Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські наукиЗагальна філософія → 
« Попередня Наступна »
Балашов Л. Е.. Філософія: Підручник .. - М., 2003. - 502 с., 2003 - перейти до змісту підручника

11.4. ДійсністьДійсність - момент становлення, противополагались можливості. Це - «зовнішнє» визначення категорії дійсності. Тільки у співвідношенні з категорією можливості дійсність може бути визначена як специфічна категорія, що відрізняється від усіх інших категорій.
Як я вже говорив, досить поширеним є вживання слова «дійсність» в розширеному значенні («об'єктивної або матеріальної реальності», просто «реальності» або навіть «світу в цілому» [26]). Внаслідок такого вживання слова існує постійна небезпека абсолютизації категорії «дійсність» і, відповідно, недооцінки категорії «можливість». Якщо говорити «по істині», «за логікою речей», то потрібно визнати, що поняття дійсності по відношенню до всього світу (всієї реальності) не має сенсу. Воно охоплює лише те, що існує в певний відрізок часу і в деякому просторі. Не доводиться говорити про дійсність того, що було і чого вже немає і що буде, але ще не настав. Також не доводиться говорити про дійсність (або недійсності) того, що виходить за межі деякої області простору і знаходиться в нескінченному віддаленні від неї. Світ у цілому абсолютно нескінченний. Дійсність же не є абсолютно нескінченною (тобто абсолютно безмежної в просторі і вічної в часі).
Поняття дійсності охоплює деяку сукупність реальностей, якось пов'язаних один з одним. (Саме тому, до речі, ми називаємо дійсність целокупного). Конкретна зв'язок реальних об'єктів є необхідною умовою існування дійсності як деякої категоріальної реальності в її зв'язності, цілісності, зрощеними. Ясно, що цілісність дійсності не можна представляти в тому ж сенсі, що і цілісність тіла, речі (атома, наприклад). Однак її не можна представляти і в сенсі цілісності світу в цілому (рівний, по суті, нецілісність). Поняття світу охоплює і такі об'єкти, зв'язок яких «прагне» до нуля, а вже про їх конкретного зв'язку годі й говорити.
Коли ми ведемо мову про конкретні речі і явища, то в хорошому наближенні припустимо говорити про дійсність у значенні існуючої реальності, маючи на увазі під нею тільки ці конкретні речі і явища. Тут спостерігається приблизно та ж картина, що й у випадку евклидова і неевклідова простору. У нашому земному макросвіті ми можемо зі значною часткою істини вважати, що всі простір є евклідовим. Але як тільки ми виходимо за межі цього світу, то повинні взяти до уваги, що поняття евклідового простору має обмежений сенс, тобто його не можна поширювати на весь простір світу.
Якщо ми ототожнюємо дійсність зі світом, реальністю взагалі, то трактуємо світ, реальність, хочемо ми цього чи ні, лише в аспекті дійсності, а можливість або взагалі не береться до виду (на такій позиції стояли мегарці, яких критикував Аристотель), або ставиться в підлегле становище стосовно дійсності.
Вельми небезпечно часом розглядати конкретні проблеми лише в аспекті дійсності, існування. Як приклад можна навести те, як трактують деякі моралісти і вчені-етики одвічну проблему добра і зла (див. нижче, п. 15.11, «Добро і зло в плані співвідношення дійсності і можливості», стор 421).
Структура дійсності. «Внутрішнє» визначення категорії таке: дійсність є целокупность, що об'єднує закон, статистичну закономірність, явище, сутність.
Закон і явище - протилежні сторони або види дійсності.
Статистична закономірність - проміжна категорія, що здійснює «плавний», поступовий перехід від закону до явища або від явища до закону. Так звані «теоретичні» статистичні закономірності ближче «стоять» до закону, а так звані «емпіричні» статистичні закономірності (стійкості, регулярності) ближче «стоять» до явища.
Сутність - органічна єдність, взаімоопосредствованіе закону і явища.
