Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБезпека життєдіяльності та охорона праціБезпека життєдіяльності (БЖД) → 
« Попередня Наступна »
Ф. М. Гімранов, Є. Б. Гаврилов. Безпека життєдіяльності. Ч. 2. Безпека технологічного обладнання: Навчальний посібник. Казан.гос.технол.ун-т. Казань. 84 с., 2002 - перейти до змісту підручника

11.5. Заходи захисту при експлуатації електроустановок

Залежно від виду електроустановки, номінальної напруги, режиму нейтралі, умов середовища приміщення необхідно застосовувати визначений-

ний комплекс захисних заходів. Для забезпечення електробезпеки застосовують окремо або у поєднанні один з іншим наступні технічні способи та засоби захисту: застосування малих напруг; електричне розділення мереж; контроль і профілактика якості ізоляції; захист від випадкового дотику до струмоведучих частин; захисне заземлення; занулення; захисне відключення; застосування електрозахисних засобів.

Застосування захисних заходів регламентується Правилами пристроїв електроустановок (ПУЕ), Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕ), Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів (ПТБ) / 23, 24, 26 /

Застосування малих напруг. Мале напруга - номінальна напруга не більше 42 В. Якщо номінальну напругу електроустановки не перевищує тривало допустимої величини напруги дотику, то навіть одночасне контакт людини з струмоведучими частинами різних фаз або полюсів безпечний.

В особливо небезпечних (щодо небезпеки ураження електричним струмом) і вибухонебезпечних приміщеннях для підвищення безпеки застосовуються малі напруги 12 і 36 В.

У приміщеннях з підвищеною небезпекою для переносних електроприймачів рекомендується номінальну напругу 36 В. В особливо небезпечних приміщеннях для ручного електроінструменту встановлюється напруга 36 В, а для ручних світильників - 12 В.

При опорі тіла людини 1 кОм струм, що проходить через тіло людини з напругою 36 В, дорівнює Iч = 36 мА, а з 12 В - Iч = 12 мА.

При значенні Iч = 36 мА (пороговий неотпускающий струм) неможливо відірвати руки від електродів. При тривалому впливі може наступити зупинка дихання або ослаблення серцевої діяльності з втратою свідомості (див. табл.13), що надзвичайно небезпечно для людини. Для Iч = 12 мА (пороговий неотпускающий струм) сильні болі і судоми у всій руці, включаючи передпліччя, руки важко відірвати від електродів.

З огляду на те, що одним застосуванням малих напруг не досягає достатня ступінь безпеки, додатково застосовуються інші заходи захисту - подвійна ізоляція, захист від випадкових дотиків і ін

Електричне розділення мереж. Розгалужена мережа великої протяжності має значну ємність і невелике активний опір ізоляції відносно землі. Струм замикання на землю в такій мережі може досягати значної величини і становити небезпеку для людини. Зазвичай електричний поділ мереж здійснюється шляхом підключення окремих електроприймачів через розділовий трансформатор, що живиться від основної розгалуженої мережі.

Оскільки основна мета цієї захисного заходу - зменшити величину струму замикання на землю за рахунок високих опорів фаз щодо землі, то не допускається заземлення нейтралі або одного з висновків вторинної обмотки розділового трансформатора або перетворювача.

Ізоляція струмоведучих частин. Контроль і профілактика ушкодженої ізоляції. Контроль ізоляції - вимір її активного або омічного опору для виявлення дефектів і попередження замикань на землю і коротких замикань. Щоб запобігти замикання електричного кола на землю та інші пошкодження ізоляції необхідно проводити періодичні випробування. Такі випробування якості ізоляції приводять під підвищеною напругою і вимірюванням опору ізоляції.

При випробуваннях підвищеною напругою дефекти ізоляції виявляються в результаті пробою і подальшого пропалювання ізоляції. Виявлені дефекти усуваються, і потім проводяться повторно випробування виправленого обладнання.

Опір ізоляції вимірюється на відключеною установці. При такому вимірі можна визначити опір ізоляції окремих ділянок мережі, електричних апаратів, машин тощо Опір ізоляції кожної ділянки в мережах напругою до 1000 В повинно бути не нижче 0,5 МОм / 17 /.

