Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

15.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕКЛАМУ

Закон України «Про рекламу» від 3 липня 1996 р. в редакції Закону від 11 липня 2003 р. (далі - Закон) - основний діючий нормативно-правовий акт, що регулює рекламну діяльність. З його прийняттям була фактично сформована правова основа регулювання реклами в Україні. У цьому нормативно-правовому акті об'єднані норми різних галузей права, включаючи державне, адміністративне, цивільне право. Комплексний характер цього Закону зумовлений тим, що рекламна діяльність, будучи однією з різновидів підприємницької діяльності, володіє багатоаспектним характером і тому є об'єктом комплексного правового регулювання. Разом з тим переважна значення серед норм різних галузей права в регулюванні реклами відіграють норми цивільного права, оскільки вони регулюють договірні зобов'язання між учасниками рекламної діяльності, а також інші майнові та пов'язані з ними немайнові відносини рівних, незалежних один від одного, майново відокремлених суб'єктів рекламних правовідносин .

Закон України «Про рекламу» визначає засади рекламної діяльності в Україні, регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами.

Важливим у Законі «Про рекламу» є визначення термінів, законодавче закріплення правових понять у нормах-дефініціях ст. 1 Закону.

Відповідно до законодавчим визначенням, реклама - це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

З цього визначення можна зробити висновок, що реклама є одним з видів інформації, тобто відомостей про осіб, предмети, факти, події, явища.

Відповідно до Закону України «Про інформацію» під інформацією розуміються документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі.

Однак рекламою є не будь-яка інформація, а лише володіє певними ознаками:

інформація про особу чи товар. Слід враховувати, що поняття «особа» вживається в цьому Законі для позначення будь-якої особи, в тому числі суб'єкта підприємницької діяльності, а також юридичної особи будь-якої форми власності, представництва нерезидента в

Україна, а «товар »- для обо начения будь-якого предмета господарського обороту, в тому числі продукції, роботи, послуги, цінного паперу, об'єкта права інтелектуальної власності

інформація, яка розпод страняется в будь-якій формі і будь-яким способом.

Реклама може поширюватися в будь-якій формі - письмовій, усній, у вигляді яких зображень і т.п., бе щодо від засобу поширення (засобу, який використовується для доведення реклами до її споживача);

поширення інформації здійснюється з метою сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Рекламна інформація націлена на формування або підтримка інтересу до згадуваним у ній особі та / або товару, сприяє реалізації продукції, впливає на потенційних споживачів реклами. формує у них певне уявлення про конкретних фізичних і юридичних особах спрямована на невизначене коло споживачів.

Згідно ст.2 Закону його дія не поширюється на оголошення фізичних осіб, не пов'язані з підприємницькою діяльністю. Тому не можна віднести до реклами, регульованою Законом «Про рекламу», що зустрічаються в засобах масової інформації оголошення фізичних осіб, якщо вони не пов'язані із здійсненням підприємництва. Якщо ж суб'єктом підприємницької діяльності є фізична особа, зареєстрована як підприємець, то його інформацію про пропоновані до продажу товарах, які надають послугах і т.п. слід вважати рекламою, регламентованої Законом.

Крім визначення поняття «реклама», в Законі проведено розмежування трьох професійних учасників рекламної діяльності - рекламодавця, виробника реклами та її розповсюджувача. Таке розмежування учасників ринку реклами має важливе значення, коли мова йде про застосування відповідальності за порушення законодавства про рекламу.

Відповідно до Закону рекламодавець - це особа, яка є замовником реклами для її виробництва та / або розповсюдження.

Отже, рекламодавцем може бути юридична або фізична особа, яка є джерелом рекламної інформації для виробництва, розміщення та розповсюдження реклами. Це та особа, яка є замовником реклами у рекламного агентства і оплачує її. Зазвичай у розвиненій рекламній практиці як рекламодавець виступає рекламна служба виробника або продавця товару чи послуги.

За визначенням, даному в Законі, виробник реклами - особа, яка повністю або частково здійснює виробництво реклами.

Виробник реклами - це фізична або юридична особа, яка призводить рекламну інформацію в готову для розповсюдження форму.

Відповідно до Закону «Про рекламу», розповсюджувач реклами - особа, яка здійснює розповсюдження реклами.

