Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЕкспериментальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Нікандров В.В.. Експериментальна психологія. Навчальний посібник. - СПб.: Видавництво «Мова». - 480 с., 2003 - перейти до змісту підручника

20.2. Психобіографію

Це метод психологічного аналізу особистості, що базується на біографічній інформації. Розроблено в рамках фрейдизму і, природно, несе на собі печатку ігнорування суспільно-історичної обумовленості особистості. Біологізації психічних явищ і психологизация соціальних, властиві класичному психоаналізу, притаманні і цьому виду біографічного методу.

Вперше метод застосований при описі особистості президента США В. Вільсона. У цій роботі брав участь і сам 3. Фрейд [386]. В даний час всі американські президенти і багато інших зарубіжні політики обстежуються цим методом із залученням даних когнітивної психології. Головна ідея соціального когнітівізма полягає в поясненні мотивів поведінки особистості її потребою у встановленні і підтримці збалансованості своєї когнітивної структури, тобто пов'язаної і несуперечливої ??картини світу у своїй свідомості.

У радянській психології цей метод не включався до складу біографічного методу, а противопоставлялся йому як неприйнятний методологічно (через слабку акцентуації соціального чинника в становленні та розвитку особистості).

20.3. Каузометрія

Каузометрія (від лат. Causa - причина) - це один з біографічних методів, призначений для дослідження суб'єктивної картини життєвого шляху та психологічного часу особистості. Запропоновано в 1982 р. Є. І. Головахою і А. А. Кроніком.

З його допомогою опису піддаються не тільки минулі етапи життя людини, а й передбачувані майбутні. Проводиться у формі інтерв'ю, що складається з шести основних процедур: біографічна розминка; формування списку значущих подій; їх датування; причинний аналіз відносин між цими подіями; цільовий аналіз; позначення сфер приналежності подій.

Додатково проводиться оцінка емоційної привабливості подій, їх віддаленості в минуле і майбутнє, і значущості «для себе» і для «інших», а також локалізація особистого тимчасового центру.

Підсумки інтерв'ю зображуються у вигляді каузограмми - графіка подій і зв'язків між ними. Це дає наочне уявлення про мотиваційному статусі подій, їх локалізації в календарному і психологічному часі, ролі (стартовою або фінішної) у житті досліджуваного людини, про структуру зв'язків між подіями. Все це дозволяє зробити висновок про можливі деформаціях картини життєвого шляху, про масштабність, осмисленості і реалізованості задумів опитуваного. За цими даними можна судити про особливості його стилю життя і задоволеності своїм минулим, сьогоденням, майбутнім.

Каузометрія застосовна для дослідження та індивідуального, та спільного життєвого шляху, для аналізу і корекції життєвих сценаріїв в психотерапії, для проектування життєвих перспектив в сімейних, профорієнтаційних, психогігієнічних консультаціях.

На основі каузометрії розроблена комп'ютерна програма «Біограф», що дозволяє провести діагностику обстежуваного людини за допомогою ЕОМ.

20.4. Формалізована біографічна анкета

Біографічна анкета є конкретизацією великої групи методів, що об'єднуються назвою «Біографічні опитувальники». У цих анкетах зазвичай з'ясовуються об'єктивні показники життєвого шляху людини (вік, освіта, стаж роботи, місце проживання і т. п.). Іноді в них включають і питання суб'єктивного характеру (інтереси, схильності і т.

д.).

Як приклад пошлемося на анкету, розроблену Н. В. Логінової, що брала участь в 1976 р. в комплексному лонги-тюдном дослідженні студентів, проведеному психологами Ленінградського держуніверситету, і коротко представлену в [97]. Анкета, зрозуміло, з тих пір видозмінювалася, тобто адаптувалася до нинішніх соціальним, економічним, політичним і культурним умов Росії.

В анкеті відображаються такі основні групи біографічних даних: 1)

дані життєвого шляху; 2)

щаблі соціалізації (ясла, дитсадок , школа, вуз, трудовиеколлектіви і т. д.), 3)

Середа розвитку (місце проживання, навчальні установи, виробничі організації), 4)

інтереси і улюблені заняття в різні періоди життя; 5)

стан здоров'я (у тому числі перенесені захворювання).

Заповненню анкети зазвичай передує інструктаж опитуваного, де наказується давати вичерпні, точні і відверті відповіді. На підставі даних анкети можливе складання хронологічної таблиці особистісного розвитку, в якій в хронологічному порядку зазначаються життєві події людини і пов'язані з ними його переживання. Інтерпретація результатів (і анкети, і таблиці) передбачає аналіз соціальних ситуацій розвитку особистості, емоційного фону і спрямованості особистості на різних етапах життєвого шляху, основних конфліктів і рушійних сил розвитку особистості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 20.2. психобіографію "
  1. 2.3 3. Філософія соціально-гуманітарного пізнання
    психобіографію політика президента Вудро Вільсона поклала початок цілому напрямку в суспільствознавство - політичному психоаналізу, що свідчить про евристичності психологічної дослідницької програми. У розгортці социопсихологической програми цікаві результати пов'язані з використанням її неофрейдистской версії. Багато послідовники 3. Фрейда, піддавши критиці його