Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаРелігієзнавствоПравослав'я → 
« Попередня Наступна »
Ю. І. Іванов. Православ'я, 2008 - перейти до змісту підручника

11. Мова і музична культура Православ'я

Православ'я створило особливу мову для викладу вероучітельних істин. В основу богословської мови був покладений грецький розмовний, загальновживана мова, койне. У I-V століттях на цій мові говорило все населення Римської імперії. Західної та Східне її частини, а також всі довколишні країни, що мають торгові та культурні зв'язки з імперією. Цей, відшліфований багатьма століттями і народами, мова кристалізувався в стійкі форми, на ньому писали, і говорили культурні та освічені верстви населення. Койне поступово насичується філософськими термінами, які, обробляючи і шліфуючись, ставали релігійними поняттями. Більшість християнських термінів виникло шляхом довгого переосмислення філософських категорій. Мова богослов'я сприйняв все багатство найвищої філософії древніх греків. І без того древні, філософські поняття ще більш уточнювалися. Всі східне богослов'я засноване на античній культурі, з якої було запозичене все краще. Кращим був давньогрецький мова та філософія.

Можна сказати, що християнство раннього середньовіччя було логічно розвитком давньогрецької культури, її продовженням. Була лише замінена культурне підгрунтя, язичницька на християнську. Раннє християнство було прекрасно в античних формах, воно було сама досконалість. Був переосмислений язичницький погляд на світ, моральні цінності, а досягнення культури збереглися. Витончена давньогрецька цивілізація отримала новий поштовх свого розвитку - християнство. І християнство, в свою чергу, насищалося прекрасними класичними формами. Храми стоілісь за зразком давньогрецьких язичницьких культових будівель, а багато ранніх християнські громади влаштовували церкви в приміщеннях язичницьких храмів.

В церковну обрядовість дуже багато що запозичили з пишного імператорського церемоніалу, що збереглося і до теперішнього часу, правда, про це мало хто пам'ятає. У богослужінні були запозичені і досягнення театрального мистецтва - богослужіння влаштовувалося пишно, урочисто і видовищно. Проповіді будувалися за кращими зразками ораторського мистецтва. Одягу, які носили християнські священнослужителі, створювалися за зразком одягів римської знаті, нерідко вони були розшиті срібними і золотими нитками, прикрашені дорогоцінними каменями і вишиті шовком. Зразком греко-християнської культури є Візантія, столиця якої - Константинополь, був задуманий як столиця християнського світу. У Константинополь було зібрано все найкраще, що мить дати античний світ. Це місто в період свого розквіту, був еталоном культури свого часу.

Християнство запозичило і увібрало в себе кращі традиції давньогрецького хорового співу, основи якого були закладені великим Піфагором. Він розробив основні положення сучасної теорії музики, окреслив музичні інтервали, ввів поняття октави. Піфагор уточнив специфічність музичних ладів, яких було близько десятка. Кожен музичний лад, відповідав сумі музичних пропорцій, при дотриманні яких, виникала певного типу музика, що впливає на підсвідому сторону людської душі. Іншими словами, один музичний лад викликав умиротворення, другий - радість, третій - легкий смуток і так далі. Піфагор вважав, що для нормальної людини припустимі певні музичні лади, які дисциплінують і виховують людину, в той час як інші лади розслабляють і дезорганізують.

Окремі фрагменти музичної культури древніх греків, сходять до музики древніх єгиптян.

Музика розглядалася древніми як гімнастика розуму, вправа душі. Музика давнину була принципово іншою, ніж сучасна, де використовується, в основному, музичні лади, не рекомендовані греками до прослуховування. Головне в стародавній музиці, було гармонійне співвідношення між звуками, музичні пропорції, утворені різні мелодії певного музичного лада.

Мелодії, які при цьому утворювалися, позначалися плавними рисами, що повторюють рухи рук диригента. Головне було - мелодія, а ноти, її складові, могли бути різної тривалості і висоти. У стародавніх, взагалі, було відсутнє поняття ноти, як чітко визначеної музичної точки строго певної висоти. Виконавець, що володіє музичними знаннями, користуючись стародавнім музичним листом, міг виконати записану мелодію, користуючись особистими аспектами бачення даного твору. Музичний твір, було завжди суто індивідуально, зберігаючи при цьому постійний мелодичний вигляд. Для правильного виконання, необхідно було високе музичне освіта та культура. Для запису будь-якого музичного твору використовувалися спеціальні знаки, плавні лінії, звані по-слов'янськи «рисами» або «резами», які ставилися над рядками словесної запису тексту.