Розповсюджувачами реклами можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, які розміщують і (або) розповсюджують рекламну інформацію шляхом надання і (або) використання майна, включаючи технічні засоби радіо-, телемовлення, каналів зв'язку, ефірного часу та іншими способами.

Важливу роль в рекламній діяльності мають споживачі реклами, які визначені як невизначене коло осіб, на яких спрямовується реклама. Отже, споживачі реклами - це юридичні або фізичні особи, до відома яких доводиться або може бути доведена реклама, внаслідок чого можливе відповідний вплив реклами на них, тобто особи, на яких націлене рекламне послання для спонукання здійснення ними певних дій, як правило, придбання реалізованого (виробленого) рекламодавцем товару (послуги).

У ст.2 Закону «Про рекламу» вказується, що цей Закон регулює відносини, пов'язані з виробництвом, розповсюдженням та споживанням реклами на території України.

За змістом цієї норми, норми Закону про рекламу націлені на регулювання всіх відносин, які виникають в процесі виробництва, розміщення та розповсюдження реклами на ринках товарів, робіт і послуг України, включаючи ринки цінних паперів, а також банківських, страхових та інших послуг, пов'язаних із залученням грошових коштів споживачів. Із Закону випливає, що він застосовується як до українських фізичним та юридичним особам, так і до іноземним юридичним особам та іноземним громадянам, які виробляють, розміщують і розповсюджують рекламу на території України.

Закон «Про рекламу» також поширюється на використання реклами, яка повністю або частково містить об'єкти авторського права і суміжних прав. Такий висновок може бути зроблений на підставі ст.4 Закону, з уточненням, що використання реклами також має здійснюватися відповідно до вимог законодавства України про авторське право і суміжні права.

Дія Закону не поширюється на відносини, пов'язані з розповсюдженням інформації, обов'язковість розміщення та оприлюднення якої визначено іншими законами України (ч.2 ст.2 Закону «Про рекламу»).

