Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2005 - перейти до змісту підручника

21.2. СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ І ЙОГО ЧИННИКИ

Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції.

Сукупна пропозиція являє собою абстрактну модель, що характеризує реальний обсяг виробництва при даному рівні цін. Підвищення цін стимулює збільшення виробництва товарів, їх зниження супроводжується зниженням обсягу виробництва товарів. Виявляється пряма залежність між даними факторами. На кривій сукупної пропозиції можна виділити три відрізки: I - кейнсіанський (горизонтальний), II - проміжний (що відхиляється вгору) і III - класичний (вертикальний) (рис. 21.3).

На горизонтальному, або кейнсианском, відрізку національний продукт змінюється, а рівень цін залишається постійним; на вертикальному, або класичному, національний продукт залишається постійним, а рівень цін змінюється; на проміжному змінюються і реальний обсяг виробництва, і рівень цін.

417

14 Зак. 1635

Проаналізуємо три відрізки кривої сукупної пропозиції. Відрізок Qj означає потенційний рівень реального обсягу виробництва при повній зайнятості населення. При такому обсязі національного продукту виникає природний рівень безробіття. Потенційний характер рівня реального обсягу виробництва ви-р ражается в тому, що на горизонтальному відрізку висвітлено стан виробництва, значно менша, ніж при повній зайнятості. Економіка в даному випадку знаходиться в стані глибокої кризи, спостерігається величезна недовантаження виробничих потужностей, робоча сила не діє. Ці невживані ресурси можна привести в дію без зміни рівня цін, бо робітники, втягуйте у виробництво зі стану безробітних, поки не думають про вимогу Ріс.21.3.Крівая підвищення заробітної плати. Ма-сукупної пропозиції шини, сировина, обладнання можна закуповувати по стабільно низькими цінами. Значить, витрати виробництва залишаться на колишньому низькому рівні, а виробництво почне розширюватися. Такий стан виробництва оило проаналізовано Дж. Кейнсом після "великої депресії" 1929 - 1933 рр.., Коли безробіття в багатьох країнах досягла 25%. У цій ситуації можна розширювати виробництво, не побоюючись підвищення витрат виробництва і зростання цін на продукцію. Цей висновок заслуговує серйозного аналізу та використання в нинішній економіці.

Класичний (вертикальний) відрізок отримав свою назву завдяки тому, що на даному відрізку висвітлено стан виробництва, що працює з повною віддачею. Тут спостерігаються повна зайнятість населення, досить високий рівень цін, що забезпечують можливий обсяг національного виробництва. Такий стан, на думку класиків, може скластися тільки завдяки "невидимої регулюючої руці" ринку. У реальній дійсності подібне положення практично недосяжно, але прагнути до нього слід і воно можливе, як показує досвід, в екстремальних умовах дії економіки, наприклад економіка періоду часів Великої Вітчизняної війни, в багатьох країнах не тільки була забезпечена повна зайнятість, а й доводилося трудитися в 1,5-2 робочі зміни при шестиденному, а іноді й семиденного робочого тижня, додатково використовувався і дитяча праця. Значить, теоретично повна зайнятість може бути забезпечена і в цьому сенсі вона - реальність, до неї можна прагнути.

Для проміжного (висхідного) відрізка характерно одночасний рух вправо реального обсягу виробництва і вгору - рівня цін. Такий стан можливо через нерівномірність розвитку окремих фірм і галузей народного господарства: одні виробництва розвиваються при досконалої технології і повної зайнятості; інші змушені експлуатувати застаріле обладнання та наймати некваліфікованих працівників, що збільшує витрати виробництва і рівень цін. Саме в силу цих моментів на проміжному відрізку кривої сукупної пропозиції йде одночасний рух і реального обсягу виробництва, і рівня цін.

Крива сукупної пропозиції має більш теоретичний, ніж практичний сенс. Вона дуже суперечлива і не випадково наявність безлічі можливих тлумачень змісту даної кривої.

Нецінові фактори сукупної пропозиції. Крива сукупної пропозиції показує залежність між рівнем цін і реальним обсягом національного виробництва, встановлювана за умови, що так звані інші умови не діють. Однак у реальному житті інші умови виявляються досить дієвими факторами, бо вони визначають характер кривої сукупної пропозиції.

До таких факторів належать ціни на ресурси, зростання або падіння продуктивності праці, зміни в правових нормах. Дія нецінових чинників призводить до зміщення кривої сукупної пропозиції (рис. 21.4). Якщо сукупна пропозиція

росте, крива зсувається вправо; якщо скорочується, крива зміщується вліво, від AS \ к Л5з.

Важливим нецінових чинником виступають ціни на ресурси (на відміну від цін на готову продукцію). При підвищенні цін на ресурси збільшуються витрати на одиницю продукції, а це скорочує сукупну пропозицію. Якщо ціни на ресурси скорочуються, відбувається зворотна дія. Найважливішими видами внутрішніх ресурсів виступають земля, трудові ресурси, капітал і підприємницькі здібності. Крім цих внутрішніх

ресурсів діють також ціни на імпортні ресурси. До ресурсному потенціалу може бути віднесено панування на ринку.

