Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяСоціальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Фетіскін Н. П., Козлов В. В. , Мануйлов Г. М.. Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп. - М., Изд-во Інституту Психотерапії - 490 с., 2002 - перейти до змісту підручника

1.2.15. Оцінка рівня творчого потенціалу особистості

Призначення. Методика дозволяє визначити самооцінку особистісних якостей або

частоту їх прояву, які й характеризують рівень розвитку творчого

потенціалу особистості

Інструкція, За 9 -бальною шкалою оціните кожне з 18 тверджень. Обрану

оцінку обведіть кружечком.

№ Питання тесту Шкала оцінок 1 Як часто розпочату справу вам вдається довести до

логічного кінця? 1, 2, 3,4, 5, 6, 7,8,9 2 Якщо всіх людей подумки розділити

на логіків та евристики, тобто генераторів ідей, то в якій мірі ви

є генератором ідей? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 3 Якою мірою ви відносите

себе до людей рішучим? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 4 Якою мірою ваш кінцевий

«продукт», ваш твір найчастіше відрізняється від вихідного проекту, задуму? 1,

2,3,4,5,6,7,8,9 5 Наскільки ви здатні проявити вимогливість і

наполегливість, щоб люди, які обіцяли вам щось, виконали обіцяне? 1,2,

3,4,5,6,7,8,9 6 Як часто вам доводиться виступати з критичними відомостями в

чиюсь адресу? 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8,9 7 Як часто рішення виникаючих у вас

проблем залежить від вашої енергії та наполегливості? 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8,9

8 Який відсоток людей у ??вашому колективі найчастіше підтримують вас, ваші

ініціативи та пропозиції? (1 бал - близько 10%) 1,2,3,4,5,6,7,8,99 Як часто у

вас буває оптимістичне і веселий настрій? 1,2,3.4,5,6,7,8,910 Якщо все

проблеми, які вам доводилося вирішувати за останній рік, умовно розділити на

теоретичні та практичні, то який серед них питома вага практичних? 1,

43,4,5,8,7,8,9 11 Як часто вам доводилося відстоювати свої принципи,

переконання? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 12 Якою мірою ваша товариськість,

комунікабельність сприяє вирішенню життєво важливих для вас проблем? 1,2,3,

4,5,6,7,8,913 Як часто у вас виникають ситуації, коли головну відповідальність

за вирішення найбільш складних проблем і справ в колективі вам доводиться брати на

себе? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 14 Як часто і в якій мірі ваші ідеї, проекти

вдавалося втілювати в життя? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 15 Як часто вам вдається,

проявивши винахідливість і навіть підприємливість, хоч у чомусь випередити своїх

суперників по роботі чи навчанні? 1,2,3,4,5,6,7,8,916 Як багато людей серед ваших

друзів і близьких, які вважають вас людиною вихованою і інтелігентною? 1,

2, 3,4, 5, 6. 7, 8,9 17 Як часто вам в житті доводилося вживати щось

таке, що було сприйнято навіть вашими друзями як несподіванка, як

принципово нову справу? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 18 Як часто вам доводилося

докорінно реформувати своє життя чи знаходити принципово нові

підходи у вирішенні старих проблем? 1,2,3.

4,5,6,7,8,9

Обробка й інтерпретація результатів

На основі сумарного числа набраних балів визначте рівень вашого

творчого потенціалу.

Сума балів Рівень творчого потенціалу особистості

18-39 Дуже низький рівень

им чином реформувати своє життя чи знаходити

принципово нові підходи у вирішенні старих пр

40-54 Низький

55-69 Нижче середнього

70 - 84 Трохи нижче середнього

85-99 Середній

100-114 Трохи вище середнього

115-129 Вище середнього

130-142 Високий рівень

143-162 Дуже високий рівень

Таблиця 1 Критерії, використовувані при проведенні результатів тестування

Фігура Кількість балів Вид малюнка 1 0 Абстрактний візерунок, обличчя, голова

людини, окуляри, птах, чайка.

1 Брови, очі, хвиля, море, норда тварини, хмара хмара, серце, сова, квітка,

яблуко, людина, собака.

2 Всі інші менш стандартні та оригінальні малюнки.

2 0 Абстрактний візерунок, дерево, рогатка, квітка.

1 Буква, будинок, символ, покажчик, слід ноги птаха, цифра, чоловік.

2 Всі інші більш оригінальні малюнки.

3 0 Абстрактний візерунок, звукові і радіохвилі, обличчя людини, човен, корабель,

люди, фрукти.

1 Вітер, хмара, дощ, кульки, деталі дерева, дорога, міст, гойдалки, морда

тваринного, колеса, лук і стріли, риба, верстати, квіти .

2 Всі інші більш оригінальні малюнки.

4 0 Абстрактний візерунок, хвиля, море, змія, хвіст, знак питання.

