Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
Рижаков А.П.. Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с., 2004 - перейти до змісту підручника

15.1.1.3 Змішане попереднє розслідування

Змішане розслідування відрізняється від попереднього слідства лише тим, що починається воно діяльністю органу дізнання у справах, в яких попереднє слідство обов'язковий-але. Даний вид діяльності не завершує стадію попереднього розслідування і тому не може у відриві від триваючого після нього попереднього слідства називатися формою попереднього розслідування. Попереднє розслідування в цьому випадку буде складатися з двох елементів: -

невідкладних слідчих дій, вироблених органом дізнання, і -

попереднього слідства, розпочатого після передачі органом дізнання справи слідчому .

Після того як до змішаного розслідування приступив слідчий, його характеристика повністю збігається з вищевикладеної характеристикою попереднього слідства. 15.1.1.3.1

Виробництво дізнання у справах, в яких попереднє слідство обов'язково

Саме цей різновид кримінально-процесуальної діяльності більшою мірою, ніж будь-яка інша, заслуговує найменування «дізнання». За наявності достатніх даних, що вказують на ознаки об'єктивної сторони складу злочину, по якому провадження попереднього слідства обов'язково, орган дізнання провадить дізнання у вигляді невідкладних слідчих дій.

Перелік слідчих дій, які правомочний виробляти орган дізнання по підвідомчих йому справах, в яких попереднє слідство обов'язково, законодавцем не визначений. Відповідно в рамках розглянутого виду дізнання виробляються всі та будь-які слідчі дії, коли вони є невідкладними. Якщо, наприклад, допит свідка, виїмка або інша слідча дія не втратить свого значення і після закінченні певного (більше десяти днів) часу, значить, воно ні невідкладне, і таким чином орган дізнання не вправі його виробляти у справах, в яких попереднє слідство обов'язково.

Виробництво невідкладних слідчих дій має бути завершено протягом 10 діб з дня порушення кримінальної справи. Після чого орган дізнання направляє кримінальну справу прокурору. 15.1.1.3.2

Попереднього слідства, розпочатого після передачі органом дізнання справи слідчому

Попереднє слідство, яке слід за виробництвом органом дізнання невідкладних слідчих дій, починається з моменту отримання кримінальної справи від прокурора. На цю частину попереднього розслідування поширюються всі характеристики, властиві попередньою следствію67.

15.1.1.4

«Дізнання» у справах, в яких попереднє слідство необов'язково (загальна характеристика)

За порушеними стосовно конкретних осіб, справах, в яких попереднє слідство не обов'язково, орган дізнання здійснює дізнання - форму попереднього розслідування за своєю суттю аналогічну попередньому слідству. При виробництві даного виду попереднього розслідування орган доз-нанія68 вправі робити будь-які слідчі, а так само інші процесуальні дії, приймати необхідні процесуальні рішення. При цьому він керується правилами, встановленими кримінально-процесуальним законом для попереднього слідства, за деякими винятками.

Дізнання у справах, в яких попереднє слідство не обов'язково, від попереднього слідства відрізняють: -

суб'єкт, її здійснює (може бути дізнавач, а не слідчий); -

правовий статус даного суб'єкта (дізнавач не володіє процесуальною самостійністю); -

можливість відсутності у справі постанови про притягнення як обвинуваченого; -

початковий термін дізнання (20 діб). -

Основним завданням дізнання є максимальне наближення часу прийняття рішення по справі до моменту вчинення преступленія69. 15.1.1.5

Юридичне значення результатів дізнання і попереднього слідства

При провадженні дізнання і попереднього слідства орган дізнання, дізнавач, слідчий, слідча група та її керівник, начальник слідчого відділу , а також прокурор збирають докази. Збираються докази двома шляхами процесуальним та непроцесуальним.

Процесуальний шлях збирання доказів - виробництво слідчих дій: 1)

огляду; 2)

ексгумації; 3)

опосвідчення; 4)

слідчого експерименту; 5)

обшуку; 6)

виїмки; 7)

накладення арешту на поштово-телеграфні відправлення, їх огляду і виїмки; 8)

контролю і запису переговорів; 9)

допиту свідка , потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого і експерта (спеціаліста); 10)

очної ставки; 11)

пред'явлення для впізнання, 12)

перевірки показань на місці; 13)

виробництва судової експертизи; 14)

отримання зразків для порівняльного дослідження; 15)

накладення арешту на майно.

