НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЕкспериментальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Нікандров В.В.. Експериментальна психологія. Навчальний посібник. - СПб.: Видавництво «Мова». - 480 с., 2003 - перейти до змісту підручника

15.2. Метод семантичного радикала

Метод семантичного радикала (отлат. radicalis - 'корінний') запропонований А. Р. Лурія і О. С. Виноградової в 1959 р. Суть полягає у виявленні асоціативних зв'язків, в першу чергу , смислових. За критерій семантичної близькості об'єктів приймається перенесення умовно-рефлекторної реакції з одного об'єкта на інший, семантично з ним пов'язаний.

Так, при пред'явленні ряду понять (наприклад, гітара, саксофон, баян) деякого семантичного класу (музичні інструменти), супроводжуваних негативним підкріпленням (скажімо, електроударом), подальше експонування подібних стимулів викликає оборонну реакцію. Пред'явлення понять, не пов'язаних з цим класом (наприклад, дерево, сонце, наука), залишає випробуваного індиферентним. Експонування понять, семантично слабкіше, побічно пов'язаних з підкріплюваними (наприклад, концерт, арія, балет), викликає орієнтовну реакцію. На цій основі будується семантичне поле об'єктів, пов'язаних з підкріплюваними.

За характером реакції (оборонна - орієнтовна) і її силі виділяються центр і периферія СП. При психічної патології суб'єкта (наприклад, розумова відсталість) перенесення реакції може проводитися не за семантичним зв'язкам, а з якихось інших (наприклад, по фонетичному співзвучністю: скрипка - скріпка, будинок - дим, соната - сонет, кларнет - корнет і т. п.).

Метод застосовується при дослідженні неусвідомлюваних процесів при категоризації, для вивчення розвитку значень і смислів в онтогенезі, динаміки формування понять, в патопсихології.

15.3. Метод репертуарних решіток

Це спосіб дослідження індивідуально-особистісних конструктів. Під останніми маються на увазі створювані суб'єктом классификационно-оціночні образи-еталони, що сприяють розумінню сприймаються об'єктів. Ідея особистісних конструктів запропонована одним з найбільших представників когнітивної психології Дж. Келлі [154], ним же розроблений в 1955 р.

і розглянутий метод, що набув широкого поширення [385].

Аналогічно методу семантичного диференціала метод Дж. Келлі базується на біполярних шкалах. Тим самим встановлюється, що особистісний конструкт є те, «чим два або декілька об'єктів подібні між собою і, отже, відмінні від третього об'єкта» [385, с. 35]. Вибір конструктів та їх значень обмежений так званим «діапазоном застосовності», тобто кожен конструкт застосуємо тільки до певного обмеженому репертуару об'єктів. Суть методу полягає в «реконструкції індивідуальної системи смислових одиниць, узагальнень, протиставлень, що лежать в основі об'єктивного ставлення до себе і оточуючих, виявленні унікальних, несхожих на групові, конструктів (принцип індивідуальності)» [350, с. 58].

