Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
Рижаков А.П.. Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с., 2004 - перейти до змісту підручника

13.1 Поняття організаційного забезпечення діяльності судів та органи, що забезпечують цю правоохоронну функцію

Організаційне забезпечення діяльності судів - це здійснення заходів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого характеру, спрямованих на створення умов для повного і незалежного здійснення правосуддя.

Обов'язок здійснення заходів щодо забезпечення діяльності органів судової влади насамперед покладена на Уряд РФ. У цьому зв'язку з федерального бюджету здійснюється фінансування судів і забезпечується можливість повного і незалежного здійснення правосуддя; а також забезпечується виконання судових рішень (ст. ст. 19, 42 Федерального конституційного закону «Про уряд Російської Федерації»). Таке фінансування повинно проводитися у порядку та обсязі, що гарантують належні економічні умови здійснення судової вла-

127

сти на основі принципів і положень Конституції РФ.

Крім Уряду РФ організаційним забезпеченням діяльності судів займаються: -

Апарат Конституційного Суду РФ (ст. 111 Федерального конституційного закону «Про Конституційний Суд Російської Федерації»); -

Апарат Верховного Суду РФ; -

Судовий департамент при Верховному Суді РФ (ст. 1 Федерального закону «Про судового департаменту при Верховному суді Російської Федерації»); -

Управління (відділи) Судового департаменту при Верховному Суді РФ в суб'єктах Російської Федерації (ст. 14 Федерального закону «Про судового департаменту при Верховному суді Російської Федерації»); -

Вищий Арбітражний Суд РФ (ст. 44 Федерального конституційного закону «Про арбітражних судах Російській Федерації»); -

Служба судових приставів Міністерства юстиції РФ (ст. 1 Федерального закону «Про судових приставів»).

Згідно п. 3 ст. 4 Федерального закону «Про органи суддівського співтовариства в Російській Федерації» участь в організаційному, кадровому та ресурсному забезпеченні судової діяльності є одним з основних завдань органів суддівського співтовариства.

13.2 Невтручання в діяльність суду при відправленні правосуддя як основна умова організаційного забезпечення його діяльності

Згідно ст. 4 Федерального закону «Про судового департаменту при Верховному суді Російської Федерації» Судовий департамент, органи і установи Судового департаменту покликані сприяти зміцненню самостійності судів, незалежності суддів і не має права втручатися у здійснення правосуддя. Заборона якого б то не було втручання в судову діяльність визнається гарантією незалежності суддів.

Втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 294 КК кримінально карається. Більше того, суддя не зобов'язаний давати будь-яких пояснень по суті розглянутих або перебувають у провадженні справ, а також представляти їх кому б то не було для ознайомлення, інакше як у випадках і порядку, передбачених процесуальним законом (ч. 1 ст. 9, ст. 10 Закону РФ «Про статус суддів в Російській Федерації»; ч. 1 ст. 13 Федерального конституційного закону «Про Конституційний Суд Російської Федерації»).

Це правило поширюється не тільки на заклади (підрозділи), правомочні здійснювати організаційне забезпечення діяльності судів, але й на будь інші несудових органи (посадових осіб), що реалізують у нашій державі контрольні та наглядові функції.

Таким чином, втручання в діяльність суду при відправленні правосуддя заборонено.

Однак не вся діяльність суду є правосуддя. Тому закономірно існування в державі установ, які здійснюють перевірку деяких, що не зачіпають істоти прийнятих судами рішень та видів діяльності. Так, на податкові органи покладено контроль за правильністю та своєчасністю справляння до бюджету податків, а значить і державного мита, якої оплачуються подаються до судів позовні заяви та скарги (подп. «о» п. 1 ст. 19 Закону РФ «Про основи податкової системи в Російській Федерації »).

Державні податкові інспекції республік у складі Російської Федерації, державні податкові інспекції по краях, областям, автономної області, автономним округам, містах Москві і Санкт-Петербургу в судах перевіряють правильність обчислення розміру державного мита та повноти надходження її до бюджету з метою попередження помилок з зазначених питань. Дані перевірки не повинні розглядатися як втручання в судову діяльність. Однак і в цей випадку вивчення посадовими особами податкових органів необхідних документів

не повинно створювати будь-яких перешкод у здійсненні судами

128

правосуддя.

