Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські наукиЗагальна філософія → 
« Попередня Наступна »
Балашов Л. Е.. Філософія: Підручник .. - М., 2003. - 502 с., 2003 - перейти до змісту підручника

15.9. Мораль, право, політикаМіж мораллю і правом мається як подібність, так і відмінність. Спільне між ними те, що вони регулюють відносини між людьми, мають справу з нормами і правилами людського співжиття.
Різниця в наступному. Право регулює відносини між людьми за допомогою законів і спирається на силу держави (поліція, армія, суд, в'язниця). Мораль же регулює відносини людей шляхом переконання, дії на їх свідомість, на їх розум. Вона спирається на силу громадської думки, на силу осуду або схвалення людей і покладається на совість людини.
Норми права, встановлені державою, виражаються в законах і є обов'язковими для громадян держави. Держава зобов'язує дотримуватися ці норми, примушуючи до такого дотриманню усією міццю свого апарату. Право - ніщо без апарату, здатного примушувати людей дотримуватися норм права.
Подібне розходження моралі і права можна виразити в такій грі слів. Якщо право в своєму регулюванні взаємини людей спирається на авторитет сили, якою є сила держави, то мораль спирається на силу авторитету, будь то окрема думка шанованої людини, шановне громадську думку або ж внутрішній авторитет, самоповагу, почуття власної гідності.
Далі, якщо право є регулювання міжлюдських відносин зверху, що виходить від волі держави, то мораль є регулювання міжлюдських відносин знизу, виходить від волі і свідомості окремих людей чи груп людей, що створюють громадську думку.
Політика - управління групами людей у ??формі маневрування чи конфронтації в умовах невизначеності та / або конкуренції, конфлікту інтересів. Політика існує практично на всіх рівнях соціального життя і у всіх сферах людської діяльності. Найбільш яскраво вона виступає у вигляді діяльності політичних партій та органів влади.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 15.9. Мораль, право, політика "
 1. Мораль і політика
  політика
 2. МОРАЛЬ
  моральних поглядів у суспільстві. Мораль передбачає певну форму і зміст поведінки людини в суспільстві на основі орієнтації на норми, принципи і ідеали, прийняті в цьому суспільстві. Мораль як соціально-історичне явище. Зачатки моралі сформувалися в доісторичні часи, і в міру розвитку моралі в прямо пропорційній залежності розвивається суспільство. Мораль - індикатор
 3. (Додаткові матеріали) ЕТИКА буржуазно-КАПІТАЛІСТИЧНОГО ПЕРІОДУ.
  Мораль. Прагматизм і буржуазна мораль. Раціоналізм і буржуазна етика. Натуралізм ринкових
 4. 401 - Які цінності досі брали гору?
  Мораль? Інстинкт декадансу; цим способом втомлені і знедолені мстять за себе і робляться панами. Історичний доказ: філософи завжди на службі у нігілістичних релігій. Інстинкт декадансу, який виступає як воля до влади. Зображення його системи моралі: абсолютна аморальність засобів. 233 Загальний висновок: досі існували вищі цін ності представляють
 5. Колоквіум з теми «Міждисциплінарні методології в пізнанні історії: специфіка і евристичні можливості» Питання для обговорення 1.
  Мораль. М., 1992. Історія політичних і правових вчень. М., 199 Нерсесянц B.C. Філософія права. М., 1997. Нова постіндустріальна хвиля на Заході: антологія / під ред. В.Л. Іноземцева. М., 1999. Політична наука: нові напрямки. М., 1999. Управління - це наука і мистецтво. М., 1992. Філософія влади. М, 1993. Хеффе О. Право. Справедливість. Основоположні критичної
 6. СЛОВ'ЯНСЬКА ЕТИКА
  мораль, свій міф билинний. Язичницькі витоки слов'янської етики. Язичницька мораль викладена у «Велесовій книзі» та ін джерелах слов'янського язичництва. (Див. кн.: Б. Рибаков. Русское язичництво.-М., 1998). З 998 р. за фактом прийняття християнства князем Володимиром на Русі впроваджуються принципи християнської етики, викладені в книгах
 7. Ідеали Просвітництва і просвітителів: світ, рівність, братерство, свобода, раціоналізм. Буржуазна мораль.
  Мораль.
 8. ТЕМА 5. МОРАЛЬ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ. ЗАГАЛЬНІ І ПРИВАТНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ моралі і моральності В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН
  моральним бути, ніж моральним вважатися. -А кому це треба, що б я чи ви були ідеальними, моральними? -Це потрібно і мені і вам, якщо ви не заперечуєте ... -Але ж над моральними пристойностями вже давно сміються, бо вони вийшли з моди ... -А хіба мораль, совість, любов, честь можуть вийти з моди?! Моральні цінності - основа здорової сім'ї і держави. Ш Словник ключовий термінології. Мораль.
 9. Ш.1 еми рефератів з філософсько-методологічним проблемам соціально-гуманітарних наук 161.
  Правово "науці. 169. Права людини і громадянське суспільство. 170. Правова держава: проблеми становлення в суспільствах перехідного типу. 171. Політичні технології та соціальний інтерес. 172. Феномен демократії як предмет соціально-філософського аналізу. 173. Становлення і розвиток ідеології сучасного білоруського держави: проблеми та рішення. 174. Політика і державне
 10. Жан де Лабрюйер (1645-1695)
  мораліст. Виходець з буржуазії, був адвокатом, чиновником, вихователем дітей принца Конде. Свої спостереження над життям французької аристократії він підсумовував в книзі афоризмів «Характери Теофраста. Переклад з грецької мови. Книга доповнена характерами і вдачами цього століття» (1688). Лабрюйер піддає критиці політику, суспільне життя і мораль свого часу з позицій буржуазного
 11. Етика звернена до індивіда
  мораль інших, ризикує своєю свободою. Але оскільки неріскую-щее поведінку неможливо, залишається виносити свою мораль на ринок визнання і доводити, що вона має найкращі наслідки для всіх інших. Мораль не може зникнути, але чим частіше вона обговорюється і отримує загальне схвалення, тим вона ефективніша. Прикладну етику можна розглядати як форму існування загальної, універсальної
 12. Мораль - це «система цінностей, що орієнтують людини на ідеал єднання, який виражається в примирення, солідарності, братської (милосердною) любові» не тільки до ближнього й гідного любові, поваги, а й до тих, з ким доводиться людині спілкуватися. (Р.Г. Апресян).
  Мораль - це «система цінностей, що орієнтують людини на ідеал єднання, який виражається в примирення, солідарності, братської (милосердною) любові» не тільки до ближнього й гідного любові , поваги, а й до тих, з ким доводиться людині спілкуватися. (Р.Г.