Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
Рижаков А.П.. Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с., 2004 - перейти до змісту підручника

16.4.5.1 Види нотаріальних дій і правила їх вчинення

Основами законодавства Російської Федерації про нотаріат регламентується порядок здійснення наступних нотаріальних дій: 1)

посвідчення угоди (у тому числі заповітів і доручень), 2)

видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя; 3)

накладення і зняття заборони відчуження майна; 4)

засвідчення вірності копій документів і виписок з них; 5)

засвідчення справжності підпису на документах; 6)

засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу; 7)

посвідчення факту знаходження громадянина в живих; 8 )

посвідчення факту перебування громадянина в певному місці; 9)

посвідчення тотожності громадянина з особою, зображеною на фотографії; 10)

посвідчення часу пред'явлення документів; 11)

передача заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним і юридичним особам; 12)

прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів; 13)

вчинення виконавчого напису; 14)

вчинення протесту векселя; 15)

пред'явлення чеків до платежу і посвідчення несплати

чеків; 16)

прийняття на зберігання документів; 17)

вчинення морських протестів; 18)

забезпечення доказів; 19)

видача свідоцтва про право на спадщину;

20) вжиття заходів до охорони спадкового імущества82.

За загальним правилом на самому початку вчинення нотаріальної дії нотаріус встановлює особу звернулась за вчиненням нотаріальної дії громадянина, його представника або представника юридичної особи. Особа встановлюється на підставі паспорта або інших документів, що виключають будь-які сумніви щодо особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії.

Нотаріус при посвідченні угод зобов'язаний з'ясує дієздатність громадян і перевірити правоздатність що у угодах юридичних осіб, а також повноваження представника, якщо такий бере участь в укладенні угоди.

При вчиненні нотаріальної дії нотаріус повинен бути переконаний в достовірності тих, документів, які при цьому використовуються. Тому тут діє заборона використання для вчинення нотаріальних дій документів, що мають підчистки або приписки, закреслені слова та інші необумовлені виправлення, а також документів, виконаних олівцем.

Нотаріальні дії повинні забезпечувати найвищий рівень захисту прав і законних інтересів сторін, які беруть у них участь. Тому текст нотаріально засвідчує угоди викладається ясно і чітко, що стосуються змісту документа числа і строки позначаються хоча б один раз словами, а назви юридичних осіб - без скорочень, із зазначенням адрес їх органів. Прізвища, імена та по батькові громадян, адреса їх місця проживання пишуться повністю. Листи документа, обсяг якого перевищує один лист, повинні бути пронумеровані, прошиті і скріплені печаткою.

Цим же цілям сприяє закріплений в Основах законодавства Російської Федерації про нотаріат заборону вчинення нотаріальних дій нотаріусом на своє ім'я і від свого імені, на ім'я і від імені свого подружжя, їх і своїх родичів (батьків, дітей , онуків).

По завершенню посвідчення угоди нотаріус зачитує присутнім вголос зміст угоди, заяви та інших документів. Всі документи, що оформляються в нотаріальному порядку, повинні підписуватися особами, від імені яких вони складені. Підписи обов'язково ставляться в присутності нотаріуса.

Іноді громадянин, який є стороною в угоді, не може особисто розписатися внаслідок своїх фізичних вад, бо-лезни або з якихось інших причин. У такій ситуації за дорученням цього громадянина, в його присутності та в присутності нотаріуса угоду, заяву чи інший документ своїм підписом завіряє інший громадянин із зазначенням причин, в силу яких документ не міг бути підписаний власноручно громадянином, що звернулися за вчиненням нотаріальної дії.

Чинені нотаріусом нотаріальні дії реєструються в реєстрі.

Це загальні правила здійснення і оформлення нотаріальних дій. Тим часом в Основах законодавства Російської Федерації про нотаріат містяться і спеціальні, що відносяться до окремого виду нотаріальної дії правила.

