних показників. Справа в тому, що кожному з основних макроекономічних показників, як правило, відповідає аналог, що розраховується на рівні первинної господарської ланки. Більше того, значна частина макроекономічних показників може бути отримана тільки як сума відповідних показників
 2. 17.6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОВЕДІНКИ ФІРМИ на мікрорівні
  рівноваги, так і нижче її. У першому випадку виникає надлишок товарів, у другому - дефіцит, активізація чорного ринку, черги, адміністративні форми розподілу товарів, зниження їх якості та т . д. Типова ситуація, викликана встановленням фіксованих цін (нижче рівноважних) на продовольчі товари першої необхідності в Білорусі, представлена ??на рис. 17.4. Оскільки фіксована
 3. 10.5. ВЗАЄМОДІЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ. ринкової рівноваги. рівноважного ЦІНА
  рівновагу в цій моделі існує тоді, коли немає тенденції до зміни ринкової ціни чи кількості продаваних товарів. Таким чином, ринок буде перебувати в рівновазі за умови, що ціна товару встановиться такий, що попит покупців буде дорівнює пропозиції з боку виробників товару. Ринкова рівновага, як і функції попиту та пропозиції, можна розглядати табличним,
 4. 1.1. Зміст і структура економічного потенціалу
  макроекономічної ефективності. Ідея обмеженості абсолютно не прийнятна по відношенню до науково-технічному прогресу, що розглядається в сучасній економіці як головний чинник її розвитку, як основний вид ресурсу. Науково-технічний прогрес має ту особливість, що в міру використання науково-технічних досягнень не тільки не відбувається вичерпання його ресурсу , як, наприклад,
 5. В. М. Катц, Н. В. Кобишева, В. П. Мелешко та ін. Оцінка макроекономічних наслідків змін клімату на території Російської Федерації не період до 2030 р. і подальшу перспективу, 2011

 6. 21.2. СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ І ЙОГО ЧИННИКИ
  між даними факторами. На кривій сукупної пропозиції можна виділити три відрізки: I - кейнсіанський (горизонтальний), II - проміжний (що відхиляється вгору) і III - класичний (вертикальний) (рис. 21.3). На горизонтальному, або кейнсианском, відрізку національний продукт змінюється, а рівень цін залишається постійним; на вертикальному, або класичному, національний продукт залишається
 7. 10.1. ПОНЯТТЯ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ
  рівноважною ціною. Коливання попиту та пропозиції призводять до зміни ціни рівноваги, що в кінцевому підсумку забезпечує досягнення нової рівноваги попиту та пропозиції, виробництва і споживання. На спосіб досягнення ринкової рівноваги попиту та пропозиції істотно впливає характер конкуренції. Конкуренцію визначають максимізація прибутку, яку переслідує кожен підприємець, а
 8. 12.1. ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ ТА ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ
  між обсягом своєї продукції і витратами використовуваних факторів виробництва називають виробничою функцією: Q = F (FUF2, ..., F "), де Q - максимальний обсяг виробленої при даній технології продукції; F \ 9 ..., Fn - використовувані фактори виробництва. При зміні технології будується нова виробнича функція. Якщо витрати чинників дозволяють зробити висновок про обсяг
 9. 12.3. ВИРОБНИЦТВО У довгостроковому періоді
  між затратами праці і капіталу і максимальним об'ємом випускається. Так як обидва чинники змінні, то виробництво одного й того ж обсягу продукції може здійснюватися шляхом використання їх різних комбінацій. За виробничої функції розрахуємо випуск продукції при різних витратах одиниць праці і капіталу. За одиницю праці, наприклад, приймемо 100 ч праці, за одиницю
 10. 18.1. МАКРОЕКОНОМІКА ЯК РОЗДІЛ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  макроекономічного аналізу є моделювання, що дозволяє досліджувати економічні явища і процеси за допомогою побудови їх умовних образів. Оскільки специфіка макроекономіки як єдиного цілого виключає можливість експериментального моделювання, в основному використовується теоретичне. Найбільш важливе значення для макроекономіки мають три методи: математичне, балансове,
 11. 20.3. ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ І ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ. СКЛАД і СПОСОБИ РОЗРАХУНКУ
  макроекономічним показником вважається ВНП. У кількісному співвідношенні різниця між ВНП і ВВП невелика і складає, як правило, не більше 2%. На відміну від ВВП ВНП характеризує вартісний обсяг кінцевої продукції, створений резидентами на території даної держави і іноземним сектором економіки, але не включає діяльність нерезидентів на економічній території цієї країни. Тобто
 12. Тема 1. ВСТУП у зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД)
  рівноваги. Спрощений приклад такого рівноваги для двох країн А і В за відсутності транспортних витрат і митних тарифів наведений на малюнку 1.2. 12 P Da Sa P Di Si P Db Sb б) світовий ринок а) внутрішній ринок країни А в) внутрішній ринок країни В Рис. 1.2 Рівновага на світовому ринку: P - ціна, Q - кількість (обсяг) товару; D - попит; S - пропозиція; a, b - позначення
 13. Додаток № 1. Система оцінки фінансової стійкості комерційного банку
  макроекономічні показники Тюменської області в 2001 году67 в т о м ч і з л е: ВСЬОГО: Ханти-Мансійський автономний округ Ямало-Ненецький автономний округ січня. - Декаб 2000р. Січень. - червень 2001р. Січень. - декаб 2001р. січень-декаб 2000р. січень-червень 2001р. січень-декаб 2001р. січень-декаб 2000р. січень-червень 2001р. січень-декаб 2001р. 1. Обсяг промислової продукції,