Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяДослідження в психології → 
« Попередня Наступна »
Л.Д. Дьоміна, І.А. Ральнікова. Психічне здоров'я і захисні механізми особистості, 2000 - перейти до змісту підручника

1.4.5. Суб'єктивність як фактор психологічного здоров'я

Розвиваючи це положення, Є.Р. Калітеевскій і В.І. Іллічова пишуть про те, що психічне здоров'я - це міра здатності людини трансцендентіровать свою соціальну та біологічну детермінованість, виступати активним і автономним суб'єктом власного життя в світі, що змінюється.

Суб'єктність, як одна з якостей психічного здоров'я, визначає шлях нормального розвитку як розвитку, провідного людини до набрання ним родової людської сутності - стосовно іншій людині як цінності, потреби в позитивній свободі, свідомості життя, активної позиції у світі. Виходячи з цього, мова може йти і про його багаторівневої суб'єктної регуляції. Це положення має важливе значення в психологічній роботі з клієнтами. І психологічне консультування, і психокорекція, і психотерапія, і психотренінги (як форми психологічної та соціальної корекції та реабілітації) звернені до певних інстанціях, регулюючим активність суб'єкта.

Так, допомога може бути спрямована безпосередньо на зняття, купірування соматичних і психічних розладів. У цьому випадку об'єктом роботи є структури, відповідальні за рівень психофізіологічних станів. Подібна орієнтація характерна, головним чином, для офіційної медицини.

Враховуючи, що над психофізіологічних рівнем регуляції надбудовуються в ієрархічній послідовності три власне психологічних рівня: інструментально - експресивний, смисловий і екзистенційний, психолог не обмежується тільки першим, а працює глибше на всіх чотирьох рівнях. Так, звертаючись до інструментально - експресивному рівню, психолог може допомогти клієнтові змінити стильові характеристики суб'єктності, розвинути соціальні навички, тобто сформувати в якій - то ступеня необхідну адаптивність до поточних ситуацій.

Звертаючись же до вищих рівнів суб'єктності - смисловому і екзистенційному, що забезпечує можливість особистісного вибору і автономного розвитку, психолог може допомогти людині "запустити" нові продуктивні механізми, що забезпечують процес особистісного розвитку в нових, часом несприятливих, умовах .

До таких механізмів відносяться самотрансценденція, самопізнання, здатність до позитивної дезінтеграції, прийняття рішень в напрямку майбутнього, готовність до змін і здатність бачити альтернативи, тенденція досліджувати й ефективно використовувати свої ресурси, нести відповідальність за зроблений вибір. Вплив рівня розвитку суб'єктності виявляється в моменти, коли клієнт "виривається" зі звичних смислів і робить крок до нових, які лежать в його "суб'єктних підставах" як зрілої особистості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.4.5. Суб'єктивність як фактор психологічного здоров'я "
 1. Л.Д. Дьоміна, І.А. Ральнікова. Психічне здоров'я і захисні механізми особистості, 2000

