Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

14.3. СТВОРЕННЯ ПЕРЕШКОД ПІДПРИЄМЦЯМ У ПРОЦЕСІ КОНКУРЕНЦІЇ

Другим видом правопорушень, що визнаються недобросовісною конкуренцією в ст.ст.34-35 ХК та голові 3 Закону, є створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції .

Основна частка порушень антимонопольного законодавства у вигляді створення перешкод господарюючим суб'єктам (підприємцям) у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції, виявлених і припинених органами Комітету в останні роки, мала місце на ринках організованих внутрішньоміських і приміських пасажирських автоперевезень. Як правило, вони кваліфікувалися як досягнення неправомірних переваг у конкуренції шляхом порушення чинного законодавства, яке підтверджено рішенням державного органу, наділеного відповідною компетенцією.

Закон називає 8 складів правопорушень, що відносяться до названого виду. Це:

дискредитація суб'єкта господарювання;

купівля-продаж товарів, виконання робіт, надання послуг із примусовим асортиментом;

схилення до бойкоту суб'єкта господарювання; схилення постачальника до дискримінації покупця (замовника); схилення суб'єкта господарювання до розірвання договору з конкурентом;

підкуп працівника постачальника; підкуп працівника покупця (замовника);

досягнення неправомірних переваг у конкуренції (ст.ст. 8-15 Закону).

Структура порушень у вигляді недобросовісної конкуренції, виявлених і припинених органами Антимонопольного комітету, стала різноманітніше. У порівнянні з попередніми роками зросла кількість порушень у вигляді недобросовісної конкуренції шляхом створення перешкод підприємцям у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції. При цьому, якщо раніше дві третини з них припадало на дискредитацію підприємців конкурентами, то останнім часом на такий вид порушень доводилося тільки трохи більше однієї третини випадків, передбачених главою 3 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Однак значно збільшилася кількість порушень у вигляді досягнення неправомірних переваг у конкуренції шляхом порушення чинного законодавства, яке підтверджено рішенням державного органу, наділеного відповідною компетенцією, і купівлі-продажу товарів, виконання робіт, надання послуг із примусовим асортиментом.

Показовою є справа про недобросовісну конкуренцію з боку ЗАТ «А». У Київське міське відділення Антимонопольного комітету України звернулися кілька АТП і приватний підприємець Ц. (далі - Заявники) із заявами про там, що на маршрутах, де вони визнані переможцями конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом і уклали договори з Управлінням транспорту Київської міської державної адміністраіііі, почало здійснювати перевезення пасажирів мікроавтобусами ЗАТ «А»),

Управління транспорту Київської міської держадміністрації як державний орган, наділений відповідною компетенцією, прийняло рішення, яким підтверджено факт здійснення деякими перевізниками, в тому числі ЗАТ «А» , перевезень пасажирів мікроавтобусами на маршрутах, які відповідно до протокольними рішеннями тимчасового конкурсного комітету надані іншим перевізникам.

Внаслідок вчиненого порушення правил перевезень пасажирів на постійних (таксомоторних) автобусних маршрутах, підтвердженого наказам Управління від 16.

12.97г. № 1, ЗАТ «А» отримало невиправдані переваги в конкуренції, а саме:

- кількість мікроавтобусів на маршрутах, початок, закінчення та розклад їх руху були нерегламентованими і. як наслідок, не могли контролюватися Управлінням. Це давало можливість ЗАТ «А» здійснювати перевезення пасажирів в години інтенсивного пасажиропотоку і знімати мікроавтобуси з маршрутів в години і дні, коли інтенсивність пасажиропотоку низька, в той час як інші перевізники були зобов'язані, відповідно до укладених договорів з Управлінням, здійснювати перевезення пасажирів тільки на затверджених маршрутах відповідно

до затверджених графіків руху. В результаті цього ЗАТ «А» отримало додатковий прибуток; -

ЗАТ «А» працювало на маршрутах без узгодження їх з Управлінням Г ^ автоінспекції ГУ МВС України в м. Києві і не сплачувала кошти за погодження маршрутів , що передбачено розпорядженням Київської міської держадміністрації від 03.02.97 р № 118; -

відсутність договору, яким передбачена звітність перед Управлінням (щомісячні звіти про суму наданих послуг населенню, кількість перевезених пасажирів, кількість виконаних рейсів) , дозволяю ЗАТ «А» економити людські і фінансові ресурси з подальшим їх спрямуванням на інші цілі.

Доказательственная база цієї справи грунтується на встановленні і визначенні в постанові відповідей на питання: які конкретні переваги отримані суб'єктам господарювання; яким письмово оформленого рішення було підтверджено порушення суб'єктам господарювання чинного законодавства; яка існує причинно-слід-ственная зв'язок між порушенням чинного законодавства і досягненням неправомірних переваг у конкуренції; чи є орган, який прийняв рішення про порушення суб'єктом господарювання чинного законодавства, насправді компетентним.