Захист від дотику до струмоведучих частин. Дотик до струмоведучих частин, що працюють з напругою до 1000 В, небезпечно (див. п. 11.4), а при напрузі вище 1000 В небезпечним може бути навіть наближення до струмоведучих частин. Щоб виключити можливість дотику або небезпечного наближення до ізольованих струмовідних частин, необхідно забезпечити їх недоступність допомогою огорожі, блокувань і розташування струмоведучих частин на недоступній висоті або в недоступному місці / 26 /.

Огородження застосовуються суцільні та сітчасті з розміром сітки 25х25 мм. Суцільні огорожі виготовляють у вигляді кожухів та кришок. Блокування застосовуються в рубильниках, пускачах, автоматичних вимикачах та інших електричних апаратах.

Блокування, що застосовуються в електроустановках, за принципом дії поділяються на електричні і механічні. Електричні блокування здійснюють розрив ланцюга спеціальними контактами, які встановлюються на дверях огороджень, кришках і дверцятах кожухів. Механічні блокування не дозволяють відкрити апарат (зняти кришку), коли він включений, і, навпаки, включити апарат при відкритій (знятої) кришці.

Розташування струмоведучих частин на недоступній висоті або в недоступному місці дозволяє забезпечувати безпеку без огороджень. При цьому слід враховувати можливість випадкового дотику до струмоведучих частин за допомогою довгих предметів, які людина може тримати в руках. Якщо до струмоведучих частин, розташованим на висоті, можливо дотик з місць, рідко відвідуваних людьми (дахів, майданчиків тощо), в цих місцях повинні бути встановлені огорожі або прийняті інші заходи безпеки.

Захисне заземлення застосовують для усунення небезпеки ураження людей електричним струмом при появі напруги на конструктивних частинах електрообладнання, тобто при замиканні фази на корпус (рис.19). Величина струму, що проходить через тіло людини, визначається значенням опору захисного заземлення і розраховується за формулою

Iч =, (31)

де Rзз - опір захисного заземлення, Ом. Рис. 19. Схема захисного заземлення електрообладнання

1, 2, 3, 4 - см.ріс.18.

Рис.20. Схема захисного занулення електрообладнання

Iп - номінальний струм плавкої вставки запобіжника; Iкз - струм короткого за-замикання; Rп - опір повторного заземлювача; 1, 2, 4 - см.ріс.18.; 3 - зануляют провід; 5 - плавкі запобіжники

Слід мати на увазі, що при проходженні струму через заземлювальний пристрій або при обриві проводу і замиканні його на землю на поверхні землі з'являється потенціал, який може становити небезпеку для людини в вигляді крокової напруги.

Захисного заземлення підлягають електроустановки: *

при напрузі змінного і постійного струму 500 В і вище - в усіх випадках; *

при напрузі 36 В і більше змінного струму і 110 В і більше постійного струму - в приміщеннях з підвищеною електроопасності, особливо електроопасності і в зовнішніх установках.

Згідно ПУЕ встановлюють такі найбільші значення опорів заземлюючих пристроїв: для установок до 1000 В у всіх випадках 4 Ом (допускається 10 Ом при потужності генераторів і трансформаторів 100 кВА і менше); для установок вище 1000 В - 0,5 Ом / 17, 20 /.

Захисне заземлення слід відрізняти від так званого робочого заземлення - навмисного з'єднання з землею окремих точок електричної мережі (наприклад, нейтральної точки трансформатора або генератора та ін

), необхідного для забезпечення належної роботи установки в нормальних і аварійних умовах.

Захисне занулення - приєднання нетоковедущих металевих частин електрообладнання, які можуть опинитися під напругою, до неодноразового заземленному нульового проводу мережі живлення (рис.20).

Принцип дії занулення - перетворення пробою на корпус в однофазне коротке замикання між фазним і нульовим проводами. При цьому в результаті протікання через струмовий захист великого струму забезпечується швидке відключення пошкодженої ділянки від мережі. Струмовим захистом служать: 1) плавкі запобіжники; 2) автомати, що встановлюються для захисту від струмів короткого замикання; 3) магнітні пускачі з вбудованою теплової захистом; 4) контактори в поєднанні з тепловим реле, що здійснюють захист від перевантаження.