 2. Глава 4. Шляхи оптимізації психологічного здоров'я і психологічних захистів
  психологічного здоров'я і психологічних
 3. 4.2.2. Суб'єктивна картина життєвого шляху і її структура
  суб'єктивної картини життя як найважливішої характеристики самосвідомості особистості, яка розгорнута в часі, відображає етапи індивідуального і соціального розвитку людини, складається з життєвих подій і враховує динаміку їх реалізації (В. Г. Асєєв, Я.В. Васильєв, Є.І. Головаха, В.І. Ковальов, А.А. Кронік, С.Л. Марков, М.М. Толстих, Р. Кастенбаум, Т. Коттл, Ж. Нюттен та ін.) Один з цікавих
 4. Глава 2. Психологічне здоров'я: контекст деструктивного особистісного розвитку
  здоров'я: контекст деструктивного особистісного
 5. ГЛАВА 14 Вплив техногенних факторів середовища проживання на здоров'я населення
  факторів середовища проживання на здоров'я
 6. Введення
  як ми в цьому твердо переконані, до сфері не медицини, а психології, і його можна позначити як психологічне здоров'я, а не психічне ( медичний підхід). Така постановка проблеми є принциповою, оскільки позначає зовсім інший підхід до надання допомоги не "пацієнту" (позначає пошук хвороби, яку треба лікувати за допомогою різних медикаментозних засобів), а "клієнту" (якому
 7. Список рекомендованої літератури
  психологічного змісту синдрому вигоряння / / Вісник Московського ун-та. Сер.: Психологія. 1995. № 1. 6. Берн Е. Ігри, в які грають люди. Люди, які грають в гри. СПб., 1992. 7. Братусь Б.С. До проблеми людини в психології / / Питання психології. 1997. № 5. 8. Будасси С.А. Захисні механізми особистості. Програма спецкурсу. М., 1998. 9. Василюк Ф.Е. Психологія переживання.
 8. ПЕРЕДМОВА
  суб'єктивно і можуть бути передані вербально оточуючим. Вони можуть тому вивчатися психологічними методами. Кожен тілесний процес прямо або побічно схильний до впливу психологічних стимулів, оскільки організм в цілому являє собою одиницю, всі частини якої взаємопов'язані між собою. психосоматичний підхід тому може бути застосований до будь-якого феномену, що має місце в живій
 9. 6.4. Психодіагностика батьківства
  суб'єктивно-психологічних факторів формування і реалізації батьківства. Батьківство є динамічним особистісним утворенням, що включає основні етапи формування: становлення на суб'єктивно-особистісному рівні (материнство і батьківство) і на надіндивидуальні рівні (батьківство). Суб'єктивно-психологічний характер чинників формування і наступний тип роботи з батьками
 10. 9.2. Психологічні теорії емоційних явищ
  суб'єктивних переживань і не мають ніякої схожості з об'єктивними явищами. Якщо пізнавальні складові психіки (образ, поняття) можуть верифицироваться шляхом співвіднесення із зовнішніми об'єктами і явищами (відповідності між образом і об'єктом, між поняттям, діями і результатом), то по відношенню до емоцій такої можливості не існує. Тому до теперішнього часу не існує
 11. ВСТУП
  яких психологічних чинників, проте на підставі подібних спостережень стано-Ьітся очевидно, що психіатрична допомога є ^. жной і невід'ємною частиною медичної допомоги мулових. Дослідженням, спрямованим на розуміння спе цифические ролі емоційних факторів в проіо ходінні соматичного захворювання і механізмів en виникнення, приділялося досить мало уваги
 12. 2. Поняття про психолого-педагогічному дослідженні
  як педагогічне з використанням психологічних знань і методів. Якщо ж йде пошук особистісно орієнтованих, індивідуалізованих або працюють на психологію колективу позицій і підходів, більш точних психологічних підходів або методів (наприклад, способів визначення творчого потенціалу особистості та ступеня її реалізації), то дослідження дійсно стає
 13. 1.4 .2. Концепція позитивного психічного здоров'я
  суб'єктивного досвіду і формованих особистісно картин світу, і кількість загальних соціальних систем, в які включається людина А.Г. Асмолов називає його смислостроітельтвом своєї особистості; В.А. Петровський - конвергенцією в структурі відображеної суб'єктивності; Г.С. Абрамова - живим свідомістю; Ф.Е. Василюк - Надситуативно глуздом. Порушення психічного здоров'я не завжди визначаються психічним
 14. 2.1. Загальне поняття про деструктивний розвитку особистості
  як деструктивні. Наявність деструктивних елементів у структурі особистості не є патологія, але істотно ускладнює процеси адаптації, співпраці, взаємодії. Запропонована концепція психічного здоров'я особистості значною мірою враховує і соціально-динамічні процеси економіки і культури конкретного суспільства , конкретного соціуму. Соціокультурна трансформація,
 15. 20.5. Психологічна автобіографія
  суб'єктивне сприйняття свого життєвого шляху і т. п.) отримують різними способами. Найбільш поширений і простий - усне або письмове оповідання про свого життя з одночасним описом свого психічного стану у відповідні періоди. Оповідання може бути полегшено за допомогою пропонованої випробуваному схеми викладу. Схема містить окремі опорні точки,
 16. Тестові завдання для самоконтролю (зазначити правильні відповіді)
  факторами (при щоденній безперервній роботі за комп'ютером більше 3 год). Порушення здоров'я ЕМП низьких частот Статична електрика Ультрафіолетове випромінювання Яскравий видимий колір, відблиски А В С Д 1. Несприятливий результат вагітності 2. Порушення здоров'я, викликані стресом 3. Захворювання очей 4. Шкірні захворювання Тест 5. У потерпілого відкритий перелом
 17. 1. Проблема виживання людини в екстремальній ситуації
  фактори виживаємо:> психічний стан (психічна підготовленість, воля до життя і т.д.);> фізичний стан (фізична підготовленість, витривалість і т.д.); > навченість діям в конкретній обстановці;> наявність і вміння використовувати необхідне для виживання спорядження;> стан здоров'я (наявність захворювань, травм);> фізікогеографіческіе