Антимонопольний комітет України кваліфікував дії ЗАТ «А» за ст.15 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» як досягнення неправомірних переваг у конкуренції щодо інших господарюючих суб'єктів (підприємців) шляхом порушення чинного законодавства, яке підтверджено рішенням державного органу, наділеного відповідною компетенцією.

За вчинене порушення на ЗАТ «А» накладено штраф у розмірі 54 ТОВ грн [Антимонопольний комітет України. Річний звіт. - К., 1998. - С. 60-61].

Найпоширенішим у практиці України серед цього виду правопорушень є дискредитація суб'єкта господарювання. Вона визначена в ст. 8 Закону як поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов'язаних з особою чи діяльністю суб'єкта господарювання, які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації суб'єкта господарювання.

Діловий репутацією вважається оцінка професійних якостей, придбана протягом тривалого часу громадська оцінка діяльності господарюючого суб'єкта та його продукції (товарів, робіт, послуг).

Отже, дискредитацію підприємця можна визначити як дії, пов'язані з поширенням неправдивих, неточних або перекручених, неповних відомостей, які здатні завдати шкоди суспільній оцінці його професійної діяльності.

Виходячи зі змісту закону, наявність шкоди для ділової репутації підприємця внаслідок його дискредитації та вина правопорушника не є необхідними елементами складу правопорушення, достатня можливість заподіяння збитку.

Характерним прикладам дискредитації підприємців є справа, розглянута Антимонопольним комітетам України за заявою Української асоціації торговців цінними паперами про дискредитацію конкурента Українським інвестиційним фондам «Приватна справа». Завдяки масованій рекламі фонд вів накопичення приватизаційних сертифікатів. При Етам в засобах масової інформації закликав населення не зв'язуватися ні з якими іншими інвестиційними посередниками, які нібито переслідують лише свої корисливі цілі, а довіряти приватизаційні сертифікати тільки фонду «Приватна справа».

Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України Союзу приватних підприємців в Україні і редакції газети «Приватна справа» було поставлено в обов'язок припинити рекламну кампанію по залученню коштів населення та юридичних осіб в Український інвестиційний фонд «Приватна справа» до приведення цього процесу у відповідність до чинного законодавствам. Таке рішення було викликано тим, що названі суб'єкти навмисне поширювали неправдиві, неточні відомості, які можуть завдати шкоди діловій репутації та майновим інтересам фінансових посередників [Бізнес. - 1994. - № 18. - С. 25].

Порушення у вигляді створення перешкод підприємцям у процесі конкуренції шляхом схилення постачальника до дискримінації покупця і неправомірного використання комерційної таємниці припинено Київським міським відділенням Комітету на ринку періодичних видань.

Дочірнє підприємство «Б. ^-У.» Схилило Державне підприємство по розповсюдженню періодичних видань «П.» до проведення рекламної акції у вигляді безкоштовного розповсюдження близько 40 тисяч рекламних примірників журналу «X.» серед передплатників схожого за тематикою журналу «Н.». видавцем якого є ЗАТ «Б.». При цьому було враховано, що попередній номер журналу «Н.» вище! спареним, таким чином, серед передплатників журналу «І.» могло скластися думка, що журнал «X» надійшов за передплатою замість «Н.». До кожного примірника «X.» була прикладена анкета, яка передбачала поряд з іншою інформацією також отримання адресної бази передплатників «Н.», що зазвичай є комерційною таємницею підприємців, які діють на ринку періодичних видань і була у встановленому законом порядку визнана такою ЗАТ « Б. ».

Крім того, ДП «Б.-У.» зробило оголошення на безкоштовну підписку на наступні два номери журналу «X.» на кожну десяту заповнену і надіслану анкету. Отриману від передплатників журналу «Н.» інформацію ДП «Б.-У.» планувало використовувати під час організації передплати та роздрібного продажу своїх видань в наступному році.

Розглянувши за заявою ЗАТ «Б.» справу про порушення антимонопольного законодавства. Тимчасова адміністративна колегія Комітету відповідно до статей 11 та 19 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» кваліфікувала дії ДП «Б.-У.» як недобросовісну конкуренцію у вигляді відміни постачальника до дискримінації покупця і неправомірного використання комерційної таємниці.

ДП «Б.-У.» було зобов'язане надалі утримуватися від недобросовісної конкуренції у вигляді зазначених дій.

На порушника накладено штраф у розмірі 6800 грн [Антимонопольний комітет України. Річний звіт. - К., 1999. - С.46-47].

