Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес та заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
Рижаков А.П.. Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с., 2004 - перейти до змісту підручника

14.9 Прокуратури суб'єктів Російської Федерації та прирівняні до них військові та спеціалізовані прокуратури, наукові та освітні установи, оголошені юридичними особами

Очолюють прокуратури суб'єктів Російської Федерації, а також прирівняні до них військові, транспортні та природоохоронні (спеціалізовані) прокуратури відповідні прокурори. У таких прокурорів є перші заступники та заступники. У прокуратурах суб'єктів Російської Федерації, прирівняних до них військових та інших спеціалізованих прокуратурах утворюються колегії. Головою колегії завжди є прокурор суб'єкта Російської Федерації. До складу колегії також входять призначувані ним прокурорські працівники, а також посадові особи прокуратури у зв'язку з займаної ними посадою. За посадою до складу колегії входять перший заступник та заступники прокурора суб'єкта Російської Федерації.

Колегія - це дорадчий орган, на підставі рішень якого прокурори суб'єктів Російської Федерації, прирівняні до них військові, транспортні та природоохоронні прокурори видають накази.

Структура прокуратур суб'єктів Російської Федерації, прирівняних до них військових, транспортних і природоохоронних прокуратур складається з управлінь і відділів (на правах управлінь, у складі управлінь). Тут, наприклад, повинні бути сформовані відділи по забезпеченню участі прокурорів у арбітражному про-

139

цессе.

Очолюють управління та відділи на правах управлінь начальники, вони ж є старшими помічниками, а їх заступники та начальники відділів у складі управлінь - помічниками прокурорів суб'єктів Російської Федерації. Крім того, у зазначених прокуратурах є посади старших помічників і помічників прокурора, старших прокурорів і прокурорів управлінь і відділів, старших прокурорів-криміналістів і прокурорів-криміналістів, а також слідчих з особливо важливих справ та старших слідчих та їх помічників. У прокурорів суб'єктів Російської Федерації та прирівняних до них прокурорів можуть бути помічники з особливих доручень, статус яких відповідає статусу заступників начальників управлінь.

Прокуратури суб'єктів Російської Федерації, прирівняні до них прокуратури: 1)

здійснюють прокурорський нагляд і інші напрямки діяльності прокуратури; 2)

здійснюють оперативне управління наявними у них об'єктами соціально-побутового і господарського призначення; 3)

взаємодіють з іншими прокуратурами; 4)

здійснюють інші види діяльності.

Наукові та освітні установи системи прокуратури РФ крім науково-дослідної діяльності, а для освітніх установ - і навчального процесу, також як і прокуратури суб'єктів Російської Федерації займаються оперативним управлінням наявних у них об'єктів соціально-побутового і господарського призначення.

14.10 Прокурори суб'єктів Російської Федерації та прирівняні до них прокурори. Їх повноваження, порядок призначення на посаду

Прокурори суб'єктів Російської Федерації та прирівняні до них прокурори правомочні: 1)

керувати діяльністю прокуратур міст і районів, інших прирівняних до них прокуратур на основі законів, що діють на території Російської Федерації, і нормативних актів Генерального прокурора РФ (ст. 18 Федерального закону «Про прокуратуру Російської Федерації»), 2)

вносити зміни в штатні розклади своїх апаратів і підлеглих прокуратур у межах чисельності і фонду оплати праці, встановлених Генеральним прокурором РФ (ст. 18 Федерального закону «Про прокуратуру Російської Федерації»), 3)

призначати на посаду та звільняти з посади:

а) працівників апарату відповідної прокуратури, за винятком своїх заступників;

б) заступників прокурорів, начальників відділів, старших помічників і помічників прокурорів, старших прокурорів-криміналістів і прокурорів-криміналістів, слідчих з особливо важливих справ, старших слідчих, слідчих та їх помічників нижчестоящих прокуратур (п. 2 ст. 40.5 Федерального закону «Про прокуратуру Російської Федерації»); 4)

