Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЕкспериментальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Нікандров В.В.. Експериментальна психологія. Навчальний посібник. - СПб.: Видавництво «Мова». - 480 с., 2003 - перейти до змісту підручника

18.9. Соціальна психотерапія

Це сукупність методів психотерапевтичного впливу через соціальні заходи. Весь комплекс психосоціальних заходів орієнтований на особистість потребує допомоги. Він сприяє його пристосуванню до повноцінного життя і активної діяльності, а також профілактиці психічних дефектів. Ці методи стимулюють біологічну і соціальну активність пацієнта.

У медичній практиці цей вид психотерапії зазвичай пов'язаний з реабілітаційним (відновним) періодом лікування хворого.

Серед безлічі різновидів соціальної психотерапії найбільш поширені такі методи: терапія середовищем, терапія зайнятістю, лікувальна фізкультура, трудотерапія. Ці методи, як правило, реалізуються у формі колективної психотерапії, коли терапевтичний ефект обумовлений взаємозв'язками людей у ??відповідних групах.

Терапія середовищем передбачає благотворний психічний вплив на людину двох середовищних факторів. Перший - це середовище проживання: комфортабельний інтер'єр житлових і робочих приміщень, гармонійна архітектура навколишніх будинків, приємне природне оточення і т. п.

Другий фактор - це найближче соціальне оточення (мікросередовище): сім'я, товариші, колеги на роботі, групи відпочинку та дозвілля і т.

п. Сприятливий вплив досягається шляхом створення сприятливого соціально-психологічного клімату через цілеспрямоване формування мікросередовища (наприклад, припинення неприйнятних контактів, підбір психологічно сумісного стімихлюдей, формування груп за інтересами, спеціальний інструктаж родичів пацієнта і т. д.). У лікувальних установах в цьому випадку звертають особливу увагу на створення згуртованого колективу пацієнтів відповідних відділень, палат і доброзичливого і уважного ставлення до них медичного персоналу.

Терапія зайнятістю полягає у створенні таких умов для пацієнта, в яких він може проявити і задовольнити свої індивідуальні інтереси і здібності. Тут не переслідуються мети відновлення або придбання будь-яких навичок (у тому числі трудових) або участі в професійній діяльності, що характерно для трудотерапії. Це організація занять за інтересами, тобто занять типу хобі, з елементами розваги, ігри, відпочинку. Коли тематика подібних занять стосується області мистецтва і літератури, то очевидно зближення цього методу з естетопсіхотерапіей. Як різновид методу виступає культтерапія (культурна психотерапія), де використовується ефект впливу розважально-пізнавальних заходів (літературні, географічні, історичні і т.

п. гуртки та бесіди, вечори відпочинку, танці та інш.) .

Лікувальна фізкультура сприяє підвищенню фізичного тонусу, пожвавленню емоційності і опосередковано благотворно впливає на всю психічну діяльність пацієнта. На заняттях зазвичай складається сприятливий психологічний клімат і формується специфічний колектив з усім багатством взаємозв'язків. Таким чином, тут реалізується благотворний вплив і фізичних вправ, і сприятливого соціального мікросередовища.

Трудотерапія - це психотерапевтичний вплив через продуктивну працю. Сприяє усвідомленню своїх можливостей і здібностей, формуванню критичного ставлення до себе і одночасно розуміння своєї потрібності і корисності суспільству. Все це в комплексі сприяє формуванню адекватного «Я-образу» і налагодженню соціальних зв'язків.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 18.9. Соціальна психотерапія "
 1. Хейлі Д.. Еволюція психотерапії: Том 2. "Осінь патріархів": психоаналитически орієнтована і когнітивно-біхевіораль-ная терапія / Пер. з англ. - М.: Незалежна фірма "Клас". - 416 с. - (Бібліотека психології та психотерапії)., 1999

 2. Хейлі Д.. Еволюція психотерапії: Том 1. "Сімейний портрет в інтер'єрі": сімейна терапія / Пер. з англ. Т.К. Круглової - М.: Незалежна фірма "Клас". - 304 с. - (Бібліотека психології та психотерапії)., 1998