У результаті виробництва цих дій у кримінальному процесі формуються (залучаються) докази: 1)

показання підозрюваного, обвинуваченого; 2)

показання потерпілого, свідка; 3)

висновок і свідчення експерта; 4)

висновок і свідчення фахівця; 5)

речові докази ; 6)

протоколи слідчих і судових дій; 7)

інші документи.

Якщо при отриманні цих доказів було порушено вимоги КПК, вони втрачають юридичну силу. Юридичну силу також втрачають і всі інші докази, законність отримання яких безпосередньо пов'язана із законністю визнаного неприпустимим (що не має юридичної сили) доказом.

Нарівні зі слідчими діями є і інші способи пошуку, виявлення і залучення відомостей, що мають відношення до справи, у кримінальний процес. Це непроцесуальні кошти. Їх у свою чергу можна поділити на передбачені і непередбачені кримінально-процесуальним законом.

До передбачених КПК відносяться: -

перевірка повідомлення про злочин (ч. 1 ст. 144 КПК); -

вимогу про виробництві документальних перевірок, ревізій та притягнення до їх участі фахівців (ч. 1 ст. 144 КПК); -

вимогу про передачу документів і матеріалів (ч. 2 ст. 144 КПК); -

складання протоколу усної заяви про злочин (ст. 141 КПК); -

складання протоколу явки з повинною (ст. 142 КПК) та

ін

Вони займають проміжне місце між слідчими діями і не процесуальними (навіть Незгадуваний в КПК) способами збирання відомостей, що мають відношення до справи. На відміну від слідчих дій, стосовно аналізованої різновиду способів збирання доказів, законодавець врегулював лише порядок залучення (але не пошуку і виявлення) у кримінальний процес володіє властивістю относимо-сти інформації. Таким чином, законодавець передбачив спрощений шлях залучення в кримінальний процес виявлених поза кримінального процесу відомостей. Наявність у справі запиту; письмової вимоги та інших документів, що фіксують факт перевірки повідомлення про злочин, а також протоколу подання з посиланням на відповідні статті КПК, припустимо, того чи іншого документа усуває необхідність проведення додатково слідчої дії в цілях його вилучення і залучення до справи ( матеріалу перевірки). Такий документ разом із запитом матиме юридичну силу доказу. Відсутність запиту, письмової вимоги і т.п. в кримінальній справі, ставить під сумнів можливість використання в процесі кримінально-

процесуального доказування відомостей, отриманих непроцессу-

162

альних шляхом .

15.1.2 Оперативно-розшукова діяльність

« Попередня Наступна »
= Перейти до змістом підручника =
Інформація, релевантна "15.1.1.3 Змішане попереднє розслідування"
 1. 15.1 Виявлення та розслідування злочинів і викриття осіб, винних у їх скоєнні, як одна з найважливіших правоохоронних функцій. Види цієї діяльності: оперативно-розшукова, дізнання і попереднє слідство. Їх загальна характеристика
  змішане попереднє розслідування, яке включає в себе власне дізнання (у справах, в яких попереднє слідство обов'язково) і подальше попереднє слідство; 3) «дізнання» у справах, в яких попереднє слідство необов'язково . 15.1.1.2 Попереднє слідство Попереднє слідство - це діяльність, зміст якої охоплює всю від
 2. Рижаков А.П.. Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с., 2004

