Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
Рижаков А.П.. Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с., 2004 - перейти до змісту підручника

14.13 Прокуратура на залізничному, водному і повітряному транспорті

Прокуратури на залізничному, водному і повітряному транспорті є спеціалізованими прокуратурами. Інакше вони іменуються транспортними прокуратурами. Даний вид прокуратур за своєю структурою і компетенції може бути прирівняний до прокуратури суб'єкта Російської Федерації або прокуратурі міста, району. Предмети ведення даних транспортних прокуратур строго розмежовані. При розмежуванні їх повноважень враховуються ються місцеві умови, протяжність транспортних комунікацій, дислокації транспортних об'єктів і прокуратур. Розподіл повноважень здійснюється з одного боку, керуючись загальними організаційними основами, з іншого - з урахуванням статусу піднаглядних об'єктів в системі транспортних або митних органів. Причому розслідуванням найбільш складних і актуальних справ тут займаються слідчі підрозділи транспортних прокуратур на правах прокуратур суб'єктів Російської Федерації.

Транспортні прокуратури взаємодіють з територіальними прокуратурами. При необхідності виконання великого обсягу роботи вони мають право залучати до участі у виробництві первинних слідчих дій на місцях катастроф, аварій, аварій та інших подій на транспорті з тяжкими наслідками працівників територіальних прокуратур.

Основні свої зусилля транспортні прокурори зосереджують на нагляді за виконанням законів Міністерством шляхів сполучення, Міністерством транспорту (за винятком питань Автомобільно-дорожній служби), Федеральної авіаційної службою РФ, Міждержавним авіаційним комітетом (за винятком актів міждержавного характеру ), Державним митним комітетом, а також входять до їх систему органами контролю та посадовими особами, керівниками піднаглядних комерційних і некомерційних організацій і відповідністю законам видаваних ними правових актів. Першорядне значення надається дотриманню прав і свобод людини і громадянина, своєчасного попередження та припинення порушень діючого законодавства.

Пріоритетними напрямками діяльності транспортних прокуратур є здійснення нагляду за виконанням законів про безпеку руху, польотів, плавання, захист прав споживачів при користуванні транспортними послугами, охороні їх життя, здоров'я та майна, дотримання трудових, житлових та інших соціальних прав працівників транспорту. Ними активно відстоюються інтереси держави і трудових колективів при реформуванні власності та реорганізації транспортних підприємств і організацій.

При виявленні фактів обмеження прав та інтересів пасажирів, інших споживачів транспортних послуг, працівників транспорту транспортні прокурори збуджують провадження про адміністративні правопорушення, а за наявності до того підстав - і кримінальні справи. Вони ж пред'являють і підтримують у суді (арбітражному суді) позови для захисту загальнозначущих або дер-жавних інтересів, прав і гарантій громадян, які потребують особливої ??соціальної та правової охорони. Обов'язком транспортних прокурорів є негайне реагування на сигнали про виникнення конфліктів у трудових колективах, які забезпечують безпеку руху, польотів, плавання. Керівники прокуратур особисто проводять роз'яснювальну роботу в таких колективах, а у випадках порушень вимог законодавства, що регулює порядок вирішення трудових спорів (страйків), вживають заходів, передбачених законом.

Останнім часом транспортними прокуратурами посилено нагляд за виконанням законодавства про збереження федеральної власності, закріпленої за транспортними підприємствами та організаціями, а також вантажів, переданих їм для перевезення. Особлива увага звертається на припинення різного роду зловживань і розкрадань, розбазарювання і не цільового використання федерального майна, бюджетних коштів. Вживаються заходи, що забезпечують виконання адміністрацією транспортних підприємств і організацій вимог закону про реагування на кожен факт втрати або розкрадання вантажів, усуненні їх причин і своєчасному направлення матеріалів до правоохоронних органів. Невідкладно розглядаються надходять до прокуратури матеріали з цих питань і приймаються рішення про притягнення винних до адміністративної та кримінальної відповідальності, відшкодування заподіяної шкоди. Цілеспрямовано використовуються в профілактичних цілях матеріали кримінальних, цивільних, арбітражних і адміністративних справ.