Згідно ПУЕ, струм однофазного короткого замикання повинен перевищувати не менше ніж в 3 рази номінальний струм плавкої вставки запобіжника. При захисті мережі автоматичними вмикачами кратність струму для автоматів з номінальним струмом до 100 А слід приймати рівною 1,4, для інших - 1,25.

Опір заземлюючих пристроїв, до яких приєднані нейтрали трансформаторів або генераторів, має бути не більше 4 Ом, опір повторних заземлень - не більше 10 Ом / 20 /.

Виносне і контурне заземляющее пристрою. Заземлювальним пристроєм називають сукупність заземлювача і провідника, що з'єднує заземлювальні частини електроустановок із заземлювачем. Розрізняють два типи заземлюючих пристроїв: виносні (або зосереджені) і контурні (або розподілені).

Виносне заземлення роблять на деякій відстані від заземлюються об'єктів. При цьому виробничі приміщення з які у них заземленими електроустановками виявляються поза зоною розтікання струму в землі. Якщо виносне заземлення розташоване від заземлюються об'єктів на відстані 20 м і більше, то можна вважати, що підлога у виробничому приміщенні володіє нульовим потенціалом. Тому людина, що стоїть на підлозі і що стосується металевого заземленого корпусу електроустановки, коли по заземлювального пристрою проходить струм замикання на землю, опиняється під повним напругою щодо землі. При виконанні виносного заземлювального пристрою величина вражаючого напруги буде залежати від величини опору розтікання струму заземлювального пристрою Rз і величини струму замикання на землю Iз.

Більш ефективним і надійним у порівнянні з виносним заземлюючим пристроєм є контурне (рис.21), коли заземлювачі (4, 5) распо -

лагаются по контуру навколо заземлюється електрообладнання. При цьому виробниче приміщення з заземленими електроустановками виявляється розміщеними всередині контуру заземлення. Завдяки близькому розташуванню заземлювачів (5) відносно один одного (3-6 м) і накладенню електричного поля одного заземлювача на поле іншого заземлювача, потенціали точок підлоги або землі Рис.21. Схема контурного заземлення електрообладнання

1, 2, 3, - див рис.18.; 4 - елементи заземлювального пристрою: а - сполучна смуга; б-одиночний стрижневий заземлювач значно підвищуються, і в зв'язку з цим напруга між заземленими металевими частинами і підлогою істотно зменшується. Іноді для кращого вирівнювання потенціалів всередині контуру заземлення додатково прокладають горизонтальні смуги. Отримана результуюча крива розподілу потенціалів (5) (рис.21) дозволяє визначити значення Uпр і Uш в розглянутих точках знаходження людини на опорній поверхні.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.5. Заходи захисту при експлуатації електроустановок "
 1. Стаття 542. Якість енергії
  приклад, напруга в мережі, температура води і т.д.). Способи визначення якості енергії з урахуванням їх технічної складності зазвичай визначаються спеціальними нормативними актами (ГОСТами). Так, величина напруги визначається на рівні номінальної величини, передбаченої ГОСТ 13109-67 "Електрична енергія. Норми якості електричної енергії у її приймачів, приєднаних до електричних
 2. 5.2. Енергетика
  заходи, що забезпечують зниження викидів парникових газів, насамперед диверсифікація та децентралізація енергетики з максимально повним використанням можливостей джерел енергії, альтернативних викопному паливу, в першу чергу вугіллю і нефті98: АЕС і, особливо, поновлюваних джерел енергії (ВДЕ) - геліоенергетики, вітроенергетики, малої гідроенергетики; біопалива, теплових насосів.
 3. ПЕРЕДМОВА
  захисні покриття; серед них, особливо широко, лакофарбові. Лакофарбові покриття також застосовуються для декоративного оздоблення, поліпшення видимості, регулювання температури у виробах та інших цілей. До лакофарбових покриттях у літакобудуванні висуваються жорсткі вимоги, що пов'язано з умовами експлуатації. Крім стійкості до атмосферних впливів і температурних перепадів (- 65
 4. § 4. ЗАХИСТ права на фірмове найменування
  заходи містяться в різних актах чинного законодавства, зокрема в ГК РФ, Законі
 5. Міри довжини
  1 миля = 7 верстам = 7,468 км 1 верста = 500 сажням = 1066,80 м 1 сажень = 3 аршинам = 2,1336 м 1 аршин = 16 вершкам = 0,711200 м = 28 дюймам 1 фут = 12 дюймам = 304,8 м 1 дюйм = 10 лініях = 25,4 мм 1 вершок = 44,38 мм 1 лінія = 10 точкам = 2,54 мм 1 точка = 0,254 мм Заходи площі 1 кв. верста = 250 000 кв. сажням = 1,1381 км2 1 десятина = 2400 кв. сажням = 10925,4 м = 1,0925 га 1 кв. сажень = 9 кв. аршинам
 6.  11.3. Класифікація електроустановок і виробничих приміщень
    захисних пристосувань, а також при розробці заходів щодо профілактики електротравматизму. Промислові електроприймачі по надійності електропостачання поділяються на категорії (табл.16) Електроприймачі особливої ??групи при раптовому відключенні становлять найбільшу небезпеку для життя людей. З метою підвищення надійності їх роботи передбачається третій незалежний джерело
 7.  Ф. М. Гімранов, Є. Б. Гаврилов. Безпека життєдіяльності. Ч. 2. Безпека технологічного обладнання: Навчальний посібник. Казан.гос.технол.ун-т. Казань. 84 с., 2002