накладати дисциплінарні стягнення на працівників, призначуваних ними на посаду, за винятком позбавлення нагрудного знака «Почесний працівник прокуратури Російської Федерації» (ч. 3 ст. 41.7 Федерального закону «Про прокуратуру Російської Федерації»), 5)

накладати дисциплінарні стягнення на працівників, призначуваних на посаду Генеральним прокурором РФ (крім своїх заступників), за винятком позбавлення їх нагрудного знака «Почесний працівник прокуратури Російської Федерації», пониження

140

на посаді і звільнення з органів прокуратури; 6)

призначати прокурорських працівників до складу колегії прокуратури суб'єкта Російської Федерації; 7)

головувати в засіданнях колегії прокуратури суб'єкта Російської Федерації; 8)

брати участь у засіданнях федеральних органів виконавчої влади, представницьких (законодавчих) і ис-полнітельних органів суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, комерційних і некомерційних організацій, де розглядаються внесені ними уявлення і протести (ч. 3 ст. 7 Федерального закону «Про прокуратуру Російської Федерації»); 9)

за дорученням Генерального прокурора РФ присутнім на засіданнях палат Федеральних Зборів РФ, їх комітетів і комісій, Уряду РФ, представницьких (законодавчих) і виконавчих органів суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування (ч.

1 ст. 7 Федерального закону «Про прокуратуру Російської Федерації»); 10)

присутнім на засіданнях представницьких (законодавчих ) і виконавчих органів суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування відповідного і нижчестоящого рівнів (ч. 2 ст. 7 Федерального закону «Про прокуратуру Російської Федерації»); 11)

видавати накази, вказівки, розпорядження, обов'язкові для виконання всіма підлеглими працівниками (ст. 18 Федерального закону «Про прокуратуру Російської Федерації»); 12)

давати доручення нижчестоящим прокурорам про необхідність їх присутності на засіданнях представницьких (законодавчих) і виконавчих органів суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування відповідного і нижчестоящого рівнів (ч. 2 ст. 7 Федерального закону «Про прокуратуру Російської Федерації»); 13)

продовжувати строк попереднього слідства до 12 місяців (ч. 5 ст. 162 КПК); 14)

давати згоду на продовження терміну ув'язнення під варту понад 6 до 12 місяців (ч. 1 ст. 109 КПК); 15)

давати згоду на порушення клопотання про продовження граничного строку тримання обвинуваченого під вартою (ч. 7 ст. 109 КПК); 16)

приймати рішення про порушення кримінальної справи, або про залучення його як обвинуваченого, якщо кримінальна справу було порушено стосовно інших осіб чи за фактом вчинення діяння, яке містить ознаки злочину, щодо: -

депутата законодавчого (представницького) органу державної влади суб'єкта Російської Федерації, -

депутата, члена виборного органу місцевого самоврядування, виборного посадової особи органу місцевого самоврядування,

- члена виборчої комісії, комісії референдуму з правом вирішального голосу (ст. 448 КПК);

17) у межах компетенції прокурора в арбітражному процесі звертатися до арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації (ст. 52 АПК).

Частиною повноважень прокурорів суб'єктів Російської Федерації мають також прокурори прокуратур, які здійснюють нагляд за виконанням законів на особорежімних об'єктах та у військових частинах Російської Федерації. Хоча зазначені прокуратури відносяться до спеціалізованих прокуратурах, прирівняним до прокуратур міст і районів, які очолюють їх прокурори в частині дачі згоди на порушення клопотання про продовження граничного строку тримання обвинуваченого під вартою, звернення до арбітражних судів з позовами, а також внесення подань на вироки, рішення, ухвали і постанови судів, які здійснюють правосуддя на особорежімних об'єктах Російської Федерації, в закритих адміністративно-територіальних образо-ваньях, закритих та відокремлених військових містечках і особорежім-них військових частинах, володіють повноваженнями прокурорів суб'єктів Російської Федераціі55.