Ще однією найважливішим завданням транспортних прокурорів вважається робота з організації нагляду за виконанням митного законодавства, спрямованого на забезпечення економічної безпеки Російської Федерації. В зв'язку з розвитком міждержавних відносин у цій сфері та створенням митних союзів неослабну увагу приділяється нагляду за виконанням вимог, що випливають з міждержавних договорів з митних питань. При виявленні порушень транспортні прокурори в межах своєї компетенції вживають відповідних заходів реагування, а про незаконні актах загального характеру, прийнятих ГТК Росії, негайно повідомляють в Генеральну прокуратуру РФ.

Генеральна прокуратура РФ наказує транспортним прокурорам підвищити рівень нагляду за законністю в діяльності органів внутрішніх справ на транспорті по боротьбі із злочинністю і порушеннями громадського порядку на вокзалах, в портах та інших транспортних об'єктах. Не залишати без відповідного реагування випадки невиконання вимог закону про повноту реєстрації та обліку заяв і повідомлень про вчинені злочини, прийняття по них необгрунтованих рішень. Забезпечити усунення всіх причин і умов, що сприяють цим порушенням. У цьому зв'язку транспортними прокуратурами організовується належний нагляд за виконанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і попереднє слідство на транспорті та в митній системі. Свої основні зусилля вони зосереджують на забезпеченні принципу невідворотності відповідальності і насамперед у боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом, тяжкими злочинами проти життя і здоров'я, злочинними порушеннями правил безпеки руху, що спричинили загибель людей, катастрофи, аварії або дезорганізацію роботи транспорту. При цьому максимально застосовуються засоби прокурорського реагування з метою припинення та попередження контрабанди матеріальних і валютних цінностей, особливо стратегічно важливих сировинних товарів, природних ресурсів, предметів мистецтва і культури, що мають історичне значення, а також незаконного обігу зброї та наркотиків, інших злочинних порушень митного законодавства.

Транспортні прокурори, їх заступники і помічники повсюдно беруть участь у розгляді судами кримінальних, цивільних і арбітражних справ. Перевіряють законність судових рішень, вносять подання на незаконні і необгрунтовані судові постанови у кримінальних та цивільних справах, розглянутим за участю транспортного прокурора. Своєчасно оскаржать в апеляційному та касаційному порядку незаконні і необгрунтовані судові рішення, прийняті по арбітражним справах, порушених на підставі принесених ними позовів (заяв). Коли ж транспортними прокурорами виявляються незаконні вироки і рішення судів, постановлені за розглянутими без їх участі справах, а також набрали законної сили, ними вносяться подання відповідним територіальним прокурорам з додатком проектів касаційних або наглядових представленій66.

