Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

2.10. РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВІРОК ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМЦІВ

Перевірки діяльності підприємців регулюються відповідно до Указу Президента України «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» від 23.07.98 р.

Поява цього Указу Президента України викликано в першу чергу тим, що підприємництво в Україні знаходиться під тиском надмірного державного регулювання. Необхідність виконання значної кількості встановлених різними нормативами різного рівня правил і процедур гальмує появу на ринку нових суб'єктів підприємницької діяльності і заважає нормальній роботі вже діючих суб'єктів підприємництва. Зокрема це стосується численних перевірок контролюючих органів, яких налічується близько тридцяти.

Про це свідчать результати досліджень, проведених різними недержавними організаціями. За цими даними, середня кількість перевірок на рік у одного підприємства - 78, середня кількість документів, на які необхідно підготувати відповідь контролюючим органам, - 68, з п'яти робочих днів на перевірки і взаємодія з державними органами керівник підприємства витрачає в середньому два дні, грошові витрати підприємства, пов'язані з перевірками, становлять у середньому 4,2 тис. грн на рік.

Серед найбільш частих порушень з боку перевіряючих органів зазначається:

використання службового становища в особистих інтересах;

трактування законодавства виключно на користь перевіряючих ;

примус підприємців до перерахування коштів у різні фонди та організації;

нав'язування підприємцю різних комп'ютерних програм;

перевірки суб'єктів підприємницької діяльності без відповідних дозволів, за власною ініціативою;

перевищення допустимої частоти перевірок.

При цьому найчастіше контролюючі органи керуються не законами, а підзаконними актами або відомчими інструкціями, які не пройшли відповідну реєстрацію в Міністерстві юстиції України [Бізнес. - 1999. - № 10. - С. 33].

Виникла нагальна необхідність у координації та впорядкування діяльності органів, контролюючих підприємців, в Україні.

В Указі Президента України «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» від 23.07.98 р. з метою зменшення

втручання державних органів у підприємницьку діяльність передбачено таке.

Органи виконавчої влади, уповноважені від імені держави здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності (далі - контролюючі органи), проводять планові та позапланові виїзні перевірки.

Плановою виїзною перевіркою вважається перевірка фінансово-госпо-ствснной діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, яка передбачена у плані роботи контролюючого органу і проводиться за місцезнаходженням такого суб'єкта чи за місцем розташування об'єкта власності, стосовно якого проводиться така планова виїзна перевірка. Планова виїзна перевірка проводиться за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємницької діяльності за письмовим рішенням керівника відповідного контролюючого органу не частіше одного разу на календарний рік у межах компетенції відповідного контролюючого органу.

Забороняється проведення планових виїзних перевірок за окремими видами зобов'язань перед бюджетами, крім зобов'язань за бюджетними позиками і кредитами, що гарантовані бюджетними коштами.

Право на проведення планової виїзної перевірки суб'єкта підприємницької діяльності надається лише у тому випадку, коли йому не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки надіслано письмове повідомлення з зазначенням дати її проведення.

Позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в планах роботи контролюючого органу за наявності хоча б однієї з таких обставин:

а) за наслідками зустрічних перевірок виявлено факти, які свідчать про порушення суб'єктом підприємницької діяльності норм законодавства;

б) суб'єктом підприємницької діяльності не подано в установлений строк документи обов'язкової звітності;

в) виявлено недостовірність даних, заявлених у документах обов'язкової звітності;

г) суб'єкт підприємницької діяльності подав у встановленому порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами контролюючого органу під час проведення планової чи позапланової виїзної перевірки;

д) в разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з суб'єктом підприємницької діяльності, якщо суб'єкт підприємницької діяльності не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу протягом трьох робочих днів з дня отримання запиту;

е) проводиться реорганізація (ліквідація) підприємства.

Позапланові виїзні перевірки з підстави, визначеної у пункті

«е», проводяться лише органами державної податкової служби та органами контрольно-ревізійної служби в межах їх повноважень.

Позапланова виїзна перевірка може здійснюватися і на підставі рішення Кабінету Міністрів України.

Вищий контролюючий орган може за власною ініціативою перевірити достовірність висновків нижчестоящого контролюючого органу шляхом перевірки документів обов'язкової звітності суб'єкта підприємницької діяльності або висновків акта перевірки, складеного нижчестоящим контролюючим органом. Вищестоящий контролюючий орган вправі приймати рішення про повторну перевірку суб'єкта підприємницької діяльності лише у тому випадку, коли стосовно посадових або службових осіб контролюючого органу, які проводили планову або позапланову перевірку зазначеного суб'єкта, розпочато службове розслідування або порушено кримінальну справу. Державна податкова адміністрація України має право прийняти рішення про проведення повторної перевірки суб'єкта підприємницької діяльності у разі, якщо таке рішення оформляється наказом за підписом її Голови.