16.4.5.1.1 Посвідчення угод

Нотаріус за бажанням сторін може засвідчувати будь-які угоди. Обов'язковому ж нотаріальному посвідченню підлягають лише угоди, для яких законодавством Російської Федерації і республік у складі Російської Федерації встановлена ??обов'язкова нотаріальна форма. До таких, наприклад, віднесений договір ренти (ст. 584 ЦК).

У всіх випадках, перш ніж засвідчити угоду нотаріус зобов'язаний роз'яснити сторонам зміст і значення поданого ними проекту угоди і перевірити, чи відповідає його зміст дійсним намірам сторін, чи не суперечить воно вимогам законодавства Російської Федерації або міжнародним договорам .

Законодавцем передбачені додаткові умови правомірності посвідчення деяких специфічного роду операцій. В одних випадках вони стосуються кола документів (доказів), без наявності яких не можна (або, навпаки, можна) здійснювати дане нотаріальну дію, в інших - місця його виробництва, осіб, які укладають угоду, а також кількості примірників документів, в яких викладається зміст угоди .

Так, не можуть бути засвідчені договори відчуження і про заставу підлягає реєстрації майна, якщо сторонами не представлені документи, що підтверджують право власності на відчужуване або заставляється. Договір про відчуження житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, а також про зведення житлового будинку на відведеній земельній ділянці засвідчується нотаріусом тільки за місцем знаходження зазначеного майна (відведення земельної ділянки).

Заповіт не може бути представлено нотаріусу для його посвідчення через представника. Посвідченню підлягають лише заповіти дієздатних громадян, складені відповідно до вимог законодавства Російської Федерації і республік у складі Російської Федерації і особисто подані ними нотаріусу. Уявлення ж доказів, що підтверджують права особи на майно, що заповідається не потрібно.

Заповіт і договори про заставу майна, зведенні житлового будинку, відчуження житлового будинку та іншого нерухомого майна надаються нотаріусу не менш ніж у двох примірниках, один з яких залишається у справах нотаріальної контори. В інших випадках кількість примірників документів, в яких викладається зміст угоди, що посвідчується в нотаріальному порядку, визначається особами, що звернулися за вчиненням нотаріальної дії, але не може перевищувати кількість сторін, що беруть участь в угоді.

16.4.5.1.2 Вживання заходів до охорони спадкового майна

Заходи до охорони спадкового майна повинен приймати нотаріус за місцем відкриття спадщини. Дані заходи застосовуються в інтересах спадкоємців, відказоодержувачів, кредиторів або держави їм безпосередньо і за його дорученням іншим нотаріусом, за місцем знаходження спадкового майна, або, якщо в цьому населеному пункті немає нотаріуса, то посадовою особою відповідного органу виконавчої влади, яка вчиняє нотаріальні дії.

Основним засобом охорони спадкового майна є його опис, яка виробляється нотаріусом. Коли опис завершена, майно передається на зберігання спадкоємцям або іншим особам. Іноді нотаріусом, крім того, призначається хранитель спадкового майна. У такому виникає необхідність, коли у складі спадщини є майно, що потребує управління, а також, якщо кредиторами спадкодавця пред'явлено позов до прийняття спадщини спадкоємцями. У місцевості, де немає державної нотаріальної контори, відповідний орган виконавчої влади призначає в зазначених випадках над спадковим майном опікуна.

Особи, яким передано на зберігання спадкове майно, попереджаються про відповідальність, у тому числі і про кримінальну, за розтрату, відчуження або приховування спадкового майна та за заподіяні спадкоємцям збитки.

Спадкове майно охороняється аж до прийняття спадщини спадкоємцями, а якщо воно ними не прийнято - до закінчення встановленого законом строку для прийняття спадщини. На нотаріуса за місцем відкриття спадщини покладено обов'язок перед-ньо повідомити спадкоємців про припинення заходів до охорони спадкового майна, а якщо майно за правом спадкування переходить до держави - інформувати відповідний державної орган.

