Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2005 - перейти до змісту підручника

17.1. СУТНІСТЬ МЕХАНІЗМУ мікроекономічних РЕГУЛЮВАННЯ

Господарські відносини фірми являють собою сукупність економічних і правових норм поведінки кожного господарюючого суб'єкта в мікроекономічної системі. Іншими словами, це правила економічної поведінки фірми на ринку і організація господарських відносин між іншими суб'єктами і всередині самої фірми. Така поведінка визначається механізмом мікроекономічного регулювання, який являє собою сукупність форм організації виробництва, принципів розподілу створеного продукту, правових і господарських методів управління. Він містить в собі організаційні, економічні та правові норми, що регулюють трудові, майнові та соціально-економічні відносини, що складаються як усередині фірми, так і з іншими фірмами, державою і трудовим колективом.

Форми і методи залежать від економічної системи країни, в якій фірми функціонують, тобто до них можуть бути використані принципи примусу чи економічного переконання. Виходячи з цього форми організації господарських відносин можуть бути централізованими або децентралізованими (рис. 17.1).

У першому випадку механізм мікроекономічного регулювання є централізованим з адміністративними методами регулювання, у другому - з децентралізованими. У реальному житті механізм мікроекономічного регулювання включає як адміністративні, так і ринкові методи, тобто, з одного боку, існує свобода підприємництва, з іншого - обмеження держави.

У зв'язку з цим механізм мікроекономічного регулювання включає методи прямого і непрямого впливу держави на мікроекономічні процеси і внутрігосподарську стратегію фірми.

У ринковій системі ринок регулює діяльність фірм, а держава - функціонування ринку з урахуванням своїх власних економічних законів. Це означає мінімум втручання держави у діяльність фірм, тобто держава виконує функцію целеполага-ня і втручається в разі значних відхилень економічної діяльності фірм від намічених цілей. Держава здійснює втручання через механізм державного регулювання, який повинен відповідати не тільки його інтересам, а й інтересам фірм.

Структура механізму державного регулювання визначається трьома рівнями господарських відносин: 1)

мікрорівнем (нижчий) - відносини отримують вираження в механізмі внутрішньофірмового регулювання між працівниками та структурними підрозділами, з одного боку, і державою - з іншого. На ці взаємини впливають господарські зв'язки фірми з іншими фірмами з приводу придбання сировини, матеріалів, основних засобів виробництва або реалізації виробленої продукції. Визначальним фактором є зіставлення витрат (витрат) та результатів господарської діяльності, а принципом внутрішньофірмового регулювання - комерційний розрахунок; 2)

мезоуровне (середній, перехідний) - господарські відносини, які визначаються внутрішньої і міжгалузевої кооперацією праці . Основним способом їх регулювання є довгострокові контракти і господарські договори.

На мезорівні оформилися два типи господарських зв'язків:

на основі внутрішньої і міжгалузевої кооперації, які складаються в рамках регіону.

Для таких зв'язків характерна жорстка технологічна і економічна залежність фірми від партнерів по кооперації. Це проявляється в чіткому ритмі поставок сировини та продукції фірм один одному;

в рамках однієї галузі, монополії, корпорації, асоціації тощо Регулювання зв'язків здійснюється за допомогою певного поєднання ринкових і адміністративних методів, спрямованих на розвиток економічної самостійності та відповідальності фірм за виконання своїх зобов'язань; 3)

макроуровнем (вищий рівень). На цьому рівні формуються господарські відносини між фірмою і державою. Вони регулюються за допомогою системи інструментів прямого і непрямого впливу держави на умови господарювання фірми і його результати.