Контролюючі органи, які мають право проводити планові та позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності:

а) органи державної податкової служби - стосовно сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, неподаткових платежів;

б) митні органи - стосовно сплати ввізного мита, акцизного збору та податку на додану вартість, які справляються у разі ввезення (пересилання) товарів на митну територію України в момент перетинання митного кордону;

в) органи державного казначейства, державної контрольно-ревізійної служби та органи державної податкової служби в межах їх компетенції - стосовно бюджетних позик, позик та кредитів, гарантованих коштами бюджетів, цільового використання дотацій та субсидій, інших бюджетних асигнувань, коштів позабюджетних фондів, а також належного виконання державних контрактів, проавансованих за рахунок бюджетних коштів;

г) органи Пенсійного фонду України - стосовно сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Зазначені контролюючі органи мають право проводити перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності лише в зазначених межах їх компетенції.

Здійснення планових та позапланових виїзних перевірок із зазначених питань іншими державними органами забороняється.

Планові виїзні перевірки проводяться всіма контролюючими органами одночасно в день, визначений органом державної податкової служби. Порядок координації проведення таких перевірок встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до Порядку координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.99% р. № 112, планові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності проводяться всіма контролюючими органами одночасно в день, визначений та повідомлений суб'єкту підприємництва за 10 днів до початку перевірки органом державної податкової служби.

У разі неможливості проведення одночасної перевірки всіма контролюючими органами (відсутність умов праці для всіх перевіряючих, неможливість співпраці працівників суб'єкта підприємницької діяльності одночасно з усіма перевіряючими) перевірки проводяться у різні терміни, погоджені контролюючими органами із суб'єктом підприємницької діяльності.

Формування щорічних проектів планів-графіків проведення планових виїзних перевірок здійснюється відділеннями управлінь Державного казначейства в районах, містах (крім м. Києва та Севастополя), районах у містах, контрольно-ревізійними підрозділами (відділами, групами) в районах, містах (крім м. Києва, Севастополя), районах у містах та митницями за місцезнаходженням перевіряються суб'єктів підприємницької діяльності. Ці плани-графіки погоджуються з відповідною районною, міською державною податковою інспекцією.

При узгодженні термінів проведення зазначених перевірок пріоритетними визнаються встановлені державними податковими інспекціями терміни, які не повинні перевищувати 30 робочих днів, крім суб'єктів підприємницької діяльності з річним сукупним валовим доходом 20 млн гривень і більше, термін перевірки яких може перевищувати 30 робочих днів. Продовження термінів проведення перевірки здійснюється за рішенням керівника державної податкової адміністрації, якій підпорядкована відповідна державна податкова інспекція.

У разі неузгодження планів-графіків проведення планових виїзних перевірок з Державною податковою адміністрацією суб'єкт підприємницької діяльності має право не допускати перевіряючих на об'єкт перевірки.

Заміна у планах-графіках суб'єкта підприємницької діяльності та зміна термінів початку проведення планових виїзних перевірок забороняються, крім випадків виникнення об'єктивних обставин (ліквідація, банкрутство суб'єкта, припинення його діяльності на тривалий час тощо). У зв'язку з цим про зміни, що вносяться до планів-графіків, інформуються відповідні органи виконавчої влади (Державна податкова адміністрація, Гостамож-служба. Державне казначейство, ГоловКРУ).

До проведення планових виїзних перевірок контролюючі органи мають право залучати як експертів фахівців інших державних органів.

За результатами проведених планових виїзних перевірок працівниками кожного контролюючого органу складаються окремі акти (довідки) відповідно до їх компетенції та вживаються необхідні заходи

Рішення про вилучення документів первинного обліку, зупинення операцій на рахунках в установах банків, інших фінансово-кредитних установах, а також заборону відчуження майна суб'єкта підприємниць-кої діяльності у зв'язку з порушенням податкового, бюджетного або валютного законодавства можуть прийматися лише органами державної податкової служби, а у випадках, визначених митним законодавством, - митними органами.

Генеральна прокуратура виявила велике число порушень порядку проведення перевірок діяльності підприємців, визначений в Указі Президента України.

Практика показує, що найбільш часто з порушенням встановленого Указом Президента України порядку проводилися перевірки господарських товариств, створених у процесі приватизації, і приватних підприємств.

