Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
Рижаков А.П.. Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с., 2004 - перейти до змісту підручника

15.5.3.1. Діяльність органів дізнання у справах, в яких провадження попереднього слідства не обов'язково

Діяльність органу дізнання у справах, в яких провадження попереднього слідства не обов'язково, є однією з форм попереднього розслідування і іменується дізнання.

Повноваження органу дізнання по даних справах аналогічні правам та обов'язкам слідчого лише з тими відмінностями, які обумовлені специфікою цього виду дізнання.

У дізнання в повному обсязі та попереднього слідства є багато спільного. Це: -

момент початку і закінчення; -

і та, й інша форма попереднього розслідування починається після порушення кримінальної справи, яке оформляється однаково; -

перелік, підстави та порядок виробництва слідчих дій; -

перелік, підстави, процедура обрання, зміни та скасування основних запобіжних заходів та застосування інших заходів процесуального примусу; -

при провадженні дізнання так само як під час попереднього слідства бере участь захисник; -

вимоги до складових в ході розслідування процесуальним документами та ін

Цей вид дізнання багато в чому повторює попереднє слідство, за такими винятками: 1.

Дізнання не може здійснюватися за неочевидним злочинів, тобто коли кримінальна справа порушується не відносно конкретної особи. 2.

Термін дізнання набагато менше, ніж термін попереднього слідства. Він становить 20 діб, а у попереднього слідства початковий термін - 2 місяці. 3.

Термін дізнання не може бути продовжений більш ніж на 10 діб, меж ж продовження терміну попереднього слідства не встановлено. 4.

Цю форму попереднього розслідування здійснює дізнавач, який не володіє процесуальною самостійністю, властивої слідчому. Воно має право оскаржити будь-яку вказівку прокурора, але і в цьому випадку зобов'язаний негайно приступити до його виконання. Оскарження дізнавачем письмової вказівки прокурора ні за яких обставин не зупиняє її виконання. 5.

Якщо при провадженні дізнання підозрюваний поміщений під варту, то воно повинно бути закінчено (або підозрюваному пред'явлено звинувачення) не пізніше 10 діб з дня обрання зазначеної запобіжного заходу. 6.

Дізнання може бути завершено без винесення в ході його постанови про притягнення особи як обвинуваченого. Даний документ, а також обвинувальний висновок замінює обвинувальний акт.

Є й інші відмінності.

15.5.3.2. Діяльність органів дізнання у справах, в яких провадження попереднього слідства обов'язково

Орган дізнання зобов'язаний повідомити прокурора спочатку про виявлення підслідного слідчому злочину, а потім вдруге про порушення за даним фактом кримінальної справи та про прийняття його до виробництву.

По справах, в яких попереднє слідство обов'язково, орган дізнання вправі лише на виробництво невідкладних слідчих дій, а після передачі справи слідчому на виробництво по ньому слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, у разі отримання відповідного доручення від слідчого.

Перелік слідчих дій, які правомочний виробляти орган дізнання по підвідомчих йому справах, в яких попереднє слідство обов'язково, законодавцем не визначений. Відповідно по підвідомчим йому злочинів дізнавач має право провести всі і будь-яке слідчі дії, коли вони є невідкладними. Якщо, наприклад, допит свідка, виїмка або інша слідча дія не втратить свого значення і після закінченні певного (більше десяти днів) часу, значить, воно ні невідкладне, і таким чином орган дізнання не вправі його виробляти у справах, в яких попереднє слідство обов'язково.

Виробництво невідкладних слідчих дій повинні бути завершено протягом 10 діб з дня порушення кримінальної справи. Після чого орган дізнання направляє кримінальну справу прокурору.

Після направлення кримінальної справи прокурору орган дізнання може проводити по ньому слідчі дії та оперативно-розшукові заходи тільки за дорученням слідчого, яке оформлено з посиланням на п. 4 ч. 2 ст. 38 КПК.

Право органу дізнання виробляти у справі слідчі та розшукові дії тільки за дорученням слідчого поширюється і на ті випадки, коли розслідування розпочиналося не з дізнання, а з попереднього слідства. У будь-якій з ситуацій без доручення слідчого орган дізнання не повинен приступити до процесуальної діяльності, якщо справа знаходиться в провадженні органу попереднього слідства.

У разі направлення прокурору кримінальної справи, по якому не виявлено особу, яка вчинила злочин, орган дізнання зобов'язаний приймати розшукові та оперативно-розшукові заходи для встановлення особи, яка вчинила злочин, повідомляючи слідчого про їх результати.

Яких або обмежень з приводу переліку оперативно-розшукових заходів, які приймає орган дізнання по переданому слідчому кримінальній справі, законодавець не передбачив.

Періодичність повідомлення слідчого про результати прийняття органом дізнання оперативно-розшукових заходів визначається за погодженням зі слідчим.

Перелік оперативно-розшукових заходів, які приймаються органом дізнання, дано в ст. 6 Федерального закону "Про оперативно-розшукову діяльність".