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 15.2. Метод семантичного радикала "
 1. 3.1. Дослідження реакції взаємодії елементного фосфору з ДФПГ в різних розчинниках
  радикальної полімеризації може бути стабільний радикал 1,1-діфенілпікрілгідразіл (ДФПГ), що містить при ароматичному кільці нітрогрупи. Спектрофотометричне визначення ДФПГ широко використовується для контролю ходу реакції взаємодії цього стабільного радикала з різними субстратами. 3.1.1. Електронні спектри вихідних розчинів На попередньому етапі знімалися
 2. Вивчення відносин учасників взаємодії
  методичні процедури, такі, як колірний тест отношеній16, методика «включеного конфлікту» Ю. В. Баскіной17 , можуть бути використані для дослідження і дітей, і батьків. Інші передбачаються тільки для дітей (методики «Два будинки», «СТО», методика Р. Жиля, рисункові методи) або тільки для батьків (семантичний диференціал, твір «Моя дитина»). Важливо відзначити те, що,
 3. Граничні вуглеводні (алкани)
  радикалів - на-іл. Якщо вуглеводнева ланцюг не розгалужені, то до назви вуглеводню додають і-(що означає «нормальний»). Наприклад, н-гексан, н-октан Основні фізичні властивості Граничні вуглеводні - безбарвні речовини, нерозчинні у воді. З ростом молекулярної маси змінюються їх фізичні властивості. Так, С,-С4 - гази, С,-С13 - рідини, вищі алкани-тверді речовини. З ростом
 4. 4.2. Кінетичні закономірності реакцій елементного фосфору в присутності різних агентів 4.2.1. Кінетичні закономірності утворення ФСП в нитробензоле
  радикала до молекули елементного фосфору надає величина електронної щільності на реакційному центрі радикала [45]. У зв'язку з цим було цікаво для радіаційно-ініційованої полімеризації білого фосфору використовувати ароматичну систему (нітробензол). У літературі практично відсутні дані про радіолізі нитробензола, хоча якісно відзначається його висока стійкість до дії
 5. 4.2.2. Взаємодія елементного фосфору з ДФПГ в різних розчинниках
  методом ЕПР показало відсутність в них парамагнетизму. Тому зниження концентрації ДФПГ може бути обумовлено тільки його взаємодією з елементним фосфором: а Р4 + b ДФПГ? продукти реакції (4.3) Результати досліджень реакцій взаємодії ДФПГ з елементним фосфором представлені на малюнках 4.3 і 4,4. Про 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 час, з? система № 1-Я-система № 2
 6. Карбонові кислоти
  радикала, з яким пов'язана група СООН Насичені (граничні, алканових); Ненасичені (ненасичені): Аліцюсліческіе: Ареновие (ароматичні) Ступінь ненасиченість вуглеводневої радикала алкеновие; Алкадіеновие; Алкатрненовие: Алкіновие Деякі представники карбонових кислот Формула Систематичне назва Тривіальна назва 1 2 3 Монокарбонові кислоти
 7. ВСТУП
  семантична парадигма , орієнтована на визначення значень, особистісних смислів. Вона володіє певною значимістю для всього концептуального знання про людину. Разом з тим встановлено, що мова має два плани: змісту та вираження. План вираження традиційно є предметом дослідження естетики, яка існує не тільки як наука про прекрасне, але також і як наука вираження.
 8. 12.1. Теорії і моделі пам'яті в когнітивної психології 12.1.1. Моделі організації процесів пам'яті в когнітивної психології
  семантичне. Довготривала пам'ять Необмеженість обсягу і тривалості зберігання інформації. 285 Довготривала пам'ять включає два типи змісту досвіду: - категоріальна (семантична) пам'ять: внутріпонятій-ная і міжпонятійні; - епізодична (подієва, схемна) пам'ять на датується ванні за часом епізоди і події: схеми «сцен», сі туацій (фрейми) і схеми
 9. 6.1. Строгий природничо-науковий підхід до аналізу та поясненню психічних явищ в психології поведінки. Класичний біхевіоризм
  методів, що дозволяють реєструвати різні форми поведінки тварин. Встановлено велика кількість емпіричних закономірностей, яким підкоряється по-136 ведення тварин в експериментальних умовах, а також деякі форми навчання - придбання нових елементів поведінки. Логіка теоретичного розвитку біхевіоризму привела до формування концепцій необихевиоризма, які
 10. 1.3. Радіаційно-ініційована полімеризація елементного фосфору е наведених розчинах
  метод - один з найбільш цікавих методів ініціювання реакцій синтезу червоного фосфору. Його переваги і недоліки можуть бути виявлені в порівнянні з традиційними термічними методами, однак очевидно, що тільки радіаційне ініціювання дає можливість проведення полімеризації білого фосфору в різних наведених середовищах з отриманням червоного фосфору, модифікованого фрагментами
 11. 2.20. Феномен цінності мовних знаків
  методи дослідження впливу мови на прикладі відраза від діяча діатези. Зразком для такого роду синтаксичних досліджень є проведене ним вивчення структурного плану пропозиції зверненого задіяння. Нарешті, особливою формою впливу мови є існування писемності. Сама значущість може бути заснована на однозначному визначенні її меж (Setzung), як це
 12. ДОДАТОК (довідковий)
  ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО ДОКУМЕНТІВ Позначення Найменування ГОСТ 11052-74 Цемент глиноземистий розширюється. ГОСТ 310.1-76 Цементи. Методи випробувань. Загальні положення. ГОСТ 310.2-76 Цементи. Методи визначення тонкості помелу. ГОСТ 310.3-76 Цементи. Методи визначення нормальної густоти, строків! схоплювання і рівномірності зміни об'єму. ГОСТ 310.4-81 Цементи. Методи визначення межі
 13. 4.2. Робоча гіпотеза механізму підвищення збиральної здатності реагенту ОПСК
  радикал R, будучи аполярних групою, орієнтується у водну фазу, забезпе-печива гидрофобность поверхні. Анион жирної кислоти може химиче скі взаємодіяти з катіоном мінералу, утворюючи на його поверхні со-ответствующее важкорозчинні мило. Крім того, завдяки діфнльно-сти, солі вищих жирних кислот можуть утворювати піну, до плівки якої прилипають гідрофільні частинки
 14. Література
  методології / / Суспільні науки і сучасність. 1993. № 1. Алтухов В. Контури некласичної громадської теорії / / Суспільні науки і сучасність. 1992. № 5. Андрющенко Є.Г., Дмитрієв А.В., Тощенко Ж.Т. Опитування та виборах 1995 року / / Соціологічні дослідження. 1996. № 6. С. 3-18. Астаф'єв Я.Г. Постмодернізм в пізнанні суспільства / / Політичні дослідження. 1992. № 3. Бакіров В.
 15. Вивчення взаємодії в процесі спостереження
  методи спостереження, що застосовуються як в лабораторних умовах, так і в умовах психологічної консультації. Такі, наприклад, апаратурні методики типу «гомеостат», методики символічної взаємодії, СТР - спільний тест Роршаха. Використання цих методів, як правило, вимагає чітких схем спостереження та орієнтації на якусь теоретичну концепцію. Важливою особливістю методик,
 16. Амінокислоти
  радикал, який може містити різні функціональні групи (-ОН.-СООП,-SH.-NH.) Незамінні амінокислоти не утворюються в людському організмі, надходять з їжею. Добова потреба в незамінних амінокислотах складає від 1 до 4-5 м. До незамінних амінокислот відносяться: гістидин. лізин, триптофан, фенілаланін, лейцин, з лейцин, треонін, метіонін і