16.4.5.1.3 Видача свідоцтв про право на спадщину

Цей же нотаріус, тобто нотаріус за місцем відкриття спадщини видає свідоцтво про право на спадщину всім спадкоємцям разом або кожному окремо. Дане свідоцтво видається за письмовою заявою спадкоємців, які прийняли спадщину, відповідно до норм цивільного законодавства Російської Федерації. Коли ж спадкоємець пропустив строк для прийняття спадщини, він може бути включений до свідоцтва про право на спадщину лише за письмовою згодою всіх інших спадкоємців, які прийняли спадщину. Притому тільки у випадку, якщо саме згода була дана до видачі свідоцтва про право на спадщину.

При видачі свідоцтва про право на спадщину перевіряється: -

факт смерті спадкодавця;

- час і місце відкриття спадщини; -

склад і місце знаходження спадкового майна.

Чинне законодавство передбачає видачу свідоцтв про право на спадщину за законом і за заповітом. Відповідно при видачі свідоцтва про право на спадщину за законом перевіряється також наявність відносин, є підставою для закликання до спадкоємства за законом осіб, які подали заяву про видачу свідоцтва про право на спадщину.

Коли ж видається свідоцтво про право на спадщину за заповітом має бути доведений факт наявності заповіту і з'ясований коло осіб, які мають право на обов'язкову частку у спадщині.

З метою встановлення наявності чи відсутності перерахованих обставин нотаріуси досліджує подані документи. Він також має право витребувати відповідні докази. До того ж, якщо одні або кілька спадкоємців за законом позбавлені можливості подати докази відносин, є підставою для закликання до спадкоємства, вони можуть бути включені в свідоцтво про право на спадщину за згодою всіх інших спадкоємців, які прийняли спадщину і подали такі докази.

Свідоцтва про право на спадщину може бути видано на ім'я неповнолітнього чи недієздатного спадкоємця. У цьому випадку з метою охорони його майнових інтересів спадкоємця нотаріус повідомляє про видачу такого свідоцтва органам опіки та піклування за місцем проживання спадкоємця. Коли ж імущі-ство за правом спадкування переходить до держави свідоцтво про право на спадщину видається відповідному державному органу. 16.4.5.1.4

Видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя

Свідоцтва про право власності на частку про спільному майні, набутому ними за час шлюбу, може бути видано як одному, так і подружжю. Свідоцтво видається нотаріусом за спільним письмовою заявою подружжя або за письмовою заявою пережив чоловіка. Причому пережили дружину свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя видається лише на половину спільного майна, нажитого під час шлюбу.

Якщо у свідоцтві закріплюється право власності на житловий будинок, квартиру, дачу, садовий будинок, гараж або земельну ділянку, воно може бути видано лише за місцем знаходження цього майна. За місцем відкриття спадщини розглядається свідоцтво видається в разі смерті одного з подружжя. Видача свідоцтва в цьому випадку повинна супроводжуватися повідомленням спадкоємців, які прийняли спадщину.

Однак у свідоцтві про право власності може бути визначена і частка померлого у спільному майні, якщо з письмовою заявою про це до нотаріуса звернулися спадкоємці, що прийняли спадщину, за згодою пережив чоловіка. 16.4.5.1.5

Засвідчення вірності копій документів і виписок з них

Засвідчення вірності копій документів і виписок з

них здійснюється з дотриманням таких правил: -

документ, з якого робиться копія або виписка не повинен суперечити законодавчим актам Російської Федерації; -

 копії та виписки можуть робитися як з документів виходять від органів державної влади, юридичних осіб, а так і від громадян; -

 перш ніж буде засвідчено вірність копії документа, виданого громадянином, нотаріусом або посадовою особою підприємства, установи, організації за місцем роботи, навчання або проживання громадянина має бути засвідчена справжність підпису громадянина на документі; -

 засвідченню може підлягати вірність копії з копії документа, якщо вірність першої копії засвідчена в нотаріальному порядку або вона видана юридичною особою, від якої виходить справжній документ; -