 3. Глава 15. Організація виявлення і розслідування злочинів
  розслідування
 4. 2.2. Вивчення нормативних правових актів, рішень Конституційного Суду РФ, постанов Пленуму Верховного Суду РФ, ознайомлення з судовою практикою, методичною літературою
  попереднього розслідування і судового розгляду. В даний час в НДІ Академії Генеральної прокуратури РФ розробляються і готуються до впровадження в органах прокуратури, а також в інших відомствах, які здійснюють функції попереднього розслідування, інформаційні комп'ютерні програми "Автоматизоване робоче місце слідчого" і "Автоматизоване робоче місце
 5. 14.3 Напрямки діяльності прокуратури
  попереднє слідство; 4) нагляд за виконанням законів судовими приставами; 5) нагляд за виконанням законів адміністраціями органів і установ, що виконують покарання і які використовують призначувані судом міри примусового характеру, адміністраціями місць тримання затриманих і взятих під варту. Крім прокурорського нагляду законом передбачені інші напрямки
 6. 3.4.2.1 Перша інстанція
  попереднього розслідування, а одно протоколи слідчих дій, висновки експертів (фахівців ), долучені до справи або подані в судовому засіданні документи, відтворена звукозапис показань і зроблена судова експертиза. Однак у зв'язку з такою рисою даної інстанції як безпосередність під час судового розгляду протокол допиту свідка,
 7. 1.2 Функції ( напрямки) правоохоронної діяльності
  попереднє слідство, - дізнання, - оперативно-розшукова діяльність; 6) кримінально-виконавча діяльність; 7) нотаріальні дії; 8) юридична допомога і захист у кримінальних справах (надання юридичних послуг ). У літературі згадується і про інших напрямках правоохоронної діяльності: - судочинство (кримінальний процес); - забезпечення безпеки;
 8. Від автора
  попереднього розслідування, адвокатури та інших органів (посадових осіб), діяльність яких потім буде вивчатися в рамках дисциплін кримінальний процес, цивільний процес (арбітражний процес), адміністративне право (адміністративна діяльність, оперативно-розшукова діяльність) та ін Назване обставина (те, що це, перш за все, вступний курс ) має бути тим головним, що
 9. ВСТУП
  попереднього розслідування, як правило, пред'являється винним одночасно за кількома статтями КК РФ, які мають подібні об'єктивні ознаки (ч. 3 ст . 205, ст. 208, 209, 210 КК РФ), без необхідного розмежування складів злочинів, передбачених названими нормами. Досить часто змінюється і законодавство, що передбачає відповідальність за діяння терористичного характеру (за
 10. 2.3. Взаємодія зі слідчим, спілкування з потерпілими, свідками та експертом
  попереднє розслідування, використовувати в строгій відповідності з вимогами процесуального закону наявну у них інформацію (п. 5 Наказу від 17.08.2006 N 61). Практика показує, що спілкування зі слідчим краще почати до вивчення матеріалів кримінальної справи, щоб швидше зорієнтуватися в них, знаючи вже про слабких і сильних сторонах звинувачення. Бесіда зі слідчим допоможе
 11. 6.3 Судові колегії верховних судів республік, крайових, обласних судів, судів міст федерального значення, судів автономної області і автономних округів їх склад, порядок утворення, повноваження
  попереднього розслідування (ст. 294 КК), посяганні на життя особи, яка здійснює правосуддя або попереднє розслідування (ст . 295 КК), загрозу або насильницьких діях у зв'язку із здійсненням правосуддя або виробництвом попереднього розслідування (ст. 296 КК), неповазі до суду (ст. 297 КК), наклепі щодо судді, присяжного засідателя, прокурора, слідчого, особи,
 12.  Прокуратура району (міста). Організація роботи прокуратури району (міста)
    попереднього слідства до 6 місяців (ч. 3 ст. 162 КПК); 2) давати згоду на продовження терміну ув'язнення під варту до 6 місяців (ч. 1 ст. 109 КПК); 3) вносити вищестоящому прокурору пропозиції про зміну штатної чисельності своїх апаратів і підлеглих (якщо такі є) прокуратур, про кадрові зміни (ст. 19 Федерального закону «Про прокуратуру Російської Федерації»);
 13.  2.4. Підготовка державного обвинувача до окремих етапів судового розгляду
    попередньому слуханні справи; 2) для участі у підготовчій частині судового засідання; 3) при формуванні колегії присяжних засідателів; 4) для участі в судовому слідстві; 5) при постановці питань, які підлягають вирішенню колегією присяжних засідателів; 6) при обговоренні наслідків вердикту присяжних засідателів ; 7) для участі в дебатах сторін. Зрозуміло, до участі
 14.  14.8.3 Колегія Генеральної прокуратури РФ, порядок її утворення, склад, компетенція
    попередніми обговоренням на оперативній нараді), визначають відповідальних виконавців і організовують контроль виконання, про що інформують організаційне управління. 14.8.4 Центральний апарат Генеральної прокуратури РФ, його структура Центральний апарат Генеральної прокуратури складається з головних управлінь, управлінь, відділів на правах управлінь, а також Головної військової