«Попередній Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.13 Прокуратура на залізничному, водному і повітряному транспорті "
 1. Перевезення і транспортні договори
  залізничний транспорт, автомобільний вантажний транспорт, морський вантажний транспорт та вантажний внутрішній флот, авіаційний вантажний транспорт , трубопровідний транспорт, космічний транспорт, інші види транспорту. Допоміжним видом діяльності, пов'язаним з перевезенням вантажу, є транспортна експедиція. Загальні умови перевезення вантажів, а також особливі умови перевезення
 2. 1.2 Функції (направлення) правоохоронної діяльності
  прокуратури; 5) виявлення та розслідування злочинів: - попереднє слідство, - дізнання , - оперативно-розшукова діяльність; 6) кримінально-виконавча діяльність; 7) нотаріальні дії; 8) юридична допомога і захист у кримінальних справах (надання юридичних послуг). У літературі згадується і про інших напрямках правоохоронної діяльності: -
 3. Види і форми страхування
  залізничного транспорту; 6) страхування наземного транспорту (крім залізничного); 7) страхування повітряного транспорту; 8) страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту); 9) страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); 10) страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних лих; 11) страхування майна (іншого, ніж передбачено
 4. Глава 14. Прокурорський нагляд та органи прокуратури 14.1
  прокуратури
 5. 1.3 Предмет дисципліни «Правоохоронні органи», його співвідношення з іншими юридичними дисциплінами
  прокуратури Російської Федерації та прокурорський нагляд; 33) акти реагування прокурора на порушення закону; 34) система органів прокуратури та їх організація; 35) Генеральна прокуратура РФ: структура та повноваження; 36) прокуратури суб'єктів Російської Федерації та прирівняні до них військові та спеціалізовані прокуратури; 37) повноваження, порядок призначення на посаду
 6. 14.8.3 Колегія Генеральної прокуратури РФ, порядок її утворення, склад, компетенція
  прокуратурі створено дорадчий орган, іменований колегією. До складу колегії Генеральної прокуратури РФ входять дві групи посадових осіб, перші з яких є членами колегії у зв'язку з призначенням їх на певну посаду, другі - прокурорські працівники, призначаються в колегію Генеральним прокурором РФ. За посадою до складу колегії входять Генеральний прокурор РФ, його перший
 7. Конституція Російської Федерації про прокуратуру РФ і її місце в системі державних органів
  прокуратура Російської Федерації становить єдину централізовану систему з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим і Генеральному прокурору РФ. Конституцією РФ визначається порядок призначення на посаду та звільнення з посади Генерального прокурора РФ і всіх нижчестоящих прокурорів. Тут же закріплено правило, згідно з яким лише Генеральний прокурор РФ має право внести
 8. 6.3 Судові колегії верховних судів республік, крайових, обласних судів, судів міст федерального значення, судів автономної області і автономних округів їх склад, порядок освіти , повноваження
  залізничного рухомого складу (ст. 211 КК), організації масових заворушень, що супроводжувалися насильством погромами, підпалами, знищенням майна, застосуванням вогнепальної зброї, вибухових речовин або вибухових пристроїв, а також наданням збройного опору представникам влади (ч.1 ст. 212 КК), піратстві (ст. 227 КК), порушення правил безпеки руху та експлуатації
 9. Договір транспортного експедирування
  залізничним, водним або іншим видом транспорту або отриманні прибулого на адресу клієнта вантажу. При цьому їм оформляються товарно-транспортні документи і разом з вантажем пред'являються до перевезення. Якщо вони заповнені клієнтом, експедитор перевіряє правильність їх заповнення, оплачує за клієнта провізні платежі, оформляє перевізні документи на який прибув на адресу клієнта вантаж, бере участь в
 10. 13.7. ЗАКОНОДАВСТВО Про природні монополії
  залізничний транспорт »,« Про захист від недобросовісної конкуренції »,« Про електроенергетику », інших законів України, що встановлюють особливості здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, які містить Закон «Про
 11. Прокуратура району (міста). Організація роботи прокуратури району (міста)
  прокуратур міст і районів аналогічна структурі вищестоящих прокуратур, але менш складна. Хоча за рішенням Генерального прокурора РФ і тут можуть бути утворені відділи. Очолюють названі прокуратури також відповідні прокурори. Тут є посади першого заступника та заступників прокурорів, начальників відділів, старших помічників і помічників прокурорів, старших прокурорів-
 12. Система органів прокуратури та їх організація
  прокуратури Російської Федерації складається з Генеральної прокуратури РФ, підрозділів Генеральної прокуратури РФ у федеральних округах, прокуратур суб'єктів Російської Федерації, прирівняних до них військових та інших спеціалізованих (транспортних і природоохоронних) прокуратур, наукових та освітніх установ, редакцій друкованих видань, які є юридичними особами, а також прокуратур
 13.  Рижаков А.П.. Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с., 2004