НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
Рижаков А.П.. Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с., 2004 - перейти до змісту підручника

16.3 Адвокат

16.3.1 Загальна характеристика

Адвокат - це особа, яка отримала в установленому законом порядку статус адвоката і право здійснювати адвокатську діяльність. Він не має права займатися іншою оплачуваною діяльністю, за винятком наукової, викладацької та іншої творчої.

Адвокати іноземних держав, що здійснюють адвокатську діяльність на території Російської Федерації, повинні бути зареєстровані федеральним органом виконавчої влади в галузі юстиції в спеціальному реєстрі. Без такої реєстрації здійснення адвокатської діяльності адвокатами іноземних держав на території Російської Федерації забороняється.

Адвокатом стає громадянин, який має вищу юридичну освіту, отриману в акредитуватися державою освітньому закладі чи вчений ступінь з юридичної спеціальності, і стаж роботи за юридичною спеціальністю не менше 2 років, або пройшов стажування в адвокатському освіту, що здала кваліфікаційний іспит, за яким кваліфікаційна комісія прийняла рішення про присвоєння йому статусу адвоката. Не можуть бути адвокатами особи, визнані недієздатними (обмежено дієздатними) або мають непогашену (незняту) судимість за умисний злочин.

16.3.2 Основні права та обов'язки адвоката

Згідно з вимогами Федерального закону «Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації» адвокат має право: 1)

збирати відомості, необхідні для надання юридичної допомоги; 2)

опитувати з їхньої згоди осіб, імовірно володіють інформацією, що відноситься до справи, по якій адвокат надає юридичну допомогу; 3)

збирати і представляти предмети і документи, які можуть бути визнані речовими та іншими доказами; 4)

залучати на договірній основі фахівців для роз'яснення питань, пов'язаних з наданням юридичної допомоги; 5)

безперешкодно зустрічатися зі своїм довірителем наодинці, в умовах, що забезпечують конфіденційність (у тому числі в період його утримання під вартою), без обмеження числа побачень та їх тривалості; 6)

фіксувати (у тому числі за допомогою технічних засобів) інформацію, що міститься в матеріалах справи, по якій адвокат надає юридичну допомогу, дотримуючись при цьому державну та іншу охоронювану законом таємницю та ін

Адвокат не вправі : 1)

приймати від особи, яка звернулася до нього за наданням юридичної допомоги, доручення у випадку, якщо воно має свідомо незаконний характер; 2)

приймати від особи, звернулася до нього за наданням юридичної допомоги, доручення у випадках, якщо він: -

має самостійний інтерес по предмету угоди з довірителем, відмінний від інтересу даної особи; -

брав участь у справі в якості судді, третейського судді або арбітра, посередника, прокурора, слідчого, дізнавача, експерта, спеціаліста, перекладача, є у даній справі потерпілим або свідком, а також якщо він був посадовою особою, в компетенції якого знаходилося прийняття рішення в інтересах даної особи; -

перебуває в родинних або сімейних стосунках з посадовою особою, яка брала або бере участь у розслідуванні або розгляді справи даної особи; -

надає юридичну допомогу довірителю , інтереси якої суперечать інтересам цієї особи; 3)

займати у справі позицію всупереч волі довірителя, за винятком випадків, коли адвокат переконаний у наявності самообмови довірителя; 4)

робити публічні заяви про доведеність вини довірителя, якщо той її заперечує; 5)

розголошувати відомості, повідомлені йому довірителем у зв'язку з наданням останньому юридичної допомоги, без згоди довірителя; 6)

відмовитися від прийнятого на себе захисту.