Оперативно-розшукові заходи застосовувати уповноважені не всі органи дізнання. Цього права немає у Головного судового пристава Російської Федерації та підпорядкованих йому судових приставів, командирів військових частин, з'єднань і начальників військових установ або гарнізонів, капітанів морських і річкових суден, керівників геологорозвідувальних партій і зимівлі, глав дипломатичних представництв і консульських установ Російської Федерації.

15.5.4 Завдання органів дізнання

Завдання, які стоять перед органами дізнання зумовлені тими видами діяльності, здійснення яких на них покладено. Більшість органів дізнання вправі і зобов'язані застосовувати оперативно-розшукові заходи, здійснювати оперативно-розшукову діяльність. Виходячи зі змісту ст. 2 Федерального закону «Про оперативно-розшукову діяльність», завдання органів дізнання, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність - це:

- виявлення, попередження, припинення і розкриття злочинів, а також виявлення і встановлення осіб, їх підготовляють, які роблять чи вчинили; -

розшук осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства і суду, ухиляються від кримінального покарання, а також розшук безвісти зниклих; -

добування інформації про події або дії, що створюють загрозу державній, військовій, економічній або екологічної безпеки Російської Федерації.

На першій стадії кримінального процесу - стадії порушення кримінальної справи перед органами дізнання стоїть двоєдине завдання реагування на кожен факт вчинення злочину, і разом з тим огородження наступних етапів кримінального процесу від розгляду подій, не пов'язаних з вчиненням злочину . Приступаючи до виробництва невідкладних слідчих дій, виконуючи доручення (вказівки) слідчого, вони прагнуть забезпечити можливість встановлення істини у справі, сприяють всебічності, повноті і об'єктивності подальшого попереднього розслідування. Здійснюючи кримінально-процесуальну діяльність по справах, по яких попереднє розслідування не обов'язково, органи дізнання вирішують завдання попереднього (досудового) збирання, закріплення, перевірки та оцінки доказів про всі обставини, перелічених у ст. 73 КПК.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 15.5.3.1. Діяльність органів дізнання у справах, в яких провадження попереднього слідства не обов'язково "
 1. 15.1.1.3 Змішане попереднє розслідування
  діяльністю органу дізнання у справах, по яких попереднє слідство обов'язковий-але. Даний вид діяльності не завершує стадію попереднього розслідування і тому не може у відриві від триваючого після нього попереднього слідства називатися формою попереднього розслідування. Попереднє розслідування в цьому випадку буде складатися з двох елементів: - невідкладних
 2. 15.1 Виявлення та розслідування злочинів і викриття осіб, винних у їх скоєнні, як одна з найважливіших правоохоронних функцій. Види цієї діяльності: оперативно-розшукова, дізнання і попереднє слідство. Їх загальна характеристика
  діяльність. Кримінально-процесуальна діяльність складається з перевірки заяви (повідомлення) про злочин, попереднього розслідування і виконання доручень (вказівок) слідчого. 157 Див: Курс радянського кримінального процесу. Загальна частина / За ред. А. Д. Бойкова і І.І. Карпеця. - М.: Юрид. літ., 1989. С.151. Органи попереднього розслідування реєструють, розглядають і
 3. 1.2 Функції (направлення) правоохоронної діяльності
  діяльності є: 1) конституційний контроль, 2) правосуддя; 3) організаційне забезпечення діяльності судів ; 4) прокурорський нагляд і інші напрямки діяльності прокуратури; 5) виявлення та розслідування злочинів: - попереднє слідство, - дізнання, - оперативно-розшукова діяльність; 6) кримінально-виконавча діяльність; 7) нотаріальні дії;
 4. 15.1.2.1 Загальна характеристика
  діяльність. Оперативно-розшукова діяльність - це система передбачених законом та відомчими нормативними актами дій (заходів), здійснюваних гласно і негласно оперативними підрозділами уповноважених на те державних органів, у межах їх повноважень з метою захисту життя, здоров'я, прав і свобод людини і громадянина, власності, забезпечення безпеки
 5. 15.4 Взаємодія органів попереднього розслідування з розкриття та розслідування злочинів
  діяльності органів розслідування дозволяє говорити про існування процесуальних та організаційних форм їх взаємодії. Процесуальні форми взаємодії. До таких процесуалісти відносять: 1. Виконання доручень (вказівок) слідчого: а) виконання органом дізнання слідчих і розшукових дій за дорученням слідчого; б) залучення слідчим
 6. 4.1. Правосуддя
  діяльності, іменованої правосуддям, показувати співвідношення правосуддя з суміжними поняттями (діяльністю суду, не дозволили справу по суті; з діяльністю слідчого, який припиняє справу за не реабілітують підставах) вважаємо за необхідне, виходячи не тільки зі змісту ст. 4 Закону РРФСР «Про судоустрій УРСР», а й з урахуванням ч. 2 ст. 1 Федерального закону «Про мирових суддів у
 7. 1.3 Предмет дисципліни« Правоохоронні органи », його співвідношення з іншими юридичними дисциплінами