1 Кішка, крісло, стілець, ложка, миша, гусениця, черв'як, окуляри, черепашка, гусак,

лебідь, квітка, трубка для куріння

2 Всі інші більш оригінальні малюнки.

5 0 Абстрактний візерунок, блюдо, ваза, чаша, човен, корабель, обличчя людини, парасолю.

1 Водойма, озеро, гриб, губи, підборіддя, таз, лимон, яблуко, лук і стріли,

яр, яма, риба, яйце.

2 Всі інші більш оригінальні малюнки.

6 0 Абстрактний візерунок, сходи, сходи, обличчя людини.

1 Гора, скеля, ваза, ялина, кофта, піджак, плаття, блискавка, гроза, людина, квітка.

2 Всі інші більш оригінальні малюнки.

7 0 Абстрактний візерунок, машина, ключ, серп.

1 Гриб, черпак, ківш, лінза, обличчя людини, молоток, окуляри, самокат, серп і

молот, тенісна ракетка.

2 Всі інші більш оригінальні малюнки.

8 0 Абстрактний візерунок, дівчинка, жінка, очі і тіло людини.

1 Буква, ваза, дерево, книга, майка, плаття, ракета, квітка, щит.

2 Всі інші більш оригінальні малюнки.

9 0 Абстрактний візерунок, пагорб, гори, буква, вуха тварини.

1 Верблюд, вовк, кішка, лисиця, обличчя людини, собака, людина, фігура.

2 Всі ктальние більш оригінальні малюнки.

Фігура Количе-

ство

балів Вид малюнка

10 0 Абстрактний візерунок, гусак, качка, дерево, обличчя людини, лисиця. 1 Буратіно,

дівчинка, птиця, цифра, людина, фігура. 2 Всі інші більш оригінальні

малюнки.

Таблиця 2 показники норми креативності для різних вікових груп

Група Норма креативності в балах Середньої показник норм Учні 4-8-х

класів 5-13 9,6 Учні 9-1 1-х класів 7-14 10,6 Студенти і дорослі 6-14 10,

55 Бали нижче норми свідчать про низький рівень креативності, вище - про

високому.

Література

1.Андреева Г. М. Соціальна психологія. - М., 1994.

2.Болотова А.К., Маркова І. В. Прикладна психологія. - М., 2001.

3.Бубнова С. С. Методика діагностики ціннісних орієнтації особистості. - М., 1995.

4.Ільін Е. П. Мотивація і мотиви. - СПб., 2000.

5.Козлов В. В. Психологічний практикум для студентів за спеціальністю

«Соціальна робота *. - Ярославль, 1999.

6.Методи соціальної психології / За ред. Є. С. Кузьміна, В. Е, Семенова. -Л.,

1997.

7.Методікі соціально-психологічного дослідження особистості і малих груп / Зб.

Наукових праць под.ред. А. Л. Журавльова, Е. В. Журавльової. - М., 1995.

8. Практична психодіагностика. Методики і тести. Навчальний посібник / За ред.

Д. Я. Райгородської. -Самара, 1998.

9.Псіхологіческая діагностика. Навчальний посібник / За ред. К. М. Гуревича, Є. М.

Борисової. - М., 2000.

10.Романова Е. С., Усенова 0. І., Потьомкіна 0. Ф. Психологічна діагностика

розвитку школярів в

нормі та патології. - М., 1990.

11.Соціальная психологія особистості. Навчальний посібник / За ред. В. А, Лабунской.

- М., 2000.