Православ'я перейняло давньогрецьку музичну культуру. З численних ладів були вибрана вісім, які найбільш відповідали християнської естетиці. Автором музичної реформи прийнято вважати Іоанна Домаскіна. Саме він відредагував обрані вісім ладів давньогрецької музики, що отримали назву в церковній практиці «Глас». Кожен голос відповідав тижня, протягом якої всі богослужбові хорові твори виконувались на певний лад, або глас. Наступного тижня глас змінювався. Восьміладовий цикл був замкнутий, через вісім тижнів він повторювався. Усередині кожного музичного ряду полягало безліч мелодій, які можна було міняти. Нерідко, окремі піснеспіви мали чітко встановлені мелодії.

Суть стародавнього співу полягала в одній солюючої партії і на тлі загального музичного фону, або музичного шару. Кілька співаків виконувало одну партію, посилюючи провідний голос, а решті хор вторив єдиної партії, Утворюючи музичну оболонку, всередині якої звучав чистий звук. Музичні інструменти ніколи не використовувалися в церковному співі, лише на Заході був введений орган, як прилад замінює хорової фон.

Взагалі, Римська Церква, колись частина єдиної християнської, просто механічно запозичила культурні досягнення Сходу. Складні для Заходу лади, система гласів, музичне лист і багато інших моментів, були просто не сприйняті унаслідок низької освіченості.

Святий Амвросій Медіоланський, відомий церковний діяч раннього середньовіччя, спростив для Заходу музичну систему Східної Церкви. Нині ця перетворена система відома під назвою амвросіонального, або григоріанського розспіву. Але, навіть у спрощеному вигляді, григоріанський розспів був не всім доступний на Заході, де була винайдена система сучасного нотного письма. Нотний лист було засновано на позначенні музичних точок певної висоти, що позначалися, в кращому випадку, звучання послідовності нот. Система рис і різів відображала процес переходу одного звуку в другий, ні до неї, ні після, людство не володіло подібною системою запису музики.

Західна музична культура рушила своїм шляхом розвитку - григоріанський спів, переважно однопартесное, було поступово замінено на інше, що складається з кількох музичних партій. цей стиль хорового співу, був, безумовно, трохи красивіше і незвичніше стародавнього, однак, він відволікав слухача від споглядання Божества. Багатосторонність мелодії дробитися увагу віруючих, які починали стежити за хитросплетіннями пісенної творчості, замість того, щоб приносити Сущому тепло молитовної любові. Поступово, церковний спів Заходу стало мало чим відрізнятися від оперного, а богослужіння оцінювався як витончена музика, а не молитва.

На Русь церковний спів потрапило в стародавньому образі. Приїжджі греки навчили російських основним прийомам співочого мистецтва, проте, поступово, до Росії стала проникати західна манера співу. Древнє лист, риси і рези, поступово витіснило нотне. Одноголосно спів був замінений багатоголосним. Система гласів збереглася, але зазнала дуже багато змін. Замість древніх ладів стали застосовується «розспіви». У музичну культуру Руської Православної Церкви істотний внесок внесли композитори, які писали спеціально музичні твори для хору. Музика була типово світської, нерідко складною і громіздкою, а зміст було віднесено на другий план.

На даний момент в практиці церковного співу відсутня елементарна впорядкованість. Піснеспіви розділені на Гласова і негласовие. Негласовие музичні твори написані церковними композиторами, або складені за зразком «распевов». Гласова піснеспіви зберегли деяку схожість з древніми ладами. Традиційно, якщо храм соборний, богослужбові піснеспіви нагадують хоровий концерт, якщо ж храм парафіяльний, то все піснеспіви виконуються на певний, місцевий манер, в якому відсутня найпростіша музична грамотність.

У великих монастирях, подекуди, ще можна почути зразки давньоруського співу, які в чомусь наближаються до співу древніх, але це досить рідкісне явище. Але, навіть в сильно спотвореному вигляді, православне церковний спів справляє сильне враження на слухача.

Крім співу, в богослужінні присутній читання. Читаються священні тексти Писання, молитви. Читання в храмі чергується з співом. За стародавніми статутами, читання в Православної Церкви, взагалі не було прийнято, співалося все. Деякі піснеспіви служили зразками для інших музичних творів. Більшість піснеспівів виповнювалося по готовому музичному шаблоном. Практика читання склалася також не відразу. Спочатку, читання вироблялося співуче, іноді на тлі хору. Пізніше читали розтягуючи кінцеві голосні слів кожного рядка. На даний момент, прийнято читати рівно, на одній ноті і тільки в кінці читання, підвищувати висоту голосу на підлогу тони, розтягуючи при цьому звук на половину тривалості.

