Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЕкспериментальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Нікандров В.В.. Експериментальна психологія. Навчальний посібник. - СПб.: Видавництво «Мова». - 480 с., 2003 - перейти до змісту підручника

17.4. Методика Фідлера

Ця методика є одним з варіантів соціально-психологічної конкретизації ідеї біполярних вимірювань. Найбільш відомим варіантом реалізації цієї ідеї в общепсихологическом плані виступає викладений вище метод семантичного диференціала.

Психологічна основа методики складається в наступному. По-перше, вважається, що людина схильна до оцінювання чого б то не було в термінах, що відображають протилежні тенденції розвитку будь-яких якостей. Наприклад, поганий - хороший, сильний - слабкий, добрий - злий і т. д. По-друге, люди схильні переносити на інших свої якості, що називається в науці персоніфікацією. Обидві схильності зв'язуються з двобічної-стю відносин особистості до середовища, і зокрема, до соціального середовища: людина виділяє себе з навколишнього світу за допомогою з'ясування (оцінки) ступеня подібності себе з цим оточенням. І, як наслідок, або протиставляє себе іншим («Я» - «Не Я»), або включає їх в систему свого внутриличностного спілкування («Я» - «інші Я»).

Таким чином, порівняння себе з іншими за допомогою біполярної оцінки виступає основним механізмом соціальної перцепції. Це використовується психологами для вивчення якостей особистості за рисами і оцінками, які вони приписують і виносять інших людей.

Ф. Фідлер розробив опитувальник для вимірювання подібності самого себе («Я») зі своєю протилежністю («Не Я»). В основу виміру цієї схожості покладена оцінка близькості (дальності) між протилежними образами. Випробуваному пропонується відтворити по пам'яті образ добре знайомого людини, з якою він готовий співпрацювати. Далі він має за списком дати оцінку 15-20 особистісним і діловим якостям цього акредитуючої в розумі людини. Оцінювання проводиться за двуполюс-ної (біполярної) шкалою з сімома значеннями: двома крайніми, виражають граничний ступінь даної якості в кожну сторону, і п'ятьма проміжними. Полюса позначаються відповідними антонімами. Все те ж саме проробляється щодо найменш предпочитаемого співробітника.

Порівняння отриманих «профілів» «хорошого» і «поганого» образу дає в підсумку узагальнений показник - індекс ASO (оцінка схожості), що обчислюється за спеціальною формулою. Чим вище ASO, тобто чим сильніше біполярність оцінок, тим більш категоричний суб'єкт у своїх рішеннях і судженнях про інших людей, схильний до авторитаризму, непримиренний до чужих недоліків. Численні дослідження показали, що індекси ASO для групи особистісних і групи ділових якостей у одного і того ж людини можуть сильно відрізнятися один від одного. Практика показала, що ці індекси є зручним і адекватним діагностичним засобом для прогнозу поведінки людей, що особливо важливо при розстановці кадрів, підборі керівників, комплектуванні групп і т. п. заходів.

Додаткові відомості про істоту методики та її практичному застосуванні викладені в [218].

