Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяСоціологія праці → 
« Попередня Наступна »
Адамчук В.В., Ромашов Про . В., Сорокіна М.Є.. Економіка і соціологія праці: Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ. - 407 с., 2000 - перейти до змісту підручника

15.2. Об'єктивні та суб'єктивні ФАКТОРИ ТРУДОВОЇ АДАПТАЦІЇ

Фактори трудової адаптації - це умови, що впливають на перебіг, строки, темпи і результати цього процесу. Серед них можна виділити як об'єктивні, так і суб'єктивні. Об'єктивні (в трудовій організації - це фактори , пов'язані з виробничим процесом) - фактори, які в меншій мірі залежать від працівника (рівень організації праці, механізації та автоматизації виробничих процесів, санітарно-гігієнічні умови трупа, розмір колективу, розташування підприємства, галузева спеціалізація і т д.).

До суб'єктивних (особистісним) чинників відносяться:

- соціально-демографічні характеристики працівника (стать, вік, освіта, кваліфікація, стаж роботи, соціальний стан і т.

д.);

- соціально-психологічні (рівень домагань, готовність трудитися, практичність, швидкість орієнтації у виробничій ситуації, здатності самоконтролю і вміння розподіляти свої рухи і дії в часі, комунікабельність і т.д.);

- соціологічні (ступінь професійного інтересу, матеріальної і моральної зацікавленості в ефективності і якості праці і т.д.).

Інтегрованим суб'єктивним показником успішної трудової адаптації можна вважати загальну задоволеність працівника працею, морально-психологічним кліматом в колективі. Як бачимо, в процесі виробничої адаптації не останнє місце займає особистісний потенціал працівника.

Це сукупність рис і якостей працівника, які формують певний тип поведінки: впевненість в собі, товариськість, здатність до самоствердження, врівноваженість, об'єктивність і т.д. Поряд з перерахованими характеристиками важливе місце займають знання, освіту, досвід. Необхідно по-справжньому використовувати свій досвід і робити висновки на майбутнє. В Зокрема, за всіма цими критеріями можна судити і про рівень адаптації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "15.2. об'єктивних і суб'єктивних факторів ТРУДОВОЇ АДАПТАЦІЇ"
 1. 14.2. ОСНОВНІ ФАКТОРИ І ЕМПІРИЧНІ ІНДИКАТОРИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ, ЇХ ТИПОЛОГІЯ
  об'єктивні умови і обставини, які утворюють незалежні від суб'єкта передумови його діяльності, пов'язані з особливостями виробничої та невиробничої середовища, і суб'єктивні, що є відображенням зовнішніх умов у свідомості і психіці працівника, з його індивідуальними особливостями (рис. 14.2). Об'єктивні чинники бувають загальні та специфічні. До загальних належать
 2. 15.1. СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ТРУДОВОЇ АДАПТАЦІЇ
  суб'єктивно сприйманих їм норм санітарно-гігієнічної-кого комфорту, ритмів праці, зручності робочого місця і т.д. Матеріали багатьох досліджень свідчать про те, що для робочих питання санітарно-гігієнічних умов комфорту стоять дуже гостро і оцінюються ними болісно. В процесі адаптації працівник проходить такі стадії: Стадія ознайомлення, на якій працівник
 3. Підсумковий тест 1.
  об'єктивним і суб'єктивним чинникам праці належать ... 24. Трудовий конфлікт - це ... 25. Соціологія праці - це ... 26. Суб'єкт трудового процесу - це ... 27. Основні концепції соціології праці - це ... 28. Структура генезису ідей і практики соціальних резервів праці включає ... 29. Метою праці є ... 30. Творчість - це ... 31. Соціальна інфраструктура - це ... 32.
 4. 14.3. СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ ЗАДОВОЛЕНИЙ-НОСТИ ПРАЦЕЮ, ЇЇ СТРУКТУРА І ЕМПІРИЧНІ ІНДИКАТОРИ
  об'єктивний стан останніх і адекватність їх суб'єктивної оцінки, міра власних зусиль суб'єкта в досягненні бажаних умов праці і можливість впливати на ці умови. Зв'язок задоволеності працею з результатами праці не завжди прямолінійна. Іноді вона буває навіть суперечлива. Працівник може бути задоволений працею, але мати низькі ефективність і якість праці.
 5. 13.1. ТРУДОВЕ ПОВЕДІНКА: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА
  об'єктивними можливостями, які людина самостійно проектує і відкриває для себе, погодившись із своїми власними уявленнями, цінностями та ідеалами. Різновидом соціальної поведінки є трудова діяльність і трудове поведінку. Трудова діяльність - це жорстко фіксований у часі і просторі доцільний ряд операцій і функцій, що здійснюються людьми,
 6. Додаток спецпрактикумах ПО СУДОВОЇ патопсихологи
  об'єктивних показників, отриманих у ході ведення розслідування. Ознайомлення зі структурою історії хвороби. Суб'єктивний і об'єктивний анамнез, психічний статус, щоденникові записи лікуючого лікаря, основні матеріали з історії життя і захворювання людини. Психологічний аналіз анамнезу хворого як основний матеріал до характеристики розвитку особистості хворого. Основні стадії
 7. 10.2. ПОНЯТТЯ І ЕЛЕМЕНТИ ТРУДОВОЇ СЕРЕДОВИЩА
  фактори - це повітря, температура, вологість, освітлення, кольорове оформлення, рівень шуму і т.д. і техніко-технологічні чинники - це засоби праці, предмети праці та технологічний процес. Засоби праці представляють собою речі, за допомогою яких люди впливають на предмети праці і видозмінюють їх. До засобів праці відносяться машини й устаткування, інструменти і пристосування,
 8. § 8
  об'єктивним як зовнішнім безпосереднім існуванням, це формальна воля як самосвідомість, преднаходящая зовнішній світ, і в якості одиничності, що повертається в цій визначеності в себе, вона є процес, з якого суб'єктивна мета через опосередкування діяльності та якогось засобу переводиться в об'єктивність. У дусі, який він є в собі і для себе, в якому визначеність
 9. Ергономічні показники бурових установок Критерії опеньки умов праці залежно від важкості та напруженості трудового процесу
  факторів трудового процесу та виробничого середовища, в якій здійснюється діяльність людини. Організація і характер трудової діяльності справляють істотний вплив на зміну функціонального стану організму людини. Різноманіття форм трудової діяльності діляться на фізичну і розумову працю. Небезпечними і шкідливими виробничими факторами можуть бути [ 114]:
 10. ПЕРЕДМОВА
  факторів в області трудових взаімоотношеній2. Виходячи зі змісту зазначених формулювань розвиток предмета економіки праці, на нашу думку, буде здійснюватися за такими напрямами: - розкриття змісту і регулювання соціально-трудових відносин в галузі трудових ресурсів, ринку праці та зайнятості, що передбачають створення умов ефективного функціонування
 11. 57. ЯВИЩА АДАПТАЦІЇ І сенсибілізації ОРГАНІВ ПОЧУТТІВ
  факторів називається сенсибилизацией. Так, наприклад, слабкі смакові відчуття підвищують зорову чутливість. Це пояснюється взаємозв'язком даних аналізаторів, їхньою системною роботи. Цептор. Мозок, отримуючи зворотний сигнал про діяльність рецептора, безупинно регулює його роботу-Органи чуття нерозривно пов'язані з органами руху. Наприклад, в процесі зорових відчуттів око робить