Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2005 - перейти до змісту підручника

14.4. ПРИБУТОК І РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ

Встановити наявність прибутку або збитку на підприємстві дозволяє баланс, причому не за один рік, а за два наступних один за одним господарських року.

Різниця всього майна підприємства і позикового капіталу дає уявлення про власний капітал. Зміни у власному капіталі являють собою прибуток або збиток, але вони не дають уявлення про динаміку виникнення господарського підсумку.

Для отримання уявлення про динаміку власний капітал розглядається з точки зору різних видів доходів. Узагальнення руху доходів і витрат здійснюється в звіті про прибутки і збитки.

Звіт про прибутки і збитки ведеться за допомогою методу загальних витрат і методу розрахунку на основі обороту і витрат, який домінує в англо-саксонських країнах. Різниця між цими методами полягає в наступному. Звіт про прибутки і збитки, розрахованих за методом загальних витрат, зорієнтований на види витрат. У звіті зазначаються витрати на матеріальні ресурси та утримання персоналу, а також сума амортизаційних відрахувань. Важливим принципом цієї методики є правильне розмежування двох звітних періодів.

Метод розрахунку на основі обороту і витрат зорієнтований на роботу окремих підрозділів підприємства. Цим методом враховуються витрати виробництва, реалізації продукції та адміністративні витрати. Виручка від обороту зіставляється тільки з виробничими і збутовими витратами, дійсно мали місце за звітний період. Ця методика враховує той факт, що успішність діяльності підприємства в істотній мірі визначається реалізацією продукції на ринку.

Якщо господарський підсумок якого періоду, точніше, прибуток або сальдо на кінець господарського року, розглянути у співвідношенні з капіталом і з оборотом, то можна отримати показники рентабельності.

При розрахунку сальдо на кінець господарського року у звіті про прибутки і збитки відсотки на позиковий капітал віднімаються, так як вони розглядаються в якості витрат, хоча і повинні враховуватися як дохід (від позикового капіталу) для позикодавців:

Рк = (П + Гк) -100 / Кобщ,

де Рк - рентабельність капіталу; П - прибуток; гк - відсотки на позиковий капітал.

Показник рентабельності обороту висловлює прибуток (у відсотках), яку дає кожна грошова одиниця обороту. Сальдо на кінець господарського року в значній мірі залежить від оціночних рішень, прийнятих при складанні річного звіту на основі положень торгового і податкового права. Тому для визначення рентабельності обороту часто використовується тільки результат господарської діяльності підприємства, а не все сальдо на кінець господарського року. Під оборотом розуміється чистий оборот, отриманий у результаті зменшення валового обороту на величину знижок:

Р0 = П -100 / О,

де Р0 - рентабельність обороту; П - прибуток; О - оборот.

Взаємозв'язок між трьома показниками рентабельності проявляється при визначенні прибутковості інвестованого капіталу:

ROI = (П / К) 100.

ROI являє собою різновид показника рентабельності загального капіталу. Якщо чисельник і знаменник помножити на показник обороту, то отримаємо рентабельність обороту і оборотність капіталу. Оборотність капіталу показує, як часто за розглянутий період використовуваний капітал набуває ліквідну форму в процесі трансформації:

ROI = (Ро - Ок) / 100.

Де Ок - оборотність капіталу.

На підприємстві фінансову рівновагу має місце, коли стан фінансів не створює перешкод для функціонування підприємства. Це забезпечується дотриманням таких умов:

підприємство повинно, використовуючи наданий йому капітал, як мінімум покривати витрати (умова покриття витрат або наявності рентабельності), т.

е. робота підприємства не повинна порушуватися у зв'язку з виникненням збитків;

підприємство повинно бути постійно платоспроможним (умова ліквідності).

Цілі досягнення рентабельності і ліквідності на практиці вступають у протиріччя між собою. Підвищення рентабельності здебільшого досяжно тільки за рахунок зниження ліквідності.

Умова рентабельності (дохід від капіталу дорівнює або більше, ніж витрати, пов'язані з його отриманням) поширюється на всі види капіталу, але особливе значення воно має при отриманні позикового капіталу, так як відсотки на позиковий капітал можуть бути виключені з суми, з якої сплачується податок. Крім того, може виникнути реальна прибуток, обумовлена ??зміною вартості грошей.

Отже, прибутковість власного капіталу підвищується за рахунок позитивної "премії" у разі успішного фінансування.

Отримання прибутку підприємством являє собою результативну мету. У той же час її використання має безпосередній вплив на фінанси підприємства: прибуток, що виплачується власникам, вже не зможе бути використана підприємством для фінансування. Тому визначення розміру залишеної прибутку - одна з фінансових цілей підприємства.

Література

Барр Р. Політична економія. М., 1994. Т. 2. Гол. 4.

Гребенников П.І., Леусский А.И.. Тарасевич Л.С. Мікроекономіка. СПб., 1996. Гл.1.

ГелбрейтДж. До Нове індустріальне суспільство. М., 1969. Иохин ВЯ. Економічна теорія: введення в ринок і мікроекономічний аналіз. М., 1997. Гл.18.

Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. М., 1992. Гл.5, 8,9. Економіка: Підручник / За ред. А.С. Булатова. М., 1997. Гл.9, 12.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.4. ПРИБУТОК І РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ "
 1. Механізми оподаткування
  прибуток зменшується з ростом рівня безпеки, наприклад, за лінійним законом m (y) = mo - py. Позначимо через По прибуток підприємства без урахування витрат на зростання рівня безпеки. Тоді залишкова або чистий прибуток (прибуток за вирахуванням податків) буде дорівнює f (y) = (1 - mo + by) [По - j (y)]. Зауважимо, що стимулювання зростання рівня безпеки за допомогою податкових механізмів на практиці може
 2. Тема 8. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ІНОЗЕМНОГО ПАРТНЕРА
  прибуток Показники економічного Основний і оборотний капітал потенціалу фірми Капіталовкладення Виробничі потужності База НДДКР Число зайнятих 2. Аналітичні коефіцієнти Аналітичні коефіцієнти являють собою співвідношення показників різних статей звітності. Першим етапом є оцінка фінансових показників зарубіжної фірми. На другому етапі необхідно провести
 3. Тема 6. СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ (ШІ)
  прибутків
 4. Київські митрополити
  прибув до Києва, згадується в 1072-73) Іоанн II (до 1077/78-1089) Іоанн III (1090-91) Микола (згадується в 1097-1101) Никифор! (1104-21) Микита (1122-26) Михайло I (1130-1145/46) Климент Смолятич (1147-59; в 1155-58 був вигнаний з Києва, визнаний не у всіх єпархіях) Костянтин I (визнаний не у всіх єпархіях , висвячений в 1155, прибув до Києва в 1156-59) Феодор (1160-1161/62) Іоанн IV (1163-66)
 5. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНІСТЮ А. Н. Бирка
  прибуток), так і залучені кошти підприємств (кредити і позики). Податкова політика через регулюючу функцію податків (шляхом маніпулювання пільгами і ставками) може впливати безпосередньо на формування джерел інвестицій. Непрямий вплив податкової політики на інвестиційну активність обумовлено механізмами розподілу доходів у суспільстві, регулюванням рівня
 6. 14.1 »ПОНЯТТЯ ДОХОДУ І ПРИБУТКУ. ЕКОНОМІЧНА І БУХГАЛТЕРСЬКА ПРИБУТОК
  прибуток. Аналізуючи діяльність фірми, економісти використовують поняття сукупного, середнього і граничного доходу. Розмір сукупного доходу R (Q) залежить від обсягу випуску продукції. Середній дохід являє собою ціну одиниці продукції AR, а граничний MR відображає прирощення доходу, одержуваного від продажу додаткової одиниці продукції, що випускається. Так як дохід фірми є
 7. Підвищення капіталізації банків
  прибуток кредитної організації. Саме за рахунок планомірного накопичення заробленого прибутку багато найбільші світові банки сформували гігантські капітали, що значно перевершують сукупний капітал російської банківської системи. Однак в умовах зниження рентабельності російських банків збільшення власного капіталу шляхом капіталізації прибутку - досить тривалий шлях. Тому, на наш
 8. Додаток № 4 Окремі показники діяльності кредитних організацій Тюменської області станом на 1 січня 2002
  млн. руб. № Найменування Капітал Статутний Активи Прибуток п / п банку капітал (зарегістр.) (збитки) 1. Сібнефтебанк 123,9 52,0 2 499,7 24,8 2. Юганскнефтебанк 112,6 50,0 1 401,1 22,9 3. Тюменпрофбанк 158,6 56,7 962,4 64,9 4. Приполярний 6,1 2,5 156,2 1,6 5. Пріоб'е 48,8 15,7 214,9 22,7 6. Листопадовий міський банк 96,2 25,7 1 766,1 17,3 7. Капітал 345,4 10,3 2 478,9 186,3 8. Сургутнефтегазбанк 1
 9. Механізми резервування на випадок надзвичайних ситуацій.
  Прибуток організації за вирахуванням податків, штрафів, плати за забруднення, викиди, скиди, і т.д. з додаванням субсидій та інших засобів, одержуваних з централізованих, громадських та інших фондів. Цю прибуток назвемо залишкової і приймемо прагнення до максимізації залишкової прибутку як головної мети господарської організації. 74 Рис. 3.1. Структура системи економічних механізмів.
 10. 14.2. АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ВИРОБНИЦТВА
  прибуток. Для отримання прибутку необхідно, щоб обсяг виручки від продажів перевищував суму постійних і змінних витрат. Однак при розрахунку обсягу продажів, коли валові витрати фірми окупаються, було б неправильно просто скласти постійні та змінні витрати. Сума змінних витрат буде різною при різному обсязі виробництва, і визначити її можна тільки у випадку, якщо відомий обсяг
 11. 66 \ Гіппократівської ШКОЛА (ВИБРАНІ УРИВКИ)
  прибуток і зменшується через спад. П'ята частка - скупчення і світ повітря, що містить дощі і блискавки, громи і
 12. 3.2. Система показників стійкості комерційних банків: методологічний підхід
  прибутку. Подібна методика дозволяє досить точно оцінити розмір банку, реальний обсяг операцій і його місце в банківській системі Росії. Інформаційний центр "Рейтинг" у своїй методиці для розрахунку рейтингу застосовує традиційну суму зважених показників. Нетрадиційним є використання розмірних коефіцієнтів, а також коефіцієнтів різної розмірності. Причому їх вага постійно
 13. буржуазну мораль
  У світі буржуазних відносин все і всі поклоняються культу наживи. У світі буржуазних відносин непорушна приватна власність. Капітал і його добування - сенс життя в умовах буржуазних відносин в суспільстві. Гроші заради грошей. Нажива заради наживи. Прибуток будь-якою ціною. Хто смів, той і з'їв. Гроші - не пахнуть. Щастя протегує зухвалим. Мета виправдовує засіб. Людина - людині - вовк.