НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаІсторіяВсесвітня історія → 
« Попередня Наступна »
Алексашкін JI. Н.. Загальна історія. XX - початок XXI століття. 9 клас: навч. для загаль. установ. - 12-е вид., Испр. і доп. - М.: Мнемозина. - 295 с. : Ил., 2012 - перейти до змісту підручника

1950-ті роки: затвердження нового ладу

Строй, що встановився в країнах Східної Європи наприкінці 1940-х років, називали народно-демократичним, а потім - соціалістичним. У ряді країн існували багатопартійні системи, в Албанії, Угорщини, Румунії та Югославії було по одній партії. Діяли організації Національного фронту, парламенти, в деяких країнах зберігся пост президента. Але керівна роль безроздільно належала комуністичним партіям. У їхніх програмах визначалися шляхи розвитку всіх сфер суспільства - одержавленої економіки, соціальних відносин, освіти та культури. У 1950-ті роки була поставлена ??мета - «побудова основ соціалізму». Прикладом служив досвід СРСР. Висувалися три головні завдання: індустріалізація, кооперування сільського господарства, культурна революція.

Результатом індустріалізації, що проводилася за радянським зразком, стало перетворення більшості східноєвропейських країн з аграрних на індустріально-аграрні. Головна увага приділялася розвитку важкої промисловості, яка практично знову створювалася в Албанії, Болгарії, Угорщини, Румунії, Югославії. У НДР та Чехословаччині, що входили ще до Другої світової війни в число розвинених індустріальних держав, здійснювались структурна перебудова та реконструкція промисловості.

Успіхи індустріалізації оплачувалися високою ціною, напругою всіх людських і матеріальних ресурсів. Слід зазначити, що названі держави не мали економічної допомоги, яку отримали західноєвропейські країни за планом Маршалла.

У той же час у країнах Східної Європи підкреслювалася необхідність зміцнювати індустріальну базу і військову міць в умовах протистояння Заходу. Нерідко завищувалися завдання і довільно прискорювалися темпи господарського будівництва. Прийнявши п'ятирічний план, тут же висували гасло «Виконаємо п'ятирічку в чотири роки!». Через переважного уваги до розвитку важкої промисловості відставало виробництво товарів широкого вжитку, зберігався дефіцит предметів повсякденного попиту.

Кооперування сільського господарства в країнах Східної Європи мало риси своєрідності в порівнянні з радянським досвідом, тут більшою мірою враховувалися національні традиції та умови. В одних країнах розвивався єдиний тип кооперативу, в інших - декілька. Усуспільнення землі і техніки проводилося поетапно, застосовувалися різні форми оплати (з праці, за внесений земельний пай та ін.) До кінця 1950-х років частка усуспільненого сектора в сільському господарстві в більшості країн перевищила 90%. Виняток склали Польща і Югославія, де в аграрному виробництві переважали приватні селянські господарства.

Зміни в галузі культури в значній мірі визначалися особливостями попереднього розвитку країн. В Албанії, Болгарії, Польщі, Румунії, Югославії одним з першочергових завдань була ліквідація неписьменності населення. У НДР таке завдання не стояло, зате особливі зусилля потрібні для подолання наслідків багаторічного панування нацистської ідеології в освіті, духовній культурі.

Безсумнівним досягненням культурної політики в східноєвропейських країнах стала демократизація середньої та вищої освіти.

Запроваджувалася єдина неповна (а потім повна) середня школа з безкоштовним навчанням. Загальна тривалість навчання в школі досягла 10-12 років. Її старша ступінь була представлена ??гімназіями і технічними школами. Вони розрізнялися не по рівню, а за профілем підготовки. Випускники середньої школи будь-якого типу отримували можливість вступати до вищих навчальних закладів. Значний розвиток отримало вищу освіту, в ряді країн вперше склалася мережа вузів, які готували наукові та технічні кадри вищої кваліфікації, з'явилися великі наукові центри.

