Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЕкспериментальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Нікандров В.В.. Експериментальна психологія. Навчальний посібник. - СПб.: Видавництво «Мова». - 480 с., 2003 - перейти до змісту підручника

12.1. Загальна характеристика психологічного експерименту 12.1.1. Визначення

Аналіз і порівняння численних визначень експерименту демонструє їх неузгодженість і неповноту. Ця обставина навіть дає привід для досить безрадісних оцінок можливостей дати йому повноцінну дефініцію: «Може бути, найкраще про експеримент говорити, користуючись метафорами ... А ще краще, може бути, зовсім не намагатися давати визначення того, що є експеримент, вважаючи, що це поняття не піддається компактному визначенням. Сенс його може стати ясним лише після того, як про нього буде багато сказано ... Укладачі багатьох словників, мабуть, зрозуміли марність спроби визначити поняття «експеримент». Нічого не сказано про це поняття в таких добре відомих виданнях довідкового характеру, як енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона, Енциклопедичний словник Граната, Encyclopedia Britanica, Chamber's Encyclopedia, словник Larussn навіть у нашій Фізичної енциклопедії »[231, с. 13].

Подібний песимізм, що межує з агностицизмом, в науці неприйнятний. Її обов'язок не ухилятися від чітких і зрозумілих, а по можливості і однозначних формулювань при описі і поясненні реальності, а, навпаки, прагнути до них. Як відомо, лаконічність і простота мови - красномовство науки. А головні елементи цього красномовства - визначення, в яких «словами повинно бути тісно, ??а думкам просторо».

Уникнути визначення експерименту в психології неможливо. Тому спробуємо в стислому вигляді узагальнити відповідні відомості.

Вважається, що головна відмінність експерименту в психології (втім, як і інших психологічних методів) від експерименту в інших науках зумовлено основним об'єктом дослідження.

Людина як об'єкт вивчення в силу своєї активності і свідомості дуже сильно впливає як на процес, так і на результати дослідження. Звідси випливають особливі вимоги до процесу експериментування, що розглядається як процес спілкування експериментатора з випробуваним [147,148]. Цю особливість емпіричного психологічного дослідження психологи називають проблемою «суб'ектноcті об'єкта» [119]. Конкретизацією цієї особливості психологічного експерименту є інструкція випробуваному, що дається в переважній більшості експериментальних робіт в психології.

Головна ж відмінність психологічного експерименту від інших психологічних методів полягає в тому, що він дає можливість внутрішньому психічному явищу адекватно й однозначно проявитися в зовнішньому поводженні, доступному об'єктивному спостереженню. Адекватність і однозначність об'єктивізації експериментально викликаються психічних явищ досягаються за рахунок цілеспрямованого жорсткого контролю умов їх виникнення і протікання. С. Л. Рубінштейн писав на цей рахунок: «Основне завдання психологічного експерименту полягає в тому, щоб зробити доступними для об'єктивного зовнішнього спостереження істотні особливості внутрішнього психічного процесу. Для цього потрібно, варіюючи умови протікання зовнішньої діяльності, знайти ситуацію, при якій зовнішнє протікання акта адекватно відображало б його внутрішнє психічний зміст. Завдання експериментального варіювання умов при психологічному експерименті полягає насамперед у тому, щоб розкрити правильність однієї єдиної психологічної інтерпретації дії або вчинку, виключивши можливість всіх інших »[328, с.

37].

Здійснення головної мети експериментального методу - гранично можливої ??однозначності в розумінні зв'язків між явищами внутрішньої психічної життя і їх зовнішніми проявами - досягається завдяки таким основним особливостям експерименту: 1) ініціатива експериментатора в появі цікавлять його психологічних фактів; 2 ) можливість варіювання умов виникнення та розвитку цих явищ; 3) строгий контроль і фіксація умов і процесу їх перебігу; 4) ізоляція одних і акцентування інших факторів, що обумовлюють досліджувані феномени, дає можливість виявлення закономірностей їх існування; 5) можливість повторення умов експерименту дозволяє багаторазову перевірку одержуваних наукових даних і їх накопичення, що значно підвищує їх надійність; 6) варіювання умов передбачає не тільки присутність або відсутність якихось елементів експериментальної ситуації, але і їх кількісні зміни, що дозволяє виявлені закономірності представляти в строгих кількісних виразах.