 копія документа, виданого юридичною особою, з якою нотаріусу можна свідчити вірність копії, повинна бути виготовлена ??на бланку даної юридичної особи, скріплена печаткою і мати відмітку про те, що оригінал документа знаходиться у юридичної особи; -

 виписка може бути оформлена лише за умови, що в документі, з якого робиться виписка, містяться рішення кількох окремих, не пов'язаних між собою питань; -

 у виписці відтворюється повний текст частини документа з певного питання. 16.4.5.1.6

 Засвідчення справжності підпису на документі 

 Дещо менше умов передбачено Основами законодавства Російської Федерації про нотаріат стосовно до засвідченню нотаріусом справжності підпису на документі. Засвідчуючи справжність підпису, нотаріус, не засвідчує наявність фактів, викладених у документі. Їм всього-навсього підтверджується, що документ підписаний певною людиною. Між і стосовно до даного нотаріальної дії діє правило, згідно з яким зміст документа, справжність підпису на якій свідчить нотаріус, не повинно суперечити закону. 16.4.5.1.7

 Засвідчення вірності перекладу 

 Засвідчення вірності перекладу слід відрізняти від засвідчення вірності підпису перекладача. Свідоцтво-вання вірності перекладу нотаріусом може здійснюватися тільки тоді, коли він сам володіє мовою, на якому підготовлений документ. Він також повинен знати і ту мову на який документ перекладається. 

 Якщо нотаріус не володіє хоча б одним з необхідних для перекладу мов, переклад може бути зроблено перекладачем. У такій ситуації нотаріус свідчить не вірність перекладу, а справжність підпису перекладача. 16.4.5.1.8

 Посвідчення фактів 

 Нотаріусом засвідчуються факти: -

 знаходження громадянина в живих; -

 перебування громадянина в певному місці; -

 тотожності особи громадянина з особою, зображеною на фотографії. 

 Крім того, нотаріус має право засвідчувати час пред'явлення йому документа. 

 Посвідчення факту перебування в живих може бути здійснено на прохання будь-якої фізичної або юридичної особи. На прохання громадянина може бути посвідчений факт перебування його в певному місці. Коли ж засвідчується факт перебування в живих або в певному місці неповнолітнього, потрібна письмова заява з проханням про проведення даного нотаріальної дії, що виходить від його законних представників (батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників), або установи, організації, під опікою яких він знаходиться. 16.4.5.1.9

 Передача заяв фізичних та юридичних осіб 

 Передачі підлягають заяви, які виходять як від фізичних, так і від юридичних осіб, незалежно від їх дієздатності. Заяви можуть передаватися також і фізичним та юридичним особам. Форми передачі заяв різноманітні і не обмежуються лише особистої передачею документа нотаріусом під розписку. Заява нотаріус може переслати поштою із зворотним повідомленням. У цих цілях їм можуть бути також використані технічні засоби, як то телефакс, комп'ютерні мережі і т. п. Причому витрати, пов'язані з використанням технічних засобів для передачі заяв, оплачує особа, на прохання якого вчиняється нотаріальна дія. 

 Незалежно, яким чином заява була передана, особі, яка подала заяву, на його прохання видається свідоцтво про передачу заяви. 16.4.5.1.10

 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 

 Нотаріуса за місцем виконання зобов'язання в певних 

 законом випадках надано право приймати від боржника в депозит грошові суми і цінні папери для передачі їх кредитору. Як тільки грошові суми або цінні папери надійшли, нотаріус повідомляє про це кредитора і на його вимогу видає йому належні грошові суми та цінні папери. 

 Законом передбачені випадки, коли можливе повернення грошових сум і цінних паперів особі, яка внесла їх у депозит. Це робити допустимо лише за письмовою згодою особи, на користь якої був зроблений внесок, або за відповідним рішенням суду. 16.4.5.1.11

 Вчинення виконавчих написів 

 Виконавчі підписи відбуваються на встановлюють заборгованість документах, за якими згідно з рішенням Уряду РФ стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів. Вони ставляться в це-лях стягнення грошових сум або витребування майна від боржника. 

