Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

11.6. ФОРМИ СПІЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Спільна інвестиційна діяльність із залученням іноземних інвестицій може здійснюватися в різних формах. Однією з найбільш поширених форм є створення підприємств з іноземними інвестиціями.

Підприємство з іноземними інвестиціями

Підприємство з іноземними інвестиціями - підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція в статутному фонді якого , при його наявності, становить не менше I0 відсотків. Підприємство набуває статусу підприємства з іноземними інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на його баланс.

Такі підприємства створюються і діють у формах, передбачених законодавством України.

Установчі документи підприємств з іноземними інвестиціями повинні містити відомості, передбачені законодавством України для відповідних організаційно-правових форм підприємств, а також відомості про державну належність їх засновників (учасників).

Майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного споживання), звільняється від обкладення митом.

При цьому митні органи здійснюють пропуск такого майна на територію України на підставі виданого підприємством простого векселя на суму мита з відстроченням платежу не більш як на 30 календарних днів з дня оформлення ввізної вантажної митної декларації.

Вексель погашається і ввізне мито не справляється, якщо у період, на який дається відстрочення платежу, зазначена мито зарахована на баланс підприємства і податковою інспекцією за місцем знаходження підприємства зроблена про це відмітка на примірнику векселя.

Якщо протягом трьох років з часу зарахування іноземної інвестиції на баланс підприємства з іноземними інвестиціями майно, що було ввезене в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду зазначеного підприємства, відчужується, у тому числі у зв'язку з припиненням діяльності цього підприємства (крім вивезення іноземної інвестиції за кордон), підприємство з іноземними інвестиціями сплачує ввізне мито.

Порядок видачі, обліку і погашення векселів, виданих при ввезенні в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07.

08.96 р. № 937.

Відповідно з цим Порядком:

векселедавцем є підприємство з іноземними інвестиціями;

вексель випускається у формі простого векселя;

вексель виписується на суму ввізного мита терміном не більше 30 календарних днів;

вексель, випущений згідно з цією постановою, не підлягає передачі шляхом вчинення індосаменту.

Підприємство з іноземними інвестиціями самостійно визначає умови реалізації продукції (робіт, послуг), включаючи ціну на них, якщо інше не передбачено законодавством України.

Продукція підприємств з іноземними інвестиціями не підлягає ліцензуванню і квотуванню за умови її сертифікації як продукції власного виробництва у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Порядок визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.96 р. № 1061.

Продукцією власного виробництва визнається продукція, яка була вироблена або піддана достатній переробці чи обробці підприємством з використанням власного або орендованого майна.

До повністю виробленим підприємством, зокрема, відносяться:

а) корисні та супутні копалини, видобуті підприємством, якщо воно має право на розробку надр;

б) рослинна продукція, вирощена та зібрана на земельних ділянках, що належать підприємству або орендованих цим підприємством;

в) живі тварини, вирощені на підприємстві, і продукція, одержана від тварин, які є власністю підприємства;

г) продукція, вироблена підприємством виключно з вищевказаної продукції.

Переробка або обробка продукції підприємством визнається достатньою, якщо виготовлена ??продукція класифікується в іншій тарифній позиції, ніж вироби і матеріали, придбані підприємством і використані ним для виготовлення цієї продукції, або частка доданої вартості продукції під час її переробки або обробки становить не менше 50 відсотків, якщо інше не передбачено законодавством. При цьому доданою вартістю є різниця між собівартістю продукції і вартістю використаних матеріалів, сировини, комплектуючих.

Не може визнаватися достатньою переробкою здійснення таких технологічних операцій:

а) забезпечення збереження продукції під час її зберігання або транспортування, приміщення в розчини для зберігання;

б) підготовка продукції для продажу і транспортування (дроблення партії, формування відправлень, сортування та перепакування, розлив);

в) прості складальні операції;

г) змішування компонентів без надання отриманої продукції характеристик, що істотно відрізняють її від вихідних складових;

д) об'єднання двох або більшої кількості вищевказаних операцій.

Для отримання сертифікату продукції власного виробництва підприємство представляє письмову заяву Торгово-промисловій палаті України або регіональною палаті.

Рішення про видачу сертифіката або відмову в його видачі приймається палатою протягом 20 днів з дня отримання заяви.

Інвестиційний договір (контракт)

Реалізація іноземних інвестицій може здійснюватися на основі інвестиційних договорів (контрактів). Інвестиційний договір (контракт) визначають як угода двох або більше учасників інвестиційної діяльності, змістом якого є взаємні права та обов'язки, спрямовані на реалізацію іноземних інвестицій з метою отримання прибутку або досягнення іншого соціального ефекту [Зобов'язальне право: Теорія і практика. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - С.783].

Інвестиційні договори (контракти), враховуючи сукупність економічних і юридичних ознак, можна диференціювати на такі типи: а) договори про передачу майна у власність або оперативне управління з метою інвестиційної діяльності; б) договори про передачу майна у користування з метою інвестиційної діяльності; в) договори про передачу майнових прав; г) договори про спільну підприємницької діяльності; д) договори, спрямовані на придбання майна у власність або майнових прав з метою інвестиційної діяльності; е) договори про придбання (передачі) прав на використання інтелектуальної власності з метою інвестиційної діяльності; ж) договори про придбання (передачу) цінних паперів та інших корпоративних прав; з) договори про придбання майна у користування з метою інвестиційної діяльності [Зобов'язальне право: Теорія і практика. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - С.781-782].