  діяльності; 2) функції (напрямки) правоохоронної діяльності ; 3) поняття, ознаки та види правоохоронних органів; законодавчі та інші правові акти про правоохоронні органи; 4) поняття і основні ознаки судової влади; 5) загальна характеристика суду як органу судової влади; поняття і структура судової системи Російської Федерації;
 8. 14.3 Напрямки діяльності прокуратури
  діяльності, одні з яких відносяться до прокурорському нагляду, інші до інших напрямках діяльності прокуратури. Основними галузями прокурорського нагляду визнаються: 1) нагляд за виконанням законів федеральними міністерствами, державними комітетами, службами та іншими федеральними органами виконавчої влади, представницькими (законодавчими) і виконавчими органами
 9. 15.2 Коло органів, уповноважених здійснювати оперативно-розшукову діяльність; межі їх повноважень
  діяльності. Аналогічні формулювання були і в КПК РРФСР. Тому частина процесуалістів прямо або опосередковано вказують на те, що всім органам дізнання притаманне виробництво цього виду діяльності. Так, А.П. Кругліков стверджує, що органи дізнання, що входять в систему МВС (а такими є і командири військових частин МВС, і начальники навчальних закладів МВС) можуть проводити
 10. 14.5 Акти реагування прокурора на порушення закону
  діяльності. Як вже зазначалося, здійснюючи нагляд за виконанням законів федеральними міністерствами, державними комітетами, службами та іншими федеральними органами виконавчої влади, представницькими (законодавчими) і виконавчими органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, органами військового управління, органами контролю,
 11. 6.3 Судові колегії верховних судів республік, крайових, обласних судів, судів міст федерального значення, судів автономної області і автономних округів їх склад, порядок утворення, повноваження
    діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства, досконалої організованою групою або з застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я (ч. 3 ст. 321 КК), незаконному перетині охороняється Державного кордону РФ, здійсненому групою осіб за попередньою змовою або організованою групою або з застосуванням насильства чи загрози його застосування (ч. 2 ст. 322 КК),
 12.  ВСТУП
    діяльності прокуратури щодо кримінального переслідування терористів, забезпечення невідворотності їх кримінальної відповідальності. Підтримання прокурорами державного обвинувачення у справах про злочини терористичного характеру - один з головних напрямків цієї діяльності. Хоча справ про такі злочини судами розглядається порівняно небагато, підтримання по них державного
 13.  1.1 Правоохоронної діяльності, її основні ознаки та поняття, завдання і цілі
    діяльності є: 1. Правоохоронна спрямованість. Правоохоронна діяльність спрямована на захист прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів будь-яких суб'єктів правовідносин, на забезпечення безпеки, законності і правопорядку, а також на боротьбу із злочинністю. 2. Правоохоронна діяльність складається з рішень і дій, здійснюваних
 14.  2. Кримінальна відповідальність
    органи дізнання і слідства з вимогою про порушення кримінальної справи може використовуватися в якості одного з аргументів при проведенні претензійної роботи. Однак як інструмент боротьби з порушеннями авторських і суміжних прав кримінальна відповідальність зазвичай малоефективна. Визріваючий клієнт. Малюнок Оноре Дом'є.
 15.  14.6 Повноваження прокурора по іншим напрямкам діяльності
    діяльність, дізнання і попереднє слідство. Тому йому не потрібно отримувати згоди на порушення, наприклад, кримінальної справи, незважаючи на те, що це рішення відповідно до кримінально-процесуального закону приймається за згодою прокурора. Прокурор здійснює кримінальне переслідування самостійно. Закон не покладає на нього обов'язку отримання санкцій або згоди у вищестоящого
 16.  14.13 Прокуратура на залізничному, водному і повітряному транспорті
    діяльності транспортних прокуратур є здійснення нагляду за виконанням законів про безпеку руху, польотів, плавання, захист прав споживачів при користуванні транспортними послугами, охороні їх життя, здоров'я та майна, дотримання трудових, житлових та інших соціальних прав працівників транспорту. Ними активно відстоюються інтереси держави і трудових колективів при
 17.  Вступне слово
    діяльності судів. Збірник нормативних актів і документів. Видання 2-е перероблене і доповнене. Т. 3. - М.: «Школа охорони« Боярд », 2002. -312с. та ін Робота над перерахованими книгами дозволила автору підготувати підручник «Правоохоронні органи», рівень якого нічим не нижче якості вже наявних у продажу підручників. Разом з тим даний підручник з деякими параметрами кілька
 18.  8.5 Судові колегії Верховного Суду РФ. Їх склад, порядок формування, повноваження
    діяльності або ліквідації політичних партій, загальноукраїнських та міжнародних громадських об'єднань, про ліквідацію централізованих релігійних організацій, що мають місцеві релігійні організації на територіях двох і більше суб'єктів Російської Федерації; - про оскарження рішень (ухилення від прийняття рішень) Центральної виборчої комісії РФ, за винятком рішень, що залишають