Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяСоціологія праці → 
« Попередня Наступна »
Адамчук В. В., Ромашов О.В., Сорокіна М.Є.. Економіка і соціологія праці: Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ. - 407 с., 2000 - перейти до змісту підручника

17.1. ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ЇЇ ОСНОВНІ НАПРЯМКИ В СФЕРІ ПРАЦІ

Ринкова система господарювання змінює не тільки економічну політику управління господарством, а й вимоги до робочої сили, формує нову політику господарської мотивації. Процес переходу до нових цінностей у житті суспільства йде не зовсім гладко. Постійно дає про себе знати гостре протиріччя між необхідністю проведення жорсткої економічної політики, розкріпачення ринкових механізмів і недостатнім запасом міцності соціального захисту людей.

Соціальний захист - необхідний елемент функціонування будь-якого достатньо розвиненої держави. Концепція соціального захисту виникла наприкінці XIX - початку XX в. і в широкому общесоциологическом сенсі відповідний термін вперше з'явився в США в 30-х роках і поступово поширився в західній соціології для позначення системи заходів, що захищають будь-якого громадянина від економічної та соціальної ущемлення внаслідок безробіття, втрати або різкого скорочення доходу через хворобу, народження дитини , виробничої травми або профзахворювання, інвалідності, старості, втрати годувальника тощо

У наявних вітчизняних публікаціях зустрічається безліч трактувань поняття соціального захисту та обозначаемой їм реальності. Сама система соціального захисту в широкому сенсі - це система правових, соціально-економічних і політичних гарантій, що представляють умови для забезпечення засобів існування:

- працездатним громадянам - за рахунок особистого трудового вкладу, економічної самостійності та підприємництва;

- соціально вразливим верствам - за рахунок держави, але не нижче встановленого законом прожиткового мінімуму.

У цій та інших трактуваннях є елементи, які відображають різні сторони сутності соціального захисту і спираючись на які можна повною мірою розкрити зміст поняття у вузькому сенсі. Соціальний захист - це система законодавчих, соціально-економічних і морально-психологічних гарантій, засобів і заходів, завдяки яким створюються рівні для членів суспільства умови, що перешкоджають несприятливих впливів середовища на людину, що забезпечують гідне і соціально прийнятну якість їхнього життя.

Соціальний захист являє собою, з одного боку, функціональну систему, тобто систему напрямків, за якими вона здійснюється, а з іншого - інституційну, тобто систему інститутів, її забезпечують (держава, суд, профспілки та інші громадські організації).

У повному своєму прояві соціальний захист має охоплювати наступні напрямки:

- забезпечення членам суспільства прожиткового мінімуму і надання матеріальної допомоги тим, кому в силу об'єктивних причин вона необхідна, захист від чинників, що знижують життєвий рівень;

- створення умов, що дозволяють громадянам безперешкодно заробляти собі засоби для життя будь-якими не суперечать закону способами;

- створення умов, що забезпечують задоволення певного мінімуму (в обсязі громадських можливостей і з урахуванням національно-історичної специфіки) потреб громадян в освіті, медичної допомоги тощо;

- забезпечення сприятливих умов праці для найманих працівників, захист їх від негативних впливів індустріального виробництва;

- забезпечення екологічної безпеки членів суспільства;

- захист громадян від злочинних посягань;

- захист цивільних і політичних прав і свобод, що відповідають принципам правової, демократичної держави;

- створення умов, що виключають збройні соціальні і міжнаціональні конфлікти;

- захист від політичного переслідування та адміністративного свавілля;

- забезпечення свободи духовного життя, захист від ідеологічного тиску;

- створення сприятливого психологічного клімату в суспільстві в цілому, в окремих осередках і структурних утвореннях, захист від психологічного пресингу;

- забезпечення максимально можливої ??стабільності суспільного життя.

У XX в., Коли традиційне капіталістичне суспільство фактично трансформувалося в нову соціально-економічну систему - соціально орієнтоване ринкове господарство, склалися потужні системи соціального захисту, що охоплюють як суспільство в цілому, так і структурні утворення господарського організму : підприємства, фірми, акціонерні товариства, кооперативи, трудові організації і тд.