І читання, і спів у Російській Православній Церкві, а рівно і у всіх слов'янських країнах, відбувається церковнослов'янською мовою. Він досить близький сучасному російській, але все-таки людині, присутньому в перший раз в храмі, абсолютно незрозумілий. У більшості випадків, неясність богослужбових текстів походить від нечіткості вимови і невиразності співу. За умови ясного читання і співу, навіть непідготовлений слухач, може вловити зміст сказаного.

Введення незрозумілого для сучасної людини старої мови не примха священнослужителів. Церковнослов'янська мова - явище унікальне. Це - штучна мова, на якому ніхто не говорить. Це суто богослужбова мова, складений тільки для даної мети. Церковнослов'янська мова має довгу історію розвитку і становлення, що нараховує тисячі років. Його створення пов'язане з іменами просвітителів слов'ян - святими Кирилом і Мефодієм. У IX столітті, в Римській Церкві оформилася теорія тримовності богослужбової мови, згідно з якою, богослужіння в церкві може відбуватися тільки на староєврейською, старогрецькою та латиною. На території Римської Помісної Церкви, що входила до складу єдиної християнської Церкви, була поширена класична латинь, яку більшість простих вірних не розуміло.

Християнізація слов'ян у IX столітті, ще тільки починалася і йшла із Заходу. Юридично, східнослов'янські землі належали Риму, але фактично, латиномовні місіонери дісталися лише до південних слов'ян Балканського півострова. Місіонерство в цих землях зводилося до колонізаторської діяльності німецького духовенства. Слов'яни онемечівалісь, а їх території поступово приєднувалися до німецьких володінь. У тій ситуації, слов'янські князі Балкан звернулися за допомогою до Константинополя, який був у стані протидії Риму. Візантія направила на Балкани місію, очолюваному братами Костянтином (в чернецтві Кирилом) і Мефодієм. Вони перевели богослужбові тексти на слов'янську діалект македонської мови, створили глаголическую абетку, ідеально пристосовану до умов Паннонії. Місія святих братів мала успіх, християнство сприймалося зрозумілою для слов'ян мовою, зміст богослужіння досягало слухачів.

Римський папа Микола I, висловив претензії діям Костянтина і Мефодія і викликав їх до Риму. Після тривалого шляху, який тривав більше року, Святі брати, добралися до Вічного міста. За цей час на папський престол зійшов новий глава Римської Церкви Адріан II, який влаштував братам урочисту і пишну зустріч. Мефодій був висвячений на єпископа слов'янських земель, а Костянтин, прийняв чернецтво і надалі помер у Римі.

Мефодій, повернувшись на Балкани, продовжив свою місіонерську діяльність. Великої заслугою Святих братів, було створення богослужбового слов'янської мови, який був схвалений не тільки у Візантії, але і в Римі, де цією мовою відбувалося урочисте богослужіння. Мова, створений Кирилом і Мефодієм, отримав назву церковнослов'янської. Він потрапив на східнослов'янські землі, де отримав розвиток. Замість глаголического алфавіту. На території Русі став вживатися кириличний, який ліг в основу сучасної російської мови.

Церковнослов'янська мова будувався на кількох принципах розвитку, винайдених Кирилом і Мефодієм. По-перше, церковнослов'янська був калькою, або точною копією грецького койне і будувався на мовних закономірностях останнього. По-друге, в ньому використовувалася слов'янська лексика, позбавлена ??язичницького сенсу, іншими словами, поняття стародавнього слов'янського мови, несучі язичницький відтінок опускалися. По-третє, всі релігійні і богословські терміни, були запозичені з грецької мови, у православному сенсі, який був необхідний для вираження чистоти вероучітельних істин. У комплексі, вийшов штучна мова позбавлений лайливих і простоязичних слів. У ньому були відсутні язичницькі образи і поняття, всі слов'янські слова були нейтральні і відображали неемоційними поняття. Запозичені грецькі богословські терміни були присутні в церковнослов'янською мовою в чистоті їх православного сенсу. Мова постав в готовому, обробленому вигляді, в класичних формах. Ця мова на Русі і в східнослов'янських землях, відразу ж завоював популярність. Його використовували не тільки в богослужбових і богословських творах, він довгий час був офіційним, державною мовою, на ньому писалися літописи і складалися грамоти. Правда, часто письменники знали його не дуже добре, домішуючи до нього місцеві вирази і слова.

