Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо- геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво . Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2005 - перейти до змісту підручника

20.2. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ. Динаміки макроекономічних показників В КРАЇНАХ СНД

Система результативних показників. Показники результатів будь-якого виду праці займають певне місце в його характеристиці, оскільки є відправною точкою для визначення ступеня досягнення мети. Діяльність оцінюється на будь-якому рівні виробництва, будь то індивідуум, фірма, організація або національна економіка в цілому. Результати функціонування на національному рівні прийнято називати макроекономічними. Вони зазвичай формуються як сумарний результат мікроекономічних показників. Справа в тому, що кожному з основних макроекономічних показників, як правило, відповідає аналог, що розраховується на рівні первинної господарської ланки.
Більше того, значна частина макроекономічних показників може бути отримана тільки як сума відповідних показників мікрорівня. Таким чином, можна говорити про своєрідну системі, тобто про такий набір показників, які взаємопов'язані між собою, доповнюють один одного і орієнтовані на характеристику результатів економічної діяльності: Макрорівень

Мікрорівень Валовий внутрішній продукт

Чистий внутрішній продукт

Валовий національний продукт

Валовий національний наявний дохід

Чистий національний наявний дохід

Валове національне заощадження

Чисте національне заощадження

Валовий випуск Валова додана вартість Чистий додана вартість Прибуток валовий Прибуток чистий Підприємницький дохід Основні та оборотні фонди Національне багатство

Основним показником СНР є ВВП.

На відміну від раніше використовувався в нашій статистиці сукупного суспільного продукту ВВП не включає, з одного боку, вартість спожитих предметів праці і таким чином виключає повторний рахунок, з іншого - крім результатів матеріального виробництва він включає вартість вироблених послуг.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 20.2. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ. динаміки макроекономічних показників В КРАЇНАХ СНД "
 1. В. М. Катц, Н. В. Кобишева, В. П. Мелешко та ін. Оцінка макроекономічних наслідків змін клімату на території Російської Федерації не період до 2030 р. і подальшу перспективу, 2011