Див нижче діаграму (структурну схему) категорії дійсності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.4. Дійсність "
 1. § 259
  дійсністю і є індивідуальна держава як співвідноситься з собою організм, державний лад або внутрішнє державне право; b) вона переходить у відношення окремої держави до інших держав - зовнішнє державне право; c) вона є загальна ідея як рід і абсолютна влада, противополагались себе індивідуальним державам, дух, який повідомляє собі
 2. ТЕМА 3. ЕСТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І естетичної свідомості
  дійсності. Естетичні цінності, що зумовлюють зміст естетичного свідомості. Структура естетичної свідомості. Структура естетичної свідомості. Естетична потреба як спонукальне початок створення та освоєння естетичних цінностей. Естетичні інтереси як форма конкретизації та диференціації естетичної потреби. Естетичне почуття як специфічна емоційна
 3. 77. МИСЛЕННЯ
  дійсності. Відштовхуючись від відчуттів і сприймань, мислення, виходячи за боковий вівтар чуттєвого даного досвіду, розширює межі пізнання в силу свого характеру, що дозволяє за допомогою умовиводи розкрити те, що безпосередньо сприйняттям не дано. Відчуття і сприйняття відображають окремі сторони явищ, моментів дійсності в більш-менш випадкових поєднаннях. Мислення
 4. ТЕМА 4. ЕСТЕТИЧНІ ОСНОВИ МИСТЕЦТВА
  дійсності і як сфера специфічного впливу на емоційно-інтелектуальний світ особистості. Функції мистецтва. Мистецтво як гра. Мистецтво як мимесис. Художній образ як форма емоційної оцінки дійсності. Способи художнього узагальнення: типізація і ідеалізація. Поняття творчості і специфіка художньої творчості. Спонукальні мотиви творчості художника.
 5. Про енергії [дії або діяльності]
  дійсності. Бо ми говоримо, що дитя, сисне груди, в можливості є граматик, бо воно має здатність за посередництвом вчення стати граматиком. Говоримо знову про граматику, що він - граматик і в можливості, і насправді: насправді тому, що він володіє знанням граматики; в можливості ж тому, що він може пояснювати її, проте не робить її висловлювання;
 6. 22. СВІДОМІСТЬ ЯК ВИЩА ФОРМА ПСИХИКИ
  дійсного світу, властива тільки людям і зв'язана з мовою функція мозку, що полягає в узагальненому '- і цілеспрямованому відображенні дійсності, в попередній уявній побудові дій і передбаченні їх результатів, у розумному регулюванні і самоконтролюванні поведінки людини. Основна ознака психіки людини полягає в тому, що, крім спадкових і особисто
 7. До передмови
  дійсно, то розумно. Але не все, що існує, дійсно погане є щось у самому собі надламане і нікчемне ... Все те, що покоїться тільки на авторитеті, не вважають значимим ... Багато чого визнається лише зовні, а не внутрішньо. Право слід черпати з розуму. Цьому не можуть протистояти ніякі привілеї, всі особливі права поглинені поняттям права. Це - творіння людини, а
 8. § 6. Висновки з цих понять a)
  дійсним навіть без дійсного предмета. У другому ж випадку, будучи визначенням або порядком, властивим самим речам, воно не могло б передувати предметів як їх умова і не могло б пізнаватися a priori і бути споглядаю a priori допомогою синтетичних положень. Навпаки, апріорне знання і споглядання цілком можливі, якщо час є не що інше, як суб'єктивне умова, при
 9. 47. Поняття про мислення
  дійсності людиною в її істотних зв'язках і відносинах. На чуттєвої ступені пізнання зовнішні впливи безпосередньо призводять до виникнення відповідних образів у нашій свідомості. Відображення об'єктивної дійсності на логічній ступеня пізнання значно складніше. Воно носить не безпосередній, а опосередкований характер, тобто відбувається за допомогою
 10. ГРОТЕСК
  дійсності зв'язків, до заміни їх непоєднуваних властивостей і