 3. Психотерапія в майбутньому
  психотерапевтів. Думаю, в найближчі роки особливих змін у практиці психотерапії не передбачається. Але років через десять-двад-цять ми побачимо багато нового. Подібне очікування знаходить опору в тих змінах, які намітилися в нашій професії в останнє десятиліття. Зміни у сфері дисциплін, предметом яких є психічне здоров'я, покладають на психотерапію величезну відповідальність.
 4. Що таке психотерапія?
  Соціального контексту. Варто відзначити появу нового аспекту в психотерапії - її використання для приборкання людей та запобігання громадських заворушень. Вважаючи, що ці завдання можуть вирішити психотерапевти, уряд виділяє кошти на створення центрів психічного здоров'я в районах, де мешкає біднота. У якій якості виступає в подібному випадку терапевт? Як знаряддя соціального
 5. 18.1. Загальне уявлення про психотерапії
  соціальних зв'язків (виробничих, дружніх, сімейних) і труднощі в спілкуванні та соціальної адаптації, які можуть вилитися в неврози. Такий підхід знімає негатив, що провокується усвідомленням людиною своєї ущербності як хворого, підвищує його самоповагу і благотворно позначається на психотерапевтичний ефект. Цей варіант характерний для гуманістичного напрямку в психології. Таким
 6. Мюррей Боуен ПСИХОТЕРАПИЯ - МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТНЄ
  психотерапевтичної практиці. Ним написано понад п'ятдесят наукових праць, монографій та окремих глав в збірниках, в основному, з питань сімейної терапії та теорії сімейних систем. Серед усіх праць виділяється його основоположна робота, представлена ??у вигляді доповіді в 1967 році і в повному вигляді опублікована в 1972 році. Від неї веде свій початок новий напрямок у психотерапії, де на зміну
 7. 18.5. Ігрова психотерапія
  соціальної рефлексії, тобто виявити адекватність свого уявлення про власному образі в очах інших. У руслі практики груп зустрічей (по англійській термінології «енкаунтер-групи») виробив свою знамениту клиен-то-центровану психотерапію К. Роджерс [470,471]. Інший відомий теоретик і практик груп зустрічей У. Шутц в якості основних елементів цього виду терапії бачив
 8. Хейлі Д.. Еволюція психотерапії: Збірник статей. Т. 4. "Інші голоси": / За ред. Дж.К. Зейг / Пер. з англ. -М.: Незалежна фірма "Клас",. - 320 с. - (Бібліотека психології та психотерапії)., 1999

 9. Коріння психотерапії
  психотерапії виникло раніше самої людини, коли живі істоти захищали своє потомство, а окремі особини усвідомили значущість існування поруч з ними когось, подібного ім. З століттями це усвідомлення поглиблювати і розширювати. Є птахи, які вибирають собі пару на все життя і, втративши її, тужать і вмирають. Існує сімнадцять видів моногамних ссавців. Що вже тут говорити про
 10. ЛІТЕРАТУРА
  психотерапія: родина як психотерапевт. - М.: Сенс, 1993. Петровська Л. А. Компетентність у спілкуванні: Соціально-психологічний тренінг. - М.: Изд. МГУ, 1989. Допомога батькам у вихованні дітей. - М.: Прогресс, 1992. Популярна психологія для батьків / За ред. А. А. Бодалева. - М.: Педагогіка, 1989. Сатир В. Як будувати себе і свою сім'ю. - М.: Педагогіка-Прес, 1992.
 11. 18.8. Тілесна психотерапія
  психотерапевтичної роботи представлений методами так званої тілесної психотерапії. Її ідеологія зумовлена ??єдністю «душі і тіла», психіки і соми. Всі наші переживання так чи інакше відбиваються на нашому фізичному стані. Медицині давно відомо, що багато соматичні захворювання (наприклад, виразка шлунку) провокуються психічними навантаженнями дістрессовой характеру. Природно,
 12. Відповідь доктора Мармора
  психотерапії. Це говорить лише про те, що д-р Вольпе відстав від життя. Я переконаний в тому, що біхевіоральние методи повинні викладатися. Коли я очолював психіатричне відділення медичного центру в Лос-Анджелесі, я вважав важливим, щоб практикантів навчали біхевіоральним технікам. Мені здавалося, що студенти, принаймні, повинні знати, чого можна досягти за допомогою таких технік
 13. Еволюція динамічної психотерапії
  психотерапії протягом декількох останніх десятиліть. Спочатку відбулася переорієнтація уваги з відновлення ранніх спогадів на переживання пацієнта тут-і-тепер в його поточній життєвій ситуації, особливо в трансферентних взаєминах з психотерапевтом. Це не означає, однак, що історія минулого пацієнта тепер вважається не має відношення до справи. Вона залишається важливою основою
 14. посттерапевтіческіх розвиток
  психотерапії. У нас була одна постійна жарт з Мюрреєм Боуеном (як мені його не вистачає!). Кожен раз, коли він відмовлявся вірити в трансфер, я йому казав: "Мюррей, не говори дурниць. Три хвилини спілкування з тобою - і я по вуха в твоєму трансфер. Шкода, що ти цього не розумієш". До речі, цього не розуміють багато психотерапевти. Візьмемо для прикладу будь-яку мати - жодна не усвідомлює, який
 15. ЕВОЛЮЦІЯ ПСИХОТЕРАПИИ
  психотерапії, що відбулися в 1985 і 1990 роках, я наївно вважав, що сприяю досягненню згоди в наших рядах, але подолати "сімейні чвари" не вдалося. Кожна з різноманітних шкіл твердо тримається за свої теорії і методи. Взаємозбагачення ідеями спостерігається в рідкісних випадках. Над усе ставиться чистота позицій. Еклектизм вважається ознакою відсутності "породи". Перша конференція
 16. Професійна психотерапія
  психотерапією як процесом. На вас може благотворно вплинути, наприклад, той факт, що вас звільнили з роботи, ви одружилися або дідусь залишив вам спадок в 10 000 доларів. Але це не можна вважати терапією. Подія може підштовхнути ваш розвиток, підвищивши вашу внутрішню інтегрованість або дозволивши проявитися вашим новим здібностям, але це не буде результатом спрямованого впливу.