Наступним нецінових чинником виступає продуктивність. В економічній науці вона розраховується як відношення реального обсягу виробництва до кількості використовуваних ресурсів. Можна також сказати, що продуктивність - це показник середнього обсягу випуску продукції на одиницю витрат. Якщо продуктивність зростає, значить, на тому ж ресурсному потенціалі проводиться більший обсяг продукції і, отже, сукупна пропозиція зростає, а крива на графіку зсувається вправо.

На сукупну пропозицію впливає зміна правових норм. Воно може стосуватися або податків, або субсидій. У разі посилення податкової системи збільшуються витрати і сукупна пропозиція скорочується, якщо податки знижуються, то скорочуються витрати і сукупна пропозиція зростає. Якщо мова йде про субсидії, під ними слід розуміти прямі урядові платежі бізнесу або зниження податкових ставок. І ті й інші скорочують витрати і, отже, стимулюють зростання сукупної пропозиції.

На величину витрат впливає державне регулювання, яке, як правило, збільшує витрати виробництва, а значить, виступає фактором, що протидіє активізації сукупної пропозиції.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 21.2. СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ І ЙОГО ЧИННИКИ "
 1. 10.4. РИНКОВЕ Пропозиція: ЗАКОН ПРОПОЗИЦІЇ, ФАКТОРИ ПРОПОЗИЦІЇ, ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ
  пропозиції - це кількість товарів або послуг, яке може бути запропоновано для реалізації в певний проміжок часу за даною ціною. Більш високі ціни збільшують дохід від реалізації продукції, стимулюючи тим самим випуск додаткової. Крім того, у міру зростання оо'ема пропозиції зростання середніх та граничних витрат виробництва викликає необхідність підвищення цін. Таким чином,
 2. 21.1. СУКУПНИЙ ПОПИТ І ФАКТОРИ, ЙОГО ВИЗНАЧАЮТЬ
  сукупного попиту та пропозиції. Процес об'єднання окремо взятих цін на товари в сукупну ціну (рівень цін), відомості рівноважної кількості окремо взятих товарів в реальний обсяг національного виробництва називається агрегированием. Коли зрозуміла сутність агрегування, стає можливим перехід до аналізу сукупного попиту та сукупної пропозиції, бо криві цих понять
 3. 12.1. ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ ТА ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ
  сукупності факторів виробництва, тобто останні є взаємодоповнюючими (комплементарними). По-друге, фактори виробництва характеризуються взаємозамінністю. Це означає, що кожен продукт (за деяким винятком) може бути проведений шляхом використання різних комбінацій факторів. Можливі два випадки. Перший - даний обсяг продукції можна провести, використовуючи нескінченну
 4. 15.2. ЦІНОУТВОРЕННЯ В умовах досконалої конкуренції
  сукупної пропозиції галузі. На відміну від короткострокового періоду, де для максимізації прибутку фірми вибирають обсяг робіт або виробництва, в довгостроковому вони не тільки визначають обсяг виробництва, але і вирішують, чи варто взагалі залишатися на ринку. В економічній літературі відомі два способи максимізації прибутку в короткостроковому періоді, засновані на інформації про доходи та
 5. Модель економічної взаємодії регіонів
  сукупність оптимальних рішень регіонів і вектор цін обміну, балансують попит і пропозиція по всіх обмінюваним видах продукції. В принципі модель кожного регіону може будуватися своїм особливим чином. Важливо тільки, щоб регіональні моделі мали однакові структури "виходів" і "входів" - вектори вивезення {V} і ввезення {W} однакової розмірності. Однак для більшої сумісності з
 6. 1.1. Зміст і структура економічного потенціалу
  сукупності елементів господарських систем, їх економічного потенціалу, самого середовища. Потенціал відіграє ключову роль у формуванні і функціонуванні всіх господарюючих суб'єктів. Однак в економічній теорії категорія потенціалу не фігурує серед її базових понять, вона не включена в систему факторів розвитку господарства, економічної рівноваги, механізму функціонування в цілому.
 7. 18.1. МАКРОЕКОНОМІКА ЯК РОЗДІЛ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  сукупне виробництво, загальний рівень цін, цілі і проблеми економічної політики, зовнішньої торгівлі, безробіття, інфляції, функціонування державного сектора та ін Найважливішою особливістю макроекономіки є використання агрегованих параметрів. Саме поняття "агрегування" являє собою об'єднання, підсумовування однорідних економічних показників за певним
 8. 10.1. ПОНЯТТЯ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ
  пропозицію, конкуренція. Зміна відносних цін служить орієнтиром для виробника, впливає на вибір технології, визначає групу споживачів, яка набуває цей продукт. Найважливішим фактором, що впливає на попит, є потреби. Спектр потреб і ступінь їх інтенсивності постійно змінюються. Оскільки кількісно потреби не змінюються, економічна наука
 9. 1.Общество як саморозвивається. Структура суспільства: чотири підсистеми.
  Сукупність індивідів, це, насамперед, система зв'язків, відносин і зв'язків між ними. Суспільство включає в себе чотири взаємопов'язаних сфери або підсистеми 1.Економіческая (сукупність відносин з виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ). соціальну - систему внутрішнього устрою суспільства, що включає в себе: а) великі і малі соціальні групи (нації класи,
 10. 12.2. ВИРОБНИЦТВО У короткостроковому періоді. закон спадної граничної ПРОДУКТИВНОСТІ
  сукупного (загального), середнього та граничного продукту. Сукупний продукт змінного фактора - це кількість продукції, виробленої за даних витратах змінного фактора і незмінних витратах інших факторів виробництва. Так як за змінний фактор прийнятий працю I, то сукупний продукт позначається як TPL. Середній продукт змінного фактора визначається як відношення
 11. Тарханова О.О.. Стійкість комерційних банків. - Тюмень: Видавництво «Вектор Бук». - 186 с., 2004

 12. 10.5 . ВЗАЄМОДІЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ. ринкової рівноваги. рівноважна ціна
  пропозицію визначають ринкову ціну і кількість товару, яке продається і купується на ринку в даний момент часу. Ринкова рівновага в цій моделі існує тоді, коли немає тенденції до зміни ринкової ціни чи кількості продаваних товарів. Таким чином, ринок буде перебувати в рівновазі за умови, що ціна товару встановиться такий, що попит покупців буде дорівнює
 13. 17.6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОВЕДІНКИ ФІРМИ на мікрорівні
  сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу на економіку підприємства для забезпечення або підтримки її в заданому режимі. Теоретично поведінка держави в ринкових умовах грунтується на принципі невтручання в господарське життя фірми (відомий принцип економічного лібералізму laisser faire - laisser passer ). Однак ринкові механізми недосконалою конкуренції не
 14. 20.4. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ ПО МЕТОДОЛОГІЇ К.МАРКСА
  сукупного суспільного продукту і НД. Їх життєздатність підтримувалася за рахунок частини національного доходу, одержуваного в процесі перерозподілу. Такий підхід зумовив політику, яка проводилася тривалий час по відношенню до сфери послуг. Велика їх частина знаходилася на фінансуванні державного бюджету та отримувала кошти за залишковим принципом. Це призвело до істотного
 15.  Значення Монталамбера в історії фортифікації
    пропозиціях, були відомі недоліки: верки його, взагалі кажучи, були дороги, складні, грандіозні, кам'яні споруди дивувалися здалека і пр. Проте у Монталамбера були і прихильники, серед них, наприклад, відомий французький інженер Карно. Ідеї ??Монталамбера таки пустили глибоке коріння і принесли пізніше свої плоди. Головна заслуга Монталамбера полягала в тому, що він вивів
 16.  § 2. СУБ'ЄКТИ ПРАВА НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЯ
    пропозиція є автори та їх правонаступники. Автором визнається особа, чиїм творчою працею створено пропозицію. Авторами раціоналізаторських пропозицій можуть бути тільки громадяни, але не юридичні особи. На визнання громадян авторами пропозицій не впливають їх вік і стан дієздатності. Проте самостійно здійснювати свої права в даній сфері можуть лише особи,
 17.  МАНЕРИ
    сукупність властивостей мови (інтонація, тон, вирази, міміка, жести, культура одягатися, культура поведінки і т.д.). Етноментальний особливості етики та етикету. У різних країнах сформувалися різні національні традиції, обряди, норми етикету. На особливості національного етикету впливають: клімат, природа, мова, релігія, культура харчування, сусіди та ін фактори. Національні,
 18.  ПОПЕРЕДНІ ВІДОМОСТІ До ЕНЦИКЛОПЕДІЇ, АБО універсальної науки
    сукупна природа науки міститься в її визначенні ^ яке ми отримали шляхом аналізу причин і наступного зіставлення наслідків і властивостей. Наука є достовірне пізнання істинних пропозицій. Пропозиція є те, що виражає той факт, що з двох атрибутів, або термінів, речей один, який називається предикатом, міститься в іншому, званому нами суб'ектом1 причому так, чтох
 19.  Мей О'Елтон (1880-1949)
    його свободою; 3) керівники промисловості повинні орієнтуватися більшою мірою на людей, ніж на продукцію, що забезпечує соціальну стабільність суспільства і задоволеність індивіда своєю роботою. Раціоналізація управління з урахуванням соціальних і психологічних факторів трудової діяльності людей - основний шлях вирішення класових протиріч суспільства. Основні праці: «Соціальні
 20.  2. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ НАСЛІДКИ ЗМІН КЛІМАТУ
    сукупно і окремо) для стану здоров'я населення, його конкретних когорт вимагає проведення глибоких та інноваційних але своєю суттю досліджень в галузі медичної кліматології (кліматофізіологіі, кліматотерапії, кліматопатологіі, курортології). Такі дослідження спираються на солідну медичну статистику і вимагають застосування досить складних математичних методів (наприклад,