До теперішнього часу на Заході є декілька моделей систем соціального захисту громадян: американська, європейська, японська, в рамках яких є свої різновиди. Їм притаманні деякі спільні риси і поряд з цим специфічні, національні.

Ті, що йдуть в Росії глибокі соціально-економічні перетворення, спрямовані на утвердження ринкової економіки, роблять проблему забезпечення ефективного соціального захисту громадян взагалі і працівників підприємств, зокрема, надзвичайно актуальною. З одного боку, ці перетворення підсилюють соціальний захист громадян, але з іншого, потрібно вживати набагато більше зусиль щодо соціального захисту в деяких важливих сторонах життєдіяльності людини: захисту від безробіття, інфляції, матеріальної незабезпеченості значної частини громадян і т.п.

Мета соціально-політичних перетворень в Росії - затвердити справжнє громадянське суспільство. Останнім часом в літературі цьому приділяється багато уваги, робляться спроби, і не безуспішні, виявити характеристики цієї багатогранної системи. На жаль, поки в Росії ця мета не знаходить належної реалізації. Об'єктивна потреба породжує необхідність посилення соціального захисту з широкого спектру напрямків. Але головним залишається захист від зниження життєвого рівня трудящих і від безробіття, а на конкретному підприємстві - це турбота про умови і змісті праці, організації та системі оплати праці працівників. Багато важливі функції щодо соціального захисту працюючого населення здійснюються саме на рівні підприємства, хоча на соціальний захист зав'язана ціла система соціальних інститутів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17.1. ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ЇЇ ОСНОВНІ НАПРЯМКИ В СФЕРІ ПРАЦІ "
 1. ПЕРЕДМОВА
  понятті - поведінка роботодавців і працівників у відповідь на дію загальних стимулів у вигляді заробітної плати, прибутку і негрошових факторів в області трудових взаімоотношеній2. Виходячи зі змісту зазначених формулювань розвиток предмета економіки праці, на нашу думку, буде здійснюватися за такими напрямами: - розкриття змісту і регулювання соціально-трудових
 2. Тощенко Ж.Т., Цвєткова Г.А.. Соціологія праці. Підручник для вузів. - М.: Центр соціального прогнозування і маркетингу, - 464 с., 2012

 3. А.В. Якушев. Соціальний захист. Соціальна робота: Конспект лекцій. - М.: "А-Пріор". - 144 с., 2010

