НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЕкспериментальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Нікандров В.В.. Експериментальна психологія. Навчальний посібник. - СПб.: Видавництво «Мова». - 480 с., 2003 - перейти до змісту підручника

20.1. Загальні відомості про систему біографічних методів

Біографічні методи - це збірна назва способів дослідження, діагностики, корекції та планування життєвого шляху особистості. Часто всю сукупність цих способів або їх окремі комплекси об'єднують під загальною назвою «Біографічний метод», незважаючи на відмінності між окремими методиками (іноді суттєві).

У такому трактуванні біографічний метод (БМ) являє собою метод синтетичного опису людини як особистості і суб'єкта діяльності. Причому це один з небагатьох способів цілісного вивчення особистості в її розвитку. Таким чином, цей метод найбільш виразно реалізує такі провідні принципи психології, як принцип розвитку і принцип історизму. Очні сфери застосування БМ - психологія особистості, диференціальна психологія, історична психологія. Деякі модифікації БМ використовуються для діагностики психічних станів.

Оскільки БМ спирається переважно на відомості, що повідомляються людьми (самої досліджуваної особистістю або її оточенням) про минуле, остільки йому притаманні ознаки описовості та суб'єктивності, зазвичай розглядаються як методичні недоліки. Особливо істотним фактором суб'єктивності виступає схильність минулого помилок пам'яті.

Перші наукові розробки БМ зроблені в першій третині XX століття австро-американським психологом Шарлоттою Бюлер (1893-1974). У нашій країні приблизно в цей же час до БМ звернувся радянський психолог Н. А. Рибников, що підкреслював роль БМ у виявленні і розумінні загального потенціалу людини.

Спочатку біографічні методи обмежувалися описом минулих етапів життя живих людей або всього життєвого шляху людей, які вже пішли з життя. В останньому випадку це стосувалося, як правило, до історичних особистостей різних епох. Поступово методи стали включати аналіз актуальних і передбачуваних в майбутньому подій, а також дослідження кола спілкування досліджуваної особистості, а не тільки прямих відомостей про неї («скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти»).

Сучасні біографічні методи засновані на вивченні особистості в контексті історії та перспектив розвитку її індивідуального буття і взаємозв'язків (взаємодій і взаємовідносин) зі значимими для неї іншими людьми. При цьому до числа «значущих» можуть включатися не тільки люди найближчого оточення, але і далекого оточення, в тому числі і не мають або втратили прямі контакти з даною людиною. Часто BI ролі значущих виступають історичні персонажі і навіть літературні герої.

Джерелами біографічної інформації є: 1) сам досліджуваний чоловік; 2) які його знають, 3) продукти його діяльності; 4) історичні та літературні джерела; 5) матеріали, тим чи іншим чином зафіксували події особистого життя людини або супутніх їй соціальних подій (кіно-, фото-, бібліо-, аудіодокументи), наприклад: сімейні архіви; листування; сучасні цієї особистості публікації; 6) дані про місце проживання, місце і характер професійної діяльності або дозвілля і т. п. ; 7) житлова і робоча обстановка (будинок і супутній архітектурно-природний антураж, екстер'єр та інтер'єр приміщень); 8) особисті речі (одяг, знаряддя праці, предмети побуту, прикраси та відзнаки, особисті книги і інш.).

Саме джерело відомостей в першу чергу визначає специфіку застосовуваного біографічного методу. Так, інформацію, витікаючу від самого об'єкта вивчення, отримують за допомогою автобіографічних методик у вигляді: спонтанних або спровокованих автобіографій (у тому числі у формі спогадів і мемуарів), опитувальників, інтерв'ю, тестування, бесіди.

Свідчення очевидців збирають шляхом опитування, бесіди, вивчення їх спогадів про сюжеті людині. Багатий матеріал про особистості дає вивчення різних висловлювань про неї її сучасників. Наприклад, у формі епіграм, реплік у дискусіях, відгуків, присвят (типу «віршів у альбом») і т.

д.

Вивчення продуктів діяльності може здійснюватися як чисто описово, так і з залученням якісно-кількісних методів обробки та інтерпретації даних. Наприклад, через систематизацію продуктів праці можна отримати інформацію про структуру і динаміку інтересів, пристрастей, поглядів і в цілому про спрямованість, характер і здібності особистості. За цими ж даними можна побудувати графік продуктивності та періодизацію творчого шляху особистості («ранній Пушкін», «рожевий період Пікассо»).

Ефективне застосування контент-аналізу літературного, публіцистичного, епістолярної спадщини досліджуваної особистості (творів, щоденників, листів і т. п.).