 У виконавчого напису вказується: 1)

 прізвище та ініціали, посаду нотаріуса, який вчиняє виконавчий напис; 2)

 найменування та адресу стягувача; 3)

 найменування та адресу боржника; 4)

 позначення терміну, за який провадиться стягнення; 5)

 сума, що підлягає стягненню, або позначення предметів, які підлягають витребуванню, в тому числі пені, відсотків, якщо такі належать; 6)

 сума державного мита або тариф, сплачені стягувачем або підлягають стягненню з боржника; 7)

 дата (рік, місяць, число) вчинення виконавчого напису; 8)

 номер, під яким виконавчий напис зареєстровано в реєстрі. 

 Виконавчий напис має бути підписана нотаріусом її вчинили і посвідчена його печаткою. 

 Виконавчий напис вчиняється при дотриманні певних умов: 1)

 подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем; 2)

 з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями - не більше одного года83. 

 Пред'явлена ??до примусового виконання виконавчий напис, може бути протягом трьох років з дня її здійснення, якщо стягувачем або боржником є ??громадянин, а коли і стягувачем і боржником є ??підприємства, установи, організа- 

 197 

 ції, - протягом одного року. 

 16.4.5.1.12 Вчинення протестів векселів 

 Порядок вчинення протесту векселя наступний. Векселедержатель або його уповноважена особа з метою наступного вчинення протесту пред'являють неоплачений вексель в нотаріальну контору за місцем знаходження платника або, якщо це доміцильовані векселя, тобто векселя, які підлягають оплаті у третьої особи, - за місцем знаходження цієї особи, а для здійснення протесту векселів у неакцепті і недатуванні акцепту - за місцем перебування платника. Пред'явлення векселя до нотаріальної контори для вчинення протесту в неплатежі має відбутися наступного дня після закінчення дати платежу за векселем, але не пізніше 12 години наступного після цього строку дня.

 Для здійснення протесту в неакцепті вексель повинен бути представлений в нотаріальну контору протягом строків, встановлених Положенням для пред'явлення до акцепту, а якщо вексель був пред'явлений до акцепту в останній день строку - не пізніше 12 години наступного після цього строку дня. 

 Вчинення протесту векселя в неакцепті має бути здійснене у строки, встановлені для пред'явлення до акцепту. У разі, якщо протестуется вексель, що підлягає оплаті у визначений строк від пред'явлення, і якщо перше пред'явлення такого векселя мало місце в останній день строку, то протест може бути здійснений і на наступний день. Останнє має силу і щодо протесту в неплатежі векселя термінами по пред'явленні. Протест у неплатежі векселя термінами на певний день або в стільки-то часу від складання або пред'явлення повинен бути здійснений в один із двох робочих днів, які слідують за днем, в який вексель підлягає оплаті. Якщо мало місце вчинення протесту векселя в неакцепті, пред'явлення його до оплати та вчинення протесту в неплатежі не потрібно. 

 Нотаріальна контора в день прийняття векселя до протесту пред'являє платнику або третій особі (доміцильований вексель) вимогу про оплату або акцепт векселя. Якщо після цього послідує платіж, нотаріальна контора, не вчиняючи протесту, повертає вексель платнику або третій особі (Доміциліант) з написом за встановленою формою на самому векселі про одержання платежу та інших належних сум. Якщо платник зробив відмітку про акцепт на переказному векселі, вексель повертається векселедержателю без протесту. 

 Якщо на вимогу здійснити акцепт або платіж векселя платник (домицилиант) відмовляє, нотаріусом складається акт про протест про неоплату або неакцепт, одночасно він робить відповідний запис у реєстрі, а також відмітку про протест про неоплату або неакцепт на самому векселі. При неможливості встановити місце знаходження платника протест векселя вчиняється без пред'явлення вимоги про оплату або акцепт. 

 При своєчасному скоєнні протесту наступають наступні наслідки: 

 а) органи суду вправі видавати судові рішення за позовами, заснованим на протестували векселях; 

 б) настає відповідальність за простим векселем - напис-сателіт, а в переказному - надписателей і трасанта (векселедавець). 

