НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

14.2. Неправомірне використання РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМЦІВ

Одним з трьох видів правопорушень, визнаних недобросовісною конкуренцією в ст.ЗЗ ХК і главі 2 Закону «Про захист від недобросовісної конкуренції», є неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання.

Більше половини всіх порушень у вигляді недобросовісної конкуренції, виявлених і припинених органами Антимонопольного комітету України, пов'язані з неправомірним використанням ділової репутації підприємців.

Аналіз недобросовісної конкурентної практики в Україні свідчить, що найбільш поширеною категорією протиправних дій було незаконне використання чужої ділової репутації.

Неправомірне використання ділової репутації підприємців включає три склади правопорушень:

неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки;

неправомірне використання товару іншого виробника;

копіювання зовнішнього вигляду виробу (глава 2).

Відповідно до ст. 4 Закону «Про захист від недобросовісної конкуренції» неправомірним використанням чужих позначень, рекламних матеріалів та упаковки є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, позначень місць походження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання, який має пріоритет на їх використання. Отже, цей склад правопорушення пов'язаний з незаконним використанням результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації або підприємця, або його товарів, послуг без згоди правовласника.

Аналіз недобросовісної конкурентної практики в Україні свідчить, що найбільш поширеною категорією протиправних дій було незаконне використання чужої репутації. Значна частина порушених справ з недобросовісної конкуренції стосувалася неправомірного використання товарного знака, фірмових найменувань, імітації, копіювання та прямого відтворення товарів іншого підприємця, самовільного використання його імені.

Так, в Антимонопольний комітет України надійшла заява Міжнародної фінансової корпорації (МФК) про неправомірну рекламу і самовільному використанні її імені з боку акціонерного товариства «Міжнародна фінансова корпорація». При розгляді заяви було встановлено, що в деяких газетах була поміщена реклама, яка від імені МФК пропонувала програму соціального захисту населення шляхом акумулювання їх заощаджень під певний відсоток. МФК не мала до цієї програшів ніякого відношення. За даним фактом Антимонопольним комітетом України було порушено справу. Під час її розслідування було встановлено, що рекламна кампанія була організована акціонерним товариствам «Міжнародна фінансова корпорація» (м. Дніпропетровськ), засновниками якого були дві фізичні особи, а статутний фонд становив 5 млн крб. Внаслідок цих дій було вчинено порушення, передбачене абзацом 2 ст. 7 Закону України «Про обмеження монополізму ...» - неправомірне використання фірмового найменування іншого підприємця, самовільне використання його імені. Розпорядженням Антимонопольного комітету України були відновлені порушені права відомої у світі міжнародної корпорації, а самозванці були зобов'язані припинити недобросовісну рекламу і змінити назву [Антимонопольний комітет України. Річний звіт. - К., 1994. - С. 21].

Однією з поширених категорій розглянутих Антимонопольним комітетом України справ, пов'язаних з недобросовісною конкуренцією, було використання фірмового найменування, знака для товарів і послуг іншого підприємця, використання його імені.

Характерними прикладами припинення таких порушень були наступні справи: -

неправомірне використання знака для товарів і послуг «Електрон» акціонерним товариством «Електрон-Рясне»; -

неправомірне використання фірмового найменування «Роксолана» українсько-австрійсько-американським спільним підприємством «Аускопрут»; -

неправомірне використання знака для товарів і послуг «Fanma» Донецьким виробничим об'єднанням по випуску продовольчих товарів, акціонерним товариствам «ЛІК» і Молочанськ заводом з виробництва пива та напоїв агропромислової асоціації Агропромінтер; -

неправомірне використання знака для товарів і послуг «Coca-Cola» Чернігівським пивзаводом «Десна».

Вследст втручання Антимонопольного комітету України зазначені протиправні дії були припинені [Антимонополь-ний комітет України. Річний звіт. - К., 1995. - С.43-44].

