Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2005 - перейти до змісту підручника

15.4. МЕХАНІЗМ монополістичноїконкуренцією

Ринок монополістичної конкуренції має риси досконалої конкуренції, але на даному ринку звертається гетерогенне благо (ринок сигарет, мила, кондитерських та інших виробів).

Так як кожен конкурент продає відмінну від усіх інших різновид певного блага, то він виступає як монополіст по відношенню до своєї групи постійних покупців. Тому крива попиту на його продукцію має негативний нахил, і він сам визначає обсяг пропозиції та ціну. Оскільки його продукція легко взаємозамінна, попит залежить і від цін на продукцію інших конкурентів. Тоді функції попиту на випуск, наприклад двох конкурентів, будуть мати вигляд

Qa = ал - ЬлРл + с (Рв - Ра) = АЛ - (ЬЛ + с) РЛ + СРВ;

Qb = ав - ЬвРв + с (РА - Рв) = ав - (ЬВ + с) Рв + СРА.

Ці функції показують, що, по-перше, обсяг попиту знаходиться в прямій залежності від ціни продукції конкурента і в зворотній - від цін власної продукції фірми, по-друге, попит на продукцію монополістичного конкурента розкладається на дві складові: попит "своїх" і "чужих" покупців, коли ціна фір-ми-конкурента здається їм високою. Залежність попиту від "своїх" покупців - це параметр Ь, від припливу "чужих" - с.

Далі можна вивести мінімальну і максимальну функції попиту. Мінімальна функція виражає залежність між обсягом попиту і ціною цієї продукції при нульовій ціні на продукцію конкурента (рис. 15.7):

ОЛШІП = Qa - (6л + с) - Ра.

Максимальна функція попиту показує залежність між обсягом попиту на продукцію фірми і ціною цієї продукції за максимальної ціни на продукцію конкурента:

QMAX - ал - (Ьа + с) Ра + С (ав + СРА) / (ЬВ + с) = ав - (с + Ьа - с2 / (Ьв + с)) - РА + сав / (Ьв + с).

Криві попиту визначають область продажів при максимальною і мінімальною ціною на продукцію конкурента.

На якій ділянці своєї кривої попиту монополістичний конкурент вибере комбінацію Р і О, визначає точка Курно.

Тичного конкурента в короткостроковому періоді

попиту на продукцію монополістичного конкурента

На рис. 15.8 видно, що фірма володіє монопольною прибутком, однак такий стан довго тривати не може. Так як вхід на аналізований ринок доступний усім, наявність прибутку на ньому приверне нових виробників, внаслідок чого частка кожного на ринку скоротиться. Про це свідчить зсув кривої попиту вліво. Отже, ціна рівноваги в довгостроковому періоді дорівнює середнім витратам виробництва і фірми не отримують прибуток.

У довгостроковому періоді продукція не виробляється з мінімальними середніми витратами. Крива попиту стосується кривої середніх витрат ліворуч від мінімального значення останньої. Тому гетерогенні блага обходяться дорожче, ніж стандартні. Площа заштрихованого на рис. 15.9 прямокутника представляє плату за різноманітність на ринку гетерогенного блага. Ще одним чинником, що сприяє подорожчання продукції в умовах монополістичної конкуренції, є витрати на рекламу. Досконалий конкурент не витрачається на рекламу через те, що її можливий ефект в значній мірі дістанеться іншим. Монополісту не потрібна реклама через відсутність суперників. Монополістичний конкурент за рахунок витрат на рекламу може збільшити свою частку на ринку.

У зв'язку з тим що число чинників, що визначають рівновагу на ринках недосконалої конкуренції, значно перевищує кількість ціноутворюючих факторів на ринку досконалої конкуренції або монополії, до теперішнього часу так і не розроблена єдина модель ціноутворення на цих ринках.

Найбільш відома і проста - це модель Чемберліна13.