 2. 2.4.3. Зведений перелік інформаційних даних про роботу і стан галузей народного господарства
  показники наступних розділів: промисловість, сільське господарство, лісове господарство, транспорт, зв'язок, капітальне будівництво, геолого-розвідувальні роботи, працю і кадри, фінанси і грошове Найменування показника і одиниці вимірювання Код показника Вид інформації Абоненти Періодичність подання даних Ознака показника Вид коригування Код операції представляють дані
 3. Додаток № 1. Система оцінки фінансової стійкості комерційного банку
  макроекономічні показники Тюменської області в 2001 году67 в т о м ч і з л е: ВСЬОГО: Ханти-Мансійський автономний округ Ямало-Ненецький автономний округ січня. - Декаб 2000р. Січень. - червень 2001р. Січень. - декаб 2001р. січень-декаб 2000р. січень-червень 2001р. січень-декаб 2001р. січень-декаб 2000р. січень-червень 2001р. січень-декаб 2001р. 1. Обсяг промислової продукції,
 4. ПЕРЕХІД НА СИСТЕМУ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ - УМОВА ІНТЕГРАЦІЇ В МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО Ш. Ш. Байбусінов
  макроекономічного статистичного обліку та аналізу, перш за все, пов'язано з доданням показником валового внутрішнього продукту (ВВП) статусу основної характеристики національної економічної діяльності. ВВП відображає функціонування всієї економіки, є основою міжнародних економічних зіставлень, оцінки ступеня інтеграції країни в світогосподарські зв'язки. Відповідно до
 5. Структура інформаційних об'єктів і показників Інтегрованої первинної бази даних ІКС
  показники як характеристики об'єктів і сфер державного управління, значення яких є визначальним для прийняття рішень про необхідність коригувальних впливів на соціально-економічні процеси суспільства і держави. Всі безліч об'єктів управління розбивається на підмножину об'єктів одного типу, кожен з яких характеризується одним і тим же набором ознак, складу
 6. СВОБОДА моральності
  показником вираження справжньої людської
 7. Додаток № 4 Окремі показники діяльності кредитних організацій Тюменської області станом на 1 січня 2002
  млн. руб. № Найменування Капітал Статутний Активи Прибуток п / п банку капітал (зарегістр.) (збитки) 1. Сібнефтебанк 123,9 52,0 2 499,7 24,8 2. Юганскнефтебанк 112,6 50,0 1 401,1 22,9 3. Тюменпрофбанк 158,6 56,7 962,4 64,9 4. Приполярний 6,1 2,5 156,2 1,6 5. Пріоб'е 48,8 15,7 214,9 22,7 6. Листопадовий міський банк 96,2 25,7 1 766,1 17,3 7. Капітал 345,4 10,3 2 478,9 186,3 8. Сургутнефтегазбанк 1
 8. ПРО ВПЛИВ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕКТОРА ПОСЛУГ НА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ А. А. Сафронов
  макроекономічних показників розвитку республіки дозволяє зробити висновок про те, що виробництво послуг в цілому не поступається експортно-орієнтованого промисловому виробництву в формуванні валового регіонального продукту (ВРП). Отже, поряд з промисловим капіталом, для розвитку ефективної економіки Республіка Карелія повинна все інтенсивніше використовувати свій людський
 9. Інтегрована первинна база даних ІКС
  макроекономічними показниками, національними рахунками та економічним балансам; для проведення зведених інформаційно-аналітичних робіт; інституційних перетворень; бази даних - за статистикою, промисловості; інвестицій та інновацій; сільського господарства; транспорту і зв'язку; праці; цін; фінансів; по соціальній статистиці; по споживчому ринку і ринку засобів
 10. ВСТУП
  показники еколого-економічного, виробничого, інноваційного та освітнього, а також трудового (кадрового) потенціалів Росії і її регіонів (79 суб'єктів Федерації, крім національних округів, що входять до області, і Чечні). Поряд з характеристикою економічного потенціалу регіонів даються результуючі показники їх соціально-економічного розвитку: обсяг валового регіонального
 11. 18.1. МАКРОЕКОНОМІКА ЯК РОЗДІЛ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  макроекономічного аналізу є моделювання, що дозволяє досліджувати економічні явища і процеси за допомогою побудови їх умовних образів. Оскільки специфіка макроекономіки як єдиного цілого виключає можливість експериментального моделювання, в основному використовується теоретичне. Найбільш важливе значення для макроекономіки мають три методи: математичне, балансове,
 12. 5.3. Інформаційний паспорт як засіб міжпарламентського співробітництва
  макроекономічні показники; грошові доходи і витрати населення; промисловість; сільське господарство; капітальне будівництво; транспорт; торгівля та послуги; зовнішньоекономічні відносини; освіту; охорона здоров'я; злочинність; національні та релігійні проблеми; вплив міграційних процесів на етносоціальних характеристику держави. Розділ "Зовнішня політика" увібрав в себе
 13. ПЕРЕДМОВА
  макроекономічна оцінка наслідків змін клімату на території Росії на період до 2030 р. і, в ряді випадків, на більш віддалену перспективу. При цьому термін «макроекономічна оцінка» використовується авторами доповіді в розширювальної фактовке. Вона має на увазі не тільки (а часом і не стільки) класичну для економістів оцінку впливу на макроекономічні індикатори розвитку (ВВП, ВВП
 14. 14.4. ПРИБУТОК І РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ
  показники рентабельності. При розрахунку сальдо на кінець господарського року у звіті про прибутки і збитки відсотки на позиковий капітал віднімаються, так як вони розглядаються в якості витрат, хоча і повинні враховуватися як дохід (від позикового капіталу) для позикодавців: Рк = (П + Гк) -100 / Кобщ, де Рк - рентабельність капіталу; П - прибуток; гк - відсотки на позиковий капітал. Показник
 15. Проблема кадрового складу Червоної Армії.
  показники. Проте , ситуація з кадрами залишалася катастрофічною. Середні показники недоукомлектованія офіцерами і технічними фахівцями становили на 22 червня 1941 20-60%, залежно від роду
 16. Характеристика інформаційного поля Суррей
  макроекономічні показники розвитку ресурсного ринку - у формі аналітичного звіту (статистична довідка про зміну показників за періодами + аналіз), дані за аналітичними блокам регіону (географія, логістика, фінансова оцінка) - у формі звіту-дослідження по регіону / галузі або у формі аналітичного звіту (опис реальних альтернатив ресурсозабезпечення + аналіз). Крім того,
 17. СИСТЕМА І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ МОНІТОРИНГУ ВИКОНАННЯ КОНЦЕПЦІЇ «ВІДРОДЖЕННЯ КАРЕЛІЇ» Т. П. Шмуйло
  показників, характеризують об'єкт управління; - збір, аналіз і обробка соціально-економічної, демографічної та управлінської інформації про протікають процеси в об'єкті управління; - виявлення проблем системи управління, їх ранжування, і пропозиції за способом їх вирішення; - оцінка виконання цілей і завдань Концепції; а також рефлексія рішень, які приймаються в її рамках, з
 18. 18.4. СИСТЕМА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПРОПОРЦІЙ ТА ЇХ ВИДИ
  макроекономічної пропорційності та збалансованості тривалий час займали і займають увагу економістів. Найбільшу популярність придбали тільки три моделі: таблиця Кене, теорія відтворення К. Маркса і міжгалузевий баланс В. Леонтьєва. в 1758 р. придворний лікар Людовика XV Ф. Кене описав процес відтворення ВНП за аналогією з механізмом кровообігу людини. Вчений
 19. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ АНАЛІЗУ міжрегіональної диференціації М. В. Морошкина
  показниками, хоча дана проблема існувала і раніше [1,2]. Нерівність російських регіонів за рівнем соціально-економічного розвитку та темпами зростання економіки визначається цілою низкою об'єктивних причин - рівень регіонального розвитку в початковий період, інвестиційна привабливість регіону, інституційний показник, економіко-географічне положення, рівень розвитку