12. Фетіскін Н. П., Миронова!. І. Соціально-психологічна діагностика

особи і групи. - М. -

Кострома, 2001.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.2.15. Оцінка рівня творчого потенціалу особистості "
 1. Зміст
  потенціал у механізмі функціонування господарських систем Зміст і структура економічного потенціалу Еколого-економічний (природно-ресурсний) потенціал території Виробничий потенціал. Інвестиційна привабливість регіонів Інноваційно-освітній потенціал. Науково-технічні фактори розвитку економіки Трудовий (кадровий) потенціал Глава II. Показники
 2. Бібліографічний список
  оцінки рівня життя населення / / Питання статистики. 2000. № 8. С. 18-23. Куренков Ю., Попов В. Конкурентоспроможність Росії у світовій економіці / / Питання економіки, 2000, № 6, с. 36-49 Ланцов В.А., Бабкіна Л.М., Песецький Є.В. Потенціал території: економічні, соціальні та екологічні аспекти. - СПб.: УРСС, 1994. Оцінка вартості підприємства (бізнесу). - М.: Изд-во ЕКМОС, 2000. Шлях у ХХІ
 3. В.Н. Щукові. Економічний потенціал регіонів Росії і ефективність його іспользованіяУчебное посібник Іваново 2002, 2002
  рівні соціально-економічного розвитку країни та регіонів, на якість життя населення. Книга призначена для студентів економічних спеціальностей, а також і інших спеціальностей, які вивчають
 4. ВСТУП
  рівнем економічного розвитку, істотно відстає у конкурентоспроможності своєї економіки. Тому проблема ефективного використання ресурсно-технологічного потенціалу, його розвиток та оновлення грає першорядну роль у відродженні економічної могутності країни. Значення формування та ефективного використання потенціалу має особливе значення для регіональної економіки. По суті
 5. 2. Поняття про психолого-педагогічному дослідженні
  оцінки діяльності освітньої установи або освітньої системи. Дослідження валеологічного та медичного характеру спрямовані на пошуки варіантів освіти, що зберігають і зміцнюють здоров'я учнів і вихованців. Вельми різнопланові і багатофункціональні педагогічні дослідження. Це дослідження історико-педагогічного, фі-лософско-педагогічного,
 6. Тема 4. Природа і фази творчості. Творча особистість.
  Особистість.
 7. 83. Здібності
  рівня здібностей: репродуктивний і творчий. У процесі розвитку здібностей обидва рівня взаємодіють, бо для самостійного підходу у вирішенні завдань (творчий рівень) потрібен рівень репродуктивний, пов'язаний з первісними умовами навчання за прийнятими правилами. Здібності формуються в конкретних життєвих умовах при вирішальній ролі виховання і навчання, соціального
 8. 2.2.2. Діагностика груповий мотивації (І. Д. Ааданов)
  оцінки факторів, що відносяться до формування общегрупповой мотивації. Біля кожного пункту опитувальника є шкала оцінок у балах від 1 до 7. У лівій частині тесту представлені позитивні фактори, що характеризують групову мотивацію. У правій його частині представлені чинники, що негативно характеризують групову мотивацію. Інструкція. Перед вами тест, що містить 25 факторів
 9. 75. Поняття про здібності
  рівні здійснювати діяльність. Якщо такої відповідності немає, то в індивіда виявляється нездатність до даного виду діяльності. Здатність - синтез властивостей людської особистості, що відповідає вимогам діяльності і забезпечує високі досягнення в ній. Кожна здібність має свою структуру, де можна розрізнити опорні й провідні властивості. Опорним властивістю
 10. 3.2. Оцінка ефективності економічних механізмів
  оцінка їх ефективності може проводитися за різними критеріями. Так, якщо застосовуються механізми плати за ризик, то критерієм оцінки служить сумарна величина витрат підприємств за умови забезпечення необхідного рівня безпеки (ця величина характеризує додаткове навантаження на підприємства на забезпечення безпеки виробництва). У механізмі квот основним критерієм ефективності
 11.  Сафін В. Ф.. Психологія самовизначення особистості: Учеб. посібник / Свердла. пед. ін-т. Свердловськ. - 142 с., 1986

 12.  14. Особистість як самокерована система
    оцінці значущості імпульсів, обліку наслідків дій і т. п. Він може вибирати, і в цьому полягає його свобода волі. Вища саморегуляція здійснюється спеціальною системою, що позначається як «я». Ця система - освіта самосвідомості. У процесі життя та виховання «я» формується як центр самосвідомості. У маленької дитини немає подання про власний «я», а тому він
 13.  Тема 18. ОСОБИСТІСТЬ І КУЛЬТУРА 1.
    творчих можливостей людини. У своєму впливі на природу, в пошуку та виробництві засобів задоволення своїх потреб людина формує особливий світ предметів. Тим самим в культурі змикаються як суб'єктивний світ творчої особистості, так і об'єктивний світ культурних цінностей (Малишевський А.Ф. та ін Введення у філософію. М., 1995. С.73-80, 196-205). Література Акчурін І.А.
 14.  1.1. Зміст і структура економічного потенціалу
    оцінку (вартість ресурсів, основних фондів, інтелектуальна власність, навіть кадровий потенціал), що втрачає сенс для організаційних, політичних, психологічних факторів. Виходячи з визначення економічного потенціалу як матеріальної основи господарювання можна виділити наступні його складові: природно-ресурсний (еколого-економічний); виробничий; інноваційний і
 15.  Трудовий і особистісний потенціал працівника
    оцінка їх дій оточуючими, власний комфорт і настрій. Виробництво зацікавлене в тому, щоб працівник став не просто елементом, а суб'єктом виробничої діяльності. При цьому необхідно заохочувати і тих працівників, які виконують саму некваліфіковану роботу. Проте, особливо важливо заохочувати за оригінальні, пошукові рішенні, а також узгодження соціальної та
 16.  79. Взаємозв'язок здібності з іншими властивостями особистості
    оцінку. Наполеглива праця і працездатність - важлива умова продуктивної діяльності, тобто виявлення та розвитку здібностей. Працьовитість і працездатність становлять не тільки умова прояву і розвитку здатності, а й умова компенсації відсутніх ланок здібності (за рахунок утворення заміщають механізмів