Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

14.1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Оскільки конкуренція є потужним інструментом ринкової економіки і без ніс не можуть розвиватися ринкові відносини, вона всіляко заохочується і захищається державою.

Навпаки, недобросовісна конкуренція не допускається державою, оскільки вона руйнує конкурентні відносини і приносить істотну шкоду конкуренції і конкурентам - суб'єктам підприємницької діяльності, а також споживачам. Здійснення підприємцями прав, у тому числі н в конкурентних відносинах, не повинно зачіпати прав і законних інтересів інших осіб. Оскільки недобросовісна конкуренція ущемляє права і законні інтереси інших осіб, вона заборонена законом. Законодавство забороняє несумлінне (нечесне) поведінка підприємців, яка заподіює шкоду інтересам інших підприємців і одночасно створює загрозу суспільним інтересам у забезпеченні ефективних конкурентних процесів в економіці в цілому. Заборона недобросовісної конкуренції зафіксований на конституційному рівні в ст.42 Конституції України.

У Господарському кодексі України (ст.ст.32-37) визначено поняття недобросовісної конкуренції, названі її види і відповідальність за це правопорушення.

З прийняттям Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.96 р. правове регулювання захисту суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції було відмежоване від антимонопольного законодавства. Цей Закон спрямований на встановлення, розвиток і забезпечення торгових та інших чесних звичаїв ведення конкуренції при здійсненні підприємницької діяльності в умовах ринкових відносин. Він створює сприятливі умови захисту прав і охоронюваних законом інтересів учасників ринкових відносин, створює основи цивілізованої економічної конкуренції.

Кількість виявлених і припинених за останні роки органами Антимонопольного комітету України порушень антимонопольного законодавства у вигляді недобросовісної конкуренції зменшилася.

Зменшення кількості припинених органами Комітету цих порушень антимонопольного законодавства пов'язано з розширенням сфери застосування суб'єктами господарювання законодавства про захист від недобросовісної конкуренції без звернення до органів державної влади, що розглядається Антимонопольним комітетом як позитивна тенденція до становлення механізмів саморегулювання ринку .

У ст.32 ХК і в Законі «Про захист від недобросовісної конкуренції» поняття «недобросовісна конкуренція» визначено як будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності (ст. 1 Закону).

Таким чином, недобросовісна конкуренція може бути визначена як порушення правил поведінки, які склалися і широко застосовуються в підприємництві, визнаються підприємцями обов'язковими діловими нормами, що завдає шкоди відносинам добросовісної конкуренції і свободи у підприємницькій діяльності.

Недобросовісною конкуренцією є, зокрема, дії, визначені главами 2-4 Закону. Названі безпосередньо в Законі дії не є винятково недобросовісною конкуренцією. Отже, закон не містить обмежений перелік видів протиправної поведінки, яке визнається недобросовісною конкуренцією. Таким чином, всяке поводження, метод конкурентної боротьби, які будь-яким чином суперечать звичаям чесної підприємницької практики, пов'язані з порушенням прийнятих на ринку норм і правил і мають місце у відносинах між конкуруючими суб'єктами, можуть бути визнані недобросовісною конкуренцією.

В останні роки органами Комітету ширше застосовувалася норма ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» в частині притягнення до відповідальності за вчинення дії у конкуренції, яке суперечило правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності, але не підпадало безпосередньо під ознаки, передбачені статтями 4-19 зазначеного Закону.

ТОВ «С» відкрило па в'їзних автомагістралях, безпосередньо біля постів ДАІ, чотири пункти санітарної обробки транспортних засобів. При цьому поряд були встановлені стенди з написами: «Увага, водії! В'їзд в місто Харків і проїзд дорогами області легкового транспорту здійснюються через пункт санітарної обробки ». Працівники ТОВ «С» були одягнені у форму, дуже схожу на форму працівників ДАІ, жезлом зупиняли автомобілі та примушували водіїв проходити «санітарну обробку автомобіля».

Слід зазначити, що така «санобробка» не мала жодних правових підстав, крім того, здійснювалася водою без будь-яких дезрастворітелей. Фактично ТОВ «С» примусово надавало послугу миття автомобілів.

Обласним управлінням з ділимо захисту прав споживачів дії ТОВ «С» були визнані порушенням Закону України «Про захист споживачів». Крім порушення прав власників автомобілів, дії ТОВ «С» неправомірно надавали йому переваги в конкуренції на ринку послуг миття автомобільного транспорту.