Інформація про політичних діячів - керівниках держави, громадських об'єднань, кандидатів в органи законодавчої, виконавчої та судової влади і інша політична інформація не може бути віднесена до комерційної реклами (інформації в цілях прямого або опосередкованого одержання прибутку) , тобто до реклами в тому сенсі, в якому вона визначена в Законі «Про рекламу». Тому вона не може включатися в сферу регулювання Закону «Про рекламу», а потребує спеціального регулювання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 15.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕКЛАМУ "
 1. 6.3. Роль реклами в маніпуляції свідомістю людей
  реклама. Тільки на початку 90-х років вона увірвалася в життя росіян і за 2-3 роки буквально заповнила теле-і радіоефір, сторінки газет і журналів, міські вулиці та фасади будівель. Перший інтерес до неї пройшов дуже швидко. Тим, хто мав колись можливість дивитися художні фільми та інші цікаві передачі без прикрих перерв, реклама в принципі сподобатися не могла. Крім того,
 2. ПЕРЕДМОВА
  становища суб'єктів малого підприємництва та новелами в законодавстві щодо спрощення системи їх оподаткування, обліку та звітності, а також скорочення кількості перевірок підприємців. Без укладення та виконання численних і різноманітних договорів неможливо обійтися у підприємницькій діяльності. Тому великий розділ довідника присвячений правовому регулюванню
 3. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА
 4. Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ КІЛЬКОХ ОСІБ
  Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ КІЛЬКОХ
 5. Автори і інші початкові власники авторських прав
  положенням.
 6. ПЕРЕДМОВА до четвертого видання
  законодавства, особливо законів України «Про захист економічної конкуренції», «Про вексельний обіг», нових редакцій законів «Про страхування», « Про зовнішньоекономічних операціях з давальницькою сировиною »та ін Враховано також перспективне цивільне законодавство (проект нового Цивільного кодексу України). У додаток включені нові договори: Типовий договір оренди цілісного
 7. Умови створення та діяльності фінансових установ
  загальні вимоги до регулятивного капіталу, який необхідний для їх функціонування, визначаються законами України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг. При створенні фінансової установи або у разі збільшення розміру зареєстрованого статутного (пайового) капіталу, статутний (пайовий) капітал повинен бути сплачений у грошовій формі та розміщений на банківських рахунках
 8. Висновок
  загальні гіпотези, що відносяться не тільки до напрямів і фазам професійної еволюції, але також до відносин техніки і соціального, місцю і значущості машинізацію в індустріальних суспільствах. В іншому випадку ці дослідження ризикують стати монографіями, марно деталізованими, що не вносять ніякого внеску у вивчення центральних проблем індустріальної
 9. Текст Закону Російської Федерації «Про авторське право і суміжні права» (чинна редакція)
  положення, змінені або доповнені Федеральним законом від 20 липня 2004 р. № 72-ФЗ, виділені напівжирним шрифтом, а примітки виділені напівжирним
 10. Тема 9. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕД
  реклама, сприяння контрактами, маркетинг, перед-і послепродажная під-тримка, фінансування, страхування, спільна раз-работка і виробництво, бухоблік, фондова торгівля, вирішення спорів і т.д. Рівні Від простого представлення фірми в мережі до електронної підтримки процесів 4 категорії електронної комерції BB (бізнес-бізнес) В-С (бізнес-споживач) В-А (бізнес-адміністрація) С-А
 11. Російське законодавство про авторське право
  положення, закріплені на законодавчому рівні. Основні законодавчі та підзаконні акти у сфері авторського права Вплив раніше діючого законодавства Безліч складнощів пов'язано з особливостями розвитку авторського права в Росії. Так, чинне російське законодавство про авторське право кардинальним чином відрізняється від законодавства, яке діяло в
 12. Глава 2. Законодавство та інші правові акти про правоохоронні органи
  Глава 2. Законодавство та інші правові акти про правоохоронні
 13. 4.3. Укази Президента РФ та інші нормативно-правові акти з питань інформаційної безпеки
  спільні інтереси узгоджуються з приватними. Підзаконні акти якраз і покликані конкретизувати основні, принципові положення законів стосовно своєрідності конкретних ситуацій. За своїм змістом підзаконні акти, як правило, є актами різних органів виконавчої влади. По суб'єктах видання та сфері поширення вони поділяються на загальні, місцеві, відомчі та
 14. Договір ВОІВ про авторське право і Договір ВОІВ про виконання і фонограми
  загальні, що відносяться не тільки до перетвореним в цифрову форму творам положення про право на поширення, право на прокат, право на повідомлення для загального відома, а також встановлює для країн-учасниць зобов'язання передбачати адекватні та ефективні заходи, що дозволяють правовласникам захищати свої права від порушень (включаючи положення про відповідальність за обхід технічних
 15.  Особливості охорони суміжних прав
    положень, їх стислістю, суперечливими інтересами різних груп власників авторських і суміжних прав і в той же час недостатньо активним відстоюванням таких корпоративних інтересів на законотворчому рівні, сводящимся в основному до блокування будь-яких законодавчих ініціатив. На практиці правильне оформлення придбання та передачі суміжних прав часто немає, а судова практика
 16.  Інструмент формування інтересів і потреб людини
    реклама є неминучим супутником ринкових відносин. І якщо ці відносини сьогодні є для росіян об'єктивним чинником існування, то, подобається нам реклама чи ні, потрібно навчитися жити в умовах її нав'язливого прагнення впровадити в нашу свідомість свої пріоритети. Нам слід чітко уявляти і постійно пам'ятати: реклама - далеко не довідковий посібник на споживчому
 17.  Право інтелектуальної власності на комерційне найменування
    законодавству України) Положенням про фірму. Так, згідно зі ст.6 цього Положення фірма повинна містити вказівки, необхідні для відмінності підприємства від однорідних підприємств (спеціальне найменування, номер і т.п.). Тим самим підкреслюється спрямованість найменування на індивідуалізацію комерційної організації в господарському обороті, відмінність її від інших, схожих організацій, і недопущення
 18.  Реєстрація автрскіх прав
    положення авторів творів, які позбавлені необхідності для охорони своїх творів здійснювати, наприклад, їх державну реєстрацію, виплачувати державні мита (як в патентному праві). У той же час відсутність офіційного підтвердження приналежності прав може на практиці ускладнювати їх захист. Так, можуть виникати значні проблеми із забезпеченням доказів