Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

14.5. САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Згідно ст.37 ХК вчинення дій, визначених як недобросовісна конкуренція, тягне за собою відповідальність суб'єкта господарювання згідно з цим Кодексом або адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність винних осіб у випадках, передбачених законом.

За скоєння дій, що визнаються недобросовісною конкуренцією, законодавством передбачені санкції, що мають різну галузеву приналежність.

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» вчинення дій, визначених Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення Антимонопольним комітетом України штрафів, передбачених Законом, а також адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.

Розмір штрафів та порядок їх обчислення залежить від суб'єкта правопорушення, а саме, є він суб'єктом господарювання чи ні. Вчинення суб'єктами господарювання - юридичними особами та їх об'єднаннями дій, визначених Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення на них Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями штрафів у розмірі до трьох відсотків виручки від реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг суб'єкта господарювання за останній звітний рік , що передував року, в якому накладається штраф. У разі, якщо обчислення виручки суб'єкта господарювання неможливе або виручка відсутня, зазначені штрафи накладаються в розмірі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 21).

Відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону «Про захист від недобросовісної конкуренції» вчинення дій, визнаних законом недобросовісною конкуренцією, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, тягне за собою накладення адміністративного стягнення згідно із законодавством.

Згідно ч. 1 ст. 1643 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неправомірне використання фірмового найменування, знака для товарів і послуг або будь-якого маркування товару, неправомірне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а також імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені - тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, засобів виробництва і сировини чи без такої.

Відповідно до ч. 2 ст. 1643 КпАП України умисне поширення неправдивих або неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам іншого підприємця, тягне за собою накладення штрафу від 5 до 9 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Штраф у розмірі від 9 до 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян встановлено за одержання, використання і розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця (ч. 3 ст. 1643 КпАП України).

Кримінальна відповідальність передбачена за злочини, що порушують вимоги законодавства про збереження комерційної тайіи. У ст. 231 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю. Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну таємницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей (комерційне шпигунство), а також незаконне використання таких відомостей, якщо це завдало істотної шкоди суб'єкту господарської діяльності, - карається штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років. Умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих спонукань і заподіяло велику матеріальну шкоду суб'єкту господарської діяльності, - тягне за собою кримінальну відповідальність за ст. 232 Кримінального кодексу України у вигляді штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Цивільно-правовою санкцією за недобросовісну конкуренцію є відшкодування збитку.

Збиток, заподіяний внаслідок вчинення дій, визначених Законом як недобросовісна конкуренція, підлягає відшкодуванню за позовами заінтересованих осіб у порядку, визначеному цивільним законодавством України (ст. 24 Закону «Про захист від недобросовісної конкуренції»). Крім вищевказаних санкцій галузевої приналежності, Законом «Про захист від недобросовісної конкуренції» передбачені дві спеціальні санкції за окремі види правопорушень, визнаних недо-бросовестной конкуренцією. Однією з них є вилучення товарів з неправомірно існользованним позначенням та копій виробів іншого суб'єкта господарювання (ст. 25 Закону). Вона застосовується у разі встановлення факту неправомірного використання чужих позначень, рекламних матеріалів н упаковки, передбаченого ст. 4 Закону, або факту копіювання виробів, передбаченого ст. 6 Закону. Ця санкція означає безоплатне вилучення, у тому числі з обігу, товарів, що стали предметом недобросовісної конкуренції. Особливістю цієї санкції є застосування не тільки за два види правопорушень, але також лише у разі, якщо можливість змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання не може бути усунена іншим шляхом.

