Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна кібернетика → 
« Попередня Наступна »
А. В. Мілов, В. Н. Тимохін, Г. А. Чорноус. Економічна кібернетика, 2004 - перейти до змісту підручника

1.3.1. Аксіоми теорії управління

Для управління необхідно виконання ряду природних умов, які сформулюємо у вигляді аксіом.

Аксіома 1. Наявність наблюдаемості об'єкта управління. У теорії управління ОУ вважається спостережуваним в стані z (t) на множині моментів часу T, при вхідній дії x (t) і відсутності збурень,

якщо рівняння спостереження динамічної системи, представлене у вигляді

**

y (t) = g [t, x (t), z (t)],

де y (t ) - деяка реалізація вихідного процесу, доступна для реєстрації, має єдине рішення

z (t) = z (t) eZ.

Якщо це твердження справедливо для будь-якого z (t) eZ, то об'єкт вважається повністю контрольоване.

Це вираз означає, що визначення будь-якого зі станів ОУ (тобто його наблюдаемость) реалізується тільки в тому випадку, якщо за результатами вимірювання вихідних змінних y (t) при відомих значеннях вхідних змінних x ( t) може бути отримана оцінка z (t) будь-який з змінних стану z (t).

Таке завдання в теорії систем відома як задача спостереження. В організаційно-технічних системах управління це завдання реалізується функцією контролю поточного стану ОУ і впливів зовнішнього середовища. Без цієї інформації управління або неможливо, або неефективно.

Аксіома 2. Наявність керованості - здатності ОУ переходити в просторі станів Z з поточного стану в необхідне під впливами керуючої системи. Під цим можна розуміти переміщення у фізичному просторі, зміна швидкості і напряму руху в просторі станів, зміна структури або властивостей ОУ. Якщо стан ОУ не змінюється, то поняття управління втрачає сенс.

Аксіома 3. Наявність мети управління. Під метою управління розуміють набір значень кількісних або якісних характеристик, що визначають необхідний стан ОУ.

Якщо мета невідома, управління не має сенсу, а зміна станів перетворюється на безцільне блукання. Мета відображається точкою, в яку треба перевести систему з існуючого стану, або траєкторією перекладу ОУ в потрібний стан у вигляді, наприклад, адитивної згортки

n

max F = X аіУі і = 1

з обмеженнями типу

n

XьіУі і = 1

де y-я характеристика;

аі - важливість (вага); і-й характеристики;

Ьі - витрата ресурсів на підтримку і-й характеристики в необхідному стані;

c - загальна кількість ресурсів.

Аксіома 4. Свобода вибору - можливість вибору керуючих впливів (рішень) з деякого безлічі допустимих альтернатив.

Чим менше це безліч, тим менш ефективно управління, так як в умовах обмежень оптимальні рішення часто залишаються за межами області адекватності. Якщо є єдина альтернатива, то управління не потрібно. Якщо рішення не впливають на зміну стану ОУ, то управління не існує.

Аксіома 5. Наявність критерію ефективності управління. Узагальненим критерієм ефективності управління вважається ступінь досягнення мети функціонування системи.

Крім ступеня досягнення мети якість управління можна оцінювати по приватним критеріям: ступеня відповідності керуючих впливів необхідним станам ОУ, якості прийнятих рішень, точності управління. Для оцінки систем управління військового призначення вводяться требова-ня до управління за показниками стійкості, безперервності (тривалості циклу управління), оперативності та скритності.

Аксіома 6. Наявність ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових і т.д.), що забезпечують реалізацію прийнятих рішень. Відсутність ресурсів рівносильне відсутності свободи вибору. Управління без ресурсів неможливо.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.3.1. Аксіоми теорії управління "
 1. 1.1 ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ
  теорії та методології управління регіональною економікою здійснюється за двома головними лініями: Розширення і поглиблення змісту досліджень ( доповнення класичних теорій новими чинниками, вивчення й осмислення нових процесів і явищ). Посилення методології досліджень (особливо застосування математичних методів і інформатики). Відповідно із загальною структурою теорії управління
 2. І. В. Челноков, Б. І. Герасимов, В. В. Биковський. Регіональна економіка: Організаційний-економічний механізм управління ресурсами розвитку регіону / Під наук. ред. д-ра економ. наук, проф. Б. І. Герасимова. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2002. 112 с., 2002
  теорії та діалектичного методу пізнання. Призначена для фахівців з регіонального управління якістю продукції, процесів і послуг, а також аспірантів і студентів економічних спеціальностей університетів та інших вищих навчальних
 3. Програма. Конференція «Управління в сучасному світі»
  управління. 3. Розвиток стратегічного управління. 4. Технократична філософія управління. 5. Гуманізація філософії і практики менеджменту. 6. «Соціальні технології» управління японців. 7. Соціальний менеджмент у виробництві Заходу. 8. «Економічне диво» як результат стратегічного інноваційного управління. 9. Управління персоналом: національні традиції та ефективність. 10. Розвиток
 4. Запитання для самопідготовки
  управління? Які його об'єкти, суб'єкти і методи? 2. Які особливості «кризового управління»? 3. Чим відрізняється соціальне управління від самоврядування? 4. Спробуйте типологизировать соціальні системи залежно від типів управління. 5. Що таке інноваційне управління? Чи завжди воно пов'язане з кризою в керованій системі? 6. Дайте характеристики відомих Вам управлінських
 5. Тема 2. Характеристика конфлікту як соціального феномена
  управління конфліктами Поняття управління конфліктом. Управління конструктивними і деструктивними конфліктами. Основний зміст управління конфліктом: прогнозування, попередження, стимулювання, регулювання і дозвіл. Динаміка конфлікту і зміст управління ім. Джерела прогнозування конфлікту. Шляхи попередження конфлікту. Вимушені і превентивні форми
 6. А. В. Мілов, В. Н. Тимохін, Г. А. Чорноус. Економічна кібернетика, 2004

