Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські наукиЗагальна філософія → 
« Попередня Наступна »
Балашов Л. Е.. Філософія: Підручник .. - М., 2003. - 502 с., 2003 - перейти до змісту підручника

15.2. Структура суспільстваСуспільство у відомому сенсі повторює людини як жива істота. Див. діаграму (структурну схему) суспільства (рис. 25 ):


суспіль. обществен. суспіль.
свідомість мислення воля
(наука, (філософія) (мораль,
Мистецтво) політика,
право)

потреб-економіка виробниц-
ня ство

Людському тілу відповідають в суспільстві матеріальна культура, виробництво, споживання, економіка. Виробництво схоже на асиміляцію, споживання - на дисиміляцію. Економіка - складна форма регуляції взаємини виробництва і споживання.
Різним формам психічного життя

людини відповідають в суспільстві громадська воля і суспільну свідомість.
Формами суспільної волі є мораль, політика, право. Вони регулюють відносини між людьми.
Мораль регулює відносини людей шляхом переконання: внутрішнього - через совість, і зовнішнього - через думку інших, громадську думку.
Право регулює відносини людей шляхом примусу - зовнішнього - з боку держави, і внутрішнього - через законослухняність. Якщо оцінювати право з точки зору свободи, то можна сказати так: право - це взаімодопущеніе і взаімоограніченіе волі. Я вже говорив про це вище. З взаімодопущенія свободи випливають різноманітні права людини. З взаімоограніченія свободи випливають щонайменше різноманітні обов'язки людини .
Політика регулює відносини людей і шляхом переконання, і шляхом примусу. Шляхом переконання - через пропагандистську діяльність політичних партій, через їх участь у державному управлінні, в передвиборних кампаніях і т.п. заходах. Шляхом примусу - через партійну дисципліну або через застосування сили в соціальних, військових конфліктах (наприклад, через "примус до миру" - так було з ворогуючими сторонами у боснійському конфлікті, коли міжнародне співтовариство і блок НАТО примусили ці сторони до угоди).
Нижче наводиться діаграма (структурна схема) громадської волі (рис. 26).


ДЕРЖАВА

СОВІСТЬ законних-
ПОСЛУ-
ШАНІЕ

МОРАЛЬ ПОЛІТИКА ПРАВО

обшества. законних-
ДУМКА принуж-
дення

ПАРТІЇ

Формами суспільної свідомості чи духовної культури є наука, мистецтво, філософія. Наука - колективне пізнання, мистецтво - колективне відчування , філософія - колективне мислення.
Особливим типом суспільної свідомості, волі і буття є релігія.

---
Історичні форми суспільства: рід, плем'я, племінний союз, держава.
Рід - велика сім'я, що складається з близьких і далеких родичів і очолювана кимось одним (найстарішим або вождем).
Плем'я - об'єднання пологів, очолюване вождем.
Племінний союз - предгосударство.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "15.2. Структура суспільства"
 1. ТЕМА 4 Виробництво соціальної структури
  структурі та культурі, будують припущення про розвиток соціальних подій, концептуалізуються уявлення про організацію їх суспільного миру. Як ми визначили вище, різні погляди соціологів на суспільство впливають і на визначення соціальної структури: «суспільство людей» дозволяє виявити структуру «діючих груп», «суспільство відносин» - структуру «статусної диспозиції», а «суспільство культури» -
 2. Фромм Еріх (1900-1980)
  структури. Виходячи з цього Фромм розробив вчення про соціальні характерах як формі зв'язку між психікою індивіда і соціальною структурою суспільства. Кожній щаблі розвитку самовідчуження людини під впливом соціальної структури у Фромма відповідає певний соціальний характер - накопичуваний, експлуататорський, рецептивний (пасивний), ринковий. Сучасне суспільство розглядалося
 3. 2.1. СТРУКТУРА СІМ'Ї
  структури сім'ї, аналізується циркулярна модель Олсона для типів сімейних структур, показуються її переваги і недоліки. У розділі 2.1.3 розвиваються ідеї використання трикутника в якості одиниці аналізу структури сім'ї, наводяться виділені автором механізми функціонування структури трикутника в сімейній системі. Розділ 2.1.4 присвячений розробці узагальненої класифікації
 4. Запитання для самопідготовки
  структура суспільства? Дайте поняття соціального інституту. Назвіть відомі Вам соціальні інститути сучасного суспільства. 9. Перерахуйте основні показники соціального розшарування. За якими ознаками конкретної людини можна віднести до певного класу і страті? 10. Які види соціальних монополій Ви знаєте? Якого роду прибутку вони приносять своїм суб'єктам? 11. Як пов'язані соціальне
 5. Приватні принципи, що виражають видову специфіку громадянського суспільства. 1.
  структур громадянського суспільства: цивільні суб'єкти і структури мають власні, відносно незалежні від системного або життєвого світів джерела існування і володіють самостійно-3. 230 тельной програмою діяльності, а також високим ступенем свободи по відношенню до інших суб'єктів і структурам соціуму. 3. Принцип саморозвитку соціальних суб'єктів громадянського суспільства:
 6. питання до заліку
  структура мистецтва. Структура естетичної свідомості. Естетика античності. Естетика Візантії. Естетика Середньовіччя. 16.Естетіка Відродження. Естетика бароко. Естетика класицизму 19.Естетіка романтизму. 20. Особливості естетики XIX - XX
 7. Приблизний план семінарського заняття Заняття 1. Специфіка соціальної реальності Питання для обговорення 1.
  структури суспільства. Типи соціальних структур. 3. Основні стратегії дослідження суспільства у філософії: порівняльний аналіз. еми для доповідей і дискусій 1. Соціально-етнічні процеси в сучасному світі. 2. Феномен маргіналізації сучасного суспільства. 3. Основні теоретичні моделі суспільства в соціальній філософії: компаративний аналіз. Основна література Барулин BC
 8. ТЕМА 3. СОЦІАЛЬНЕ БУТТЯ СУСПІЛЬСТВА
  структура: поняття, підструктури та історична еволюція. Етнічна структура суспільства. Співвідношення етнічного і соціального в історичних формах спільності людей. Демографічна структура суспільства, її взаємозв'язку з економікою, духовної та політичної надбудовою. Природа і сутність законів народонаселення. Основні поняття: соціальна структура, етнос, нація, тендер, сім'я. Джерела і
 9. Запитання для самопідготовки
  структура культури суспільства? Опишіть різні моделі взаємодії культур. Які функції культура виконує в суспільстві? Які умови здійснення культурної селекції та культурної асиміляції? Чи сприяють російські соціокультурні умови становленню демократичного, правового, ринкового
 10. Примірний план семінарського заняття Заняття 1. Наука як цивілізаційний феномен Питання для обговорення 1.
  структура науки. М., 1998. Печонкін А. А. Закономірності розвитку науки / / Весгнік Моск. ун-ту. Сер, 7, Філософія. 1996. № 3. Постмодернізм у філософії, науці і культурі . Харків, 2000. Принципи історіографії природознавства. Теорія та історія. М., 1993. Розін В.М. Типи і дискурси наукового мислення. М., 2004. Філософсько-релігійні витоки науки. М., 1997. Яковлєва Є.Ю. Наукове та позанаукове