Одним з видів інвестиційних договорів є договір концесії (концесійний договір).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.6. ФОРМИ СПІЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ "
 1. Державна підтримка інвестиційної діяльності
  інвестиційну діяльність, сприяє розширенню інформаційного поля в інтересах інвесторів, забезпечує вільний доступ до нього, розвивають правову базу для здійснення інвестиційної діяльності, приймають передбачені чинним законодавством заходи для усунення недобросовісної конкуренції і можуть приймати на себе, в межах своєї компетенції, гарантії за зобов'язаннями
 2. 1.2 Концептуальні підходи, принципи та основні складові механізму розвитку регіону
  інвестиційної кризи, що переживається Росією, має йти одночасно з всебічним дослідженням суперечливого процесу функціонування регіональної економіки в період її трансформації. Становлення нових економічних відносин в Росії викликає необхідність видозміни механізму державного регулювання процесами розвитку. Ситуація обумовлює актуальність розробки
 3. ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМІВ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНУ Е. В. Мантер
  інвестиційних процесів в Республіці Карелія виявило, що інтереси суб'єктів інвестиційної сфери корінним чином відрізняються. Недооблік цього чинника може негативно позначитися на результатах реалізації політики і програмних заходів Уряду РК щодо поліпшення інвестиційного клімату в регіоні та підвищення ефективності інвестиційної діяльності. Виходячи з цього, необхідно вивчити
 4. Активізація інвестиційної діяльності банків
  спільного федерально-регіонального фінансування інвестиційних процесів. Як орієнтир може слугувати досвід регіональної діяльності західних інвестиційних банків, а також міжнародних організацій, що займаються інвестиційним кредитуванням, який показує, що тісна взаємодія з територіальними органами управління виступає тут невід'ємним елементом і важливою
 5. Заславська Тетяна Іванівна ( р. 1927)
  спільно з Р. Ривкина). Новосибірськ, 1988. Соціологія економічного життя. Нариси теорії (спільно з Р. Ривкина). Новосибірськ,
 6. Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006

 7. ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ
  форми конкуренції на світовому ринку і обме-кові ділова практика. Аналіз і розрахунок контрактних цін. Методика вивчення і вибору зарубіжних контрагентів. Вибір посередників російських підприємств в міжнародній торгівлі. Умови орендного договору й обов'язки сторін. Основні умови договорів міжнародного виробничого співробітництва. Основні умови договорів купівлі-продажу послуг
 8. Нормативно-правові засади функціонування Суррей
  інвестиційна сфера Російської економіки перебуває в стані кризи, де економіко-правове середовище тільки починає формуватися і відсутня досконале законодавство. Тому одна з основних причин, що стримують приплив капіталу в економіку, - недостатнє законодавче забезпечення діяльності в частині реалізації програм розвитку регіону. Якщо розглядати регулювання
 9. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНІСТЮ А. Н. Бирка
  інвестиційних вкладень в економіку є одним з основних факторів, що визначають темпи економічного зростання. Залежність між рівнем податкового тягаря та сумою що у бюджет податків ще на початку другої половини XX століття вивів професор А. Лаф-фер. Саме він обгрунтував, що зниження податкового гніту стимулює підприємницьку діяльність, розвиває ініціативу і
 10. ФОРМИ І МЕХАНІЗМИ міжрегіональної взаємодії А. А. Голдобіна
  спільного ведення, створенні інтегрованих виробництв конкурентоспроможної продукції, проведення єдиної цінової та товарної політики, розвитку міжрегіональних та міжтериторіальних інфраструктурних систем (транспорту, зв'язку, інформації). Таким чином, міжрегіональна інтеграція з метою ресурсозабезпечення та реалізації ефективної соціально-економічної політики заснована на розвитку
 11. 2.1.1. Соціологія знання і соціологія науки
  форми мислення - логічні категорії, уявлення про простір і час - все це, як і багато інші прояви знання, є "соціальним продуктом", результатом спільного життя і діяльності індивідів у громадських групах. Соціологія знання має багато напрямків і різновидів. Її ідеї в різні періоди розвивалися соціологами різних країн. Кожен раз в соціологію знання
 12. 11.4. ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
  спільному з місцевими інвесторами підприємстві, в певних сферах (за винятком банківської та страхової діяльності). У Законі передбачені гарантії у разі зміни законодавства - якщо в подальшому спеціальним законодавством України про іноземні інвестиції будуть змінюватися гарантії захисту іноземних інвестицій, зазначені в Законі, то протягом десяти років з дня набрання
 13. Оподаткування і звітність результатів спільної
  спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, є: Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р.; Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04 .97 р.; Порядок ведення обліку та складання податкової звітності результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи,
 14.  ПЕРЕДМОВА
    форми підприємництва. Також необхідним є знання правил відкриття рахунків у банку, здійснення розрахунків з партнерами по бізнесу та умов отримання кредиту. Тому перші кілька розділів у довіднику присвячені цих питань. Особливу увагу в окремому розділі приділено аналізу правового становища суб'єктів малого підприємництва та новелами в законодавстві щодо
 15.  Тема 9. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕД
    форми ділових операцій в глобальній мережі Можливості Дозволяє вибрати кращих постачальників і вийти на глобальні ринки Спектр Електронна пошта, факс, електронний обмін даними, електронні платежі та ін Області застосування Торгівля товарами і послугами, реклама, сприяння контрактами, маркетинг, перед-і послепродажная під -тримка, фінансування, страхування, спільна раз-работка і