 7. Глава 13О МЕТОДОЛОГІЇ МАТЕМАТИКИ
  аксіому. Вона свідчить, що при посередництві третіх перетинає лінії, дві схиляються до з'єднання лінії (адже це і означає "бути [кутах при перетині] менше двох прямих"), при ГОЛ. 13. Про МЕТОДОЛОГІЇ МАТЕМАТИКИ 213 достатньому продовження перетнуться; ця істина начебто занадто складна, щоб бути самоочевидною і потребує доказу, яке, однак, неможливо дати саме тому, що
 8. зміст
  управління розвитком регіону ... 4 Концептуальні підходи, принципи та основні складові механізму розвитку регіону 25 1.3 Основні проблеми управління процесом ресурсного забезпечення розвитку регіону 35 Глава 2 РЕСУРСНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 42 2.1 Сутність та механізм формування ресурсної бази розвитку регіону 42 Класифікація ресурсів розвитку регіону 56 Інвестиційні ресурси
 9. ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
  управління АСУП - АСУ підприємством АСУТП - АСУ технологічним процесом БД - база даних ВІО - зовнішнє інформаційне забезпечення ВНІО - внутрішнє (технологічне) інформаційне забезпечення ГВЦ - головний обчислювальний центр ГД - Державна Дума ДІАЦ - головний ІАЦ гуїро - Головне управління інформаційних ресурсів (ФАПСИ) ДКВС - Головне управління інформаційних систем
 10. Література
  теорії, традиції, перспективи. СПб.: NB, 1992. Іванов В.М. Соціологія сьогодні. М., 1989. Історія буржуазної соціології кінця XIX і початку XX століття. М., 1979. Історія соціології в Західній Європі і США. М.: Наука, 1993. Кондауров В.І. Предмет соціології. Історико-соціологічне введення. М., 1992. Култигін В.П. Рання німецька класична соціологія. М., 1991. Култигін В.П. французька
 11. Мей О'Елтон (1880-1949)
  теорії людських відносин. Найбільш значний внесок Мея в розвиток соціології управління та індустріальної соціології - це знамениті Хоторнские експерименти в «Вестерн електрик компані» поблизу Чикаго (1927-1932). Вивчаючи вплив різних факторів (умови і організація праці, заробітна плата, міжособистісні відносини і стиль керівництва) на підвищення продуктивності праці на промисловому
 12. По ту сторону наук у філософії Платона
  аксіом - а за Платоном вони не більше, ніж припущення, - то в цьому випадку математична істина виявляється і обмеженою, і гіпотетичною. Отже, не можна називати математику наукою (Платон), тому що розум в цьому випадку змушений користуватися передумовами і тому не сходить до початку, так як він не в змозі вийти за межі «передбачуваного», щоб піднятися вище. Головне для математики
 13. Модель інформаційного агрегату
  управління, що включаються в сферу інформатизації моделями інформаційних агрегатів, необхідно визначити їх: U, (t) - цілі, n (t) - плани (програми), V (t) - керуючі сигнали (рішення), R (t) - ресурси, W (t) - обурення, Y (t) - оператор (алгоритм) функціонування, H (t) - оператор зміни станів , A (t) - оператор (алгоритм) управління, F (t) - результати функціонування, Z (t) -
 14. Бурков В.Н., Щепкін А.В.. Екологічна безпека. М.: ІПУ РАН, 2003. - 92 с., 2003
  управління екологічною безпекою. Основна увага приділяється технології розробки математичних моделей економічних механізмів зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та пом'якшення їх наслідків. Для фахівців, що займаються питаннями регулювання та управління екологічною
 15. Питання 67. Форма і зміст договору довірчого управління
  Управління-т-г ~ \ | j | 1-І і | I j 1. Договір довірчого управління майном повинен бути укладений у письмовій формі. Договір довірчого управління нерухомим майном повинен бути укладений у вигляді єдиного документа, підписаного сторонами, з обов'язковою державною реєстрацією. Передача нерухомого майна в довірче управління також вимагає обов'язкової
 16. Тема 11. Конфлікти в суспільстві
  управлінські причини конфліктів в організації. Соціально-психологічні та соціально-культурні джерела конфліктів в організації. Основні способи управління конфліктами в організації. Тема 13. Конфлікти в сім'ї Сім'я як осередок суспільства та її соціальні функції. Структура сімейних відносин. Відносини між подружжям. Відносини в системі: «батьки-діти», «подружжя та їх
 17. Попередження і дозвіл управлінських конфліктів
  управління, в якому зріє або виник конфлікт, або керівнику вищої ланки . У цьому полягає одна з особливостей процесу попередження та разр ешеніем управлінських конфліктів. З метою попередження управлінських конфліктів керівнику будь-якого рангу важливо налагодити зворотний зв'язок з усіма ланками управленія1211, а також з усіма об'єктами управління. Це перша необхідна умова