Таким чином, через механізм мікроекономічного регулювання не тільки здійснюється регулювання економічних відносин між державою і фірмами і всередині їх, а й реалізується мета суспільного виробництва (задоволення потреб населення, зростання добробуту людей і т.д.) . Однак ця мета реалізується через досягнення тих цілей, які ставлять перед собою окремі фірми, а їх цілями є максимізація прибутку, поліпшення якості та асортименту продукції і т.д. Отже, основною функцією механізму мікроекономічного регулювання є забезпечення економічних умов для досягнення цих цілей.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17.1. СУТНІСТЬ МЕХАНІЗМУ мікроекономічних РЕГУЛЮВАННЯ "
 1. Бурков В.Н., Щепкін А.В.. Екологічна безпека. М.: ІПУ РАН, 2003. - 92 с., 2003
  механізмів регулювання та управління екологічною безпекою. Основна увага приділяється технології розробки математичних моделей економічних механізмів зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та пом'якшення їх наслідків. Для фахівців, що займаються питаннями регулювання та управління екологічною
 2. 3.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  сутність системи управління ресурсами розвитку регіону Жодна економічна модель не звільняє держава від регулюючих функцій. Регулювання економічних процесів є невід'ємною функцією держави щодо реалізації його економічної політики на федеральному і регіональному рівнях, як основної складової процесу управління в рамках спеціалізованого механізму регулювання,
 3. Тема 2. Характеристика конфлікту як соціального феномена
  сутність і структура. Необхідні і достатні умови виникнення конфлікту. Суб'єкти конфлікту та їх характеристика. Предмет конфлікту, образ конфліктної ситуації, мотиви конфлікту і позиції конфліктуючих сторін та їх роль в аналізі конфлікту. Класифікація конфліктів і причини конфліктів. Причина та конфліктна ситуація. Типи конфліктних ситуацій. Динаміка конфлікту. Етапи і фази конфлікту.
 4. Механізми страхування
  механізмів страхування пов'язано з тим, що премія a (x) страховика (страховий внесок страхувальника) ставиться в залежність від від рівня ризику (безпеки). У лінійному випадку a (x) = 1x = 1 (1-y). Порівнюючи з механізмом плати за ризик, легко бачити, що за типом стимулюючого впливу механізм страхування еквівалентний механізму плати за
 5. Нові парадигми та концепції регіону
  механізми ціноутворення, розподілу робочих місць і замовлень, трансфертів доходів, сплати податків і т.д. роблять сильний вплив на економічне становище регіонів. У меншою мірою, ніж сучасні корпорації, регіони володіють значним ресурсним потенціалом для саморозвитку. Розширення економічної самостійності регіонів (шляхом передачі економічних прав від "центру") є
 6. ЗМІСТ
  механізми 23 Теорія безпеки 30 Міжвідомча координація 40 Державна інноваційна політика 41 МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПРОГРАММ51 Огляд існуючих підходів 51 Інтегральна оцінка ризику 55 ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ, ПОГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ 72 Опис моделей управління 72 Оцінка ефективності економічних механізмів 84 Лінійний механізм плати за ризик 85 Лінійний механізм
 7. Механізми перерозподілу ризику.
  Механізми страхування (державне, незалежне і взаємне страхування). Головна проблема при розробці механізмів страхування - це визначення страхових
 8. Механізми розподілу централізованих фондів
  механізмів стимулювання, оскільки підприємства отримують кошти з фондів або на безоплатній основі, або на умовах часткового повернення, або пільгового кредитування. Виділимо чотири типи механізмів розподілу
 9. ВСТУП
  механізм управління зовнішньоекономічної діяльністю, організаційно-правові та економічні умови вибору іноземного партнера, зміст та особливості розділів зовнішньоекономічних контрактів, порядок укладення зовнішньоекономічних угод та проведення зовнішньоекономічних операцій, а також базисних умов поставок
 10. Механізми оподаткування
  механізмів стимулювання. Стимулююча дія механізмів оподаткування досягається за рахунок того, що податкова ставка на прибуток зменшується з ростом рівня безпеки, наприклад, за лінійним законом m (y) = mo - py. Позначимо через По прибуток підприємства без урахування витрат на зростання рівня безпеки. Тоді залишкова або чистий прибуток (прибуток за вирахуванням податків) буде дорівнює f (y) = (1 -
 11. 1.2 Концептуальні підходи, принципи та основні складові механізму розвитку регіону
  механізму державного регулювання процесами розвитку. Ситуація обумовлює актуальність розробки державної та регіональних стратегій подолання низької інвестиційної активності. Перехід на ринкові відносини докорінно змінив умови, в яких функціонувала економіка регіону. Ускладнилося положення господарюючих суб'єктів у системі економічних зв'язків, а конкуренція
 12. Лінійний механізм стимулювання
  механізму стимулювання цільова функція підприємства дорівнює різниці стимулів 1yi і витрат ji (yi, ri), тобто fi (l, yi) = lyi - ji (yi, ri ). При гіпотезі слабкого впливу аналіз механізму стимулювання аналогічний аналізу механізму плати за ризик. Для того, щоб переконатися в цьому, досить порівняти цільові функції. Тому й висновки будуть аналогічні. А саме, якщо механізм призначення нормативу