 4. Контрольні питання 1.
  Понять соціології праці в працях учених. 12. Людина як суб'єкт трудового процесу. 13. Предмет і структура соціології праці. 14. Соціально-особистісні резерви праці. 15. Творчі та цивільні резерви праці. 16. Соціально-економічні резерви праці. 17. Формування соціальної інфраструктури. 18. Працівник як громадянин. 19. Наукові основи соціальних резервів праці. 20.
 5. Підсумковий тест 1.
  Поняття «умови праці» з різних точок зору охоплює ... 20. Вчені, що досліджують умови праці, - це ... 21. Вчені, що визначили становлення НОТ в Росії, - це ... 22. Елементи тейлоровской системи «економічного» людини включає такі положення ... 23. До об'єктивних і суб'єктивних факторів праці належать ... 24. Трудовий конфлікт - це ... 25. Соціологія праці -
 6. Тема 11. Конфлікти в суспільстві
  соціальних, ідеологічних, правових, моральних та етичних). Класифікація соціальних конфліктів та їх характеристика. Економічні конфлікти. Політичні конфлікти. Конфлікти в соціальній сфері. Ідеологічні конфлікти. Конфлікти у сфері моралі та права. Конфлікти у сфері мистецтва. Війна як найгостріший соціальний конфлікт. Основні шляхи вирішення соціальних конфліктів. Тема 12.
 7. ГЛАВА 17 СИСТЕМА СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЇ У СФЕРІ ПРАЦІ
  ГЛАВА 17 СИСТЕМА СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЇ У СФЕРІ
 8. ГЛАВА 11 ПРОВЕДЕННЯ конкретних соціологічних досліджень У СФЕРІ ПРАЦІ
  ГЛАВА 11 ПРОВЕДЕННЯ конкретних соціологічних досліджень У СФЕРІ
 9. Тематика рефератів, курсових і дипломних робіт 1.
  Понять соціології праці. 84. Виробнича життя в XX і на початку XXI в. в прислів'ях і приказках. 85. Праця в прислів'ях і приказках. 86. Пропаганда праці в ЗМІ. 87. Праця в засобах реклами. 88. Вплив громадської думки на діяльність людино-праці. 89. Специфіка праці на сучасному етапі. 90. Праця як соціальна цінність суспільства. 91. Стимулювання праці в
 10. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ, ЧИННИКИ І РЕЗЕРВИ ЇЇ ЗРОСТАННЯ
  поняття ефективності праці. Вона ширше, ніж продуктивність, і включає крім економічного (власне продуктивність праці) ще психофізіологічний і соціальний аспекти. Психофізіологічна ефективність праці визначається впливом трудового процесу на організм людини. З цієї точки зору ефективним може бути визнаний тільки така праця, що поряд з певною
 11. 17.3. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ
  поняття "соціальний захист". 3. Які напрямки охоплює соціальний захист? 4. Дайте характеристику поняття "соціальний інститут". 5. Перерахуйте основні соціальні інстігути, що здійснюють захисні функції. 6. Розкрийте роль профспілкової організації з захисту прав та інтересів найманих працівників. 7. Розкажіть про основні засади соціального захисту.
 12. 53.ЗНАЧЕНІЕ ПРАЦІ В РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
  соціальні умови праці. В різноманітних дитячих трудових об'єднаннях праця носить колективний характер і його здійснення пов'язане з включенням школяра в широку і складну систему виробничих, моральних та інших відносин. Включення учня в колективна праця сприяє засвоєнню їм названих відносин, перетворенню їх із зовнішніх в внутрішні. Це відбувається під впливом
 13. ЗВ'ЯЗОК СОЦІОЛОГІЇ ПРАЦІ З НАУКАМИ ПРО ПРАЦЮ несоциологических ПРОФІЛЮ
  зрозуміти і вивчити конкретні явища і процеси, що відбуваються у виробничій діяльності, неможливо, якщо не вдаватися до даними інших наук, у тому числі економіки праці, юриспруденції, соціальної та інженерної психології, етнографії, психотехніки, ергономіки і тд. Необхідно враховувати, що будуть з'являтися нові науки, окремі йти зі сцени, тому описані вище взаємозв'язку з науками
 14. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
  зрозуміти наукову основу управління соціальним життям трудових колективів на всіх етапах функціонування виробництва і суспільства в цілому; - вміти орієнтуватися і застосовувати на практиці отримані знання для вдосконалення форм і методів поліпшення умов праці, організації праці та пошуку інших соціальних резервів виробництва. У рамках програми курсу використовуються наступні методи
 15. Питання 47. Соціальна політика
  соціальних програмах та практиці, що регулює відносини в суспільстві в інтересах основних груп населення. 2. Зміст соціальної політики, її цілі і завдання розкриваються в системі функцій - відносно самостійних, але тісно пов'язаних видів політичної діяльності в даній сфері. Найважливіші Функ соціальної політики:? вираз, захист, узгодження інтересів соціальних груп і
 16. 1.1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ПРАЦІ, ЙОГО СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ. ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ СОЦІОЛОГІЇ ПРАЦІ
  поняття, то можна сказати, що соціологія праці - це поведінка роботодавців і найманих працівників у відповідь на дію економічних і соціальних стимулів до праці. Саме такого роду стимули, з одного боку, спонукають до індивідуального вибору, а з іншого, обмежують його. У соціологічній теорії акцент робиться на стимулах, регулюючих трудову поведінку, які мають не безособистісний