Знак для товарів і послуг - це позначення, за яким товари (послуги) одних підприємців відрізняються від однорідних товарів (послуг) інших підприємців. Неправомірним слід визнавати будь-яке використання знака для товарів і послуг іншими особами без дозволу його власника, в тому числі застосування його на товарах і при наданні послуг, на упаковці товару, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, при демонстрації експонатів на виставках і ярмарках, в проспектах, рахунках, на бланках та іншої документації, пов'язаної з введенням товарів і послуг в господарський оборот.

Недобросовісна конкуренція у вигляді неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання - головним чином чужих позначень - виявлено та припинено Антимонопольним комітетом України з боку низки підприємств.

В обласне територіальне відділення Комітету надійшла заява від ЗАТ «О.» (м. Київ) про неправомірне використання ТОВ «К.» його об'ємного товарного знака у вигляді пляшки.

ЗАТ «О.» і ТОВ «К.» займаються ідентичною діяльністю - виробництвом слабоалкогольних напоїв.

Свою продукцію обидва підприємства розливають у пляшки місткістю 0,33 л з написом «О. ..». ЗАТ «О.» свого часу за рішенням Держпатенту отримало свідоцтва на об'ємний товарний знак у вигляді пляшки і на словесний товарний знак в графічному зображенні «О. ..».

Відповідно до експертного висновку патентного повіреного пляшка з позначенням «О. ..», яка використовується ТОВ «К.» як тари для розливу напою, тотожна пляшці, в яку розливає свою продукцію ЗАТ. За цих обставин можливо змішування продукції двох зазначених підприємств.

Дії ТОВ «К.» територіальним відділенням Комітету кваліфіковані за ст.4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» як неправомірне використання без дозволу уповноваженої на те особи знаків для то арів і послуг, інших позначень , що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта, який має пріоритет на їх використання. На ТОВ «К.» накладено штраф у розмірі 2040 грн [Антимонопольний комітет України. Річний звіт - К., 1999. - С.47].

Використання без дозволу уповноваженої на те особи знака для товарів і послуг іншого господарюючого суб'єкта, який має пріоритет на його використання, є недобросовісною конкуренцією.

Рішенням територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - Комітет) до підприємства застосовані штрафні санкції за вчинення дій, які розглядаються як недобросовісна конкуренція, а саме: використання охоронюваного законом знака для товарів і послуг іншого господарюючого суб'єкта без отримання соот-відповідне дозволу, наслідком чого може бути помилкове витті ємство споживачем інформації про виробника товару.

Назване рішення оспорено підприємством до арбітражного суду з посиланням на наявність відмінностей у використаному їм позначенні і охоронюваному знаку для товарів і послуг, що складаються у виконанні цих позначень буквами різних алфавітів.

Розглянувши матеріали справи та викладені в позовній заяві доводи позивача, арбітражний суд задовольнив позовні вимоги з посиланням на відсутність підстав для висновку про можливість змішування господарської діяльності підприємства з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта.

Прийняте рішення залишено без зміни наглядовою інстанцією з тих самих підстав.

Не погоджуючись з рішенням та постановою у справі, Комітет просив їх скасувати та відмовити в задоволенні позову з огляду на те, що використаний позивачем знак подібний охоронюваному знаку іншого суб'єкта господарської діяльності аж до ступеня змішування, яке може призвести до помилкового уявлення споживачів про походження товару.

Перевіривши повноту встановлення судом обставин справи та їх юридичну оцінку, Вищий господарський суд України дійшов висновку про неправильне застосування арбітражним судом норм законодавства, виходячи з наступного:

Як вбачається з матеріалів справи, використане підприємством позначення і охороняється знак для товарів і послуг тотожні як за вимовою, так і за написанням, що свідчить про велику ймовірність змішання споживачами товарів різних виробників. Посилання позивача на виконання використаного ним словесного позначення буквами латинського алфавіту, на відміну від виконаного кирилицею охоронюваного знака, спростовується матеріалами справи.

При прийнятті оспорюваного рішення Комітетом враховано експертний висновок патентного повіреного, згідно з яким дослідження використаного позивачам і охороняється знаків створює загальне зорове і фонетичне враження їх подібності до ступеня змішування.

Відповідно до ст. 10 bis (Недобросовісна конкуренція) Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах. Зокрема, підлягають забороні всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємств, товарів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.

Аналогічні за змістом положення містять статті 1 та 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», згідно з якими використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого знаку, яке може привести до змішання з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта , що має пріоритет на його використання, є недобросовісною конкуренцією в підприємницькій діяльності.

Враховуючи встановлення факту недобросовісної конкуренції. Комітетам правомірно застосовано штрафні санкції на підставі ч.І ст.30 названого Закону [Оглядовий лист Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність (за матеріалами Вищого господарського суду України) від 14.01.2002 г . № 01 -8/31 / / Бізнес. Бухгалтерія. - 2002. - № 7/2. - С. 31-32].

Одним з немайнових прав підприємця - юридичної особи - є право на фірмове найменування, що дозволяє відрізнити даного суб'єкта підприємницької діяльності від інших.

Згідно ст. 4 Закону, неправомірним є також використання без дозволу уповноваженої на те особи найменувань місць походження товарів. Це позначення використовується для визначення товару, особливі властивості якого значною мірою визначаються природними умовами чи іншими факторами тієї місцевості, де вони виробляються.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16.06.99 р., назва місця походження товару є складовою частиною більш широкого терміна «кваліфіковане зазначення походження товару», останнє включає поряд з цим елементом також географічне зазначення походження товару.

Відповідно до листа Вищого арбітражного суду України від 15.05.97 р. № 01-8/167, настання передбачених законодавством наслідків неправомірного використання чужих позначень не ставиться в залежність від наявності вини підприємця і нанесеного такими діями збитку.

Хоча вина не є необхідним елементом складу аналізованого правопорушення, однак доказ умислу правопорушника може мати значення для підтвердження можливості змішування з діяльністю іншого підприємця - доказ умислу порушника викликати змішування може бути доказом ймовірності змішування. Доказ умислу правопорушника також має значення при визначенні виду застосовуваної санкції. При наявності умислу порушника можливе застосування штрафу в більшому розмірі, ніж за відсутності умислу.

Для задоволення вимоги підприємця про захист від неправомірного використання його найменування або знаків для товарів і послуг йому слід довести: його пріоритет у використанні знака в якості знака для товарів і послуг або найменування як фірмове найменування; порушення його прав відповідачем за допомогою використання ідентичного знака або найменування; можливість змішування з його діяльністю.

 Виходячи зі змісту Закону, в спорах про неправомірне використання ділової репутації підприємця немає необхідності доводити, що у порушника були умисел чи інша форма вини при його скоєнні, спрямовані на змішування споживачем джерела товару або послуги. Не є необхідним також встановлення дійсного змішування, а достатньо встановити його ймовірність. 

 Відповідно до ст. 5 Закону «Про захист від недобросовісної конкуренції» неправомірним використанням товару іншого виробника є введення у господарський обіг під своїм позначенням товару іншого виробника шляхом змін чи зняття позначень виробника без дозволу уповноваженої на те особи. 

 Це самостійний склад правопорушення, який може бути здійснений шляхом, наприклад, підміни менш відомим товаром більш відомого товару або товаром гіршої якості товару кращої якості. Таке правопорушення не тільки вводить в оману споживача, але і порушує добре ім'я товару і ділову репутацію виробника чи постачальника товару. Така «підміна» товару є недобросовісною конкуренцією, навіть якщо при цьому не використовувалися чужий товарний знак або фірмове найменування. 

 Копіюванням зовнішнього вигляду виробу вважається відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого суб'єкта господарювання і введення його у господарський обіг без однозначного зазначення виробника копії, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання (ст. 6 Закону). 

 Форма, малюнок чи розфарбування, або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу, є об'єктом промислового зразка. Відповідно до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», право власності на промисловий зразок засвідчується патентом, який надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, і право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу. 

 Склади правопорушень, передбачені ст.ст. 5 і 6 Закону, включають дії, що вводять в оману споживачів та інших осіб щодо характеру, способу і місця виготовлення, споживчих властивостей, якості товару. 

 Згідно ст. 7 Закону «Про захист від недобросовісної конкуренції» порівняльна реклама - це реклама, що містить порівняння з товарами, роботами, послугами чи діяльністю іншого суб'єкта господарювання. Не визнається неправомірним порівняння в рекламі, якщо наведені відомості про товари, роботи, послуги підтверджені фактичними даними і є достовірними, об'єктивними, корисними для інформування споживачів. 

 Виходячи з цих норм, сама по собі порівняльна реклама правомірна, а неправомірним може бути визнане порівняння в рекламі, якщо наведені відомості про товари, роботи, послуги не підтверджені фактичними даними і є недостовірними, необ'єктивними та некорисними для інформування споживачів. 

 До Антимонопольного комітету України звернувся представник компанії «Я.» (Японія) з повідомленням про те, що компанія «Р.» (Індія) здійснила порівняльну рекламу свого препарату, який реалізується на українському ринку медичних препаратів, з іншими препаратами. 

 зокрема з препаратом «Д.» виробництва кампанії «Я.», і при цьому помістила недостовірні відомості. 

 Комітет розглянув рекламний проспект препарату, наданий представником компанії «Я.», в якому зазначалося, що препарат перевершує з безпеки та економічності інші противиразкові препарати, не має недоліків і побічних ефектів, властивих іншим препаратам (були перераховані їх найменування, у там числі вказаний препарат , що випускається фірмою «Я.»). Був зробив висновок, що наведена в рекламі інформація може бути недостовірною і беспачез-ної для споживачів. 

 Представнику кампанії «Я.» були роз'яснені права кампанії щодо захисту від проявів недобросовісної конкуренції, деякі норми Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренцію> та Правил розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України, а також надано пропозиції относітечьно врегулювання спору без втручання Камітета і суду . 

 Представництво кампанії «Я.» повідомило Комітет про там, що спірне питання, що виник між компаніями «Я.» і «Р.», врегульовано [Антимонопольний комітет України. Річний звіт. - К., 1999. - С. 42]. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "14.2. Неправомірного використання РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМЦІВ"
 1.  14.1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
    неправомірно надавали йому переваги в конкуренції на ринку послуг миття автомобільного транспорту. Територіальне відділення Комітету кваліфікувало дії ТОВ «С» за ст. I Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» як порушення антимонопольного законодавства у вигляді здійснення дій у конкуренції, що суперечать чесним звичаям підприємницької
 2.  ЧЕСТЬ
    репутація, моральний спосіб життя, прагнення високим ідеалам честі. Честь вимагає від людини підтримувати (виправдовувати) ту репутацію, якою володіє він сам або колектив, якому він належить. Поняття честі передбачає шанобливого ставлення по заслугах. Коли військові вітають, то кажуть: «Честь маю». Це означає, що я поважаю свою і вашу честь, я покликаний захищати честь
 3.  Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006