Все сказане дозволяє визначити експеримент як метод, при якому дослідник сам викликає цікавлять його явища і змінює умови їх перебігу з метою встановлення причин виникнення цих явищ і закономірностей їх розвитку. Крім того, одержувані наукові факти можуть неодноразово відтворюватися завдяки керованості і строгому контролю умов, що дає можливість їх перевірки, а також накопичення кількісних даних, на основі яких можна судити про типовість чи випадковості досліджуваних явищ.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.1. Загальна характеристика психологічного експерименту 12.1.1. Визначення "
 1. 38. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ
  психологічної проблеми використовується відповідна система прийомів і правил дослідження - методика конкретного дослідження. Вона передбачає певну структуру дій: висування гіпотези, вибір експериментального прийому і відповідного матеріалу, виділення контрольних і експериментальних груп випробовуваних, визначення вмісту серій експерименту, статистична і теоретична
 2. 13.1. Загальне уявлення про психологічному тестуванні
  характеристик носіїв психіки за допомогою спеціальних методик, іменованих тестами. Практика тестування демонструє в основному інтерес до особистості людини, тому всю сукупність тестових методик зазвичай розглядають як систему способів вивчення особистості. Що стосується предмета тестування, то це можуть бути будь-які психологічні характеристики людини у формі психічних процесів,
 3. 12.4.3. Послеексперіментальное спілкування
  загальна картина фіналу виглядала не як «розбіжність в море кораблів», а як зав'язування більш тісного знайомства. Це диктується такими міркуваннями. По-перше, етика психолога (та й загальнолюдські норми моралі) вимагає вираження подяки випробуваному за його участь у дослідженні, а якщо передбачається винагорода, то і виконання до кінця відповідних зобов'язань і
 4. 7. Методи збору фактичного матеріалу
  психологічного дослідження реалізуються в тих методах, які використовуються для збору фактичного матеріалу про психічної діяльності людини. Вибір того чи іншого методу завжди визначається предметом і завданнями конкретного дослідження. Найбільш широко застосовуються такі методи: спостереження, експеримент, бесіда, вивчення продуктів діяльності, анкета, тести. Метод спостереження.
 5. 12.1.3. Рівні експерименту
  психологічного факту самого по собі, поза контекстом впливів на нього, поза його динаміки. У цьому варіанті експерименту інтерес представляє тільки сама по собі ЗП, без з'ясування її зв'язків з НП. Таким чином просто констатується наявність і ступінь вираженості досліджуваного феномена. Приклади: тип пам'яті; рівень емоційності; гострота зору; інтелектуальні особливості і т. д. Цьому рівню
 6. 37. МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ I
  характеристик того чи іншого процесу, має метою виявлення його інваріантних ознак, без активного включення в сам процес. Спостереження може бути орієнтоване на реєстрацію ак-I тов поведінки і фізіологічних процесів і, як правило, виступає в якості попереднього етапу перед плануванням і здійсненням експериментального дослідження. Одним з перших методів психології,
 7. 3. Методи дослідження вікової психології
  характеристики, дати якісний опис. Експеримент - дослідження, в процесі якого ми самі викликаємо цікавлять нас психічні явле-ня і створюємо умови, необхідні і достатні для прояву і вимірювання зв'язків досліджуваних змінних між собою і обставинами життя дитини. Розрізняють лабораторний (проводиться у спеціально створених умовах, з апаратурою) і
 8. 14.5.2. Психологічне моделювання
  психологічних закономірностей, і, по-третє, розробляти ефективні прийоми впливу на людей з метою надання їм психологічної допомоги. Основні особливості психологічного моделювання 1. Природні об'єкт і предмет дослідження - люди (тварини) та їх психіка. 2. Штучність умов дослідження (наприклад, експериментальна лабораторія, діагностичний центр,