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.3. СТВОРЕННЯ ПЕРЕШКОД ПІДПРИЄМЦЯМ У ПРОЦЕСІ КОНКУРЕНЦІЇ "
 1. 14.1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
  створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції; неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної
 2. ПЕРЕДМОВА
  підприємництва в Україні. Тому підприємцям важливо орієнтуватися в законодавстві України, що регулює підприємницьку діяльність. У цій книзі дається аналіз правового регулювання підприємництва в Україні, щоб читач міг зрозуміти, що ж потрібно знати про законодавство, щоб юридично грамотно займатися підприємництвом. Підприємцям
 3. Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006

 4. Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем
  підприємцем (далі - заявник), долікно подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення ) державному реєстратору за місцем проживання такі документи: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця; копію довідки про включення заявника до Державного реєстру фізичних осіб - платників
 5. Загальні положення
  створення суб'єкта підприємництва. Загальні правила державної реєстрації суб'єктів господарювання містяться в ст.58 Господарського кодексу України. Детально процедура державної реєстрації регламентується Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 р., який вступає в дію з 01.07.2004 р.
 6. 1.2 Концептуальні підходи, принципи і основні складові механізму розвитку регіону
  створення сприятливого клімату для вкладення вільних фінансових коштів. Можна оскаржувати принципи і методику планування, але не планомірність, реалізовану в рамках цього процесу. Повернення до планування стає необхідністю, особливо у сфері реалізації програм розвитку регіону та співвіднесення її з наявними ресурсами для
 7. Глава 8. Про населення і його збільшеннях
  перешкодами, а другі - руйнівними перешкодами '. Мальтус досліджував з великою проникливістю головні перешкоди, які населення може зустріти у своєму приращении; не менше вдало визначив він межа, перейти який воно може, тільки зазнавши дуже великих втрат. Треба однак визнати, що, незважаючи на дослідження англійського вченого і слідували по його стопах
 8.  Тема 2. КОНЦЕПЦІЇ І ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ ЗЕД
    створення сфери ЗЕД в РФ. Необхідність ЗЕД і мотиви для участі у ЗЕД. Функції, зміна в концепціях та практиці сучасної ЗЕД. Розмежування повноважень з управління ЗЕД між центром і регіонами. Проблеми зарубіжних і російських партнерів. Питання 1. Етапи створення сфери ЗЕД в РФ Етап I (1986-1988) - Ліквідація монополії у здійсненні ЗЕД; розширення числа учасників ЗЕД за рахунок
 9.  ФОРМУВАННЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЯК чинником підвищення конкурентоспроможності РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ В. Н. Бунге
    створене в рамках організації та вироблений на його основі товар або послугу можна віднести до групового (клубному) благу. Таке благо може поширюватися всередині відповідної галузевої групи шляхом імітації. Дифузія знань обумовлює усереднений рівень технологічного розвитку по галузях. Однак у період часу до початку імітації організація або підприємець отримують
 10.  Розділ II. Соціально-статистичні основи 3.
    підприємців і виділяються високою кваліфікацією одержувачів заробітної плати і окладів. Далі буде показано, що така картина соціальних верств, наскільки б вона не була корисна стосовно до багатьох економічних питань, дуже мало обіцяє з соціологічної точки зору. Схема грубої класифікації служить також в першу чергу для порівняння (і критики) з колишніми оцінками, в основі
 11.  13.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
    створення цілісної системи захисту конкуренції у підприємницькій діяльності частка монопольного сектора в економіці України знизилася з майже 100 відсотків на початку 90-х років до 40% зараз. Однак окремі загальнодержавні та регіональні ринки до сьогоднішнього часу характеризуються високим рівнем монополізації. Потребує подальшого удосконалення система державного
 12.  § 8. Розвиток західноєвропейської інтеграції
    створена Організація Європейського співробітництва. Вона займалася координацією питань, пов'язаних з допомогою, що надходить з США за «планом Маршалла». Подальшим кроком було установа в цьому ж році митного союзу БЕНІЛЮКС, куди увійшли Бельгія, Нідерланди і Люксембург. У 1949 р. була заснована Рада Європи. Так створювалися основи і нові форми міжнародного економічного і політичного
 13.  § 9. Великобританія в 30-ті роки
    створення нових робочих місць, ввести гнучку систему податків, регулювати заробітну плату і кредитну політику банків, щоб кошти витрачалися найбільш ефективно. Важливою економічною завданням Кейнс вважав підтримку ефективного попиту, який стимулює розвиток виробництва, забезпечує його стійкість. Кейнсіанські методи виявилися найбільш популярні в країнах з відносно
 14.  14.2. Неправомірне використання РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМЦІВ
    підприємців. Аналіз недобросовісної конкурентної практики в Україні свідчить, що найбільш поширеною категорією протиправних дій було незаконне використання чужої ділової репутації. Неправомірне використання ділової репутації підприємців включає три склади правопорушень: неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів,