Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо -геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2005 - перейти до змісту підручника

19.2. ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Сутність прогнозування. Економічне прогнозування являє собою систему наукових досліджень можливих напрямків майбутнього розвитку економіки та її окремих сфер. Залежно від сфери застосування воно може бути соціально-економічним або науково-технічним. Соціально-економічний дає оцінку можливим перспективам і змін економічних, соціальних умов життєдіяльності суспільства. Науково-технічного-кое прогнозування націлене на розробку наукових, технічних і технологічних засобів реалізації перспективних планів соціально-економічного розвитку. Залежно від сфери застосування прогнозування підрозділяється на галузеве народногосподарське (або регіональне) і прогнозування розвитку підприємств. Галузеве прогнозування здійснюється в залежності і з урахуванням галузей регіонів у реалізації перспективних планів. Прогнозування розвитку фірм визначається з урахуванням передових тенденцій в економічному та соціальному аспектах, на основі новітніх досягнень у техніці та технології виробництва.

За ступенем обгрунтованості прогнозування поділяється на пошукове і нормативне. Перше полягає в оцінці перспективних тенденцій розвитку об'єкта дослідження, другий - у визначенні шляхів і термінів досягнення бажаних станів досліджуваного об'єкта на основі сформованих показників.

Принципи прогнозування. Економічний прогноз повинен давати об'єктивне, достовірне уявлення про те, що буде при тих чи інших умовах.

Економічний прогноз може стати надійною основою для прийняття державних рішень або посилкою для включення прогнозу в макроекономічний план, надавши тим самим йому директивний характер. Сказане приводить до думки про те, що процес складання економічного прогнозу повинен базуватися на певних методологічних принципах.

До числа методологічних принципів слід насамперед віднести принцип етапізаціі прогнозування. Його суть полягає у поетапному вирішенні завдань складання прогнозу. Перший етап - передбачення того, що може статися. Мова тут йде про розробку прогнозу, що відповідає на питання про те, що може статися в еконо-Міці, якщо, наприклад, державний вплив на економічні процеси залишиться незмінним. Відповідь на питання покаже, які сфери економіки зажадають державного втручання у випадку, якщо прогноз доведеться реалізовувати.

Другий етап - розробка нормативного, або цільового, прогнозу. Тут особлива коректування повинна бути дотримана при співвіднесенні бажаного і можливого. Саме на цьому етапі органи планування допускають помилки. У рівній мірі небезпечно як "заземлювати" цілі, посилаючись на дефіцит, наприклад, ресурсів, так і формувати явно нереальні орієнтири. Точне планування вимагає наукових, вивірених, що дають достатню інформацію розрахунків. Основою для проведення такого роду розрахунків повинен служити розроблений на першому етапі пошуковий прогноз.

Третій етап - підготовка для уряду пропозицій по набору конкретних заходів державного регулювання економіки.

Держава може вдатися до податків і податковим пільгам, відсотками за кредит, нарахуванню амортизації і т.п. Воно може ввести і більш дієві важелі, зокрема бюджетні інвестиції, субсидії, дотації та ін Якщо виникає необхідність, можуть бути введені певні державні обмеження, що стосуються ма-матеріально-речових чи інших потоків, наприклад ліцензії, квоти, контрактні державні замовлення.

Останнім етапом прогнозної діяльності є коригування нормативного прогнозу з урахуванням реальної дії обраних економічних регуляторів.

Важливий методологічний принцип прогнозування - принцип варіативності прогнозів, який часто називають методом сценарного прогнозування. Справа в тому, що міра і характер впливу держави на економіку - далеко не єдині елементи сценаріїв економічного прогнозування. Ними можуть бути, наприклад, прогноз погодних умов, прогноз настання хвороб і т.п.