Так, ЗАТ «СВХ», зареєстроване в Автономній Республіці Крим, в період з серпня 1998 року по квітень 1999 перевірялося податковою адміністрацією 45 разів, з них 34 - на предмет оприбуткування лікеро-горілчаних виробів. І це незважаючи на те, що жодного разу не було виявлено порушень. З початку 1999 32 перевірки пережив колектив кіровоградського акціонерного товариства закритого типу «Весна». Зокрема санітарно-епідеміологічною службою - 7 разів, державною податковою адміністрацією - 6 раз, органами внутрішніх справ - 6 разів. Приватних підприємців Тимченко і Дембовского, що працюють у Валківському районі Харківської області, протягом 1998-1999 років 16 разів перевіряла податкова інспекція. Це стало приводом для звернення підприємців до районного суду.

 Лише в 4 кварталі 1998 року Податкова адміністрація Автономної Республіки Крим перевіряла фірму «Союз-Віктан ЛТД» 9 разів. Щокварталу перевіряли ВАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» - щоразу по одному і тому ж питанню: своєчасне і повне повернення бюджетної позики. 

 Виявлено кричущі факти порушень вимоги, відповідно до якого рішення про вилучення документів первинного обліку уповноважені приймати лише органи ДПА і в окремих випадках - митна служба. Так, працівники Білоцерківської податкової міліції в 1998 році без належних підстав вилучили бухгалтерську документацію приватних підприємств «Алва-Імпеке» і «Агроконсалтинг», а також особисті речі власника цих підприємств, які в подальшому були загублені. Зважаючи на відсутність бухгалтерських документів діяльність підприємств призупинилася, що принесло збитки їх власникам. Прокурор району порушив кримінальну справу за фактами зловживання службовим становищем співробітниками податкової міліції. 

 Порушується і вимога проведення позапланової перевірки органами по захисту прав споживачів тільки за скаргами споживачів.

 Так, співробітники Кіровоградського управління у справах споживачів у березні 1999 року провели позапланову перевірку ВАТ «Світловодська нафтобаза» за відсутності порушень Закону про захист прав споживачів і будь-яких скарг. При цьому перевірка проводилася самодіяльно - без письмового рішення керівника. 

 Найчастіше порушували встановлений Указом Президента України порядок співробітники податкових органів. Серед порушень слід виділити такі, як планування перевірок частіше одного разу на рік без належних на те підстав, здійснення перевірок співробітниками без посвідчень, які повинні видаватися керівниками податкового органу, а також з простроченими посвідченнями. Часто співробітники податкових органів відмовляються реєструвати в журналі своє прізвище, дату і мета перевірки [Єльцов О. Контролюючі органи повсюдно порушують ... / / Бізнес. - 1999. - № 28. - С.58]. 

 В Указі Президента України від 23.07.98 р. рекомендовано підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності ведення журналів відвідання їх та їх структурних підрозділів представниками контролюючих органів з обов'язковим зазначенням у цих журналах строків та мети відвідання, посади і прізвища представника, який обов'язково ставить свій підпис у цьому журналі. Відмова представника контролюючого органу від підпису в журналі є підставою для недопущення його до проведення перевірки. Про факт цієї відмови суб'єкт підприємницької діяльності повідомляє письмово у триденний строк контролюючому органу, в якому працює такий представник. 

 Форма та порядок ведення журналу відвідання суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами (журнал реєстрації перевірок) встановлені наказом Державного комітету України з питань розвитку підприємництва від 10.08.98 р. № 18. 

 Ведення журналу здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності на добровільних засадах на підставі ст. 7 Указу Президента України від 23.07.98 р. № 817/98 «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» з метою недопущення несанкціонованих перевірок. 

 Журнал реєстрації перевірок знаходиться за місцем здійснення підприємницької діяльності. У разі наявності у суб'єктів підприємництва територіально відокремлених філій, представництв та інших підрозділів у кожному з них ведеться окремий Журнал реєстрації перевірок. Він прошивається суб'єктом підприємництва і завіряється печаткою та підписом директора або власника (для юридичних осіб) або тільки підписом (для фізичних осіб) суб'єкта підприємницької діяльності. 

 Представник контролюючого органу перед початком перевірки повинен обов'язково зробити запис у журналі, заповнюючи всі передбачені графи, та поставити свій підпис. 

 Суб'єкт підприємницької діяльності має право перевірити наявність відповідних повноважень особи, яка здійснює перевірку, до початку перевірки, в тому числі зателефонувавши до відповідного контролюючого органу. 

 У графі "Примітка" суб'єкт підприємницької діяльності може зафіксувати свої зауваження або зробити окремі примітки. 