 Всі ці особи, крім індосантів, що помістили перед своїм підписом слова «і без обороту на мене», є солідарно відповідальними перед векселедержателями. Останній має право пред'явити позов до всіх зобов'язаних за векселем особам (право регресу) або до одного з них, не рахуючись з порядком підписів цих осіб на векселі. Оплативший вексель, в свою чергу, звертається з вимогою до решти і, отримавши необхідну суму, передає сплатила протестувала вексель; 

 в) векселедержатель, несучи певні витрати, викликані вчиненням протесту векселя і неотриманням платежу за ним, має право вимагати з зобов'язаних осіб більшу суму, ніж зазначено у векселі. 

 При викупі на самому векселі робиться розписка, де вказуючи- 

 198 

 ється, від кого, коли і в якій сумі отримано платіж за векселем. 16.4.5.1.13

 Пред'явлення чеків до платежу і посвідчення несплати чеків 

 Чек для пред'явлення до платежу приймає нотаріус за місцем знаходження платника. Основами законодавства Російської Федерації про нотаріат передбачені терміни пред'явлення чеків до платежу. Так, чек, виписаний на території Російської Федерації, представляється після закінчення десяти днів. Виписаний на території держав - членів Співдружності Незалежних Держав чек видається після закінчення двадцяти днів. Чек, виписаний на території будь-якої іншої держави, представляється як сімдесят днів. Дані строки обчислюються з дня видачі чека, але не пізніше 12 години наступного після цього строку дня. 

 Несплата чека засвідчується нотаріусом шляхом напису на чеку і відмітки про це в реєстрі. При цьому відразу ж надсилає повідомлення чекодавцю про неоплату його чека банком і про вчинення напису на чеку. У разі неоплати чека нотаріус на прохання чекодержателя вчиняє виконавчий напис. 16.4.5.1.14

 Прийняття на зберігання документів 

 198 Див: Про банківські операції з векселями: Лист Центрального банку РФ від 9 вересня 1991 р. № 14-3/30 / / Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ. - 1993. № 5. 

 Документи на зберігання приймаються за описом. Таким чином, що один примірник опису видається особі, яка здала документи на зберігання, другий примірник залишається у нотаріуса. Упакування належним чином (упаковка скріплюється печаткою нотаріуса, підписується ним та особою, що здали документи) документи на прохання особи, їх представив, нотаріус може прийняти без опису. Однак у зазначеній ситуації нотаріус буде нести відповідальність за збереження не документів, а їх упаковки. 

 Особі, яка здала документи на зберігання, в обов'язковому випадку видається свідоцтво. За пред'явленням даного свідоцтва та опису чи за рішенням суду документи, прийняті на зберігання, можуть бути повернуті особі, яка здала їх на зберігання або законно уповноваженій особі. 

 16.4.5.1.15 Вчинення морських протестів 

 З метою забезпечення доказів для захисту прав і законних інтересів судновласника нотаріус приймає заяву капітана судна про морський протест - заяву про подію, що мав місце в період плавання або стоянки судна, яке може стати підставою для пред'явлення до судновласника майнових вимог. 

 Така заява повинна бути передано нотаріусу протягом двадцяти чотирьох годин з моменту приходу судна в порт або з моменту події, якщо подія, що викликає необхідність заяви морського протесту, сталася в порту. 

 У заяві про морський протест має бути викладено опис обставин події та заходів, вжитих капітаном для забезпечення схоронності ввіреного йому майна. Тут також вказуються причини порушення капітаном строку подання нотаріусу заяви про морський протест, якщо встановлений законом термін був порушений. Крім того, капітан судна, одночасно із заявою чи в термін не пізніше семи днів з моменту заходу в порт або з моменту події, якщо воно мало місце в порту, зобов'язаний подати нотаріусу на огляд судновий журнал і засвідчену капітаном виписку з суднового журналу. Це капітан судна робить з метою підтвердження обставин, викладених у заяві про морський протест. 