Зазначене вище об'єднання різноманітних методик збору біографічної інформації під єдиним найменуванням «Біографічний метод» є відображенням складної ситуації в цій галузі, коли окрема біографічна методика має ознаками декількох емпіричних методів одночасно і застосовна для збору інформації з різних джерел . Тобто очевидні труднощі класифікації цієї групи методів. Ми дали тільки лише орієнтовну диференціацію методик по виду джерела інформації. Однак можна вказати на деякі методики як певні цілісні різновиди БМ, хоча їх протиставлення один одному по одному якимось критерієм призвести неможливо. Видається, що доцільно акцентувати увагу на чотирьох таких різновидах: псіхобіографіі, каузомет-рії, формалізованої біографічної анкеті та психологічної автобіографії.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 20.1. Загальні відомості про систему біографічних методів "
 1. ДОДАТОК (довідковий)
  ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО ДОКУМЕНТІВ Позначення Найменування ГОСТ 11052-74 Цемент глиноземистий що розширюється. ГОСТ 310.1-76 Цементи. Методи випробувань. Загальні положення. ГОСТ 310.2-76 Цементи. Методи визначення тонкості помелу. ГОСТ 310.3-76 Цементи. Методи визначення нормальної густоти, строків! схоплювання і рівномірності зміни об'єму. ГОСТ 310.4-81 Цементи. Методи визначення межі
 2. Нехорошев С.Н та ін. Довідник рятувальника: Книга 1: Загальні відомості про надзвичайні ситуації. Права та обов'язки рятувальників / ВНДІ ГОЧС. М. - 88 с: ил., 2006

 3. 20.2. Психобіографію
  біографічної інформації. Розроблено в рамках фрейдизму і, природно, несе на собі печатку ігнорування суспільно-історичної обумовленості особистості. Біологізації психічних явищ і психологизация соціальних, властиві класичному психоаналізу, притаманні і цьому виду біографічного методу. Вперше метод застосований при описі особистості президента США В. Вільсона. У цій роботі
 4. 20.5. Психологічна автобіографія
  інформацію про найважливіші події та етапи життєвого шляху особистості, про її ставлення до прожитому і про особливості її антиципації. Відомості загального характеру (стать, вік, освіта, сімейний стан, професійні відомості, стан здоров'я і т. п.) можна отримати за допомогою бесіди, анкети, біографічних опитувальників. Специфічні відомості (оцінка минулих і можливих майбутніх подій,
 5. Лебедев А.В. сост. Та пров .. Фрагменти ранніх грецьких філософів. Частина 1. Від епічних теокосмогоній до виникнення атомістики / Серія "Пам'ятники філософської думки ". М.: Наука. - 576 с., 1989

 6. Нікандров В.В.. Експериментальна психологія. Навчальний посібник. - СПб.: Видавництво« Мова ». - 480 с., 2003

 7. 6.1. Інформаційне забезпечення Конгресу США Основні цілі та завдання Дослідницької служби Конгресу США
  системами Дослідницької служби Конгресу США, Бібліотекою Конгресу, комерційними та урядовими системами, Комп'ютерним центром Сенату, інформаційними системами Палати представників. Як приклад використані дані, пов'язані з інформаційним обслуговуванням сенатора Конгресу В. Елерса. Говорячи про ІБК США, слід підкреслити, що вона забезпечує виконання
 8. Денкер І.І., Володимирський В. Н.. Технологія фарбування літаків і вертольотів цивільної авіації. - 2-е вид., перераб. і доп. - М.Машіностроеніе. -128 е.: ил., 1988

 9. 5.3. Інформаційний паспорт як засіб міжпарламентського співробітництва
  загальні відомості; політична система; соціально-економічне становище; зовнішня політика; участь в СНД; двосторонні та багатосторонні договори і угоди з державами - учасниками Співдружності. Розділ "Загальні відомості", на наш погляд, повинен включати в себе інформацію про географічне положення та історичну довідку, а також характеристику геополітичного становища держави,
 10. § 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  § 1. ЗАГАЛЬНІ
 11. 1.3. Загальні положення теорії управління
  системи з управлінням створюються для досягнення конкретних цілей, які визначаються в рамках інших наук, що займаються дослідженням конкретних систем. Залежно від природи (люди або технічні пристрої) прийнято виділяти три типи систем з управлінням: - організаційні (соціальні) системи управління; - технічні системи управління; - організаційно-технічні (комплексні)
 12. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА
 13. Восьма глава ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ І РЕЗУЛЬТАТИ
  Восьма глава ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ І
 14. Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ
 15. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ НАУКИ
  ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ
 16. Завдання "Довідки"
  відомостей, одержуваних на стандартні запити, по завданню "Делопроізводство'9 Найменування 1. Відомості про листи, що надійшли до (структурний підрозділ органу) Відомості (повні) про листи, зареєстрованих за (період) Відомості про автора листа Відомості про направлення листа на виконання Відомості про вказівки до листа Відомості про закриття листи Відомості про кількість закритих
 17. Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ КІЛЬКОХ ОСІБ
  Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ КІЛЬКОХ
 18. Г Л А В А 2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО лакофарбових матеріалів і РОЛІ компонентів, що входять до їх складу
  Г Л А В А 2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО лакофарбових матеріалів і РОЛІ компонентів, входять до ЇХ
 19. Глава 2. ЗАГАЛЬНІ НАПРЯМКИ, Моделі І ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
  Глава 2. ЗАГАЛЬНІ НАПРЯМКИ, Моделі І ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
 20. ЛІТЕРАТУРА 1
  біографічний нарис / / Ільїн І. А. Собр. соч. : У 10 т. М., 1993. Т. 1; Кураєв В. І. Філософ вольовий ідеї / /. Ільїн І. А. Шлях до очевидності. М., 1993. С. 404-414; Він же. Ільїн / / Російська філософія: словник. С. 183-184. Полеміка навколо ідеї І. А. Ільїна [Про опір злу силою]. Pro et contra / / Ільїн І. А. Собр. соч.: У 10 т. М., 1994 . Т. 1. Бібліографія книг і статей І. Ільїна - див: Ільїн