У всіх країнах особливе значення надавалося твердженням комуністичної ідеології як загальнодержавної. Будь-яке інакомислення виганялося і переслідувалося. Це особливо проявилося в політичних судових процесах кінця 1940 - початку 1950-х років, в результаті яких були засуджені і репресовані багато партійні працівники, представники інтелігенції. Звичайним явищем у ті роки були партійні чистки. Сфери ідеології та культури продовжували залишатися полем боротьби. 3.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1950-ті роки: затвердження нового ладу "
 1. ЗМІСТ
  1950-х г 3 § 2. Громадсько-політичне життя в середині 1950 - середині 1960-х г 10 § 3. Економічний і соціальний розвиток СРСР у середині 1950 - середині 1960-х г 15 § 4. Тенденції і суперечності соціально-економічного життя в другій половині 1960 - початку 1980-х г 19 § 5. Особливості політичного та духовного життя в другій половині 1960 - початку 1980-х г 24 Глава 2. СРСР у середині 1980-х
 2. Панорама визволення
  1950-ті роки Південна Африка. Квітень 1980-ті роки 1 Південно-Східна і Південна ^ ф Азія. Друга половина 1940-х років Центральна (Тропічна) Африка. 1960-1970-і роки: що тривав кілька десятиліть процес звільнення колоніальних і залежних країн був сповнений напруги і драматизму. У ньому поєднувалися повсякденна боротьба і кульмінаційні, поворотні події, значення яких виходило за рамки
 3. СЕМЕН ФРАНК (1877-1950)
  1950)
 4. МИКОЛА Гартман (1882-1950)
  - німецький філософ, об'єктивний ідеаліст. Представник сучасної буржуазної аксіології. Його ідеї викладені в кн.: «Етика»
 5. Список літератури
  1950 Andouin-Dubreuil L, La Guerre en Tunisie (Nov 1942 bis Mai 1943), Paris, 1945 Badoglio P, L'Italic dans la Guerre Mondiale, Paris, 1946 Baumbach W, Zu spat? Aufstieg und Untergang der deutsche Luftwaffe, Munchen, 1950 Blumentritt G, Operation «Sealion», An Cosantoir The Insh Defense Jornal, January 1949; The Battle of N.? W. Germany, An Cosantoir The Insh Defense
 6. I. РИСИ ВНУТРІШНЬОГО ЛАДУ ЗЕМЛІ-князівств
  I. РИСИ ВНУТРІШНЬОГО ЛАДУ
 7. ГЛАВА XXI ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО ЛАДУ В КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ по некапіталістичній дорозі
  ГЛАВА XXI ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО ЛАДУ В КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ по некапіталістичній
 8. Пошуки нових шляхів. 1968 в Чехословаччині
  1950-х років в різних країнах Східної Європи? Порівняйте їх з перетвореннями в СРСР в 1920 - 1930-і роки. * Як ви думаєте, чому східноєвропейські країни не в усьому слідували радянським зразком? 5. Охарактеризуйте учасників і цілі виступів, що відбулися в середині 1950-х років у країнах Східної Європи. 6. Порівняйте події 1956 р. в Угорщині і 1968 р. в Чехословаччині, визначте
 9. ЛІТЕРАТУРА 1
  1950. L., 1956. 10Russell В., Whitehead A. N. Principia mathematica. Cambridge, 1910-1913, vol. I-III. 11 Philosophical Analysis / / The Encyclopaedia of Philosophy: In 8 vol. N.Y.; L., 1967, vol. 1. 12 Див: Russell В. My philosophical development. L., 1959. P. 11. 13см.: Рассел Б. Людське пізнання. Його сфера та межі. М., 1957. С. 31. 14 Там же. С. 456. 15см.:
 10. ГЛАВА IV основи суспільного ладу БУРЖУАЗНИХ КРАЇН ТА КРАЇН, РОЗВИВАЮТЬСЯ капіталістичним шляхом
  ГЛАВА IV основи суспільного ладу БУРЖУАЗНИХ КРАЇН ТА КРАЇН, РОЗВИВАЮТЬСЯ по капіталістичному
 11. Японія