Згідно ст. 26 Закону, у разі встановлення факту дискредитації суб'єкта господарювання Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення мають право прийняти рішення про офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей у строк і спосіб, що визначені законодавством або цим рішенням. Таким чином, санкцією є спонука порушника до вчинення дій за офіційним спростуванню зазначених відомостей за його ж рахунок.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.5. САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ "
 1. 14.1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
  порушення. З прийняттям Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.96 р. правове регулювання захисту суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції було відмежоване від антимонопольного законодавства. Цей Закон спрямований на встановлення, розвиток і забезпечення торгових та інших чесних звичаїв ведення конкуренції при здійсненні
 2. ПЕРЕДМОВА
  санкцій Антимонопольним комітетом України, захистити свої права від недобросовісної конкуренції, юридично грамотно займатися рекламною діяльністю, щоб уникнути відповідальності за недобросовісну рекламу. Аналізу перерахованих вище проблем і присвячений довідник. Для ознайомлення читате іей з практикою застосування законодавства у роботі не тільки викладаються основні положення
 3. 13.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
  порушень. Господарський кодекс України містить главу 3 «Обмеження монополізму та захист суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції», де визначено загальні правила антимонопольно-конкурентного законодавства. Згідно ч.І ст.25 Господарського кодексу України держава під держівает конкуренцію як змагання між суб'єктами господарювання, що забезпечує
 4. 14.3. СТВОРЕННЯ ПЕРЕШКОД ПІДПРИЄМЦЯМ У ПРОЦЕСІ КОНКУРЕНЦІЇ
  порушень, визнаних недобросовісною конкуренцією в ст.ст.34-35 ХК та голові 3 Закону, є створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції. Основна частка порушень антимонопольного законодавства у вигляді створення перешкод господарюючим суб'єктам (підприємцям) у процесі конкуренції та досягнення
 5. 14.2. Неправомірне використання РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМЦІВ
  санкції за вчинення дій, які розглядаються як недобросовісна конкуренція, а саме: використання охоронюваного законом знака для товарів і послуг іншого господарюючого суб'єкта без отримання відповідних дозволу, наслідком чого може бути помилкове витті ємство споживачем інформації про виробника товару. Назване рішення оспорено підприємством до арбітражного суду з
 6. 13.6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
  санкції за їх вчинення. Згідно ст. 50 Закону порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції є: 1) антиконкурентні узгоджені дії; 2) зловживання монопольним (домінуючим) становищем; 3) антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю; 4) невиконання
 7. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування
  порушення підлягає захисту. Неправомірне використання фірмового найменування іншого підприємця означає порушення охоронюваного законом виключного права на індивідуалізацію його як юридичної особи, службовця отграничению від інших, схожих з ним, суб'єктів підприємницької діяльності. Це порушення включає і самовільне використання найменування іншого підприємця.
 8. 14.4. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці
  порушень, визнаних у ст.36 ХК і главі 4 Закону недобросовісною конкуренцією, є неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці. Він включає чотири склади правопорушень: неправомірне збирання комерційної таємниці; розголошення комерційної таємниці; схилення до розголошення комерційної таємниці; неправомірне використання комерційної таємниці. Ці норми призначені для
 9. 9.5. САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  санкцій. Якщо порушення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або іноземними суб'єктами господарської діяльності Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» або пов'язаних з ним законів України призвели до виникнення збитків, втрати вигоди та / або моральної шкоди у інших таких суб'єктів або держави, які порушили закон суб'єкти несуть матеріальну відповідальність у повному обсязі ;
 10. Механізми обмеження ризику (квот)
  санкціям (від штрафів до зупинки виробництва, заборони будівництва і т.д). Відповідні стандарти стосуються, в першу чергу, 80 застосовуваних технологій виробництва (будівництва), організаційно-технічних заходів щодо забезпечення безпеки виробництва. Норми і нормативи обмежують, як правило, гранично допустимі концентрації, викиди або скиди. Позначимо w - встановлену квоту
 11. Контроль за дотриманням порядку проведення розрахунків
  санкцій. Вищий господарський суд України розглянув касаційну скаргу податкової інспекції (далі - Відповідач) на рішення та постанову арбітражного суду у справі за позовом господарського товариства (далі - Позивач), якими визнано недійсним рішення Відповідача про стягнення з Позивача фінансових санкцій за порушення вимог Закону України «Про застосування електронних контрольно-касових
 12. 13.7. ЗАКОНОДАВСТВО Про природні монополії
  санкції до суб'єктів природних монополій та суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, за порушення ними умов і правил здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках (ліцензійних умов); приймати з питань, що належать до їх компетенції, нормативні акти, контролювати їх виконання; встановлювати
 13. Державна підтримка інвестиційної діяльності
  санкції. В цілому, законодавча база повинна являти собою гармонійну, збалансовану багаторівневу систему законодавчих і нормативних актів. По-перше, ця система законодавчих актів повинна бути узгоджена, взаємопов'язана з федеральним законодавством (по вертикалі), доповнювати його, конкретизувати в умовах регіону. По-друге, регіональні акти повинні бути узгоджені між
 14. 5. 3. 4. норма
  санкціями. Найбільш очевидні норми: етичні, естетичні і правові. Норми визначають, як треба або необхідно поступати, більш широко - яким має бути людина як член соціуму. Норми представлені в різних заборонах і дозволах, наказах і закликах, проханнях і рекомендаціях. Саме поняття норми передбачає однакове поведінка людей, так як «нормативне» поведінку
 15.  Охорона персонажів
    законодавстві про товарні знаки (у Законі Російської Федерації «Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів»). У російській діловій практиці саме широке поширення отримали придбання та передача саме авторських прав на персонажі, однак у ряді випадків їх охорона може бути надійно забезпечена тільки за умови реєстрації в якості товарних
 16.  Видача дубліката ліцензії
    санкцій, застосовуваних Ліцензійною палатою України. Застосування цієї санкції останнім часом було дуже поширене відносно довірчих товариств, інвестиційних фондів і компаній. Анулювання ліцензії за рішенням органу ліцензування, передбачене в ст.21 Закону «Про ліцензування ...», є одним з найбільш серйозних оперативних засобів охоронної спрямованості. У
 17.  КОРИСНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ
    КОРИСНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАХИСТ