Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
Рижаков А.П.. Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с., 2004 - перейти до змісту підручника

14.15 Вимоги, що пред'являються до осіб, які призначаються на посаду прокурорів і слідчих

Відповідно до ст. 40.1 Федерального закону «Про прокуратуру Російської Федерації» прокурором або слідчим може бути: -

громадяни Російської Федерації; -

має вищу юридичну освіту, отриману в освітній установі вищої професійної освіти, що має державну акредитацію; -

володіє необхідними професійними і моральними якостями; -

здатний за станом здоров'я виконувати покладені на нього службові обов'язки.

Додаткові вимоги пред'являються до кандидатів на посади військових прокурорів і слідчих. Такі повинні бути, крім того: -

придатними за станом здоров'я до військової служби; -

надійшли на військову службу; а також -

мають офіцерське звання.

У виняткових випадках на посади помічників прокурорів і слідчих прокуратур міст, районів, прирівняних до них прокуратур можуть призначатися особи, які навчаються за юридичною спеціальністю на четвертому і наступних курсах в освітніх установах вищої професійної освіти, що мають державну акредитацію . А за рішенням Генерального прокурора РФ або за його згодою на посади військових прокурорів і слідчих військових прокуратур можуть бути призначені цивільні, що не надійшли на військову службу особи.

Не може знаходитися на службі в органах і установах прокуратури громадянин: -

має громадянство іноземної держави; -

визнаний рішенням суду недієздатним або обмежено дієздатним; -

позбавлений рішенням суду права займати державні посади державної служби протягом певного терміну; -

мав або має судимість; -

має захворювання, яке згідно з медичним висновком перешкоджає виконанню ним службових обов'язків; -

складається в близькій спорідненості чи властивості (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також брати, сестри, батьки або діти подружжя) з працівником органу або установи прокуратури, якщо їх служба пов'язана з безпосередньою підпорядкованістю або підконтрольністю одного з них іншому;

відмовляється від проходження процедури оформлення допуску до відомостей, що становлять державну таємницю, якщо виконання службових обов'язків за посадою, на яку претендує особа, пов'язане з використанням таких відомостей.

Кандидату на посаду прокурора або слідчого прокуратури слід роз'яснити, що, будучи державними службовцями державної служби Російської Федерації, прокурорські працівники не вправі: 1)

займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім педагогічної, наукової та іншої творчої діяльності; 2)

бути депутатом законодавчого (представницького) органу Російської Федерації, законодавчих (представницьких) органів суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування; 3)

займатися підприємницькою діяльністю особисто або через довірених осіб; 4)

складатися членом органу управління комерційною організацією, якщо інше не передбачено законом або якщо в порядку, встановленому федеральним законом і законами суб'єктів Російської Федерації , йому не доручено брати участь в управлінні цією організацією; 5)

бути повіреним чи представником у справі третіх осіб, у державному органі, в якому він перебуває на державній службі або який безпосередньо підпорядкований або підконтрольний йому; 6 )

використовувати в неслужбових цілях кошти матеріально-технічного, фінансового та інформаційного забезпечення, інше державне майно і службову інформацію, 7)

отримувати гонорари за публікації й виступи у ролі державного службовця; 8)

одержувати від фізичних та юридичних осіб винагороди (подарунки, грошові винагороди, позики, послуги, оплату розваг, відпочинку, транспортних витрат й інші винагороди), пов'язані з виконанням посадових обов'язків, в тому числі і після виходу на пенсію; 9)

приймати без дозволу Президента РФ нагороди, почесні і спеціальні звання інших держав, міжнародних та іноземних організацій; 10)

виїжджати у службові відрядження за кордон за рахунок фізичних та юридичних осіб, за винятком службових відряджень, що здійснюються відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації або на взаємній основі за домовленістю федеральних органів державної влади та органів державної влади суб'єктів Російської Федерації з державними органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями; 11)

брати участь у страйках; 12)

використовувати своє службове становище в інтересах політичних партій, громадських, у тому числі релігійних, об'єднань для пропаганди ставлення до них.

У державних органах не можуть утворюватись структури політичних партій, релігійних, громадських об'єднань, за винятком професійних спілок (ст. 40.2 Федерального закону «Про прокуратуру Російської Федерації» і ст. 11 Федерального закону «Про основи державної служби Російської Федерації »).

Прокурором міста, району, прирівняним до них прокурором може бути особа: -

не молодше 25 років; -

мають стаж роботи прокурором або слідчим в органах прокуратури не менше трьох років.

Прокурором суб'єкта Російської Федерації, прирівняним до нього прокурором призначається особа: -

не молодше 30 років; -

мають стаж роботи прокурором або слідчим в органах прокуратури не менше п'яти років.

У виняткових випадках за рішенням Генерального прокурора РФ на посаду прокурора суб'єктів Російської Федерації, прокурора міста, району чи прирівняного до них прокурора спеціалізованої прокуратури може бути призначений громадянин, який має досвід роботи за юридичною спеціальністю не в прокуратурі, а на керівних посадах в органах державної влади.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.15 Вимоги, що пред'являються до осіб, які призначаються на посаду прокурорів і слідчих "
 1. 14.14 Військова прокуратура, її функції, завдання, компетенція. Система органів військової прокуратури, особливості її структури. Порядку призначення військових прокурорів. Взаємовідносини військової прокуратури з військовим командуванням
  призначає прокурорських працівників до складу колегії Головної військової прокуратури; 7) затверджує Положення про структурні підрозділи Головної військової прокуратури; 8) проводить атестацію військових прокурорів і слідчих; 9) головує в засіданнях колегії Головної військової прокуратури; 10) видає накази і вказівки, обов'язкові для виконання всіма військовими
 2. Прокуратура району (міста). Організація роботи прокуратури району (міста)
  призначаються так само, як і звільняються з посади - Генеральним прокурором РФ. Про їх призначення і про їх звільнення з посади публікуються в пресі повідомлення. Вони підпорядковані і підзвітні вищестоящим прокурорам та Генеральному прокурору РФ. Тим часом прокурор району (міста) має право: 1) продовжувати строк попереднього слідства до 6 місяців (ч. 3 ст. 162 КПК); 2) давати
 3. Система органів прокуратури та їх організація
  особами, а також прокуратур міст і районів, інших територіальних, військових та інших спеціалізованих прокуратур (транспортних, природоохоронних прокуратур, прокуратур з нагляду за виконанням законів у виправних установах, прокуратур, що діють на особоре-режимних об'єктах). Причому створення і діяльність на території Російської Федерації органів прокуратури, що не входять в єдину
 4. 14.9 Прокуратури суб'єктів Російської Федерації та прирівняні до них військові та спеціалізовані прокуратури, наукові та освітні установи, оголошені юридичними особами
  вимога про узгодження з органами державної влади суб'єктів Російської Федерації рішення про звільнення прокурора суб'єкта Російської Федерації від посади. Про призначення і про звільнення з посади прокурорів суб'єктів Російської Федерації у пресі публікуються повідомлення.
 5. 1.3 Предмет дисципліни «Правоохоронні органи», його співвідношення з іншими юридичними дисциплінами
  вимоги, що пред'являються до кандидатів на посаду судді Конституційного суду РФ, термін повноважень, порядок припинення або призупинення повноважень судді Конституційного суду РФ; 16) компетенція судових складів Конституційного суду РФ, які здійснюють правосуддя; 17) Голова Конституційного суду РФ, заступник Голови Конституційного Суду РФ, суддя-секретар
 6. 7.6 Голова військового суду, його права та обов'язки
  вимозі справи і винести своє визначення про витребування справи (ч. 6 ст. 381 ЦПК); 5) продовжити термін розгляду витребуваного до суду наглядової інстанції цивільної справи (ч. 1 ст. 382 ЦПК); 6) не погодитися з визначенням судді про відмову в передачі справи для розгляду по суті до суду наглядової інстанції і винести своє визначення про передачу справи для розгляду по суті
 7. 14.3 Напрямки діяльності прокуратури
  вимогою про визнання таких актів недійсними; 9) вносити подання про усунення порушень закону. Предметом наступній галузі прокурорського нагляду визнається дотримання прав і свобод людини і громадянина федеральними міністерствами, державними комітетами, службами та іншими федеральними органами виконавчої влади, представницькими (законодавчими) і
 8. 12.1 Суддівський корпус, його поняття і склад. Єдність статусу суддів Російської Федерації
  вимоги до всіх професійним суддям, складовим суддівський корпус. Законодавець, проте, закріпив додаткові вимоги, що стосуються окремих категорій суддів. Так, суддею Конституційного Суду РФ може бути громадянин, який досяг віку 40 років і має стаж роботи з юридичної професії не менше 15 років; суддею Верховного Суду України, Вищого Господарського Суду РФ може бути
 9. 10.2 Чисельний склад Конституційного суду РФ. Вимоги, що пред'являються до кандидатів на посаду судді Конституційного суду РФ, термін повноважень. Порядок припинення або призупинення повноважень судді Конституційного суду РФ
  призначаються на посаду Радою Федерації за поданням Президента РФ. Засідателів у Конституційному Суді РФ немає. Конституційний Суд РФ має право здійснювати свою діяльність за наявності в його складі не менше трьох чвертей від загальної кількості суддів. Суддею Конституційного Суду РФ може бути тільки людина: - громадянин Російської Федерації; - віку не менше сорока років; -
 10. 5.1 Районний суд - основна ланка цивільних судів загальної юрисдикції. Його склад. Порядок утворення. Його повноваження і роль у судовій системі
  вимог глави 50 КПК; - скарги на дії (бездіяльність) та рішення прокурора, слідчого, органу дізнання та дізнавача у випадках і порядку, які передбачені ст. 125 КПК, б) приймаються в ході досудового провадження рішення: - про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, домашнього арешту; - про продовження терміну утримання під вартою; - про
 11. 5.3.1 Загальна характеристика
  вимоги справи, за письмовою його вимогу; 20) здійснює контроль над зверненням до виконання вироків, рішень, ухвал, судових наказів та постанов суду; 21) до звернення вироку до виконання надає на прохання близьких родичів, родичів засудженого, що міститься під вартою, можливість побачення з ним (ст. 395 КПК); 22) здійснює інші
 12. 14.5 Акти реагування прокурора на порушення закону
  вимог прокурора, випливають з його повноважень і викладених у застереженні, поданні, постанові і протесті, які випливають з його повноважень тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати
 13. Конституція Російської Федерації про прокуратуру РФ і її місце в системі державних органів
  вимога »,« обов'язок »,« ідея »і т. п. За латині принцип - це першооснова, основа. Принципи організації і діяльності прокуратури - це основні правові положення, які виражають природу і сутність організації прокуратури та здійснюваних нею прокурорського нагляду, а також інших передбачених Федеральним законом напрямків діяльності. Виходячи з аналізу ст. 4 Федерального
 14. В.А. Бурковський, Е.А. МАРКІНА, В.В. МЕЛЬНИК, Н.Ю. РЕШЕТОВА. Кримінальне переслідування ТЕРОРИЗМУ. МОНОГРАФІЯ, 2008

 15.  6.4 Голови верховних судів республік, крайових, обласних судів, судів міст федерального значення, судів автономної області і автономних округів, їх права та обов'язки, порядок призначення на посаду. Організація роботи і апарат суду суб'єкта Російської Федерації
    вимозі справи і виносять своє визначення про витребування справи (ч. 6 ст. 381 ЦПК); 5) продовжують термін розгляду витребуваного до суду наглядової інстанції цивільної справи (ч. 1 ст. 382 ЦПК); 6) не погоджуються з визначенням судді про відмову в передачі справи для розгляду по суті до суду наглядової інстанції і виносять своє визначення про передачу справи до розгляду сутнісно
 16.  4.2.6 Самостійність судів, незалежність суддів, присяжних і арбітражних засідателів, підпорядкування їх тільки закону
    вимогам ст. 120 Конституції РФ судді незалежні і підкоряються тільки Конституції РФ і федеральному закону. Суд, встановивши при розгляді справи невідповідність акта державного чи іншого органу закону, приймають рішення відповідно до закону. Суди здійснюють судову владу самостійно незалежно від чиєї б то не було волі, підкоряючись тільки Конституції РФ і закону (п. 1 ст. 5