 4.  Додаток. Ділова гра «П'ятниця. Субота. Неділя »
    підприємець; - партнери на «п'ятницю» (робочий день) - колеги і співробітники; - партнери на «суботу» (продуктивний дозвілля) - товариші і друзі (серед яких є і колеги); - партнери на «Неділя» (домашній дозвілля) - члени сім'ї та домочадці. Інтрига: один актор повинен у трьох послідовних сценах автентично «поміняти маски» і перейти з ролі в роль. Кожній спеціально надається
 5.  Право інтелектуальної власності на комерційне найменування
    неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання; 3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його
 6.  Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем
    підприємцем (далі - заявник), долікно подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору за місцем проживання такі документи: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця; копію довідки про включення заявника до Державного реєстру фізичних осіб - платників
 7.  ПЕРЕДМОВА ДО ДРУГОГО ВИДАННЯ
    ділової репутації, відшкодування моральної шкоди. Значна увага в третьому виданні довідника приділено аналізу новел у законодавстві, в тому числі нових законів «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про державну підтримку малого підприємництва», «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
 8.  Право інтелектуальної власності на географічне зазначення
    неправомірному використанню географічного зазначення, в тому числі забороняти таке використання. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення, що належать окремим суб'єктам права інтелектуальної власності на географічне зазначення, встановлюються законом. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення є чинним з дати, наступної
 9.  «Складний об'єкт»
    використанні таких об'єктів необхідно отримання дозволів на використання щодо кожного з включених в них результатів інтелектуальної діяльності. Задум законодавця полягав у тому, щоб максимально полегшити використання правомірно створених «складних об'єктів», виключивши випадки, в яких автори, виконавці чи інші правовласники спочатку погоджуються, наприклад, на включення
 10.  7.19. Договір комерційної концесії
    використання належних правоволодільцеві засобів індивідуалізації вироблених товарів, виконуваних робіт або послуг, а також комерційну інформацію (ноу-хау). Особливість цього договору в тому, що він може використовуватися виключно у сфері підприємницької діяльності, тому є підприємницьким договором. Згідно ст.366 ХК за договором комерційної
 11.  6.1. ПОНЯТТЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
    неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом, Законом можуть бути встановлені винятки та обмеження в майнових правах інтелектуальної власності за умови, що такі обмеження та винятки не створюють істотних
 12.  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.
    ділової людини: Новий Уренгой, 1993. Венедиктова В.І. Про ділову етику й етикет. -М.: Правова культура, 1994. Волченко Л.Б. Гуманність, делікатність, ввічливість і етикет. Цінність культури і моралі. - М.: МГУ, 1992. Гусейнов А. А. Введення в етику. -М., 1985. Кондрашов В.А. Етика. -М.: Школа-прес. 1999. Чичен А.І., Стоян Т.А. Етикет на всі випадки життя. Навчально-практичний посібник. - М.:
 13.  ПЕРЕДМОВА
    делов в довіднику присвячені цих питань. Особливу увагу в окремому розділі приділено аналізу правового становища суб'єктів малого підприємництва та новелами в законодавстві щодо спрощення системи їх оподаткування, обліку та звітності, а також скорочення кількості перевірок підприємців. Без укладення та виконання численних і різноманітних договорів неможливо
 14.  Право інтелектуальної власності на торговельну марку
    неправомірно зареєстрований знак тотожний фірмовому найменуванню підприємства. За результатами розгляду матеріалів справи суд визнав недійсним оспорюване свідоцтво на знак для товарів і послуг та зобов'язав Г> жавний департамент виключити його з Державного Реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, а також опублікувати відповідні відомості в
 15.  Розділ II. Соціально-статистичні основи 3.
    підприємців і виділяються високою кваліфікацією одержувачів заробітної плати і окладів. Далі буде показано, що така картина соціальних верств, наскільки б вона не була корисна стосовно до багатьох економічних питань, дуже мало обіцяє з соціологічної точки зору. Схема грубої класифікації служить також в першу чергу для порівняння (і критики) з колишніми оцінками, в основі
 16.  Загальні положення
    підприємницької діяльності є державна реєстрація суб'єктів підприємництва. Відповідно до ч.13 ст.58 ГК України діяльність незареєстрованого суб'єкта господарювання, який підлягає державній реєстрації, забороняється. Доходи, отримані таким суб'єктом, стягуються до Державного бюджету України у встановленому законом порядку. Реєстрація