Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., аспірантів і стажистів. - 4-е вид., стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2005 - перейти до змістом підручника

12.3. ВИРОБНИЦТВО У довгостроковому періоді

Довгостроковий виробничий період. У довгостроковому періоді всі фактори виробництва можуть бути змінними. Припустимо, що процес виробництва здійснюється шляхом використання двох факторів : капіталу і праці (при такому допущенні ми можемо використовувати для аналізу двомірне графічне простір). Отже, існує і двофакторна виробнича функція, що характеризує залежність між витратами праці і капіталу та максимальним обсягом продукції, що випускається. Так як обидва чинники змінні, то виробництво одного й того ж обсягу продукції може здійснюватися шляхом використання їх різних комбінацій.

По виробничої функції розрахуємо випуск продукції при різних витратах одиниць праці і капіталу. За одиницю праці, наприклад, приймемо 100 ч праці, за одиницю капіталу - 100 год роботи машин. На основі отриманих даних побудуємо таблицю, звану виробничої сіткою (табл. 12.2).

Таблиця 12.2. Виробнича сітка Одиниці праці Одиниці капіталу 1 2 3 4 5 6 1 16 28 37 44 51 57 2 28 44 57 68 78 86 3 37 57 72 86 97 106 4 44 68 86 100 114 124 5 51 78 97 114 129 141 6 57 86 106 124 141 155 Виробнича сітка показує обсяг випуску продукції при певних витратах праці і капіталу. Наприклад , якщо в процесі виробництва використані 3 од. праці та 5 од. капіталу, то максимальний обсяг виробництва при даній технології буде дорівнює 97 од.

Якщо рухатися по вертикалі виробничої сітки, збільшуючи при цьому витрати праці і залишаючи незмінним кількість капіталу, то різниця між кожними наступними рівнями обсягу виробництва дасть граничний продукт праці у фізичному вираженні. Якщо ж витрати капіталу збільшувати, залишаючи незмінним кількість праці, то така ж різниця по горизонталі дасть граничний продукт капіталу у фізичному вираженні.

За даними виробничої сітки побудуємо графік виробничої функції для певного обсягу виробництва, наприклад для 57 од. продукції. Їх можна провести за допомогою наступних комбінацій праці і капіталу: II і 6 К; 21 і 3 К; 31 і і 61 і 1К Відкладемо дані значення на графіку (рис. 12.4).

Отримаємо відповідно точки А, В, С і D. Якщо існує нескінченна безліч альтернативних комбінацій праці і капіталу, що дозволяють випустити 57 од. продукції, то ці точки можна з'єднати безперервної лінією. Отримана крива називається ізок-Ванту (isoquant - від гр. iso - рівний, однаковий, подібний і лат. до

до ^ а

+ б 6 Л

5

4

3

2

* I

1

Про quantum - скільки). Кожна її точка показує альтернативні комбінації факторів, які можуть бути використані для виробництва певного обсягу продукції при даної технології. Ізокванта має форму ввігнутої кривої, так як, просуваючись від точки А до точок В> С, Д ми зменшуємо витрати капіталу і, щоб залишитися на тій же изокванте, змушені збільшувати витрати праці.

Слід підкреслити, що изокванта може мати вигляд, що трохи відрізняється від виду на рис. 12.4, а (рис. 12.4, б).

Від точки А до точки В усі комбінації факторів виробництва ефективні. На цьому відрізку ми можемо заміщати один фактор іншим. Цю частину кривої називають зоною субституції ізокванти. Поза цієї зони всі комбінації факторів будуть неефективні. Наприклад, обсяг випуску продукції в точці С можна провести при використанні меншої кількості факторів в точці В. Тому частина ізокванти, позначена пунктирною лінією, не належить виробничої функції і, як правило, не розглядається в теорії виробництва.

За допомогою виробничої сітки можна побудувати ряд ізок-вант, тобто карту ізоквант (рис. 12.5). За міру зміщення вправо кожна нова изокванта являє собою все більш високі рівні виробництва. Це пояснюється тим, що при русі вправо в процесі виробництва використовуються всі великі обсяги праці і капіталу.