13.3 Організаційне забезпечення діяльності Конституційного суду РФ

Організаційним забезпеченням діяльності Конституційного суду РФ займається апарат Конституційного суду РФ. Їм здійснюється організаційне, матеріально-технічне та соціально-побутове, науково-аналітичне, інформаційно-довідкове, та інше забезпечення Конституційного Суду РФ. Апарат Конституційного Суду РФ сприяє суддям у підготовці справ та інших питань до розгляду у засіданнях і на нарадах Конституційного Суду РФ.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.1 Поняття організаційного забезпечення діяльності судів та органи, що забезпечують цю правоохоронну функцію "
 1. Глава 13. Організаційне забезпечення діяльності судів та органи його здійснюють
  забезпечення діяльності судів та органи його
 2. Організаційне забезпечення діяльності військових судів. Організація роботи у військовому суді
  організаційне забезпечення діяльності військових судів, за поданням голови відповідного військового суду. Керує діяльністю адміністратора військового суду назване підрозділ Судового департаменту. Контролем над його діяльністю займається голова відповідного суду. У зв'язку з покладеною на нього функцією адміністратор військового суду: 1) вживає заходів
 3. Рижаков А.П.. Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с., 2004

 4. 1.2 Функції (направлення) правоохоронної діяльності
  організаційне забезпечення діяльності судів; 4) прокурорський нагляд та інші напрямки діяльності прокуратури; 5) виявлення та розслідування злочинів: - попереднє слідство, - дізнання, - оперативно-розшукова діяльність; 6) кримінально-виконавча діяльність; 7) нотаріальні дії; 8) юридична допомога і захист у кримінальних справах (надання
 5. 12.3 Суддівське співтовариство і його органи. Порядок їх утворення та повноваження
  організаційному, кадровому та ресурсному забезпеченні судової діяльності; 4) утвердження авторитету судової влади, забезпечення виконання суддями вимог, що пред'являються кодексом суддівської етики. Порядок формування та діяльності органів суддівського співтовариства визначається Федеральним Законом від 14 березня 2002 року № 30-ФЗ «Про органи суддівського співтовариства в Російській
 6. 6.4 Голови верховних судів республік, крайових, обласних судів, судів міст федерального значення , судів автономної області і автономних округів, їх права та обов'язки, порядок призначення на посаду. Організація роботи і апарат суду суб'єкта Російської Федерації
  організаційно-правового забезпечення діяльності судів Судового департаменту при Верховному суді РФ подання про призначення на посаду адміністратора очолюваного ним суду (ч. 1 ст. 18 Федерального закону «Про судового департаменті при Верховному суді Російської Федерації »); 15) приймають участь в узгодженні з начальником управління (відділу) Судового департаменту при Верховному Суді
 7. 4.4. Організаційне забезпечення інформаційної безпеки
  організаційного забезпечення інформаційної безпеки є: розробка нормативної правової бази в галузі забезпечення інформаційної безпеки РФ; створення умов для реалізації прав громадян і громадських об'єднань на дозволену законом діяльність в інформаційній сфері; Система організаційного забезпечення інформаційної безпеки контроль за
 8. 9.6.2.4 Судові склади Вищого Арбітражного Суду РФ
  організаційної, кадрової та фінансової діяльності арбітражних судів у Російської Федерації. Очолюється даний Рада Головою Вищого Арбітражного Суду РФ. Їм і призначається день засідання Ради голів арбітражних судів і забезпечується завчасне повідомлення членів Ради голів арбітражних судів про час засідання Ради і питаннях, що виносяться на його
 9. 1.3 Предмет дисципліни «Правоохоронні органи», його співвідношення з іншими юридичними дисциплінами
  поняття, ознаки, завдання і цілі правоохоронної діяльності; 2) функції (напрямки) правоохоронної діяльності; 3) поняття, ознаки та види правоохоронних органів; законодавчі та інші правові акти про правоохоронні органи; 4) поняття та основні ознаки судової влади; 5) загальна характеристика суду як органу судової влади; поняття і
 10. Державне регулювання оціночної діяльності
  організаційного забезпечення оцінки майна; - забезпечення норм і рівня професійної підготовки оцінювачів та контроль за їх дотриманням; - контроль за виконанням оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності умов здійснення оціночної діяльності; - організаційне забезпечення роботи Наглядової ради та Екзаменаційної комісії; - видача кваліфікаційних свідоцтв та
 11. 12.3. 2 Рада суддів Російської Федерації
  організаційному, кадровому та ресурсному забезпеченні судової діяльності; 6) висуває представників для участі в колегії Судового департаменту при Верховному Суді РФ (ч. 2 ст. 11 Федерального закону «Про судового департаменту при Верховному суді Російської Федерації »); 7) затверджує типові правила внутрішнього розпорядку судів (п. 1.4 Інструкції по судовому діловодства в
 12. 7.1 Місце військових судів у судовій системі РФ. Підсистема військових судів. Порядок їх формування
  забезпечення підсудному права на захист, принципу самостійності судів, незалежності суддів і підпорядкування їх тільки закону, національної мови судочинства та ін Вони закріплені в Конституції РФ, КПК і ЦПК. Тим часом у Федеральному конституційному законі « Про військових судах Російської Федерації »знову продубльована і уточнена правова основа двох з них: принципу незалежності суддів і