 8.  Теодіцея
    надати формам експлуатації якийсь божественний, «вищий
 9.  РОЗДІЛ 38. ЗАХОДИ ПРОСТОРУ І часу1
    РОЗДІЛ 38. ЗАХОДИ ПРОСТОРУ І
 10.  РОЗДІЛ 78. ЗАХОДИ ПРОТИ СТИХІЙНИХ БЕДСТВІЙ1
    РОЗДІЛ 78. ЗАХОДИ ПРОТИ СТИХІЙНИХ
 11.  ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА
    принципи і норми взаимообщения людини, і природи, включаючи програми експлуатації природних ресурсів. Соч.: Д. Козловський «Екологічна і еволюційна етика» (1974), Г. Кієфер «Біоетика» (1979), а також етика філософів Римського клубу і західних
 12.  Стаття 645. Обов'язки орендаря з управління транспортним засобом і за його технічної експлуатації
    приклад, керуючи автомобілем), за допомогою своїх працівників, які перебувають з ним у трудових відносинах, або шляхом залучення третіх осіб, уклавши з ними цивільно-правовий договір. У будь-якому з цих варіантів управління та технічна експлуатація повинні бути кваліфікованими, тобто забезпечувати нормальну і безпечну експлуатацію транспортного засобу відповідно до його призначення. 2. У
 13.  ЗЛОЧИН
    заходи, в який він порушує вимоги
 14.  Стаття 635. Обов'язки орендодавця з управління та технічної експлуатації транспортного засобу
    ознак договору оренди транспортного засобу з екіпажем. Будучи закріпленої в загальному вигляді в ч. 1 ст. 632 ЦК, в п. 1 цієї статті вона уточнюється вказівкою на те, що надаються орендодавцем орендарю послуги повинні бути такої якості, яке може забезпечити нормальну і безпечну експлуатацію транспортного засобу у відповідності з цілями оренди. Договором можуть бути
 15.  РОЗДІЛИ 140 і 141. РОЗДУМИ ПРО хвилювання в ТЬІЛУ.і ЗАХОДИ ПРОТИ хвилюванням ЗОВНІШНІХ І ВИНИКАЮЧИХ СЕРЕД підданих ВСЕРЕДИНІ (КРАЇНИ) 2
    РОЗДІЛИ 140 і 141. РОЗДУМИ ПРО хвилювання в ТЬІЛУ.і ЗАХОДИ ПРОТИ хвилюванням ЗОВНІШНІХ І ВИНИКАЮЧИХ СЕРЕД підданих ВСЕРЕДИНІ (КРАЇНИ)
 16.  Методи оцінки якості та їх характеристика
    міри і моделі машин, що випускаються, визначити ефективність і якість вироблених і використовуваних машин, розробити технічну документацію на нові машини, розробити та встановити норми і нормативи на випущені машини, проаналізувати кожен показник для виявлення резервів підвищення загальної ефективності, координувати роботу на різних етапах створення і використання машин [95].