До числа методологічних принципів слід віднести і формування комплексу, системи прогнозів. Наприклад, для реалізації економічного прогнозу переходу до ринку необхідні розробка і складання політичного прогнозу, прогнозу розвитку національних суверенітетів, демографічного та ін Саме комплексність і забезпечить більшу надійність виконання прогнозів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 19.2. ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ "
 1. Контрольний тест
  прогнозування; попередження (стимулювання); регулювання; дозвіл; б) прогнозування; попередження (стимулювання); дозвіл; в) прогнозування; регулювання; дозвіл; г) прогнозування; аналіз; попередження; дозвіл; д) аналіз конфліктної ситуації; прогнозування; попередження; дозвіл. 3. Визнання реальності конфліктуючими сторонами;
 2. Белл Данієл (р. 1919)
  прогнозування. Розроблена Беллом концепція постіндустріального суспільства висунула його в число провідних представників соціального прогнозування на Заході; він придбав значний вплив в інтелектуальному житті і громадській думці США. Відповідно до цієї концепції, науково-технічна революція робить зайвою революцію соціальну. Зображував майбутнє людства з позицій помірного
 3. 3.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  прогнозування майбутнього стану ресурсної бази розвитку; інформаційний супровід общерегіональних проектів розвитку; надання інформації незалежним суб'єктам
 4. Зміст
  економічного потенціалу Еколого-економічний (природно-ресурсний) потенціал території Виробничий потенціал. Інвестиційна привабливість регіонів Інноваційно-освітній потенціал. Науково-технічні фактори розвитку економіки Трудовий (кадровий) потенціал Глава II. Показники соціально-економічного розвитку регіону Рівень економічного розвитку Характеристика соціального
 5. Заславська Тетяна Іванівна (р. 1927)
  економічно орієнтованої соціології. Вихідною в концепції економічної соціології Заславської є гіпотеза про те, що різні соціальні групи суспільства не в однаковій мірі зацікавлені в науково-технічному та соціально-економічному прогресі. Економічна соціологія досліджує соціально-економічний розвиток підприємств регіону, країни як результат економічної діяльності
 6. Управління глобальними конфліктами
  прогнозуванню і своєчасному запобіганню. Суб'єктами такого управління є окремі держави, союзи держав, міжнародні організації та громадські рухи. Але слід зауважити, що відсутність єдиного суб'єкта управління глобальними конфліктами в світовій спільноті не дозволяє ефективно вирішувати багато проблем планетарного характеру. У зв'язку з цим здається розумною ідея
 7. Тема 2. Характеристика конфлікту як соціального феномена
  прогнозування, попередження, стимулювання, регулювання і дозвіл. Динаміка конфлікту і зміст управління ім. Джерела прогнозування конфлікту. Шляхи попередження конфлікту. Вимушені і превентивні форми попередження конфлікту. Стимулювання конфлікту, його форми і засоби. Технології регулювання конфлікту: інформаційні, комунікативні, соціально-психологічні,
 8. В.Н. Щукові. Економічний потенціал регіонів Росії і ефективність його іспользованіяУчебное посібник Іваново 2002, 2002
  економічній науці. У пропонованій роботі ставитися завдання подолання цього недоліку. Особливе значення категорія потенціалу грає в територіальній організації виробництва, в функціонування регіонального господарства. У посібнику розглядаються питання змісту та структури економічного потенціалу: дається поняття і характеристика еколого-економічного (природно-ресурсного) потенціалу,
 9. І. В. Челноков, Б. І. Герасимов, В. В. Биковський . Регіональна економіка: Організаційний-економічний механізм управління ресурсами розвитку регіону / Під наук. ред. д-ра економ. наук, проф. Б. І. Герасимова. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2002. 112 с., 2002
  економічної теорії та діалектичного методу пізнання. Призначена для фахівців з регіонального управління якістю продукції, процесів і послуг, а також аспірантів і студентів економічних спеціальностей університетів та інших вищих навчальних
 10. ВСТУП
  економічного розвитку, істотно відстає в конкурентоспроможності своєї економіки. Тому проблема ефективного використання ресурсно-технологічного потенціалу, його розвиток та оновлення грає першорядну роль у відродженні економічної могутності країни. Значення формування та ефективного використання потенціалу має особливе значення для регіональної економіки. По суті
 11. Удосконалення моделювання економіки регіону
  прогнозування і планування. Вирішення цієї задачі дозволить сформувати функціональний механізм та методичну базу для дослідження та аналізу ресурсного потенціалу регіону, оцінки достатності ресурсів для реалізації проектів розвитку та планування динаміки їх відтворення. Результати досліджень повинні мати пріоритетне становище при створенні загальнорегіональної програми розвитку, тобто
 12. Цілі і завдання об'єкта управління ресурсами регіону як інформаційної системи
  прогнозування темпів відтворення ресурсів, оцінка можливості альтернативного використання частини ресурсної бази в частині зміни: а) джерела мобілізації, б ) користувача. Ці дані, хоча і мають аналітичний характер, отримані, в основному, експертним шляхом, є первинними і, як наслідок, підлягають подальшій обробці та аналізу поряд з вищевказаними. По-друге, на основі
 13. А. В. Мілов, В. Н. Тимохін, Г. А. Чорноус. Економічна кібернетика, 2004