  1950-1979 рр.. з 1,3 до 8,5%. У 1970-ті роки японські монополії значно розширили експорт капіталу, а в 1980-ті роки Японія потіснила США як найбільшу банківську країну світу. Цифри і факти З кінця 1950-х до кінця 1970-х років виробництво автомобілів в Японії збільшилася в 100 разів. У 1979 р. було випущено 10 млн машин, майже стільки ж, скільки в США. На початку 1980-х років машин
 12. Життя і твори
  1950); "Введення у філософію" (1950); "Великі філософи" (1957); "Про умови та можливості нового гуманізму "(1962). Він також створив монографії про Шеллінга (1955), Микола Кузанський (1964). Ясперс був ліберально, гуманістично налаштованим мислителем. Він зробив глибокий вплив на формування демократичних порядків і нової суспільної свідомості в повоєнній Німеччині. Цьому
 13. Кавеліним КОСТЯНТИН ДМИТРОВИЧ (1818-1885)
  ладу ».
 14. 1960-ті роки: бунт в культурі?
  1950-ті роки в англійській літературі з'явилися так звані «сердиті молоді люди» - Дж. Уейн, Дж. Осборн (особливу популярність придбала п'єса останнього «Озирнись у гніві»). Їх герої засуджували буржуазний світ, хоча і не прагнули його змінити. Один з персонажів Дж. Осборна говорив: «Високих і прекрасних ідеалів більше не існує. Ми віддамо своє життя не в ім'я якихось там ідеалів,
 15. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМ
  ладу і побудова комуністичного суспільства, засноване на солідарності інтересів чесних трудівників всіх країн і
 16. Шляхи та моделі розвитку
  1950-х - 1970-ті роки більша частина молодих держав зберегла «капіталістичну орієнтацію», успадковану від колишніх метрополій. Це були в першу чергу країни, де індустріальний уклад виявився відносно просунутим. Водночас у їх розвитку проявилися нові риси - створення значного державного сектора, державне регулювання економіки, введення довгострокового
 17. Початок інтеграції
  1950-і роки. 4. Які політичні сили і завдяки чому прийшли до влади в країнах Західної Європи в 1950-і роки? Додатково: яку роль у цьому відігравали політичні лідери? * Як ви думаєте, чому ліві партії не втрималися при владі? 5. Поясніть, чому режим, що встановився у Франції в 1958 р., назвали «режимом особистої влади». 6. Як ви відповісте на запитання: хто і чому зацікавлений у
 18. ЛІТЕРАТУРА
  1950. Frankfurt aM, 1981; Foundation of the Frankfurt School of Social Research. New Brunswick, 1984; Vollrath E. Metapolis und Apolitie / / Perspektiven der Philosophie. Neues Jahrbuch, 1989. Bd. 15; Grand Hotel Abgrund, Eine Photobiographie der Frankfurter Schule. Hamburg, 1990; Asbach O. Kritische Gesellschaftstheorie und historische Praxis. Entwicklung der kritischen Theorie bei Max
 19. ЗМІСТ
  роки 89 Радянсько-німецький пакт і його наслідки 92 Початок другої світової війни 94 Приєднання до СРСР територій Східної Європи 94 Війна з Фінляндією 94 Початок Великої Вітчизняної війни 100 Корінний перелом у війні 107 Перемога над фашизмом. Розгром Японії 111 Контрольні питання 114 ГЛАВА 7. РОСІЯ У повоєнні роки. АПОГЕЙ сталінського тоталітаризму (1945-1953 рр..) 115 Поляризація
 20. Тема 1. Введення в конфліктології
  1950-1980-і роки: Р. Дарендорф, Л. Козер, М. Шериф, Д. Рапопорт, Л. Томпсон, К. Томас, М. Дойч, Д. Скотт , Ч. Освуд, Р. Фішер, У. Юрі. Особливості розвитку конфліктології в Росії. Предмет конфліктології. Завдання і методи конфліктології. Теоретико - методологічні основи конфліктології. Конфліктологія в системі наук. Сучасні проблеми розвитку