Якщо виробнича функція має змінні коефіцієнти, то через будь-яку точку на графічному просторі, обмеженому осями К і I, можна провести ізокванту, тобто існує нескінченна безліч изоквант. Їх розташування залежить від типу виробничої функції.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 12.3. ВИРОБНИЦТВО У довгостроковому періоді "
 1. 12.1. ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ ТА ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ
  виробництва. Приступаючи до процесу виробництва, підприємець знає, що випускається їм продукція може бути створена за допомогою використання різних комбінацій необхідних факторів. Його завдання полягає у виборі такої комбінації, яка забезпечить технологічну ефективність, тобто дозволить виробити максимальний обсяг продукції при мінімальних (оптимальних) витратах факторів виробництва.
 2. Ростоу Уолт Уітмен (р. 1916)
  виробництва, широке впровадження досягнень науки і техніки, зростання міського населення до 60-90% і т.д.); 5) ера високого масового споживання (основні проблеми суспільства - проблеми споживання, а не виробництва; основні галузі промисловості - сфера послуг і виробництво товарів масового споживання ). Згідно Ростоу, економічні зміни є результатом «неекономічних людських
 3. Питання 9. Укладення договору поставки
  виробництва або постачання продукції). 2. Сторони має право за своїм угодою звернутися до суду для вирішення спору про умови договору, який виник при укладенні договору поставки. Якщо такої угоди немає, суд вправі вирішити суперечку, тільки якщо одна із сторін відповідно до закону зобов'язана укласти договір. У цьому випадку суд також має право зобов'язати сторону, ухиляється від укладення
 4. Механізми обмеження ризику (квот)
  виробництва, заборони будівництва і т.д). Відповідні стандарти стосуються, в першу чергу, 80 застосовуваних технологій виробництва (будівництва), організаційно-технічних заходів щодо забезпечення безпеки виробництва. Норми і нормативи обмежують, як правило, гранично допустимі концентрації, викиди або скиди. Позначимо w - встановлену квоту на рівень безпеки
 5. 10.1. ПОНЯТТЯ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ
  виробництвом і споживанням, дефіциту благ і послуг, зменшення урядових витрат на соціальні потреби, нормування споживання та інших малоприємних явищ. Проблема обмеженості ресурсів змушує людей вибирати оптимальний варіант використання ресурсів. В умовах обмеженості ресурсів вибір здійснюється з урахуванням: виду та обсягу альтернативних продуктів; альтернативних
 6. 3.1. Про стратегію парламентської діяльності
  довгострокового та оперативного забезпечення діяльності парламенту. Ця діяльність повинна орієнтуватися на стратегічні цілі розвитку суспільства в цілому, його народно-господарських комплексів, галузей, підгалузей, регіонів та інших об'єктів організаційного управління, взаємодії з державами зовнішнього світу. Природно, при цьому повинні враховуватися також проблеми, що знаходяться у віданні
 7. 5.9. Регіональна специфіка заходів адаптації
  виробничо-галузевої, а й регіональної специфіки. Для забезпечення сталого розвитку російських регіонів з урахуванням фактора змін клімату необхідний перехід до стратегічного типу планування, що поєднує довгострокову перспективу з системним підходом до розробки та реалізації економічних програм та окремих проектів і «вбудовує» зазначений фактор в плани розвитку територій та
 8. Механізми економічної відповідальності.
  Виробництва, заборони будівництва та ін). Відповідні стандарти стосуються, в першу чергу, застосовуваних технологій виробництва (або будівництва), організаційно-технічних заходів щодо забезпечення безпеки виробництва, обмежень на гранично допустимі концентрації, викиди або скиди. До цієї ж групи механізмів віднесемо механізми експертизи (проектів, підприємств), в яких оцінка
 9. Тема 8. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ІНОЗЕМНОГО ПАРТНЕРА
  довгострокові зобов'язання. Кредитори воліють фірми з низькою часткою позикових коштів, щоб не понести збитків при ліквідації компанії 2.4 Коефіцієнти рентабельності Дають узагальнену характеристику ефективності роботи в цілому Рентабельність реалізованої продукції (profit margin on sales) = Чистий прибуток / Виручка від реалізації Називається також чистої питомої прибутком Рентабельність
 10. 4.5. Уральський регіон
  виробництва зерна в Російській Федерації. Разом з тим, на півдні регіону потепління клімату практично не виявлялося. Як негативне явище можна відзначити зниження січневих температур на частині території регіону. Аридность території, оцінювана індексом сухості, помітно зменшилася, а влагоо-беспеченность сільськогосподарських культур збільшилася повсюдно за винятком досить
 11. ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНЕ БУТТЯ СУСПІЛЬСТВА
  виробництво, його структура і місце в соціумі. Проблема праці. Економічний спосіб виробництва. Продуктивні сили і виробничі відносини. Проблема власності. Основне виробниче відношення. Закони суспільного розвитку, що генеруються матеріальним виробництвом. Основні поняття: власність, економічний спосіб виробництва, продуктивні сили, виробничі
 12. Аналіз і обгрунтування програм розвитку регіону на основі оптимального фінансового планування
  виробництва продукції, збільшення оподатковуваної бази, комплексного розвитку території і т. д. Проект або програма, що претендують на підтримку обласної адміністрації, повинні спочатку відповідати ряду умов, які збудовані автором в наступній послідовності. Проект повинен мати чисту дисконтовану вартість: NPV> 0. Внутрішня норма прибутковості (IRR) зіставляється з
 13. Програма. Конференція «Управління в сучасному світі»
  виробництві Заходу. 8. «Економічне диво» як результат стратегічного інноваційного управління. 9. Управління персоналом: національні традиції та ефективність. 10. Розвиток механізмів управлінської мотивації. 11. Зміна соціальної та кратической структури сучасного виробництва. 12. Проблеми бюрократизації
 14. 4.2. Центральний регіон
  виробництва пелет (до 14,6 млн т) і переведення котелень і ТЕС на біопаливо. Це може підвищити стійкість енерго-і теплопостачання, але, разом з тим, вона може опинитися під загрозою внаслідок збільшення мінливості температури повітря. З тієї ж причини очікуються прискорення процесу руйнування будівель і зменшення терміну їх служби, збільшення повторюваності та інтенсивності обмерзання, більш