Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяСоціологія праці → 
« Попередня Наступна »
Адамчук В. В., Ромашов О.В., Сорокіна М.Є.. Економіка і соціологія праці: Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ. - 407 с., 2000 - перейти до змісту підручника

17.3. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

Будь соціальний захист будується на соціальних гарантіях, які також представляють собою певну систему. Гарантії повинні:

- регулювати ринок робочої сили через пом'якшення виникаючих протиріч між її попитом і пропозиціями;

- сприяти повній зайнятості всіх працездатних членів суспільства (ніхто не повинен проти своєї волі залишатися без роботи);

- розраховуватися на всі категорії працездатного населення, особливо виділяючи при цьому потребуючих.

Система гарантій повинна враховувати структуру населення конкретного регіону, яка за трудовим потенціалом може бути розділена на наступні групи:

- придатних для роботи в сучасних умовах;

- тих, хто може бути використаний лише після відповідної професійної підготовки;

- хто може працювати, але при створенні відповідних умов праці;

- хто взагалі не може працювати;

- хто не прагне працювати.

Для повної ясності про соціальні гарантії наведемо деякі | виписки із законодавства з цього питання.

1. Гарантії в реалізації права на працю:

свобода вибору занять і роботи;

держава визнає оплачувану зайнятість як основу способу життя;

держава безкоштовно сприяє у підборі підходящої роботи;

безробітних держава безкоштовно навчає новим професіям і т.

д.

2. Додаткові гарантії деяким категоріям громадян: молоді; пенсіонерам; одиноким та багатодітним батькам, які виховують неповнолітніх дітей; жінкам, які виховують дітей дошкільного віку та дітей інвалідів; безробітним; звільненим з місць ув'язнення; біженцям і т.д.

3. Профспілки активно сприяють зайнятості працездатного населення.

4. Створюються всі необхідні умови і гарантії професійної підготовки та перепідготовки безробітних.

5. Для залучення безробітних до трудової діяльності організовуються громадські роботи.

6. Роботодавці зобов'язані соціально гарантувати зайнятість населення.

7. В умовах соціально-економічного реформування суспільства держава гарантує матеріальну і соціальну підтримку населення.

8. Закон суворо визначає розмір допомоги з безробіття.

9. Закон визначає також умови і терміни виплати допомоги по безробіттю і тд.

РЕЗЮМЕ

В умовах формування ринкової системи господарювання загострюється протиріччя між необхідністю проведення жорсткої економічної політики і недостатнім запасом міцності соціального захисту людей, яка стає необхідним елементом функціонування цивілізованого суспільства.

Вивчення даної проблеми дозволяє визначити соціальний захист як систему законодавчих, соціально-економічних і морально-психологічних гарантій, що забезпечують гідне і соціально прийнятну якість життя людини.

Основними інститутами соціального захисту людини є держава, професійні спілки та інші громадські об'єднання. Водночас соціальний захист будується на соціальних гарантіях. Ці гарантії зафіксовані законодавством.

ПИТАННЯ ДНЯ КОНТРОЛЮ ТА ОБГОВОРЕННЯ

1. Розкажіть про історію формування концепції соціального захисту.

2. Дайте характеристику поняття "соціальний захист".

3. Які напрямки охоплює соціальний захист?

4. Дайте характеристику поняття "соціальний інститут".

5. Перерахуйте основні соціальні інстігути, що здійснюють захисні функції.

6. Розкрийте роль профспілкової організації з захисту прав та інтересів найманих працівників.

7. Розкажіть про основні засади соціального захисту.

8. У чому основне призначення соціальних гарантій?