 Нормативно-правові акти контролюючих органів, які регламентують порядок проведення перевірок суб'єктів підприємницької діяльності, погоджуються з Державним комітетом України з питань розвитку підприємництва. 

 Позапланові перевірки дотримання суб'єктами підприємницької діяльності пожежної безпеки не провадяться, якщо суб'єкт підприємницької діяльності уклав договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами щодо відшкодування наслідків можливої ??шкоди. У такому випадку збиток, нанесений третім особам у зв'язку з порушенням суб'єктом підприємницької діяльності вимог пожежної безпеки, компенсується в повному обсязі страховою комісією. 

 Державні органи у справах захисту прав споживачів здійснюють позапланову перевірку діяльності суб'єктів підприємницької діяльності виключно на підставі отриманих від споживачів скарг про порушення такими суб'єктами вимог законодавства про захист прав споживачів. 

 Скарга споживача повинна подаватися в письмовому вигляді і містити відомості про його прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, серію та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, а також дані про товар, при продажу якого були порушені права споживача. Органи у справах захисту прав споживачів не мають права розголошувати зазначені відомості про споживача, який подав скаргу. 

 Органи, що здійснюють реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або видають ліцензії на здійснення окремих видів підприємницької діяльності, а також видають інші дозволи, передбачені законодавством, не можуть ставити умовою реєстрації або видачі ліцензій, інших дозволів відрахування коштів на користь будь-яких бюджетних або позабюджетних фондів, установ, підприємств, організацій чи окремих осіб. 

 Обмеження у строках та підставах проведення перевірок суб'єкта підприємницької діяльності, визначені цим Указом, не поширюється на перевірки, що проводяться на особисте прохання суб'єкта підприємницької діяльності, або перевірки, що проводяться відповідно до кримінально-процесуальним законодавством. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2.10. РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВІРОК ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМЦІВ"
 1.  ПЕРЕДМОВА
    регулювання підприємництва в Україні, щоб читач міг зрозуміти, що ж потрібно знати про законодавство, щоб юридично грамотно займатися підприємництвом. Підприємцям необхідно знати умови здійснення підприємницької діяльності (державної реєстрації, ліцензування та патентування), а також правовий статус суб'єктів предіріні мательства, для того,
 2.  Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006

