Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЕкспериментальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Нікандров В.В.. Експериментальна психологія. Навчальний посібник. - СПб.: Видавництво «Мова». - 480 с., 2003 - перейти до змісту підручника

14.4. Специфіка моделювання в психології

Особливості моделювання в психології приречення об'єктом і предметом психологічної науки. Основний об'єкт дослідження - людина, і цим зумовлена ??вимога граничної гуманності до всіх прийомів його вивчення. Звідси випливають значні обмеження, що накладаються на кошти та процедуру моделювання. Так, очевидні більш ніж скромні можливості в розробці та використанні субстанціальним моделей. Не менш очевидні межі моделювання психогенних ситуацій травмуючого характеру, хоча в реальному житті людина часто-густо стикається з впливами дістрессорного типу. Звужують поле моделювання та етичні норми взаємодії дослідника з досліджуваним людиною або групою.

Специфіка предмета дослідження (психіки) полягає в ідеальності, латентності і найвищою мірою складності. Звідси будь-яка презентація психіки в якій би то не було формі моделі дуже приблизна і умовна і вимагає вагомих доказів своєї адекватності. Спроектувати психіку або її «роботу» можна, спираючись тільки на її зовнішні прояви. Ця обставина загострює питання про адекватність моделі прототипу, бо попередньо потрібно прояснити питання про відповідність об'єктивно спостережуваних у зовнішньому просторі проявів психіки суб'єктивним процесам, що протікають у внутрішньому просторі індивіда (або індивідів у групі).

Неабиякою мірою особливості моделювання в психології обумовлені концептуальними основами конкретного дослідження, світоглядними установками дослідника і навіть пануючої в даний період і в даному місці наукової парадигмою.

Так, те чи інше рішення психофізичної (психофізіологічної) проблеми зумовлює погляд на сутність психіки, особистості, поведінки і на можливості їх вивчення [238]. А це, в свою чергу, зумовлює вибір напрямку, методів і засобів їх вивчення, в тому числі і моделювання. Наприклад, представники феноменалізму навряд чи будуть цікавитися нейрофизиологическими механізмами психічної діяльності, а прихильники поведінкових теорій навряд чи захопляться моделюванням структури особистості.

Специфіка моделювання в психології обумовлена ??ще й своєрідністю мови психологічної науки. Ця своєрідність полягає в суб'єктивності і як наслідок в неоднозначності і невизначеності психологічної термінології. Суб'єктивність термінів зумовлена ??предметом науки. Ускладнюється термінологічна неясність в психології та нелюбов'ю психологів до суворим дефініціям, які неминуче скували б їх особисті пристрасті і вільність у використанні понять. На відсутність в психологічній науці єдиної термінології вказується багатьма авторами [245,250,408 та ін]. Однак проблема залишається і донині. А ця обставина сильно ускладнює і без того непросту проблему узгодження мов (а отже, і знань) з різних областей науки. Особливо різко це питання постає в комп'ютерному моделюванні, де переклад психологічних термінів на логіко-математичний мова програми і зворотний переклад з мови програми на мову психології висуває підвищені вимоги до уніфікації і формалізації психологічного словника. Деякі дослідники в цьому зв'язку ставлять навіть питання про переосмислення багатьох психологічних понять і про вироблення єдиної мови і єдиної термінології для цілого ряду наук.

Дійсно, така постановка питання не видається несподіваною або надуманою, якщо пам'ятати, що кінцевою метою будь-якого моделювання є розробка теорій. Побудова повної та однозначної психологічної теорії неможливо без виходу за рамки системи специфічних психологічних понять, без створення «синтетичного мови», що дозволяє оцінювати психічні, фізіологічні та машинні процеси як рядоположенние, - стверджує один з найбільших вітчизняних фахівців з моделювання психіки А. А. Братко [ 46]. Інший наш фахівець з психічним процесам та інформаційного підходу в психології, на жаль вимушений в 80-х роках емігрувати до США, Л. М. Веккер писав: «Наявність загальної системи понять створює реальну можливість охопити психологічні та нейрофізіологічні характеристики сенсорних процесів єдиною мовою синтетичної наукової теорії. Оскільки ця мова включає в сферу свого поширення і технічні інформаційні пристрої, виникає дійсна можливість перекладу ідіоматичних психологічних понять на конкретний інженерний мову конструктивних і функціональних схем. А такий переклад психологічних характеристик сенсорних процесів, без втрати їх специфіки, на мову вимірних величин, структурних показників і функціональних схем є тією найближчій необхідною фазою, без проходження якої неможливо підійти не лише до вирішення, а й до постановки задачі моделювання »[60, с . 15].

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.4. Специфіка моделювання в психології "
 1. Глава 14. Моделювання в психології
  специфіку. Отже, для будь-якої науки важливо уявляти і загальні принципи моделювання, і частнонаучние особливості його використання. Однак, незважаючи на широке застосування моделювання в психології, серйозного інтересу до нього як дослідницькому методу не спостерігається. Моделювання застосовується, але немає теорії моделювання (подібної теорії експерименту, який, до речі, є
 2. 14.2. Трохи історії
  моделювання у вигляді інтуїтивного аналогізування вже багато тисячоліть. Але як строгий науковий метод цей пізнавальний прийом на-зчитує всього кілька десятиліть. Вихідні імпульси науковому моделюванню, мабуть, дали «метод аналогій» Максвелла і «теорія подібності» Бертрана, ідею якої вгадав ще Ньютон [88]. Д. К. Максвелл (1831 - 1879) билпервим, хто свідомо наділив моделі
 3. Янюк Ю. В.. Математичне моделювання та оптимізація процесів сушіння сипучих матеріалів в сушильній установці барабанного типу / Дисертація / Петрозаводськ, 2003