Спірним також є питання про ефективність монополістичної конкуренції. Неефективність механізму монополістичної конкуренції пов'язана, по-перше, з рівноважною ціною, яка на ринку монопольної конкуренції перевищує граничні витрати. Це означає, що ціна, яку платять покупці за споживання додаткових одиниць продукції, перевищує витрати на їх виробництво. По-друге, фактичний обсяг виробництва фірми менше, ніж той, який мінімізує середні витрати. В умовах монополістичної конкуренції крива попиту має нахил вниз, тому точка нульового прибутку виявляється лівіше точки мінімальних середніх витрат. Ці резервні виробничі потужності неефективні, оскільки середні витрати можуть бути скорочені, якщо буде діяти менше число фірм. Зазначені причини зменшують Рис. 15.9. Рівновага Монополіс-добробут споживачів. Од-тичного конкурента в довго-нако проти небажаність мо-терміновому періоді

нополістичного конкуренції є два аргументи. На більшості ринків монополістичної конкуренції монопольна влада невелика. Як правило, конкурує достатня кількість фірм, фірмові марки товарів яких взаємозамінні. Отже, чисті збитки від монопольної влади також невеликі. По-друге, неефективність ринкового механізму компенсується за рахунок широкого асортименту товарів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 15.4. МЕХАНІЗМ монополістичноїконкуренцією "
 1. Механізми страхування
  механізмів страхування пов'язано з тим, що премія a (x) страховика (страховий внесок страхувальника) ставиться в залежність від від рівня ризику (безпеки). У лінійному випадку a (x) = 1x = 1 (1-y). Порівнюючи з механізмом плати за ризик, легко бачити, що за типом стимулюючого впливу механізм страхування еквівалентний механізму плати за
 2. ЗМІСТ
  механізми 23 Теорія безпеки 30 Міжвідомча координація 40 Державна інноваційна політика 41 МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПРОГРАММ51 Огляд існуючих підходів 51 Інтегральна оцінка ризику 55 ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ, ПОГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ 72 Опис моделей управління 72 Оцінка ефективності економічних механізмів 84 Лінійний механізм плати за ризик 85 Лінійний механізм
 3. Механізми перерозподілу ризику.
  Механізми страхування (державне, незалежне і взаємне страхування). Головна проблема при розробці механізмів страхування - це визначення страхових
 4. Механізми розподілу централізованих фондів
  механізмів стимулювання, оскільки підприємства отримують кошти з фондів або на безоплатній основі, або на умовах часткового повернення, або пільгового кредитування. Виділимо чотири типи механізмів розподілу
 5. Нормативні акти 1.
  Монополістичної діяльності на товарних ринках "від 22.03.91 № 948-1 (шкода, от07.03.2005). 14. Федеральний закон" Про державне регулювання тарифів на електричну та теплову енергію в Російській Федерації "від 14.04.95 № 41-ФЗ (в ред. від 31.12.2005). 15. Федеральний закон "Про архітектурну діяльність в Російській Федерації" від 17.11.95 № 169-ФЗ (в'ред. від 22.08.2004). 16. Закон
 6. Механізми оподаткування
  механізмів стимулювання. Стимулююча дія механізмів оподаткування досягається за рахунок того, що податкова ставка на прибуток зменшується з ростом рівня безпеки, наприклад, за лінійним законом m (y) = mo - py. Позначимо через По прибуток підприємства без урахування витрат на зростання рівня безпеки. Тоді залишкова або чистий прибуток (прибуток за вирахуванням податків) буде дорівнює f (y) = (1 -
 7. Лінійний механізм стимулювання
  механізму стимулювання цільова функція підприємства дорівнює різниці стимулів 1yi і витрат ji (yi, ri), тобто fi (l, yi) = lyi - ji (yi, ri). При гіпотезі слабкого впливу аналіз механізму стимулювання аналогічний аналізу механізму плати за ризик. Для того, щоб переконатися в цьому, досить порівняти цільові функції. Тому й висновки будуть аналогічні. А саме, якщо механізм призначення нормативу
 8. 14.1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
  механізмів саморегулювання ринку. В ст.32 ХК і в Законі «Про захист від недобросовісної конкуренції» поняття «недобросовісна конкуренція» визначено як будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності (ст. 1 Закону). Таким чином, недобросовісна конкуренція може бути визначена як порушення правил
 9. Механізми економічної відповідальності.
  механізмів включає систему стандартів (норм, нормативів, квот), відхилення від яких веде до певних економічних санкцій (від штрафів до зупинки виробництва, заборони будівництва та ін). Відповідні стандарти стосуються, в першу чергу, застосовуваних технологій виробництва (або будівництва), організаційно-технічних заходів з забезпечення безпеки виробництва, обмежень
 10. 15.1. РИНОК І КРИТЕРІЇ РИНКОВИХ СТРУКТУР
  механізми спрацьовують в недостатній мірі (економісти називають цей процес недоліками ринку) і тому необхідне втручання держави. Пропоновані цими галузями товари та послуги іменуються громадськими благами. До них відносяться блага (наприклад, маяки, будівництво доріг), якими можна користуватися безкоштовно, але для їх виробництва неможливо знайти приватних замовників і
 11. 3.1. Опис моделей управління
  механізмів для попередження і ліквідації НС показав, що існує досить велика кількість економічних механізмів, спрямованих на зниження ризику виникнення НС. Всі ці механізми піддаються природному поділу на однорідні групи. Усередині кожної такої групи механізми відрізняються один від одного лише деякими модифікаціями, тому що приводиться тут опис відображатиме лише
 12. 13.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
  механізмів ціноутворення, створенню цілісної системи захисту конкуренції у підприємницькій діяльності частка монопольного сектора в економіці України знизилася з майже 100 відсотків на початку 90-х років до 40% зараз. Проте окремі загальнодержавні та регіональні ринки до сьогоднішнього часу характеризуються високим рівнем монополізації. Потребує подальшого удосконалення
 13. 10.1 . ПОНЯТТЯ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ
  механізму є задоволення потреб. Потреби на відміну від ресурсів, використовуваних для їх задоволення, безмежні. Обмеженість ресурсів може бути причиною дисбалансу між виробництвом і споживанням, дефіциту благ і послуг , зменшення урядових витрат на соціальні потреби, нормування споживання та інших малоприємних явищ. Проблема обмеженості ресурсів
 14. 3.2. Оцінка ефективності економічних механізмів
  механізмів оцінка їх ефективності може проводитися за різними критеріям. Так, якщо застосовуються механізми плати за ризик, то критерієм оцінки служить сумарна величина витрат підприємств за умови забезпечення необхідного рівня безпеки (ця величина характеризує додаткове навантаження на підприємства на забезпечення безпеки виробництва). У механізмі квот основним критерієм
 15. Механізми формування та використання бюджетних та позабюджетних фондів.
  механізми розподілу фондів повинні спиратися на систему комплексного оцінювання рівня безпеки в
 16. 1.2 Концептуальні підходи, принципи та основні складові механізму розвитку регіону
  механізму державного регулювання процесами розвитку. Ситуація обумовлює актуальність розробки державної та регіональних стратегій подолання низької інвестиційної активності. Перехід на ринкові відносини докорінно змінив умови, в яких функціонувала економіка регіону. Ускладнилося положення господарюючих суб'єктів в системі економічних зв'язків, а конкуренція
 17. Механізми обмеження ризику (квот)
  механізмів встановлюються певні норми, нормативи, квоти, що визначають вимога до рівня безпеки, порушення яких веде до економічних санкцій (від штрафів до зупинки виробництва, заборони будівництва і т.д). Відповідні стандарти стосуються, в першу чергу, 80 застосовуваних технологій виробництва (будівництва), організаційно-технічних заходів щодо забезпечення