Згідно закону і своїми посадовими обов'язками прокурори суб'єктів Російської Федерації та прирівняні до них прокурори повинні: 1)

як і вся прокуратура в цілому, здійснювати прокурорський нагляд і інші напрямки діяльності прокуратури; 2)

активно використовувати свої повноваження для правового захисту дитинства; 3)

звертати особливу увагу на попередження пияцтва, наркоманії, бродяжництва, рецидивної злочинності, порушень порядку придбання та використання зброї, бездоглядності неповнолітніх та своєчасну передачу до правоохоронних органів матеріалів про злочини; 4)

при здійсненні нагляду за виконанням законів і законністю правових актів, проведення перевірок дотримання фінансового, банківського, валютного, податкового, митного і трудового законодавства звертати увагу на виявлення і попередження кримінально караних правопорушень; встановивши при-знаки складу злочину у протиправному діянні, порушувати кримінальну справу і організовувати його расследованіе56; 5)

використовувати застереження про неприпустимість порушення закону як найважливішу захід попередження правопорушень; 6)

вважати основним напрямком діяльності органів прокуратури у боротьбі зі злочинністю припинення і попередження організованої злочинності; 7)

у встановлених законом випадках особисто санкціонувати рішення , прийняті регіональними управліннями з організованої злочинності МВС Росії; 8)

звертати особливу увагу на безумовне виконання законів, спрямованих на попередження злочинності серед неповнолітніх і насамперед її організованих форм; забезпечувати дотримання всіх процесуальних особливостей розслідування кримінальних справ щодо підлітків; 9)

зосередити зусилля на забезпеченні розкриваності та припиненні умисних вбивств, бандитизму, тероризму, економічних злочинів та корупції, незаконного обігу зброї та наркотиків; 10)

безкомпромісно здійснювати кримінальне переслідування посадових осіб, надавали сприяння кримінальним структурам у злочинній діяльності; 11)

рішуче протидіяти спробам укриття злочинів від реєстрації; вживати всіх заходів до забезпечення своєчасного і якісного розслідування і розкриття злочинів, до підвищення ефективності в роботі слідчих, прокурорів-криміналістів; гостро реагувати на бездіяльність у встановленні і розшуку злочинців, на факти необгрунтованого зупинення та припинення кримінальних дел57; 12)

забезпечити високий рівень підтримки державного обвинувачення в судах; 13)

при проведенні перевірок дотримання законності та режиму тримання в місцях позбавлення волі принципово реагувати на виявлені порушення, не допускати послаблення небезпечним

144

злочинцям; 14)

встановити особистий контроль над дотриманням законності при розслідуванні по справах про злочини, вчинені депутатами та кандидатами в депутати органів законодавчої (представницької) влади суб'єктів Російської Федерації і місцевого самоврядування; 15)

забезпечувати негайну перевірку дотримання законності при затриманні депутатів органів законодавчої влади суб'єктів Російської Федерації, притягнення їх до кримінальної, а також адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, що передбачають застосування заходів адміністративного стягнення в судовому порядке58; 16)

координувати діяльність всіх правоохоронних органів на території суб'єкта Російської Федерації, забезпечувати постійну взаємодію з транспортними прокурорами і насамперед на напрямках діяльності, що вимагають спільного рішення комплексних проблем59; 17)

регулярно обговорювати стан законності при розгляд заяв і повідомлень про злочини і заходи щодо її зміцнення на координаційних нарадах керівників правоохоронних органів, засіданнях колегій, вносити необхідні пропозиції до органів законодавчої та виконавчої влади, інформувати Генеральну прокуратуру РФ про проблеми, тре-

147

бующей втручання на федеральному рівні; 18)

сприяти підвищенню і зміцненню авторитету Російської прокуратури на міжнародній арені, відстоювати і пропагувати принципи її діяльності, спрямованої на боротьбу зі злочинністю, іншими порушеннями законності, захист прав і свобод людини; 19)

 проявляти ініціативу в розвитку міжнародно-правових відносин, вносити керівництву Генеральної прокуратури РФ пропозиції про постановку перед компетентними органами Російської Федерації і міжнародними організаціями актуальних питань у боротьбі із злочинністю; 20)

 забезпечити участь прокурорів у міжнародних нарадах, конференціях, семінарах та інших заходах, що проводяться міжнародними організаціями та правоохоронними 

 148 

 структурами інших держав з цих питань; 21)

 всіляко розширювати і зміцнювати співпрацю з правоохоронними органами інших держав, налагодити взаємодію з ними в розкритті та розслідуванні транснаціональних злочинів, забезпечити суворе і неухильне виконання міжнародних договорів і угод, регулярно аналізувати та узагальнювати практику виконання міжнародних доручень про правову допомогу, вживати необхідних заходів до її совершенствованію60 ; 22)

 сприяти формуванню правової свідомості та правової культури населенія61; 23)

 здійснити заходи щодо поглиблення ділових відносин і контактів із засобами масової інформації, кіно-, відео-, ау-діостудіямі та об'єднаннями, видавництвами, вдосконаленню суспільних связей62; 24)

 вносити пропозиції щодо зміцнення правопорядку в представницькі (законодавчі), виконавчі органи та органи місцевого самоврядування, комерційні та некомерційні організації; при необхідності запрошувати їх керівників на засідання колегій та оперативних нарад, присвячених обсуж- 

 152 

 дению проблем боротьби із злочинністю; 25)

 узагальнювати і аналізувати практику прокурорського нагляду та інших напрямків діяльності нижчестоящих прокурорів; 26)

 покращувати постановку інформаційно-аналітичної та методичної роботи, системно використовувати в цих цілях статистичні та інші дані, матеріали прокурорських перевірок, кримінальних, цивільних і арбітражних справ, контролюючих органів, а також справи про адміністративні правопорушення, результати перевірок заяв та скарг громадян, наукових досліджень, пові-домлення засобів масової інформації та інші відомості, що характеризують криміногенну обстановку63; 

 27) здійснювати інші передбачені нормативними актами обов'язки.

 Порядок призначення на посади прокурорів суб'єктів Російської Федерації закріплений у ч. 3 ст. 129 Конституції РФ. На посаду прокурори суб'єктів Російської Федерації призначаються Генеральним прокурором РФ за погодженням з органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, обумовленими суб'єктами Російської Федерації. Прокурори суб'єктів Російської Федерації підпорядковані і підзвітні Генеральному прокурору Російської Федерації і звільняються ним від займаної посади. У законі відсутня вимога про узгодження з органами державної влади суб'єктів Російської Федерації рішення про звільнення прокурора суб'єкта Російської Федерації від посади. 

 Про призначення і про звільнення з посади прокурорів суб'єктів Російської Федерації у пресі публікуються повідомлення. 14.11