 4. ТЕМА 4. ЕСТЕТИЧНІ ОСНОВИ МИСТЕЦТВА
  специфіка художньої творчості. Спонукальні мотиви творчості художника. Роль інтуїції художника і вченого. Уява і фантазія в мистецтві. співвідносних характер категорій змісту і форми в мистецтві. Знаково-комунікативна сторона . Смуток і художня форма як спосіб моделювання, зберігання та передачі людських почуттів, ідей, думок за допомогою систем образних
 5. 1. Предмет і завдання вікової психології
  психології є вікова динаміка психіки людини, онтогенез психічних процесів і якостей особистості розвивається людини, закономірності розвитку психічних процесів. Теоретичні завдання вікової психології - р криття загальних закономірностей психічного розвитку в онтогенезі, встановлення вікових періодів цього розвитку та причин переходу від одного періоду до іншого,
 6. 18.5. Ігрова психотерапія
  моделювання. У винятково популярному останнім часом в практичній психології методі - тренінгу особливо виразно присутні елементи ігрової психотерапії. Психологічний тренінг в цілому, безумовно, можна віднести до ігрового моделюванню, а багато його модифікації - до ігрової психотерапії. К. Левін, який першим використав тренінгові групи (Т-групи), вважав, що впливу
 7. Нікандров В.В.. Експериментальна психологія. Навчальний посібник. - СПб.: Видавництво «Мова». - 480 с., 2003

 8. Глава 2 Що таке психіка? Предмет вивчення психології. Різні підходи до розуміння і визначення предмета психології
  психології. Різні підходи до розуміння і визначення предмета
 9. Основні моделі управління розвитком регіону
  моделювання обмежується, головним чином, можливостями формалізації соціально-економічних ситуацій і станом інформаційного забезпечення розроблених моделей. Розглянемо основні моделі, що використовуються для опису економічних процесів як на внутрішньому, так і на зовнішньому рівні регіональних
 10. 35. Об'єкт ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ
  психології є факти психічного життя, механізми та закономірності психіки людини й формування психологічних особливостей його особистості як свідомого суб'єкта діяльності й активного діяча соціально-історичного розвитку суспільства. Немає практично жодного видатного психолога, який займався проблемами загальної психології, який би одночасно так чи інакше не займався б
 11. Горбунова М.Ю., Ножкина Т.В.. Шпаргалка по психології: Відповіді на екзаменаційні квитки. - М: Аллель-2000 - 64 с. - (Повний залік)., 2005

 12. 2. Становлення вікової психології як науки
  психологія зародилася як гілка порівняльної психології наприкінці XX в. Точкою відліку для систематичних досліджень психології дитини служить книга німецького вченого-дарвініста Вільгельма Прей-ра «Душа дитини» , в якій він описує результати ас щоденних спостережень за розвитком власного сина. В. Прейер перший здійснив перехід від інтроспективного до об'єктивного
 13. Резепов Ільдар Шамильевич. Шпаргалка з загальної психології, 2010

 14. Круглий стіл за темою «Синергетична парадигма в суспільствознавство: тео-Ретик-методологічні особливості та евристичний потенціал» Питання для обговорення 1.
  специфіки соціально-гуманітарного знання та феномен раціоналізму. Література Василенко І.А . Діалог цивілізації: соціокультурні проблеми політичного партнерства. М., 1999. Василькова В.В. Порядок і хаос у розвитку соціальних систем. СПб., 1999. Глобалізація та моделювання соціальної динаміки: зб. ст. під ред. Е.Р. 1ри - горья. М., 2003. Глобалізація: синергетичний підхід. М., 2002.
 15. 1. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА
  психологія »з'явився в науковому вживанні лише в середині XVI в. Датою початку наукової психології вважається 1879 р., коли в Лейпцигу В. Вундтом була відкрита перша психологічна лабораторія. З другої половини XIX в. произош-СЛ ло відділення психології від філософії, що стало. можливим в силу розвитку об'єктивних експериментальних методів, прийшли на зміну інтроспекції, і формування
 16. ПЕРЕЛІК ТЕМ, рекомендований для методологічний семінар з філософських проблем МАТЕМАТИКИ (иа три роки занять з викладачами)
  Перший рік: Природа математичного знання 1. Діалектико-матеріалістична філософія - світоглядна і методологічна основа науки. 2. Специфіка вихідних математичних абстракцій та їх дослідне походження. 3. Нерозривний зв'язок ідеалізованих об'єктів і аксіоматичного методу. 4. Предмет математики. 5. Проблема існування математичних об'єктів. 6. Критерій
 17. 2 Специфіка монофізитського богослов'я до його основних розколів
  2 Специфіка монофізитського богослов'я до його основних
 18. Е.Б. Старовойтенко. Психологія особистості в парадигмі життєвих відносин: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - М.: Академічний Проект; Трикста. - 256 с., 2004

 19. Постклассическая естетика.
  специфіки художнього тексту. Естетика постмодернізму (Ж. Дерріда, Ж. Дельоз, Ж. Бодріяр, ін) розглядає мистецтво в одному ряду з іншими феноменами культури і цивілізації, знімаючи якесь принципове розходження між ними. Як пише В.В. Бичков, « весь універсум культури конвенциально визнається за ігровий калейдоскоп текстів, смислів, форм і формул, символів, симулякрів і симуляцій.