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17.4. Методика Фідлера "
 1. Вивчення відносин учасників взаємодії
  методика« включеного конфлікту »Ю. В. Баскіной17, можуть бути використані для дослідження і дітей, і батьків. Інші передбачаються тільки для дітей (методики «Два будинки», «СТО», методика Р. Жиля, рисункові методи) або тільки для батьків (семантичний диференціал, твір «Моя дитина»). Важливо відзначити те, що, оскільки взаємодія і відносини тісно пов'язані один з одним,
 2. ГЕРМЕНЕВТИКА І МИСТЕЦТВО
  методика наукового аналізу і коментаря форми і змісту художніх
 3. 2.6. Аналіз витрат машинного часу і енерговитрат при підйомі бурильної колони в процесі проводки свердловини буровими установками з різними типами приводу підйомного комплексу
  методикою складені алгоритми і програми розрахунку на ЕОМ, представлені в додатку № 9. У додатках № 8 і 10 представлені вихідні дані та результати розрахунку програм. 2.6.1. Аналіз витрат машинного часу Результати розрахунку сумарних витрат машинного часу на підйом бурильної колони сгтуско-підйомними комплексами (СПК) з різним приводом представлені на
 4. 3.1. Розробка технологічного режиму основного циклу флотації 3.1.1. Методика проведення експерименту
  методикою [55], тобто перемішана, скорочена, роздроблена до крупності - 2 мм і розвішана на кілограмові навішування (рис. 3). Подрібнення руди проводилося у лабораторному млині з поворот-ної віссю марки 4ПМ при співвідношенні Т: Ж: Ш = 1:0,5:9,0. Флотация вироб-ділась під флотомашини типу ФМ-1М з ємністю камер 3 л, 1,5 л, 1,0 л, 0,75 л, 0,5 л і в флотомашини типу ФМ-2М з
 5. Вивчення взаємодії в процесі спостереження
  методики типу «гомеостат», методики символічної взаємодії, СТР - спільний тест Роршаха. Використання цих методів, як правило, вимагає чітких схем спостереження та орієнтації на якусь теоретичну концепцію. Важливою особливістю методик, спрямованих на вивчення взаємодії в процесі спостереження, є те, що вони можуть бути використані в процесі тренінгової роботи з
 6. 38. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ
  методика конкретного дослідження. Вона передбачає певну структуру дій: висування гіпотези, вибір експериментального прийому і відповідного матеріалу, виділення контрольних і експериментальних груп випробовуваних, визначення вмісту серій експерименту, статистична і теоретична обробка експериментального матеріалу і т. п. В експериментальному дослідженні можливі
 7. Стрілець Ю.Ш.. Сенс життя людини у філософсько-антропологічному вимірі: Навчальний посібник. Оренбург: ГОУ ОДУ, 2003. - 139 с., 2003
  методико-практичні способи його освоєння, приблизна тематика рефератів, курсових і дипломних робіт, контрольні питання для
 8. 4. Результати проведених досліджень та основні висновки 1.
  Методика та програмне забезпечення розрахунку ресурсу зубчастої передачі планетарної КПП в приводі лебідки, що враховують прочностную характеристику зубчастої пари і навантажувальну характеристику за цикл буріння свердловини. 4. Розроблена методика дозволяє оцінити за критерієм мінімізації витрат машинного часу при СПО досконалість підйомного комплексу бурової установки. Зокрема:
 9. ПОКАЖЧИК ІМЕН
  Аббаньяно Н. - 124 Августин Блаженний - 24, 29, 48, 66, 67, 126, 157, 167, 180, 196 -199, 201-203, 246, 272, 305, 350 Авраам - 112, 113 Альбера Р. М, - 294, 295, 302-304 Альбер Великий - 157 Анджеєвський Є. - 270 Ансельм Кентербері-ський - 48 Аристотель - 99 , 109 Арнольд Б. - 312 Арнольд М, - 162, 165 Баадер Ф. - 92 Бакунін М. А, -213 Бальзак О, -10, 11, 274 - 276 Барнет Дж. - 200 Барт К - 29,
 10. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІАГНОСТИКИ Взаємодія В СИСТЕМІ батько-дитина
  методики діагностики батьківських-дитячої взаємодії і батьківсько-дитя-ських відносин тісно пов'язані із завданнями псіхокор-рекціонной роботи, тому бажано , щоб вони були не тільки констатуючими, тобто розкривали б картину існуючих відносин, а й евристичними - дають і розширюють можливість розуміння суб'єктивного світу не тільки для психолога, а й для обстежуваного
 11. 18.3. Аутогенне тренування
  методикою можна ознайомитися в роботі Ю. І. Филимоненко
 12. МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ СРСР. ДОВІДНИК ПО протипожежної служби цивільної оборони, 1982