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "14.9 Прокуратури суб'єктів Російської Федерації та прирівняні до них військові та спеціалізовані прокуратури, наукові та освітні установи, оголошені юридичними особами"
 1.  Система органів прокуратури та їх організація
    прокуратури Російської Федерації складається з Генеральної прокуратури РФ, підрозділів Генеральної прокуратури РФ у федеральних округах, прокуратур суб'єктів Російської Федерації, прирівняних до них військових та інших спеціалізованих (транспортних і природоохоронних) прокуратур, наукових та освітніх установ, редакцій друкованих видань, які є юридичними особами, а також прокуратур
 2.  1.2 Функції (направлення) правоохоронної діяльності
    прокуратури; 5) виявлення та розслідування злочинів: - попереднє слідство, - дізнання, - оперативно-розшукова діяльність; 6) кримінально-виконавча діяльність; 7) нотаріальні дії; 8) юридична допомога і захист у кримінальних справах (надання юридичних послуг). У літературі згадується і про інших напрямках правоохоронної діяльності: -
 3.  14.8.3 Колегія Генеральної прокуратури РФ, порядок її утворення, склад, компетенція
    прокуратурі створено дорадчий орган, іменований колегією. До складу колегії Генеральної прокуратури РФ входять дві групи посадових осіб, перші з яких є членами колегії у зв'язку з призначенням їх на певну посаду, другі - прокурорські працівники, призначаються в колегію Генеральним прокурором РФ. За посадою до складу колегії входять Генеральний прокурор РФ, його перший
 4.  1.3 Предмет дисципліни «Правоохоронні органи», його співвідношення з іншими юридичними дисциплінами
    прокуратури Російської Федерації та прокурорський нагляд; 33) акти реагування прокурора на порушення закону; 34) система органів прокуратури та їх організація; 35) Генеральна прокуратура РФ: структура та повноваження; 36) прокуратури суб'єктів Російської Федерації та прирівняні до них військові та спеціалізовані прокуратури; 37) повноваження, порядок призначення на посаду
 5.  3.4 Поняття ланки судової системи та судової інстанції. Перша інстанція, апеляційна інстанція, касаційна інстанція, наглядова інстанція, відновлення справ за нововиявленими обставинами (зважаючи нових і нововиявлених обставин)
    суб'єктів Російської Федерації. Система арбітражних судів також як система федеральних судів загальної юрисдикції складається з ланок. Перша ланка в ній відведено арбітражним судам суб'єктів Російської Федерації. Друге - арбітражним апеляційним судам. Третє - федеральним арбітражним судам округів (арбітражним касаційним судам). Четверте - Вищому Арбітражному Суду РФ. Ланкою
 6.  Глава 11. Суди суб'єктів Російської Федерації
    суб'єктів Російської
 7.  13.7.3 Служба судових приставів РФ
    суб'єктів РФ, очолюваних заступниками начальників органів юстиції суб'єктів Російської Федерації - головними судовими приставами суб'єктів Російської Федерації; - районних, міжрайонних або відповідних їм згідно з адміністративно-територіальним поділом суб'єктів Російської Федерації підрозділів судових приставів, що складаються з судових приставів щодо забезпечення встановленого
 8.  7.1 Місце військових судів у судовій системі РФ. Підсистема військових судів. Порядок їх формування
    суб'єктів Російської Федерації, на якій дислокуються військові частини та установи Збройних Сил РФ, інших військ, військових формувань і органів. Склад окружного (флотського) військового суду складається з голови, його заступників, а також інших суддів. В окружному (флотському) військовому суді може бути утворена посаду першого заступника голови. Тут завжди є президія
 9.  12.3 Суддівське співтовариство і його органи. Порядок їх утворення та повноваження
    суб'єктів Російської Федерації, повноваженнями здійснювати правосуддя і виконують свої обов'язки на професійній основі. Органи суддівського співтовариства формуються для вираження інтересів суддів як носіїв судової влади. Вищим органом суддівського співтовариства при цьому є Всеросійський з'їзд суддів. Крім того, органами суддівського співтовариства є: - Рада суддів РФ; -
 10.  3.3 Поняття судової системи. Судова система Російської Федерації, її структура
    суб'єктів Російської Федерації вона складає - судову систему. Ефективна судова система підсилює інші гілки влади, сприяє громадянському миру і суспільній злагоді, справи-ет організованою і сильною економіку, не кажучи вже про докорінну 42 перевороті в правовій свідомості людей. Згідно ч. 3 ст. 118 Конституції РФ і ст. ст. 2 і 4 Федерального конституційного
 11.  4.2.5 Здійснення правосуддя тільки судом
    суб'єкта Російської Федерації), що полягає в розгляді та вирішенні по суті підсудних йому справ. Вищий орган правосуддя нашої держави вимагає за кожним фактом винесення неправосудного вироку ретельно з'ясовувати причини допущеної судової помилки і вживати заходів до притягнення винних суддів до встановленої відповідальності, 50 аж до постановки питання про припинення