Територіальне відділення Комітету кваліфікувало дії ТОВ «С» за ст. I Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» як порушення антимонопольного законодавства у вигляді здійснення дій у конкуренції, що суперечать чесним звичаям підприємницької діяльності, та за ст. 15 цього ж Закону як досягнення неправомірних переваг у конкуренції щодо відповідності-

але інших суб'єктів господарювання шляхом порушення чинного законодавства, які підтверджені рішенням компетентного державного органу. На ТОВ «С» накладено штраф у розмірі 3200 грн [Антимонопольний комітет України. Річний звіт. - К., 1999. - С.48]. У Законі визначено три види правопорушень: неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання;

створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції;

неправомірний збір, розголошення та використання комерційної таємниці.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ недобросовісної конкуренції "
 1. ПЕРЕДМОВА
  зрозуміти, що ж потрібно знати про законодавство, щоб юридично грамотно займатися підприємництвом. Підприємцям необхідно знати умови здійснення підприємницької діяльності (державної реєстрації, ліцензування та патентування), а також правовий статус суб'єктів предіріні мательства, для того, щоб правильно орієнтуватися у виборі найбільш зручною і
 2. 13.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
  поняття «економічна конкуренція», даного в Законі: економічна конкуренція (конкуренція) - змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт
 3. Запитання для самопідготовки
  поняття «соціальна позиція». 3. Що таке статус? Чим різняться аскриптивних і який досягається статуси? 4. Які соціальні стани описує соціальна стратифікація? 5. У яких напрямках можуть відбуватися індивідуальні переміщення і в яких - групові? 6. Які кількісні та якісні методи дослідження соціального розшарування Ви знаєте? 7. Назвіть функції нерівності в створенні і
 4. ВИДИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
  ВИДИ АВТОРСЬКИХ
 5. Глава 2. ПОНЯТТЯ І ВИДИ речового права
  Глава 2. Поняття і види речових
 6. Тема 4. Морфологія мистецтва
  види, розкрийте джерела їх різноманітності. Доведіть, що види мистецтв складають історично рухливу систему. Покажіть, які чинники впливають на розвиток даної системи. Необхідно також проаналізувати, як формувалися принципи класифікації видів мистецтв, сформулювати сучасні критерії такої класифікації, відзначте їх умовний характер. Розкрийте особливості кожного з видів
 7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.
  Поняття службовий етикет? У чому різниця між поняттями «норма поведінки» і «службовий етикет»? Що включає в себе поняття гармонійне виховання особистості? Що включає в себе категорія совісті? Що означає жити по совісті і справедливості? Література Донцов Н.А. Самовиховання особистості. Богданова О.С., Черенкова С.В. Моральне виховання старшокласників. -М., 1988. Гусейнов А.А., Апресян
 8. ТЕМА 11. ФІЛОСОФІЯ МИСТЕЦТВА Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ
  поняття мистецтва в його внутрішньої необхідності? Чому прекрасне виступає «зображенням абсолютного»? Які форми і ступені розвитку прекрасного в мистецтві? Чим відрізняються один від одного символічна, класична і романтична форми мистецтва? Яким чином Гегель вибудовує систему окремих видів мистецтв і як ці види пов'язані з загальними формами мистецтва? Яке місце займає
 9. Охорона персонажів
  недобросовісної конкуренції або авторсько-правову охорону персонажів. Оформлення придбання у російських авторів прав на використання на території Російської Федерації їх персонажів або їх назв, образів, зовнішнього вигляду є дуже непростим завданням. Найбільш надійним в даний час видається висновок одночасно двох договорів: 1) про надання авторських прав;
 10. ТЕМА 1. ТЕХНІКА
  поняття: техніка, технічна революція, техніцизм, технологічний спосіб виробництва. Джерела та література: Кемеров В.Є., Керімов Т.Х. Хрестоматія з соціальної філософії. М., 2001. С. 305-326, 342-347, 350-368. Алексєєв П.В. Соціальна філософія. М., 2003. Гол. 6. Філософія: Підручник. 2-е вид. / Відп. ред. В.Д. Губин, Т.Ю. Сидорина. М., 2001. Ч. 3, гл. 5. Товмасян С.С. Філософські проблеми