 Церковнослов'янська мова зіграв величезну роль у поширенні християнства в Східній Європі. На церковнослов'янська було перекладена не мало праць візантійських богословів, він виявився ідеально пристосованим для збереження в ньому духу Православного християнства. Завдяки цій мові. Отримали літературна народження всі слов'янські мови, головним чином російська, який насичувався протягом століть церковнославянизмами. Довгий час церковнослов'янська був загальновживаним мовою в Російській державі, в плоть до XVIII століття, коли указом Петра I був скасований старий алфавіт і держава вчинила крутий поворот у своєму розвитку. 

 Церковнослов'янською написано величезну кількість різноманітної літератури. Після реформи, проведеної Петром вона стала малозрозуміла для непідготовленого читача. Зміна правопису після 1918 року зробило цю літературу і зовсім незрозумілою. 

 Сучасний російський і церковнослов'янська мови розійшлися в своєму розвитку. Твердження про те, що церковнослов'янська мова мертвий, помилково. Він повільно поповнюється застарілими російськими словами, такими, що втратили інше застосуванні крім церковного. З нього йде застаріла лексика, слова з забутим сенсом. Церковнослов'янська мова на території окремих країн повільно обростає запозиченнями з місцевих говірок. Лексика цієї мови XII століття істотно відрізняється від сучасної. 

 Церковнослов'янська мова покликаний до збереження традицій Православ'я. Зараз це вже богословський науковий мову. З його допомогою ми можемо проникнути в культурну скарбницю предків. У ньому укладено безліч релігійних понять, що не перекладаються дослівно на сучасну мову. 

 Багато хто вважає, і це думка має право на існування, що назріла нагальна потреба в нових Кирила та Мефодія, які зможуть перевести церковні тексти, зберігши думки і почуття, а також мелодику, сакральний і науковий, а також прихований зміст їх без спотворення і досить точно . 

 Але таких вчених або немає, або щось заважає тому, щоб вони з'явилися. Нещодавні спроби перевести псалми на російську мову мали благої сенс - наблизитися до душ віруючих, і являли собою, крім талановитих творів, ще й серйозна наукова праця - першоджерелом були тексти давньоєврейською - були схвалені з ряду причин, які багатьом здаються надуманими. 

 Але така робота неминуче буде зроблена, тому що в ній назріла необхідність. 

 Це вимагає напруженої, тривалої роботи, яка може розтягнуться на десятиліття. Головне, цю роботу здійснити не кому. У країні дуже мало фахівців з достатнім знанням цієї мови. Держава не відчуває необхідності у фінансуванні даної роботи, оскільки в ній немає потреби у більшості громадян. 

 Більш простим і логічним рішенням даної мовної проблеми, є вивчення охочими церковнослов'янської мови. При сучасній швидкості інтелектуальних процесів, це доступно будь-якій людині. Кожен може відшукати підручник і словник. У наш час, на вивчення незнайомого іноземної мови, витрачається кілька років, при неспішному темпі вивчення. Логічно користуватися його знанням, ніж переводити стародавні тексти на сучасну мову. При невмілому перекладі можуть загублено багато думки і зникнути дух історичної спадкоємності. 