 На підставі заяви капітана, даних суднового журналу, а також опиту самого капітана і по можливості не менше двох свідків з числа командного складу судна і двох свідків із суднової команди нотаріус складає акт про морський протест, завіряє його своїм підписом і гербовою печаткою. Один примірник акта про морський протест видається капітанові або уповноваженій на те особі. 

 16.4.5.1.16 Забезпечення доказів 

 У рамках забезпечення доказів нотаріус здійснює діяльність аналогічну цивільно-процесуального, кримінально-процесуального чи іншого збиранню доказів. Забезпечення доказів можливо тільки в трьох формах: -

 допит свідків; -

 виробництво огляду письмових і речових доказів; -

 призначення експертизи. 

 Нотаріус здійснює дані дії, керуючись положеннями цивільного процесуального права, з одного боку ст. 64 ЦПК, яка передбачає можливість забезпечення доказів, з іншого - ст. ст. 79, 85, 86, 176-178 ЦПК, де регламентовано порядок виробництва однойменних цивільно-процесуальних дій. 

 Забезпечення доказів нотаріусом можливо лише при дотриманні певних умов. По-перше, таке здійснюється на прохання зацікавленої особи, але ніяк не за своєю власною ініціативою. По-друге, нотаріус забезпечує не будь-які докази, а тільки необхідні в разі виникнення справи в суді або адміністративному органі, якщо є підстави вважати, що подання доказів згодом стане неможливим або складним. З другого випливає і третя умова - нотаріус не забезпечує доказів у справі, яка в момент звернення зацікавлених осіб до нотаріуса знаходиться в провадженні суду або адміністративного органу. 

 Порядок забезпечення доказів передбачає дотримання наступних правил. Сторони та зацікавлені особи повідомляються про час і місце забезпечення доказів. Тим часом неявка таких не є перешкодою для виконання дій щодо забезпечення доказів. У випадках, не терплять зволікання, або коли не можна визначити, хто згодом буде брати участь у справі можливе забезпечення доказів без повідомлення однієї із сторін та зацікавлених осіб. 

 Нотаріус наділений деякими повноваженнями, якими є гарантіями можливості отримання ним подібного роду доказів. Так, нотаріус у разі неявки свідка або експерта за викликом повідомляє про це до арбітражного суду за місцем проживання свідка чи експерта для накладення на нього за це штрафу в розмірі до ста встановлених законом мінімальних розмірів оплати праці. При неявці по вторинному викликом суд вправі піддати свідка і експерта примусовому приводу. 