9. Наведіть деякі положення із законодавства про соціальні гарантії працездатному населенню.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17.3. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ "
 1. Стаття 369. Забезпечення банківською гарантією зобов'язання принципала
  гарантії - забезпечення виконання основного зобов'язання принципала. Банківська гарантія захищає інтереси кредитора за основним зобов'язанням на той випадок, якщо боржник не виконає свої зобов'язання. Тоді кредитор, що володіє банківською гарантією, звернеться до гаранта, який буде змушений через невиконання або неналежного виконання принципалом своїх зобов'язань за основним договором
 2. Питання 27. Державна програма зі сприяння добровільному переселенню до Росії співвітчизників, що проживають за кордоном
  гарантії участн їли кам Про гр чми 5. Категорії територій 6. Інформаційне обесп 7. Порядок здійснення НД
 3. Стаття 375. Обов'язки гаранта під час розгляду вимоги бенефіціара
  гаранта і бенефіціара, а адже після виплати грошової суми по гарантії до нього може бути пред'явлений регресний позов. Крім того, таке повідомлення забезпечує права самого гаранта. У відповідь на своє повідомлення, до якого було докладено відносяться до нього документи, він може отримати від принципала повідомлення, скажімо, про те, що той виконав своє зобов'язання за основним договором. Це важливо для
 4. Стаття 371. Безвідкличної банківської гарантії
  гарантію. Але тоді на це право має бути зазначено в самій гарантії. Дана ситуація може бути вигідна і принципалу. Припустимо, нагородження за видачу такої гарантії може бути менше. Але якщо в гарантії не сказано, що вона може бути відкликана, гарантія є безвідкличної. Ніякі умови основного зобов'язання або їх зміна не вважаються підставами до відкликання банківської гарантії. Вона
 5. Стаття 377. Межі зобов'язання гаранта
  гарантії, не може бути більше тієї, яка в ній зазначена. Обмеження зобов'язання гаранта перед бенефіціаром сумою, на яку видано гарантію, пояснюється сутністю самої гарантії як незалежної зобов'язання по відношенню до самого забезпечуваному нею зобов'язанням. Будучи кредитором в основному зобов'язанні, бенефіціар може зазнати збитків через невиконання боржником свого
 6. Питання 4. Обов'язкове соціальне страхування
  соціального страхування, забезпечувана на основі еквівалентності страхового забезпечення засобам обов'язкового соціального страхування;? загальний обов'язковий характер соціального страхування, доступність для застрахованих осіб реалізації своїх соціальних гарантій;? державна гарантія дотримання прав застрахованих осіб на захист від соціальних страхових ризиків і виконання
 7. Питання 95. Утримання 1.
  Гарантія /. Поняті банківської гарантії 2. Відмінні риси банківської гарантії 3. Припинення банківської гарантії 1. Банківська гарантія - спосіб забезпечення зобов'язання, при якому банк, інша кредитна або страхова установа (гарант) дає на прохання іншої особи (принципала) письмове зобов'язання сплатити кредитору принципала (бенефіціару) відповідно до умов дається
 8. Питання 2. Система соціального захисту населення.
  Соціальна робота як вид професійної діяльності має місце при здійсненні соціального захисту населення. Під системою соціального захисту в даний час розуміється сукупність законодавчо встановлених економічних, соціальних, юридичних гарантій і прав, соціальних інститутів і установ, що забезпечують їх реалізацію та створюють умови для підтримки життєзабезпечення і
 9. МУХАММЕД (він же Магомет, Мухаммад, Мухаммед - рід. 570, Мекка - розум. 632, Медіна)
  гарантією індивідуального щастя та суспільної злагоди є безумовна віра в Бога (Аллаха). Іслам (мусульманство) передували язичницькі етичні вчення: Зороастризм («Авеста»), маніхейство та ін Моральні проповіді Мухаммеда викладені в «Корані» в 610 р. (з арабського «читати», «декламувати»). На думку Мухаммеда: «Єдність Аллаха - гарантія гармонії світу». «Коран - керівництво
 10. Дарендорф Ральф Густав (р. 1929)
  соціальної системи) висунув як центрального поняття« конфлікту »як творчого початку суспільного життя (і життя взагалі ), джерела свободи в суспільстві; «впорядкування конфлікту" повинно здійснюватися за допомогою наукового прогнозування і раціональної організації державного апарату і політичного життя. За Дарендорфу, суб'єктом конфлікту не є класи в марксистському їх
 11. Стаття 721. Якість роботи
  гарантії якості, термінів виявлення недоліків, позовної давності для вимог, пов'язаних з неналежним якістю роботи, відповідальності підрядника за неналежну якість). У частині регулювання цих питань вбачається певна схожість гл. 37 з гл. 30 ГК, де настільки ж докладно і в чому так само відображені різні аспекти якості продаваного товару. Такий збіг пояснюється
 12. Питання 47. Соціальна політика
  соціальних програмах та практиці, що регулює відносини в суспільстві в інтересах основних груп населення. 2. Зміст соціальної політики, її цілі і завдання розкриваються в системі функцій - відносно самостійних, але тісно пов'язаних видів політичної діяльності в даній сфері. Найважливіші Функ соціальної політики:? вираз, захист, узгодження інтересів соціальних груп і
 13. Державна підтримка інвестиційної діяльності
  соціальної та регіональної державної політики, управління регіоном, з верховенством статуту області. По-третє, система регіонального законодавства повинна враховувати вимоги міжнародних інвестиційних та фінансових інститутів, для акредитації регіонів при них і для участі в міжнародних проектах та