Адвокат зобов'язаний: 1)

чесно, розумно і сумлінно відстоювати права і законні інтереси довірителя усіма не забороненими законодавством засобами; 2)

виконувати вимоги закону про обов'язкову участь адвоката в якості захисника в кримінальному судочинстві за призначенням, а також надавати юридичну допомогу громадянам РФ безкоштовно в інших випадках, передбачених законодавством; 3)

постійно вдосконалювати свої знання та підвищувати свою кваліфікацію; 4)

дотримуватися кодекс професійної етики адвоката і виконувати рішення органів адвокатської палати суб'єкта РФ і Федеральної палати адвокатів РФ; 5)

відраховувати за рахунок одержуваної винагороди кошти на загальні потреби адвокатської палати, а також на утримання відповідних адвокатського кабінету, колегії адвокатів, адвокатського бюро; 6)

здійснювати страхування ризику своєї професійної майнової відповідальності.

Це загальні права та обов'язки адвоката. Здійснюючи кримінально-процесуальну, цивільну процесуальну і т.п. діяльність, адвокат наділяється також статусом представника чи захисника. Так, у кримінальному процесі, виступаючи в якості захисника, адвокат має такими повноваженнями.

16.3.2.1. Права адвоката-захисника однакові з правами всіх інших беруть участь у кримінальному процесі осіб 1)

знати свої права та обов'язки; 2)

робити заяви, давати консультації та т. п. на своїй рідній мові або мовою, якою володіє; 3)

користуватися послугами перекладача; 4)

представляти докази. 5)

заявляти клопотання. 6)

заявляти відводи будь-якого з осіб, перелічених у статтях 61-72 КПК; 7)

приносити скарги на дії (бездіяльність) та рішення дізнавача, слідчого, прокурора , суду і брати участь у їх розгляді судом. 16.3.2.2.

Права адвоката-захисника, як учасника слідчої дії 8)

бути поінформованим про застосування технічних засобів; 9)

знайомитися з протоколами слідчих дій, в яких він брав участь; 10)

вимагати внесення до протоколу слідчої дії поправок; 11)

вимагати доповнення протоколів слідчих дій, в яких він особисто брав участь, і внесення в них уточнень; 12)

засвідчувати правильність запису показань у протоколі такої слідчої дії, в якому він брав участь. 16.3.2.3.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 16.3 Адвокат "
 1. 4.2.9.3 Особи, які можуть виконувати обов'язки захисника
  адвокат після пред'явлення їм ордери на виконання доручення, що видається відповідним адвокатським утворенням, та посвідчення адвоката. За визначенням або постановою суду другий захисником можуть бути допущений будь-який громадянин, про допуск якого клопоче обвинувачений. Лише при виробництві у мирового судді обвинувачений має право мати захисника - НЕ адвоката. Світовим суддею зазначена особа
 2. 16.1 Право на отримання юридичної допомоги як одне з основних конституційних прав людини і громадянина. Зміст юридичної допомоги: її різновиди
  адвоката, представника чи захисника довірителя у кримінальному процесі та провадженні у справах про адміністративні правопорушення; 6) участь у якості представника довірителя в розгляді справ у третейському суді, міжнародному комерційному арбітражі ( суді) та інших органах вирішення конфліктів; 7) представництво інтересів довірителя в органах державної влади, органах
 3. 16.2.3.3 Ревізійна і кваліфікаційна комісії
  адвокатської палати є ревізійна комісія, яка обирається зборами (конференцією) адвокатів з числа адвокатів, відомості про яких внесено до регіонального реєстру відповідного суб'єкта Російської Федерації. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю адвокатської палати та її органів і звітує про підсумки своєї діяльності перед
 4. 16.2.2.3 Рада Федеральної палати адвокатів
  адвокатів є Рада Федеральної палати адвокатів, який: 1) обирає зі свого складу президента Федеральної палати адвокатів строком на чотири роки і за його поданням трьох віце-президентів Федеральної палати адвокатів строком на два роки, визначає повноваження президента і віце-президентів; 2) представляє Федеральну палату адвокатів у органах державної влади,
 5. 16.2.4.2 Колегія адвокатів
  адвокатського освіти є колегія адвокатів. Колегія адвокатів - це некомерційна організація, заснована на членстві і діюча на підставі статуту та установчого договору. Вона може створювати філії на всій території РФ, а також на території іноземної держави, якщо це передбачено законодавством даної іноземної держави. Колегія адвокатів
 6. В.Н. Литовкіна, Е.А. СУХАНОВ, В.В. ЧУБАРОВ. ПРАВО ВЛАСНОСТІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ / М.: Статут. - 731 стор, 2008