 3.  Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем
    діяльністю, встановлених законом, щодо фізичної особи, яка має намір стати підприємцем; наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що заявник є підприємцем. Відмова у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця з інших підстав не допускається. За наявності підстав для відмови у проведенні державної
 4.  Нагляд, контроль та відповідальність у сфері ліцензування
    регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності. Крім зазначених актів, існує ряд відомчих інструкцій про правила ліцензування окремих видів підприємницької діяльності, затверджених наказами окремих міністерств, державних комітетів та відомств. В Україні ведеться Єдиний ліцензійний реєстр - автоматична
 5.  5. Дисертації та автореферати
    регулювання кібернетичного простору як сукупності інформаційних відносин: Дис. ... канд. юрид. наук. Єкатеринбург, 2003. Грибанов Д.В. Правове регулювання кібернетичного простору як сукупності інформаційних відносин: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Єкатеринбург, 2003. Макарова Е.М. Проблеми правового регулювання використання Інтернету в
 6.  ПЕРЕДМОВА ДО ДРУГОГО ВИДАННЯ
    регулювання виділений в спеціальний розділ. ПЕРЕДМОВА ДО ТРЕТЬОГО ВИДАННЯ Довідник доповнений двома новими розділами. Розділ 6 присвячений праву на промислову власність та індивідуалізації суб'єктів підприємництва і товарів. Необхідність цього розділу обумовлена ??все зростаючим значенням захисту прав суб'єктів підприємництва на знак для товарів і послуг, фірмового
 7.  Бурков В.М., Щепкін А.В.. Екологічна безпека. М.: ІПУ РАН, 2003. - 92 с., 2003
    регулювання та управління екологічною безпекою. Основна увага приділяється технології розробки математичних моделей економічних механізмів зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та пом'якшення їх наслідків. Для фахівців, що займаються питаннями регулювання та управління екологічною
 8.  Загальні положення
    діяльності є державна реєстрація суб'єктів підприємництва. Відповідно до ч.13 ст.58 ГК України діяльність незареєстрованого суб'єкта господарювання, який підлягає державній реєстрації, забороняється. Доходи, отримані таким суб'єктом, стягуються до Державного бюджету України у встановленому законом порядку. Реєстрація має конститутивне
 9.  ВСТУП
    регулювання ЗЕД »,« дер-жавного регулювання ЗЕД »,« Міжнародні аспекти інтелектуальної власності »та ін Програма курсу базується на знанні наступних дисциплін:« Економічна теорія »,« Світова економіка »,« Економіка підприємства »,« Міжнародні економічні відносини », «Зовнішньоекономічні зв'язки», «Міжнародне право», «Міжнародне приватне право». Мета дисципліни -
 10.  1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
    регулювання у сфері господарювання, спрямованими на забезпечення єдиної державної політики у цій сфері та захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів. Моніторинг сфери державної реєстрації в 1998 році показав, що в Україні її суб'єктами є 20 міністерств і відомств, 764 органу місцевої влади (532 районні адміністрації та
 11.  Видача дубліката ліцензії
    перевірок; 2) систематичного або грубого порушення чинного законодавства України, встановлених норм та стандартів аудиту. Порядок припинення чинності сертифікату та ліцензії на аудиторську діяльність визначається Аудиторською палатою України. Санкцією, не передбаченої Законом «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», є назване Законом «Про аудиторську
 12.  Розділ II. Соціально-статистичні основи 3.
    підприємців і виділяються високою кваліфікацією одержувачів заробітної плати і окладів. Далі буде показано, що така картина соціальних верств, наскільки б вона не була корисна стосовно до багатьох економічних питань, дуже мало обіцяє з соціологічної точки зору. Схема грубої класифікації служить також в першу чергу для порівняння (і критики) з колишніми оцінками, в основі
 13.  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
    регулювання зовнішньоекономічну діяльність: підручник / В. В. Покровська. - М.: МАУП, 2002. - 456 с. Прокушев, Є. Ф. Зовнішньоекономічна діяльність: учеб.-практич. посібник / Є. Ф. Прокушев. - М.: ІОЦ «Маркетинг Підручник», 1998. - 208 с. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: підручник / за ред. Р. І. Хасбулатова та ін - М.: Міжнародні відносини, 2001. - 544 с. Періодичні
 14.  ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ
    регулювання ЗЕД Росії. Процедура підготовки та проведення експортної (імпортної) операції (товар і покупець за вибором студента). Модифікація або створення управлінської структури для розвитку ЗЕД підприємства. Зміст і характер міжнародних торгових угод (на конкретні види і групи товарів за вибором). Сучасні форми конкуренції на світовому ринку і обме-кові ділова практика.
 15.  Додаток. Ділова гра «П'ятниця. Субота. Неділя »
    підприємець; - партнери на «п'ятницю» (робочий день) - колеги і співробітники; - партнери на «суботу» (продуктивний дозвілля) - товариші і друзі (серед яких є і колеги); - партнери на «Неділя» (домашній дозвілля) - члени сім'ї та домочадці. Інтрига: один актор повинен у трьох послідовних сценах автентично «поміняти маски» і перейти з ролі в роль. Кожній спеціально надається
 16.  ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ОКРЕМИХ ТЕМ
    регулювання. Д) вірно А, В, Г. Стратегічне планування ЗЕД включає етапи: аналіз зовнішнього середовища. Б) розробка плану збуту. розробка стратегій розвитку фірми. Г) вірно А, В. Д) вірно А, Б. Для оцінки ефективності ЗЕД можуть бути використані показники: динаміка експорту. Б) динаміка частки ринку. прибутковість зовнішніх інвестицій. Г) вірно А, Б, В. Д) вірно Б, В. Характеристики
 17.  висновок
    регулювання економіки. Свідома координація економічної поведінки та розвитку (присутність "видимої руки") здійснюється, насамперед, шляхом державного регулювання, але ні зводиться до нього в повній мірі. У цьому механізмі поряд з державою величезну роль грають і інші елементи недержавного характеру, так звана техноструктура. Співвідношення структурних елементів у
 18.  ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ В СИСТЕМІ управління використанням радіочастотного спектра В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ С. Г. Кобелєв, В. В. Макаров
    регулювання використанням радіочастотного спектра на національному рівні, набувають першорядного значення і стають все більш затребуваними. Впровадження таких методів дозволяє підвищити ефективність використання спектра, а також додатково фінансувати державні служби управління використанням радіочастотного спектра і поповнювати державний бюджет. Побутує помилкова
 19.  3.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
    регулювання, сукупності його елементів, ступеня їх взаємообумовленості і взаємозалежності. Як вже зазначалося авторами, в даний час в ході здійснюваних реформ неможливий ефективний розвиток економіки в режимі автоматичного саморегулювання. Механізм ринку необхідно доповнити компенсують його недоліки інструментами. Мета, механізм та інструменти державного