 Ще одна особливість цієї мови у тому, що всі слова в ньому закінчуються на голосну. Буква «ер», на яку закінчуються багато слова, позначала голосний звук і читалася як носове «він». Поступово правило читання цієї букви забулося, але буква тривала писатися. Будь-який текст складався з певної кількості складів закінчуються голосним звуком. Таким чином, церковнослов'янська мова спочатку був розрахований на спів. Кожне слово в ньому має чітке і прийняте назавжди наголос. Чергування слів породжувало певний ритм, в якому змінювалися сильні і слабкі частки. Церковнослов'янська це ритмічний і музичний мова, що об'єднує в собі спів і читання. Голосні звуку в словах розташовувалися таким чином, що передбачало звуки певної висоти. Звуку «йо» взагалі не було в церковнослов'янській, який зберіг безліч слідів стародавнього індоєвропейської мови. Ця мова повертає нас у далеке минуле, відтворюючи атмосферу минулих століть. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "11. Мова і музична культура Православ'я"
 1.  МУЗИКА
    музичні (мелодичні) образи. Музичний звук (і) - результат творчої діяльності музично освічених людей. Музика буває народна (фольклорна), національна, вокальна, хорова, інструментальна, духовна, світська, естрадна, оперна, урочиста, церемоніальна і
 2.  ТЕМА 5. ВИДИ МИСТЕЦТВА
    музичного мистецтва. Основні засоби музичної виразності. Жанри музичної творчості. Ігрова природа видовищних мистецтв. Театр як синтетичне мистецтво. Виникнення кіномистецтва та його суспільне значення. Жанри кіномистецтва. Естрада, цирк і хореографія як видовищні мистецтва. Балет як вища форма
 3.  (1) Визначення.
    музичний твір », яке розкривається лише в теорії авторського права. Музичним визнається твір, в якому художні образи виражаються за допомогою звуків. Звук як основа музичної образності та виразності позбавлений смислової конкретності слова і не відтворює фіксованих, видимих ??картин світу, як у живописі. Разом з тим він специфічним чином організований і має
 4.  Д. М. Ферберн. Іншими очима ... Погляд євангельського християнина на Східне Православ'я, 2003

 5.  Теодор В. Адорно. Вибране: соціологія музики, 1998

 6.  Г. Музичні твори з текстом і без тексту, музично-драматичні твори.
    музично-драматичні
 7.  Глава IV. Православ'я
    Глава IV.
 8.  Ю. І. Іванов. Православ'я, 2008

 9.  Додаток. Семінар «Культура як соціальне явище»
    культури. 2. Основні компоненти культури: цінності, вірування, звичаї, норми, мова, техніка. Їх роль у життєдіяльності суспільства і людини, у розвитку інших аспектів культури (мистецтва, науки, філософії, політики, освіти і т.д.). 3. Функції культурних цінностей: утилітарна, естетична, інформаційна, символічна. Їх місце і значення у соціально-історичному розвитку суспільства і
 10.  Протоієрей Митрофан Зноско-Боровський. Православ'я, римо-католицтво, протестантизм, сектантство. Порівняльне богослов'я, 1998

 11.  До єдиного бачення християнства
    культур майже напевно приведуть нас до усвідомлення того, що ми ніколи не зможемо вивчати Писання без будь-якої упередженості щодо того, що воно означає. Ми завжди читаємо Біблію через «окуляри» нашої власної культури, нашого вираження християнства. Таким чином, повністю слідувати Біблії означає наступне: не задовольнятися поглядом на християнську віру через «окуляри» власної
 12.  ПЕРЕДМОВА до російського видання. ВІД ПЕРЕКЛАДАЧА
    православним богослов'ям і популярним православ'ям, часто приймаючи прояви останнього за справжнє вираз Православ'я. А деякі православні, в свою чергу, нерідко будують свої судження про євангельську християнстві на підставі таких статей як «Православ'я проти Євангелія» (див. «Бюлетень біблійних віруючих», 12-ий номер за 1999 р.) і приймають думка одного учасника за точку зору
 13.  ТЕМА 7 Соціальна культура
    музичну, фізичну культуру, міську та сільську, етнічну та молодіжну, які описують ціннісний світ людей значно краще найбільш вдумливих соціологів. Ми користуємося термінами: економічна культура, політична культура, релігійна культура, оскільки за ними стоїть особливий стиль мислення, поведінки та оцінки того, що відбувається в суспільстві і в світі. Для соціологів поняття «культура»
 14.  Бібліографія 1.
    Св. Іоанн Дамаскін. "Виклад Православної Віри". 2. Прот. Михайло Помазанський. "Православне Догматичне Богослов'я". 3. Сергій, митр. Японський. "Двоєнадесятиця св. Апостолів". 4. "Росія і латинства" - збірка статей. 5. Прот. Н. Сахаров. "Православ'я і католицтво". 6. Смирнов Е. "Історія Християнської Церкви". 7. Карташев А. "Нариси з історії Російської Церкви". 8. Карташев А.
 15.  Заліки ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
    музичної культури. Естетика сценічного мистецтва. Естетика кіномистецтва. Естетика художньої літератури. Естетика вербальної (словесної) культури. Естетика презентації наукових відкриттів, досягнень. Естетика комедії. Над чим можна і над чим не можна сміятися? Естетика трагедії. Естетика мелодрами (Естетика опери. Естетика оперети). Естетика хореографії. Естетика соціального іміджу.