 7. Жан де Лабрюйер (1645-1695)
  адвокатом, чиновником, вихователем дітей принца Конде. Свої спостереження над життям французької аристократії він підсумовував в книзі афоризмів «Характери Теофраста. Переклад з грецької мови. Книга доповнена характерами і вдачами цього століття »(1688). Лабрюйер піддає критиці політику, громадське життя і мораль свого часу з позицій буржуазного демократизму. Викриваючи розбещену придворну
 8. В.А. Бурковський, Е.А. МАРКІНА, В.В. МЕЛЬНИК, Н.Ю. РЕШЕТОВА. Кримінальне переслідування ТЕРОРИЗМУ. МОНОГРАФІЯ, 2008

 9. Загальна характеристика принципу
  адвокатом один із близьких родичів обвинуваченого або інша особа, про допуск якого клопоче обвинувачений. При виробництві у мирового судді зазначена особа допускається і замість адвоката (ч. 2 ст. 49 КПК). Заслуговуючий довіри людина вправі поручитися, що обвинувачений буде в призначений термін за викликами до суду і не стане перешкоджати виробництву по кримінальній справі (ч. 1
 10. 4.2.9.5 Випадки обов'язкової участі захисника
  адвоката) у справах неповнолітніх обов'язково протягом усього судового провадження незалежно від того, чи досяг підсудний до цього часу повноліття. Це правило відноситься і до випадків, коли особа обвинувачується у злочинах, одне з яких скоєно їм у віці до 18 років, 65 а інше - після досягнення повноліття. Ступінь фізичних чи психічних вад
 11. 13.7.1 Основні функції Міністерства юстиції РФ
  адвокатів суб'єктів Російської Федерації; 38) веде реєстр адвокатів іноземних держав, що здійснюють адвокатську діяльність на території Російської Федерації; 39) затверджує форму ордера на виконання доручення, що видається адвокатським утворенням, і форму посвідчення адвоката; 40) здійснює організаційне і методичне керівництво діяльністю своїх
 12. 1.3 Предмет дисципліни «Правоохоронні органи», його співвідношення з іншими юридичними дисциплінами
  адвокатури; 53) адвокатська палата: порядок утворення, органи самоврядування адвокатської палатою, їх компетенція; 54) президент адвокатської палати, порядок обрання, повноваження; 55) адвокатські утворення першої ланки; 56) права і обов'язки адвоката, порядок та умови присвоєння статусу адвоката; 57) Федеральна палата адвокатів РФ; 58) надання
 13. ІСТОРІЯ ЛОГІКИ
  адвокатами, нею користувалися так само скептики, так вона вважала те, що приводить людину до невідомості або затвердженню протилежності. Спекулятивні затвердження теж називали діалектикою. І це вірно: метафізичні твердження вельми діалектична, але сама вона не є діалектика. Діалектика у стародавніх була чи не наукою ймовірного, а видимістю, і не критикою видимості, якою вона була
 14. Вступне слово
  адвокатської 12 діяльність і адвокатуру в Російській Федерації »; Федеральний закон від 27 жовтня 2003 р. № 133-ФЗ «Про внесення змін до Федерального закону« Про судового департаменту 13 при Верховному Суді Російської Федерації »; Федеральний закон від 07 липня 2003 р. № 111-ФЗ« Про внесення змін і доповнень до Федерального закон «Про основи системи профілактики
 15. 8.9 Науково-консультативна рада при Верховному суді РФ, його завдання та склад
  адвокатів. Членами Науково-консультативної ради, крім того, є заступники Голови Верховного Суду РФ і голова Військової колегії Верховного Суду РФ за посадою. Очолює роботу Науково-консультативної ради при Верховному Суді РФ голова Науково-консультативної ради. Він повинен організовувати роботу ради відповідно Положенням про Науково-консультативну