 9. 39. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  характеристики та умов її проявів. Зазвичай він проводиться у спеціально обладнаних приміщеннях і на випробовуваних , які свідомо беруть участь в експерименті, хоча можуть і не знати про справжнє призначення експерименту. Недолік лабораторного експерименту полягає в тому, що в штучних лабораторних умовах практично неможливо моделювати реальні життєві обставини, а лише
 10. 5. Принципи , структура і завдання психології
  загальна психологія досліджує найбільш загальні закономірності психічної діяльності дорослої нормальної людини; 2) вікова психологія вивчає закономірності психічного розвитку людини, становлення різних психічних процесів і психічних властивостей особистості; 3) педагогічна психологія досліджує психологічні основи навчання і виховання, психологічні закономірності
 11. 4.4. ПЛАНУВАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
  психологічного експерименту ситуація різко змінилася. Дослідник має можливість оцінювати цілісну картину отриманих результатів після кожного проміжного етапу проведення експерименту (в повністю автоматизованому експерименті мінімальний крок може дорівнювати окремій пробі) »[153, с. 47-48]. Гнучке планування з використанням такого розгалуженого алгоритму корисно перш
 12. 1 січня. ПРЕДМЕТ вікової психології
  характеристики індивідів з різних вікових груп. Вікова психологія відзначає два види змін, що відбуваються в людині: грунтовні, якісні та стабільні якісні характеристики (зміни) які відбуваються у двох сферах - як у психіці, так і в поведінці, наприклад, у психіці та поведінці дітей при їх переході з однієї вікової групи в іншу. Ці зміни охоплюють
 13. Глава 12. ЕКСПЕРИМЕНТ
  Глава 12.
 14. 12.2.3. Фіксація експерименту
  характеристики, стан здоров'я в цілому та досліджуваних психофізіологічних систем (наприклад, сенсорних), рівень освіти, ЗУН у відповідній експерименту області. Список цей залежить, природно, від завдань експерименту і можливостей в отриманні достовірної інформації. Іноді ці можливості соромляться етичними нормами. Але загальне правило: висвітлити гранично можливу кількість
 15. 5.2.2 Вивчення впливу реагентів-модифікаторів на поверхню подрібненого каолініту
  експеримент за визначенням оптичної щільності БКК після його контакту з каолінітом, подрібненим у присутності іірофосфата натрію. Результати експерименту представлені графіком на рис.23. Як видно з графіка (рис. 23), із збільшенням тривалості подрібнення каолініту спостерігається зменшення концентрації ксантоі ^ ена-та. Однак результати досвіду з добавкою модифікатора в
 16. Царство сверхсознания: частина 2
  експеримент і самостійно оцінити отримані дані. Тоді ви зможете їх проінтерпретувати. Якщо ви не здійсните цей експеримент, не виконаєте необхідної медитації або не ввійдете в потрібну парадигму, тоді ви не будете володіти даними, необхідними для інтерпретації. Якщо ви візьмете людини з магічним або міфічним світоглядом і спробуєте пояснити йому, що сума квадратів
 17. 12.1.2. Основні елементи експериментального методу
  характеристики досліджуваного явища. Виділяють три види змінних: незалежні, залежні і додаткові. Фактор, змінюваний самим експериментатором, тобто стимул, називається незалежною змінною (НП). Фактор, зміна якого є наслідком зміни НП, називається залежною змінною (ЗП). По суті, ЗП - це компонент у складі відповіді випробуваного, який безпосередньо
 18. 4.5.1. Постановка експериментальних досліджень
  експерименту [53]. Навішування досліджуваного продукту в повітряно-сухому стані поміщають лась в фарфоровий стакан і заливалася витравлюють розчином визна-діленої концентрації при різному ставленні Т: Ж і витравлюють при температурі, що змінюється з перемішуванням Імпелери мішалкою протягом заданого часу. Після цього отриманий продуктивний рас-твор фільтрувався через
 19.  Нікандров В.В.. Експериментальна психологія. Навчальний посібник. - СПб.: Видавництво «Мова». - 480 с., 2003

 20.  Розділ В Емпіричні методи общепсихологического значення
    характеристик об'єкта, що цікавить або уточнення його стану. Дійсно, будь-яка проводиться за певними правилами перевірка технічного пристрою, екологічної системи, суспільного інституту, здоров'я людини супроводжується порівнянням з деякими нормативами. А це і є тестування. Що стосується вербально-коммунікатівнихметодов, то сфера їхзастосування теж значно