 Достовірності доказів отриманих нотаріусом сприяє вимога Основ законодавства Російської Федерації про нотаріат про необхідність попередження свідка і експерта про відповідальність за дачу завідомо неправдивого показання або висновки і за відмову або ухилення від дачі свідчення або висновки. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "16.4.5.1 Види нотаріальних дій і правила їх вчинення"
 1.  16.4 Нотаріат
    нотаріальних дій від імені Російської Федерації. 16.4.1 Нотаріальні органи Нотаріальні дії в Російській Федерації здійснюють: - нотаріуси, які працюють в державних нотаріальних конторах, які відкриваються Міністерством юстиції РФ або за його дорученням департаментами (міністерствами, управліннями, відділами) юстиції суб'єктів Російської Федерації; - нотаріуси,
 2.  Забезпечення доказів авторства
    нотаріальних дій, завдяки яким можна забезпечити досить надійні докази існування примірника твору на певну дату. На жаль, нотаріальна практика в даній області не відрізняється одноманітністю, та звернулися особам пропонують різні варіанти нотаріальних дій: прийняття на зберігання примірника твору, посвідчення часу його пред'явлення і т. д. У
 3.  Різновиди договору найму
    нотаріальному посвідченню; якщо цей договір укладено на термін не менше одного року, він підлягає державній реєстрації; 2) передачі будівлі або іншої капітальної споруди в найм і його повернення. Передача оформляється відповідним документом (актом), який підписується сторонами договору; з цього моменту починається обчислення строку договору найму, якщо інше не встановлено
 4.  ВИДИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
    ВИДИ АВТОРСЬКИХ
 5.  Переоформлення ліцензії
    нотаріально завіреними копіями, які підтверджують зазначені зміни. Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, які додаються до нього, зобов'язаний видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії. У разі переоформлення ліцензії у зв'язку з
 6.  Глава 2. ПОНЯТТЯ І ВИДИ речового права
    Глава 2. Поняття і види речових
 7.  ПРАВИЛА ДЛЯ КЕРІВНИЦТВА УМА
    ПРАВИЛА ДЛЯ КЕРІВНИЦТВА
 8.  ПРАВИЛА ДЛЯ КЕРІВНИЦТВА УМА
    ПРАВИЛА ДЛЯ КЕРІВНИЦТВА
 9.  Тема 4. Морфологія мистецтва
    види, розкрийте джерела їх різноманітності. Доведіть, що види мистецтв складають історично рухливу систему. Покажіть, які чинники впливають на розвиток даної системи. Необхідно також проаналізувати, як формувалися принципи класифікації видів мистецтв, сформулювати сучасні критерії такої класифікації, відзначте їх умовний характер. Розкрийте особливості кожного з видів
 10.  Морально-етичний ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ петровських часів
    Морально-етичний ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ петровських
 11.  Форма авторського договору
    нотаріальне посвідчення, якщо в майбутньому можуть виникнути сумніви в достовірності їх підписів. У багатьох ситуаціях можна рекомендувати візування кожної сторінки договору юристами або просто сторонніми довіреними особами, у тому числі з залишенням їм копії такого договору на випадок виникнення спорів у майбутньому. На жаль, російські реалії такі, що будь-яка сторінка договору може бути
 12.  Основні умови, які повинен містити авторський договір
    види прав, території різних країн світу, то різні варіанти передачі авторських прав можуть бути представлені у вигляді, чимось нагадує стару іграшку - кубик Рубика, тобто у вигляді невеликих кубиків, що утворюють великий куб. Автор чи іншій володар виняткових прав може передати різним особам різні права для використання на одній і тій же території в один і той же період, або
 13.  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.
    види етикету? Що впливає на специфіку та еволюцію національного і загальнолюдського етикету? Що таке людські манери і манірність? Що включає в себе поняття «хороші манери»? Як ви розумієте значення терміна національний (етнічний) етикет? Що таке професійний етикет? У чому полягає суть зовнішнього і внутрішнього етикету особистості? Як слід розуміти значення терміна особистісний
 14.  13.7.1 Основні функції Міністерства юстиції РФ
    нотаріальних дій від імені Російської Федерації; 35) здійснює в установленому порядку контроль над виконанням нотаріусами професійних обов'язків, в тому числі правил нотаріального діловодства; 36) організовує видачу ліцензій на право здійснення нотаріальної діяльності, затверджує форми реєстрів реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв і
 15.  Універсалії культури
    дій (знаки і значення); - ціннісну систему як сукупність життєвих цілей і засобів, ідеалів, світоглядів, міфів, ідеологій; - символи, поняття і сенси, які придаются діям; - типові зв'язку та взаємодії (родинні, ціннісні, функціональні, ритуальні та тощо); - зразки та зразки поведінки. З позицій фрейдизму в свою чергу вдалося виявити, що в кожній культурі
 16.  Перевезення і транспортні договори
    види транспорту. Допоміжним видом діяльності, пов'язаним з перевезенням вантажу, є транспортна експедиція. Загальні умови перевезення вантажів, а також особливі умови перевезення окремих видів вантажів (вибухових речовин, зброї, отруйних, легкозаймистих, радіоактивних, інших небезпечних речовин тощо) визначаються цим Кодексом і виданими відповідно до нього
 17.  Загальні положення
    види підприємницької діяльності вимагають отримання торгового патенту - державного свідоцтва, що посвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися ними. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.96 р. (далі - Закон «Про патентування ...»)